עלות משתנה ליחידה (נוסחה, הגדרה) | כיצד לחשב?

הגדרת עלות משתנה ליחידה

עלות משתנה ליחידה מתייחסת לעלות הייצור של כל יחידה המיוצרת בחברה המשתנה כאשר היקף התפוקה או רמת הפעילות משתנה בארגון ואלה אינן העלויות המחויבות של החברה שכן הן מתרחשות רק ב במקרה שיש את הייצור בחברה.

נוסחת עלות משתנה ליחידה

הנוסחה לחישוב העלות המשתנה ליחידה היא כדלקמן

עלות משתנה ליחידה = סך כל ההוצאות / התפוקה המשתנות של החברה

איפה,

 • סך כל ההוצאות המשתנות = סך ההוצאות המשתנות מתייחס לכל אותם עלויות שהחברה הוציאה במהלך התקופה הכוללת אשר משתנה כאשר היקף התפוקה או הפעילות משתנים בחברה בה השינוי בהוצאות המשתנות יהיה בשיעור של הבדל בתפוקת החברה. עלות משתנה נפוצה מסוימת כוללת את עלות חומר הגלם, עלות העבודה הישירה או העבודה המקרית, הוצאות דלק, הוצאות אריזה וכו '.
 • תפוקת החברה = תפוקה מתייחסת למספר היחידות המיוצר על ידי החברה בתקופה הנדונה.

דוגמה לעלות משתנה ליחידה

להלן הדוגמה לעלות משתנה ליחידה.

ניתן להוריד תבנית Excel משתנה ליחידה זו - תבנית Excel משתנה ליחידה

X בע"מ עוסקת בייצור ומכירה של בגדים מוכנים בשוק. במהלך ספטמבר 2019, היא הוציאה חלק מההוצאות המפורטות להלן. כמו כן, במהלך אותו חודש ייצרה 10,000 יחידות מהסחורה. מר X רוצה כעת לדעת מה העלות המשתנה ליחידה לספטמבר 2019.

העסקאות במהלך החודש הן כדלקמן:

 • עלות חומר ישיר לחודש: $ 1,000,000
 • עלות עבודה ישירה לחודש: 500,000 $
 • שילם את שכר הדירה לכל השנה, בהיקף של 48,000 $.
 • שולם עבור הוצאות האריזה הנדרשות בספטמבר בהיקף של 20,000 $
 • תקורה אחרת של ייצור ישיר לחודש מסתכמת ב 100,000 $
 • הוצאות ביטוח לכל השנה ששולמו בספטמבר בהיקף של 24,000 $.

חשב את העלות המשתנה ליחידה לספטמבר.

פִּתָרוֹן

חישוב סך ההוצאות המשתנות באמצעות הנוסחה הבאה הוא כדלקמן,

סה"כ הוצאות משתנות = עלות חומר ישירה + עלות עבודה ישירה + הוצאות אריזה + תקורה אחרת של ייצור ישיר

 • = $ 1,000,000 + $ 500,000 + $ 20,000 + $ 100,000
 • סה"כ הוצאות משתנות = 1,620,000 $

תפוקת החברה = 10,000 יחידות

חישוב עלות משתנה ליחידה

 • = 1,620,000 $ / 10,000
 • = 162 דולר

לפיכך, בספטמבר 2019, העלות המשתנה ליחידת חברה מגיעה ל -162 דולר.

עובד:

 • הוצאות חומריות ישירות משתנות עם שינוי ברמת הייצור ובכך ייחשבו כעלות משתנה.
 • הוצאות עבודה ישירות משתנות עם שינוי ברמת הייצור וכך ייחשבו כעלות משתנה.
 • החברה משלמת מראש סכום שכירות לכל השנה, כך שזו ההוצאה הקבועה ולא תהיה חלק מהעלות המשתנה.
 • הוצאות האריזה משתנות עם שינוי ברמת הייצור וכך ייחשבו כעלות משתנה.
 • שינויים תקורה אחרים של ייצור ישיר עם שינוי ברמת הייצור, וכך ייחשבו כעלות משתנה.
 • הוצאות ביטוח משולמות על ידי החברה מראש לכל השנה, ולכן מדובר בהוצאה קבועה ולא תהיה חלק מהעלות המשתנה.

יתרונות

היתרונות השונים הם כדלקמן:

 • זה עוזר לחברה לדעת שמה שזו תהיה עלות הייצור ליחידה, ולכן עוזר בחישוב התרומה ליחידה וניתוח שוויון של החברה.
 • עם חישוב העלות המשתנה ליחידה, ההנהלה העליונה מקבלת נתונים מוגדרים יותר, שיעזרו להם לקבלת ההחלטות שעשויות להידרש בעתיד לצורך הרחבת העסק.
 • בעזרת העלות המשתנה ליחידה, ההנהלה תוכל לדעת כי מהו מחיר המינימום שהחברה נדרשת להציע ללקוח החדש שלה במקרה שהיא תקבל הזמנה בכמות גדולה על ידי התחשבות בעלות הקבועה כעלות שקועה ייווצר במקרה גם אם אין ייצור בחברה.

חִסָרוֹן

החיסרון הוא כדלקמן:

 • במקרה שהחברה לא מסוגלת להפריד נכון את ההוצאות לעלות משתנה וקבועה, או במקרה שמתרחשת טעות כלשהי בביצוע כזה. לא ניתן לחשב נכון את העלות המשתנה ליחידה.

נקודות חשובות

הנקודות החיוניות השונות הן כדלקמן:

 • לצורך חישוב העלות המשתנה ליחידה נדרשת החברה לשני רכיבים הכוללים את סך ההוצאות המשתנות שהוצאו במהלך התקופה ואת רמת הייצור הכוללת של החברה.
 • חברה שיש לה עלות משתנה יחסית גבוהה תוכל לאמוד את שולי הרווח ליחידה בצורה מדויקת יותר.

סיכום

לפיכך העלות המשתנה ליחידה היא עלות ליחידה שנגרמת לחברה, המשתנה עם השינוי ברמת הייצור בחברה. לצורך חישוב העלות המשתנה ליחידה נדרשת החברה לשני רכיבים הכוללים את סך ההוצאות המשתנות שהוצאו במהלך התקופה ואת רמת הייצור הכוללת של החברה.

זה עוזר בחישוב התרומה ליחידה ובניתוח הפסידה של החברה, שיעזור להנהלת החברה לתהליך קבלת ההחלטות שעשוי להידרש בעתיד לצורך הרחבת העסק ואישור ההזמנות החדשות. .