Greenmail (הגדרה, דוגמאות) | איך זה עובד?

מה זה גרינמאיל?

גרינמאיל היא רכישה מכוונת של מספר ניכר של מניות בישות במטרה סופית לאיים עליה בהשתלטות עוינת, מה שמביא בדרך כלל לאילוץ הבעלים לרכוש מחדש את המניות בפרמיה.

חברת היעד נאלצת למעשה לקנות מניות משלה במחיר מוגדל כדי להדוף את הפשיטה הארגונית. זהו סוג של סחטנות שמעניקה לפורש התאגידי רווח טוב רק על ידי יצירת איום השתלטות. במקרה של מיזוגים ורכישות, תשלום זה מתבצע כדי לבלום את הצעת הרכש.

גרינמאיל - "BLACKMAIL של צבע שונה"

זהו מצב מאתגר מאוד עבור חברת היעד. הם נאלצים להחליט בין השתלטות לתשלום פרמיה גבוהה כדי לקנות בחזרה את המניות שלהם מהפורש התאגידי. ברוב הנסיבות חברת היעד בוחרת לשלם את מחיר הפרמיה ולקנות בחזרה את מניותיה על רקע השתלטות עוינת. ביסודו של דבר, זה כמו סחיטה שבה הפושט מבקש סכום כופר כדי לשחרר את השליטה במניות בחברת היעד. יש לזכור כי הפשיטה אינה מתכוונת לרכוש את חברת היעד אלא היא רק רוצה להרוויח מהפרמיה היקרה שהיא דורשת מחברת היעד.

עם קבלת תשלום זה הפשיטה תפסיק להתנכל לחברת היעד לצורך השתלטות ואינה יכולה לקנות אף מניות של חברת היעד לתקופה מוגדרת. אף על פי שחברת היעד תחזיר את שליטתה במניותיה, ייתכן שיהיה לה חוב נוסף בסכום ניכר שאותו לקחה חברת היעד למימון הסחיטה. המונח נגזר משילוב של סחטנות וגרינבאקים (דולרים).

איך גרינמאיל עובד?

בואו נסתכל על התהליך שאחריו בעזרת תרשים.

  • רכישה - שודד תאגידי או משקיע משיגים אחזקה גדולה בחברת היעד על ידי רכישת מניותיה מהשוק הפתוח.
  • מאבק - לאיים על חברת היעד בגלל השתלטות עוינת אך הם מציעים למכור את המניות הנרכשות לחברת היעד במחיר פרמיה שהוא הרבה מעל שווי השוק. השודד מבטיח גם שלא להטריד את חברת היעד ברכישת המניות על ידי חברת היעד.
  • מכירה - השודד הארגוני מוכר את חלקו במחיר גבוה יותר. חברת היעד משתמשת בכספי בעלי המניות כדי לשלם את מחיר הפרמיה בגין רכישה חוזרת. חברת היעד נותרה עם סכום חוב לא מבוטל וערכה מופחת ואילו הפשיטה מרוויחה נאה.

דוגמאות לגרינאמאיל

  • המשקיע האמריקאי קרל איקאהן קנה כ- 9.9% ממניות סקסון תעשיה במחיר ממוצע של 7.21 דולר למניה
  • תעשיות סקסון חששו שהוא עלול ללכת להשתלטות עוינת ולהגדיל את חלקו עוד יותר.
  • תעשיות סקסון הציעו לרכוש את חלקו של קרל איקאהן במחיר ממוצע של 10.50 דולר למניה.
  • זה היווה פרמיה של 45% ממחיר הרכישה שלו ובכך הפך את איקן לרווח נאה

אמצעים יעילים של חברת היעד

במהלך מצבים אלה, לחברות היעד יש שתי אפשרויות.

  • האפשרות הראשונה היא שחברת היעד לא יכולה לנקוט בפעולות ולאפשר לקיום השתלטות עוינת.
  • שנית, חברת היעד יכולה לשלם מחיר פרמיה מעל שווי השוק כדי למנוע השתלטות עוינת ולקנות בחזרה את מניותיה.

נניח שחברה X קונה 30% ממניות חברת Y ואז מאיימת על X להשתלטות. הנהלת חברת Y מחליטה לרכוש בחזרה את המניות במחיר פרמיה כדי להימנע מהצעת הרכישה. לאחר הסחיטה הזו, חברת X מרוויחה כמות נכבדה ממכירת המניות במחיר הפרמיה, אך חברת Y מפסידה משמעותית ונותרת עם חוב נוסף.

למרות שיש עדיין קיום של הסבתא בצורות שונות, המדינה יישמה תקנות שמאוד מקשות על חברות כאלה שמתכננות לרכוש מניות ממשקיעים קצרי טווח מעל מחיר השוק. בשנת 1987 הציג שירות מס הכנסה (מס הכנסה) מס בלו בסך 505 על הרווחים שהופקו כתוצאה מהסחיטה. בנוסף, החברות שילבו גם מנגנוני הגנה שונים המכונים גלולות רעל כדי למנוע ממשקיעים כאלה מפני איומים על השתלטות עוינת. זה לא תמיד אומר הצעות רכש עוינות אך פעמים רבות זה עלול להוביל לתחרות פרוקסי אשר בסופו של דבר יכולה להשפיע על ניהול החברה ותפעולה.

סיכום

גרינמאיל היא אסטרטגיה מניבה רווח בה המשקיע קונה חלקים גדולים של חברת היעד ואז מאיים על חברת היעד להשתלטות עוינת ויוצר מצב באופן כזה שחברת היעד נאלצת לרכוש בחזרה את מניותיה בפרמיה משמעותית.

זה דומה לסחטנות שבה מאיימים להקים תועלת ולהשיג רווח. כסף זה משולם לחברה אחרת בכדי לעצור את ההתנהגות האגרסיבית.