ניתוח שוויון (הגדרה, נוסחה) | דוגמאות לחישוב

מהו ניתוח השוויון?

ניתוח השוויון מתייחס לזיהוי הנקודה בה הכנסות החברה מתחילות לעלות על העלות הכוללת שלה, כלומר הנקודה בה הפרויקט או החברה הנבדקים יתחילו לייצר את הרווחים בדרך של לימוד הקשר בין הכנסות ה החברה, העלות הקבועה שלה והעלות המשתנה.

הוא קובע איזו רמת מכירות נדרשת לכיסוי העלות הכוללת של העסק (עלות קבועה וגם משתנה). זה מראה לנו כיצד לחשב את הנקודה או הצומת שבה חברה תתחיל להרוויח.

נוסחאות ניתוח שוויון

ישנן שתי גישות לחישוב נקודת השוויון. האחת יכולה להיות בכמות המכונה כמכשירה ושנייה היא מכירות אשר מכונות כמכירות שבורות.

בגישה הראשונה, עלינו לחלק את העלות הקבועה לפי תרומה ליחידה כלומר

נקודת שוויון (כמות) = עלות קבועה / תרומה קבועה ליחידה
 • היכן, תרומה ליחידה = מחיר מכירה ליחידה - עלות משתנה ליחידה

בגישה השנייה עלינו לחלק את העלות הקבועה לפי תרומה ליחס מכירות או יחס רווח-נפח כלומר

מכירות בשוויון ערך (Rs) = יחס שולי עלות קבוע / תרומה,
 • היכן יחס שולי תרומה = תרומה ליחידה / מחיר מכירה ליחידה

דוגמה לניתוח שוויון

תוכלו להוריד תבנית Excel לשוויון ניתוח זה כאן - תבנית Excel לשוויון ניתוח

דוגמה 1

נניח ש- XYZ Ltd מצפה למכור 10,000 יחידות במחיר של 10 $ כל אחת. העלות המשתנה הקשורה למוצר היא 5 דולר ליחידה והעלות הקבועה מגיעה ל -15,000 דולר לשנה. בצע את ניתוח השוויון למקרה הנתון.

פִּתָרוֹן:

השתמש בנתונים הבאים לחישוב ניתוח השוויון

ניתן לחשב את מצב השוויון במקרה הנתון במונחי כמות או במונחים דולר.

חישוב נקודת האיזון יכול להיעשות באופן הבא:

כדי לחשב את נקודת השוויון (כמות) עבורה עלינו לחלק את העלות הקבועה הכוללת בתרומה ליחידה.

 • כאן, מחיר מכירה ליחידה = $ 10
 • עלות משתנה ליחידה = $ 5
 • אז, תרומה ליחידה = $ 10 - $ 5 = $ 5
 • מכאן נקודת שוויון (כמות) = $ 15,000 / $ 5 יחידות

נקודת שוויון (כמות) = 3000 יחידות

פירוש הדבר שבמכירה של עד 3000 יחידות XYZ Ltd לא תהיה ללא הפסד וללא מצב רווח ותתגבר על העלות הקבועה שלה בלבד. מכירת כמות מעבר ל -3000 תעזור להרוויח רווח שיהיה שווה לתרומה ליחידה עבור כל יחידה נוספת שנמכרה מעבר ל -3000.

חישוב מכירות השוויון יכול להיעשות באופן הבא:

לחישוב מכירות הפסקה ($) עבורן נחלק את העלות הקבועה הכוללת ביחס שולי התרומה.

 • כאן תרומה ליחידה = 5 $
 • מחיר מכירה ליחידה = 10 דולר
 • אז, יחס שולי תרומה = $ 5 / $ 10 = 0.5
 • מכאן שובר שיווי שוק ($) = $ 15000 / 0.5

הפסקה במכירות ($) = 30,000 $

פירוש הדבר בכך שמכירה עד שווי מכירה של 30,000 $, XYZ בע"מ תהיה בנקודת הפסקה ותגבר על העלות הקבועה שלה בלבד ותרוויח רווח השווה לשווי המכירה מעבר ל- 30,000 $ השווה לשולי תרומה * שווי מכירה מעבר ל- 30,000 $.

דוגמה מס '2 - חברת ריבוי מוצרים

בואו ניקח את המקרה של חברת ריבוי מוצרים המייצרת שלושה סוגים שונים של מוצרים בשם A, B ו- C וננסה למצוא את מספר היחידות שבור. הטבלה הבאה מפרטת את המחיר, העלויות המשתנות ומספר היחידות הצפוי שיימכרו ונניח שהעלות הקבועה תהיה 6,600 $.

במקרה זה עלינו למצוא את מחיר המכירה הממוצע המשוקלל אשר נגזר כדלקמן,

 • מחיר מכירה משוקלל ממוצע = {(100 * 50%) + (50 * 30%) + (20 * 20%)} / (100%)
 • = 69 דולר

באופן דומה, מחיר המכירה הממוצע המשוקלל עבור העלות המשתנה מחושב כדלקמן,

 • מחיר מכירה משוקלל ממוצע = {(50 * 50%) + (30 * 30%) + (10 * 20%)} / (100%)
 • = 36 דולר

אז מספר יחידות שבור באמצעות הנוסחה שלעיל הוא,

 • יחידות פריצה = $ 6,600 / ($ 69 - $ 36)
 • = 200

בהתאם לכך, מספרי ההפסקה עבור מוצר A הם 50% מ- 200 שהם 100 וכדומה עבור מוצר B ומוצר C יהיו 60 ו- 40 בהתאמה.

עכשיו בואו נתעמק בדוגמה אמיתית וננסה ליישם את המושג הזה.

