הולדו (הגדרה, דוגמאות) | 5 סוגי החזקות המובילים

מה זה הולדו?

הולדקו, הידועה גם כחברת אחזקות, הינה ישות המחזיקה ברוב המניות בחברות בת ולכן היא יכולה להשפיע ולזכות לשלוט בפעילותה העסקית. Holdco עשוי להתקיים אך ורק כדי להשיג שליטה וניהול של חברות בנות או על ניהול פעילויות עסקיות יחד עם חברות בת שליטה.

סוגי הולדקו

סוגי חברות האחזקה רשומים להלן:

# 1 - טהור

הולדקו שנוצר אך ורק לצורך רכישת מניות בגופים אחרים נקרא כטהור. סוג כזה של חברת אחזקות עוסק רק ברכישת מניות בחברות אחרות ואינו מעוניין להשתתף בשום פעילות מסחרית אחרת.

# 2 - מעורב

חברת אחזקות אשר עוסקת ברכישת מניות בגופים אחרים וכן מבצעת את פעילותה העסקית נתונה למעמד הולדו מעורב. לפיכך, הוא מכונה כישות המפעילה אחזקה.

# 3 - מיידי

חברת אחזקות הפועלת כחברה בת של גוף אחר כלשהו נקראת חברת אחזקות מיידית. הולדקו כזה שומר על שליטה או מלאי הצבעה בגופים אחרים.

# 4 - ביניים

חברת אחזקות יכולה להיות מוקנית עם מעמד ביניים אם אותה פעולה פועלת כחברת אחזקות של חברה אחת וחברה בת של חברה אחרת.

דוגמה להולדקו

בואו נדון בדוגמה של הולדקו.

XYZ Limited רכשה לאחרונה 56% ממניות AB Corporation Limited וממשיכה גם בפעילות המסחר הרגילה שלה. האם ניתן לאשר את XYZ Limited עם מעמד של חברת אחזקות? אם כן, איזה סוג של חברת אחזקות?

פִּתָרוֹן

ניתן לדחות כל חברה במעמד של חברת אחזקות אם היא רוכשת יותר מ -50 אחוז ממניותיה של חברת בת. מהמקרה הנ"ל ניתן לראות כי XYZ מוגבלת רכשה יותר מ -50 אחוז מניות המהוות 56 אחוז ממניות AB Corporation Limited, ומכאן שניתן לדחות את זה במעמד של חברת אחזקות. XYZ Limited הינה חברת אחזקות מעורבת שכן היא ממשיכה בפעילות המסחר הקבועה שלה גם לאחר השגת השליטה בחברת AB Corporation Limited.

היתרונות של הולדקו

ישנם מספר יתרונות שונים של ה- Holdco הם כדלקמן:

 • קל להרכיב אחד: הקמת הולדו היא קלה. ניתן לרכוש את המניות של חברת הבת המוצעת מהשוק הפתוח מבלי להזדקק לאישור מחזיקי ההון שלה.
 • הון גדול: כאשר חברת אחזקות משיגה שליטה בחברת בת, אז המשאבים הכספיים שלה משולבים יחד ובהתאם לכך מוצגים בדוחות הכספיים. זה משפר את ההון הן עבור האם והן עבור חברת הבת שלה.
 • ביטול התחרות: ניתן לבטל את התחרות בין חברת אם לחברה הבת אם שניהם משתתפים בענף משותף אחד.
 • שמירה על סודיות: הסמכות וקבלת ההחלטות מתרכזות במערכת של חברות אחזקות. לפיכך, הסודיות אינה מושפעת כלל.
 • הימנעות מסיכונים : לסיכונים וההשלכות העומדות בפני חברה-בת תהיה השפעה זניחה על חברת האחזקות, והיא אף יכולה למכור מחדש את ההשקעות שהחזיקה בחברה-הבת בכל פעם שתרגיש.
 • השפעות מס: חברות אחזקה שרכשו 80 אחוזים ומעלה בחברה הבת שלה יכולות להגיש החזרי מס מאוחדים ולהיעזר בהטבות מס.

החסרונות של הולדקו

המגבלות והחסרונות השונים של הולדקו כוללים את הדברים הבאים:

 • שימוש לרעה בכוח: לחברי הולדקו חבות כספית שאינה משמעותית לחלוטין לעומת סמכויותיהם הכספיות. זה עלול להוביל לשימוש לרעה בכוח או לאחריות או לשניהם.
 • היוון יתר: איגום ההון של הולדקו ושל חברות הבת שלה יכול אפילו לאפשר לחברה לסבול ממימון יתר, ובתרחיש כזה, בעלי ההון לא יוכלו לקבל החזר השקעה הוגן.
 • ניצול חברות בנות: חברות הבת עשויות להיאלץ לרכוש מוצרים ושירותים מחברת האחזקות במחירים גבוהים יותר. זה יכול לקרות גם שהחברות הבנות נאלצות למכור את סחורותיהן להולדו במחיר נמוך. מה שלא יהיה, אי אפשר להכחיש את ניצול חברות הבנות.
 • מונופול חשאי: יצירת מונופולים חשאיים תמנע כניסה של חברות חדשות לענף ותנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי לחסל את התחרות. בשוק כזה, ייתכן שהלקוחות יחויבו במחירים לא צודקים עבור מוצרים ושירותים.

נקודות חשובות

חלק מהנקודות החשובות של הולדקו כוללות את הדברים הבאים:

 • כדי שישות תהא כשירה כחברת אחזקות, עליה להחזיק מעל 50 אחוז מהמניות (קרנות גידור, קרנות הון פרטיות, מניות ציבוריות וכו ') בגוף אחד או יותר או מינתה רוב הדירקטורים בחברה השנייה. .
 • שותפויות מוגבלות וגופים באחריות מוגבלת הם דוגמאות לחברות בת.
 • חברת בת שמניותיה כולן בבעלות חברת אחזקות נקראת WOS או חברה בת בבעלות מלאה.
 • הקמת הולדקו היא לא רק פחות יקרה, אלא גם לא כל כך מסובכת מבחינה משפטית בהשוואה לאיחוד או מיזוג.
 • חברת אחזקות מכונה גם חברת אם.
 • העסקאות המתבצעות בין חברת אחזקות לבין חברת הבת שלה נחשבות כעסקאות צד קשור. עסקאות אלה חייבות בהכרח לעמוד בכל המגבלות הרלוונטיות המוטלות על עסקאות צד קשור.
 • עסקאות המתרחשות בין חברת אחזקות לבין חברת הבת שלה זכאיות להקלות במס בולים.
 • הפטורים האמורים לעיל אינם זמינים בדרך כלל, ואותם ניתן להשתמש רק בעזרת הודעות נפרדות.

סיכום

Holdco או חברת אחזקות הינה ישות הרוכשת ומחזיקה במניות בגוף אחד או יותר. זה מאפשר לחברת האם להשיג את הזכות להשפיע על חברת הבת שלה ולשלוט בהחלטותיה העסקיות.

סיבות כמו אופטימיזציה למס, קלות היווצרות, הון גדול, הימנעות מתחרות, הגנה על נכסים, ניהול השקעות וכו 'מספיקות כדי להגדיר מדוע יזמים בוחרים בימינו להחזיק מניות בחברה אחרת במקום מיזוג או איחוד.

עם זאת, ישנם גם חסרונות כמו שימוש לרעה בכוח, ניצול חברות בנות, היוון יתר וכו 'הקשורים לחברות אחזקות. לכן, חברות צריכות לבחור בחוכמה ולטפל בזהירות בתגמולים וההשלכות של ההחלטה להפוך לחברה אם של חברת בת.