שיטת הבראת עלויות (הגדרה, דוגמאות) | מתי להשתמש בשיטה זו?

מהי שיטת הבראת העלויות?

שיטת הבראת עלויות הינה אחת משיטות הכרת ההכנסות בהן החברה אינה מתעדת רווח גולמי או הכנסה שנוצרה כנגד הסחורה שנמכרת ללקוח עד אשר רכיב העלות הכולל הקשור למכירה בהתאמה התקבל על ידי החברה באופן מלא מהלקוח ולאחר שהתקבל סכום עלות שלם, הסכום הנותר יירשם כהכנסה.

דוגמאות לשיטת הבראת עלויות

דוגמה מס '1

לדוגמא, חברת A Ltd. מוכרת את הסחורה באשראי ללקוחותיה. לצורך הכרה בהכנסות, החברה פועלת לפי שיטת הבראת העלויות שכן קיימת אי וודאות ביחס לשיעור ההחלמה של הכסף מרבים מלקוחות העסק. ב -1 בספטמבר 2016 היא מכרה כמה סחורות באשראי לאחד מלקוחותיה, מר Y, תמורת 250,000 דולר. עלות הסחורה שנמכרה עבור חברת A Ltd. הייתה 200,000 $.

בזמן המכירה קיבלה החברה 50,000 $ באופן מיידי, והחברה קיבלה את שאר התשלומים בשנים שלאחר מכן. 50,000 $ התקבלו בשנת 2017, 100,000 $ בשנת 2018, והיתרה של 50,000 $ התקבלה בשנת 2019. מתי להכיר ברווחי החברה לפי שיטת הבראת העלויות?

על פי שיטת הבראת העלויות, החברה לא תרשום את הרווח הגולמי או את ההכנסה שהופקה כנגד הסחורה שנמכרת ללקוח עד אשר רכיב העלות הכולל הקשור למכירה בהתאמה יתקבל על ידי החברה באופן מלא מהלקוח. לאחר קבלת כל סכום העלות, הסכום הנותר יירשם כהכנסה.

 • במקרה הנוכחי, החברה מכרה כמה סחורות באשראי למר Y ב -1 בספטמבר 2016, תמורת 250,000 דולר. העלות בפועל של הסחורה שנמכרה הייתה 200,000 $.
 • החברה קיבלה את התשלום כנגד הסחורה שנמכרה בתשלום. 50,000 $ התקבלו באופן מיידי, 50,000 $ התקבלו בשנת 2017, 100,000 $ בשנת 2018, והיתרה של 50,000 $ בשנת 2019.
 • כעת, 50,000 $ ($ 250,000 - $ 200,000) הוא הרווח של החברה שלא יכיר בתקופה החשבונאית בה בוצעו המכירות אלא אותו יוכר כהכנסה בתקופה בה התקבל התשלום לאחר ההחלמה. עלות הסחורה שנמכרה.
 • סכום הסכום שהתקבל בשנת 2016, 2017 ו- 2018 הוא 200,000 $ (50,000 $ + 50,000 $ + 100,000 $) המקבילה לעלות המוצרים שנמכרו, ולכן לא יירשמו רווחים באותן שנים.
 • עם זאת, הסכום שהתקבל מעל עלות הסחורות שנמכרו בשנת 2019, בהיקף של 50,000 $, יירשם כהכנסות של שנת 2019.

דוגמה מס '2

ב -1 באוקטובר 2013 מכרה חברת ספיר, יצרנית פלדה, כמה מוטות פלדה תמורת 80,000 דולר. הלקוחות נדרשים לעמוד בארבעה תשלומים שנתיים שווים של 20,000 $ יחד עם תשלומי ריבית בכל 1 באוקטובר, החל מה -1 בנובמבר 2013, בהתאם להסכם. עלות היצירה של מוט פלדה היא 56,000 $. שנת הכספים של החברה מסתיימת ב -31 בדצמבר.

תַאֲרִיךמזומן נגבההתאוששות בעלויותמוכר רווח גולמי
1 באוקטובר 201320,000 דולר20,000 דולר$ -
1 באוקטובר 201420,000 דולר20,000 דולר-
1 באוקטובר 201520,000 דולר16,000 דולר4,000
1 באוקטובר 201620,000 דולר-20,000
סך הכל80,000 דולר56,000 דולר24,000 דולר

כאן, החברה החלה להכיר ברווחים לאחר שנתיים רצופות של פעילות החל מ -1 באוקטובר 2015, ולאחר התאוששות מוצלחת של עלויות.

יתרונות

 • החברה משתמשת בגישה להחזרת עלויות מטרת הכרת ההכנסות במקרה שיש אי וודאות סבירה באיסוף כסף מהלקוחות כנגד המכירות שבוצעו על בסיס האשראי מכיוון שללא ספק, שיטה זו היא שמרנית ביותר מכל שיטות הכרת ההכנסות הקיימות.
 • בשיטת התאוששות העלויות, חל עיכוב בתאריך פירעון תשלום המס שכן המס ישולם רק לאחר שהחברה החזירה את מלוא עלות המוצר. לכן, בשיטה זו, בעל העסק יכול לחסוך קצת.

חסרונות

 • בשיטת התאוששות העלויות, אף שהחברה מכירה בעלות ובמכירה, הרווח הגולמי בגין אותה לא יוכר גם אם מכירה כלשהי היא למעשה החייבת בחברה, והרווח הגולמי יוכר רק במקרה התקבלו קבלות שלמות.
 • בשיטה זו, רווחי החברה מופנים לתקופה שבה מתקבל התשלום כנגד אותו רווח. כך שגם אם המכירה נוגעת לתקופה אחת, החברה לא תוכל להציג אותה כהכנסה של אותה תקופה.

מתי להשתמש בשיטת הבראת העלויות?

 • שיטה זו משמשת בעיקר במצבים שבהם הגבייה כנגד מכירת הסחורה מהלקוחות אינה ודאית ביותר עבור החברה וגם כאשר קשה להצדיק את שיטת התשלומים.
 • כמו כן, במקרה שהחברה אינה מסוגלת לקבוע את שווי המכירה במדויק. שיטה זו מועדפת מכיוון שבמקרים אלו, מכיוון שקשה לקבוע את סך ההכנסות שנרכשו על ידי, רישום ההכנסות השווה לתקבולים התואמים לעלות שהחברה הוציאה היא גישה נבונה.
 • בשיטת התאוששות העלויות, חל עיכוב בתאריך פירעון תשלום המס שכן המס ישולם רק לאחר שהחברה החזירה את מלוא עלות המוצר. לכן, בשיטה זו, בעל העסק יכול לחסוך קצת.

סיכום

לפיכך, במקרה של שיטת הבראת העלויות, החברה תכיר בסכום שנצבר מעל העלות כרווח גולמי או הכנסה כאשר אותו התקבל לאחר ששחזרה את כל העלויות שהחברה הוציאה, כלומר החברה תזהה את הכנסות רק כאשר הכסף בפועל התקבל על ידי הלקוחות כנגד המכירות שבוצעו.

החברה נוקטת בגישה להחזרת עלויות מטרת הכרת ההכנסות במקרה שיש אי וודאות סבירה ביחס לגביית כסף מהלקוחות כנגד המכירות שבוצעו על בסיס האשראי מכיוון שללא ספק שיטה זו היא שמרנית ביותר מכל שיטות הכרת ההכנסות הקיימות.