פורמולה ממוצעת | כיצד לחשב ממוצע? (צעד אחר צעד)

נוסחה לחישוב ממוצע

ממוצע הוא הערך המשמש לייצוג מערך הערכים של הנתונים כמו הממוצע המחושב מנתונים שלמים ונוסחה זו מחושבת על ידי הוספת כל הערכים של הערכה הנתונה, המסומנת על ידי סיכום X וחלקה למספר ערכים הניתנים בערכה שצוינו על ידי

ממוצע = (a 1 + a 2 + .... + A n ) / n

  • כאשר i = Iith תצפית
  • n = מספר התצפיות

הֶסבֵּר

ניתן לחשב את חישוב הממוצע באמצעות השלבים הבאים:

  • שלב 1: ראשית, קבעו את התצפית והם מסומנים על ידי 1 , a 2 , ... .., n המקביל לתצפית ראשונה, תצפית שנייה, ...., תצפית n.
  • שלב 2: לאחר מכן, קבע את מספר התצפיות וזה מסומן על ידי n.
  • שלב 3: לבסוף, הממוצע מחושב על ידי הוספת כל התצפיות ואז חלק את התוצאה במספר התצפיות כמוצג להלן.

ממוצע = (a 1 + a 2 + .... + A n ) / n

דוגמאות

אתה יכול להוריד תבנית Excel ממוצעת זו של פורמולה כאן - תבנית Excel ממוצעת של פורמולה

דוגמה מס '1

הבה ניקח דוגמה של ג'ון שנרשם לתכנית הסיום למדעי הסביבה. קורס התארים בן שלוש השנים מחולק לשישה סמסטרים והאחוז הממוצע הסופי מחושב על בסיס האחוזים שנצברו בכל הסמסטרים. חשב את האחוז הסופי של ג'ון על בסיס הציון הבא שלו:

להלן נתונים לחישוב האחוז הממוצע.

נָתוּן,

1 = 79%, A 2 % = 81, A 3 % = 74, 4 % = 70, 5 % = 82, A 6 % = 85, n = 6

באמצעות המידע הנ"ל, חישוב הממוצע יהיה כדלקמן,

  •   ממוצע = (79% + 81% + 74% + 70% + 82% + 85%) / 6

הממוצע יהיה -

  • ממוצע = 78.50%

לכן דוד השיג אחוז סופי של 78.5% בתכנית הסיום.

שימושים

כפי שהשם "ממוצע" מרמז, הכוונה היא לנקודה המרכזית בין קבוצת תצפיות וכאשר היא משמשת בתחום המתמטיקה היא מייצגת את המספר שהוא בדרך כלל ממוצע של קבוצת מספרים. המונח משמש לעתים קרובות לביטוי מספר שהוא ייצוג לקבוצת אנשים או דברים. זה חשוב מאוד מכיוון שהוא עוזר בסיכום מספר רב של נתונים לערך יחיד וזה גם מצביע על כך שיש חוסר עקביות סביב הערך היחיד בתוך הנתונים המקוריים המהווה חלק מכריע מאוד בתורת הנטייה המרכזית.