תוצר שולי של הון (הגדרה, נוסחה) | דוגמאות לחישוב

מהו המוצר השולי של ההון?

תוצר שולי של הון מתייחס לשינוי בתפוקה שמייצרת החברה כאשר מועסקת יחידת הון נוספת בעוד שהתשומות האחרות קבועות והיא ממלאת תפקיד חשוב להנהלת החברה מכיוון שההחלטה ביחס לשונה ההשקעות בחברה נלקחות לאחר השוואת התוצר השולי של ההון שהגיע עם עלות ההון בהתאמה.

תוצר שולי של נוסחת הון

הנוסחה לחישוב תוצר ההון השולי היא כדלקמן:

תוצר שולי של הון (MPK) = שינוי בסך התפוקה / השינוי בהון

איפה,

  • שינוי בתפוקה הכוללת = שינוי ביחידות שמייצרת החברה המחושב על ידי הפחתת רמת הייצור הישנה מרמת יחידות הייצור החדשות.
  • שינוי בהון = שינוי בהון החברה המחושב על ידי הפחתת סכום ההון הקודם מהסכום החדש של ההון.

דוגמה לתוצר שולי של הון

בואו ניקח דוגמא.

חברת A Ltd. מייצרת ומוכרת את הבגדים בשוק. בחודשים האחרונים החברה צברה פופולריות עצומה בשוק. החברה פועלת כיום במלוא יכולתה ומייצרת 100,000 יחידות בחודש. כעת ההנהלה רוצה להגדיל את ייצור התפוקה בחברה בגלל הצפי לעליית הביקוש.

לאחר מספר ימים הנהלת החברה רכשה מכונות חדשות תמורת 50,000 דולר. רכישה זו של מכונות חדשות מובילה לגידול בתפוקה שמייצרת החברה וכעת החברה מסוגלת לייצר 150,000 יחידות בחודש. חשב את התוצר השולי של ההון.

פִּתָרוֹן:

בתרחיש הנוכחי, ייצור היחידות לחודש על ידי החברה ל עלה מרמה של 100,000 ל -150,000. לכן השינוי הכולל בתפוקה שמייצרת החברה מגיע ל 50,000 יחידות (150,000 - 100,000).

כמו כן, גידול זה אפשרי רק לאחר הכנסת הון נוסף בסך 50,000 $ לרכישת המכונות החדשות. אז השינוי בהון החברה מגיע ל 50,000 $.

כעת, המוצר השולי של הון החברה יחושב באופן הבא:

תוצר שולי של הון (MPK) = 50,000 / 50,000 =

מכאן ניתן להסיק כי עם גידול ההון הנוסף של 50,000 $ החברה מסוגלת להגדיל את 50,000 יחידות הייצור שלה ותוצר ההון השולי שלה הוא 1.

יתרונות התוצר השולי של ההון

היתרונות השונים הם כדלקמן:

  • זה מאפשר לחברה לדעת את ההשפעה של כל אחת מהיחידות הנוספות של ההון על רמת הייצור שלה.
  • בעזרת תוצר ההון השולי, הנהלת החברה תוכל לקבל את ההחלטה כי האם כדאי להכניס הון חדש בעסק כלומר אם יש עלייה ברמת הייצור אז החברה היחידה צריכה לפרוס הון חדש והנקודה בה רמת הייצור מתחילה לרדת עם ההון הנוסף, אז החברה צריכה לעצור את השקעת ההון החדש.

חסרונות תוצר שולי של הון

כמה חסרונות הם כדלקמן:

  • תאוריית התוצר השולי של ההון מבוססת על הנחות יסוד שאינן מציאותיות.
  • על מנת להפיק את התוצר השולי של ההון באופן ראוי, חיוני שגורמים אחרים יהיו קבועים ובמקרה שהגורמים האחרים לא יישארו קבועים אז כנראה שהתיאוריה לא תיתן את התוצאות הנכונות ולכן לא תועיל. .

נקודות חשובות

הנקודות החשובות השונות הן כדלקמן:

  • זה מאפשר לחברה לדעת את ההשפעה של כל אחת מהיחידות הנוספות של ההון על רמת הייצור שלה.
  • כל אחד מהדולרים הנוספים של ההשקעה על ידי החברה יוביל לעלייה בתפוקה, אך תהיה נקודה מסוימת בה לא תהיה עלייה בתפוקה והם גם יתחילו לרדת או שזה עשוי אפילו להיות שלילי. זה ידוע בתור הפריון השולי השלילי של ההון. במקרה כזה, אם יש עלייה ברמת הייצור אז החברה היחידה צריכה לפרוס הון חדש, והנקודה בה רמת הייצור מתחילה לרדת עם ההון הנוסף, אז החברה צריכה לעצור את השקעת ההון החדש.

סיכום

כך ניתן להסיק שבכלכלה תוצר שולי של ההון הוא שינוי בתפוקת הייצור של החברה מהעסקת היחידה הנוספת של ההון.

זה מאפשר לחברה לדעת את ההשפעה של כל אחת מהיחידות הנוספות של ההון על רמת הייצור שלה ולעזור להנהלת החברה לקבל את ההחלטה האם כדאי להכניס הון חדש בעסק או לא בגלל כל אחד מהדולרים הנוספים של ההשקעה על ידי החברה יוביל לגידול בתפוקה, אך תהיה נקודה מסוימת בה לא תהיה עלייה בתפוקה והם גם יתחילו לרדת או שזה עשוי אפילו להיות שלילי.

עם זאת, היא מבוססת על הנחות מסוימות שאינן מציאותיות באופיין, וכמו כן חיוני שגורמים אחרים יהיו קבועים ובמקרה שהגורמים האחרים לא יישארו קבועים אז כנראה שהתאוריה לא תיתן את התוצאות הנכונות למשתמשים.