דוגמה מס '3 - ג'נרל מוטורס

בואו ננסה למצוא את מספר היחידות הדרושות למכור על ידי חטיבת הרכב של ג'נרל מוטורס.

מקור: גילוי החברה. MM מייצגת מיליון.

ראשית, תן לך מושג קצר על המשמעות של המספרים הללו מהדוח השנתי של ג'נרל מוטורס (או 10K). עבור מספר היחידות, לקחנו את מכירות הרכב ברחבי העולם.

לשנת 2018 מספר הרכבים הנמכרים ברחבי העולם הוא 8,384,000 יחידות.

במחיר הגזירה ליחידה, הדרך האידיאלית הייתה לחשב מחיר ממוצע משוקלל של כל דגם של רכבים עם מחיר מכירה שונה (למשל שברולט ולה סבר ורבים אחרים יש מחירים שונים). מכיוון שהדבר ידרוש ניתוח מקיף, הרגע השתמשנו בהכנסות ממכירות כ- proxy וחילקנו אותו למספר יחידות כולל כדי להפיק את המחיר ליחידה. המכירות ברוטו לשנת 2018 עמדו על 133,045 מיליון דולר, כאשר חלקן 8,384,000 נותן מחיר ליחידה של 15,869 דולר.

עבור עלויות משתנות ליחידה, חילקנו את פריט השורה "עלויות רכב אחרות ומכירות" למספר היחידות שנמכרו. עלויות הרכב ועלויות מכירה אחרות או משתנות לשנת 2018 היו 120,656 מיליון דולר, כאשר כאשר הם מחולקים ב -8,384,000 נותנים עלות משתנה ליחידה של 14,391 דולר.

לבסוף, לקחנו את הפריט " הוצאות רכב ומכירות אחרות, הוצאות הנהלה וניהול ", כמיופה עלות קבועה הקשורה לחטיבת הרכב. לשנת 2018 הוצאות רכב ומכירות אחרות, כלליות וניהוליות או עלויות קבועות היו 9,650 מיליון דולר.

עכשיו קל מאוד לחשב את ההפסקה ובאמצעות הנוסחה שהוגדרה בהתחלה,

 • יחידות שבירה = 9,650 * 10 ^ 6 / (15,869 - 14,391)
 • = 6,530,438 יחידות.

דבר מעניין לציין הוא שלמרות שמספר היחידות שמייצרת החברה כיום הוא כמעט פי 1.3 ממספר היחידות שג'נרל מוטורס מוכרת כרגע, חלה ירידה מתמדת במספר היחידות שנמכרו ברחבי העולם. אנו יכולים גם לראות את מספר היחידות שיימכרו עבור ג'נרל מוטורס להפסקה גדל בשנת 2018, מה שעשוי להיות בגלל העלייה בעלות המשתנה ליחידה.

יתרונות

חלק מהיתרונות של ניתוח הפסקה הם כדלקמן:

 • תופס חסר הוצאות: צריך להבין את כל העלות המחויבת כמו גם את העלות המשתנה תוך בחינת ההתחייבות הכספית כדי להבין את נקודת ההפסקה ובדרך זו כמה הוצאות חסרות שנלכדות.
 • הגדר יעדים להכנסה: כאשר הניתוח השוויוני מסתיים, מתוודעים להכנסות המכירות הצפויות שלהם כדי להרוויח את הרווח הצפוי וזה גם עוזר לצוותי המכירות להגדיר יעדים קונקרטיים יותר.
 • קבלת החלטות עוצמתית: מכיוון שההנהלה הבכירה מחזיקה בנתונים מוגדרים יותר, היא תעזור להם לקבל החלטות טובות להרחיב את העסק או לקחת כל חוזה חדש על ידי הצעת מחיר מינימלי טוב על ידי התחשבות בעלות השקועה.

חסרונות

חלק מהחסרונות של ניתוח שוויון-ערך הם כדלקמן:

 • הנחות לא מציאותיות כמחיר המכירה של מוצר אינן יכולות להיות זהות ברמת מכירה שונה וכמה עלויות קבועות עשויות להשתנות עם התפוקה.
 • מכירות לא יכולות להיות זהות לזה של הייצור. יכול להיות שיש גם מלאי סגירה או בזבוז.
 • עסקים שמוכרים יותר ממוצר אחד: יהיה קשה לנתח את השוויון, שכן חלוקה של עלות קבועה בין שני מוצרים תהיה מאתגרת.
 • עלות מוצר או שירות משתנה לא תמיד תישאר זהה. ככל שרמת התפוקה תגדיל את כוח המיקוח שלו לרכישת חומר או שירות תגדל.
 • זהו כלי עזר לתכנון ולא כלי לקבלת החלטות.

נקודות חשובות

  • ניתוח השוויון אומר לנו באיזו רמה צריכה להגיע להשקעה כדי שתוכל לשחזר את ההוצאה הראשונית שלה.
  • זה נחשב גם כמדד לשולי הבטיחות.
  • הוא משמש באופן נרחב אם מדובר במסחר במניות ובאופציות או בתקצוב ארגוני לפרויקטים שונים.

סיכום

ניתוח השוויון חשוב מאוד לכל ארגון כדי שיוכל לדעת את יכולתו הכוללת לייצר רווח. נניח שלכל חברה אם רמת הפריצה שלה מתקרבת לרמת המכירות המקסימלית שאליה החברה תוכל להגיע, אז זה לא מעשי שהחברה תשיג רווח אפילו בתרחיש החיובי. לכן האחריות של ההנהלה היא לפקח על נקודת ההפרה בארגון ללא הרף מכיוון שהיא מסייעת בחיסכון בעלויות וכתוצאה מכך לירידה בנקודת ההפסקה.