אגרות חוב אפס לקופון (הגדרה, נוסחה, דוגמאות, חישובים)

מהו אפס קופון בונד?

אגרות חוב אפס קופון (הידוע גם בשם אג"ח דיסקונט דיסקונט או אג"ח צבירה) מתייחס לאג"ח המונפקות בהנחה לערכו הנקוב ולא מבצעת תשלום ריבית תקופתי, בניגוד לאג"ח נושאות קופון רגילות. במילים אחרות, תשלום הריבית המרומז השנתי שלה נכלל בערכו הנקוב שמשולם בפדיון אג"ח כאמור. לכן איגרת חוב זו היא התשואה היחידה היא תשלום הערך הנקוב לפדיון.

הֶסבֵּר

אגרות חוב אלה נמכרות בתחילה במחיר הנמוך משווי הנקוב בהנחה משמעותית ולכן משמש גם לאג"ח זה.

מכיוון שאין תזרים מזומנים ביניים הקשורים לאג"ח מסוג זה אגרות חוב מסוג זה אינן גורמות לסיכון להשקעה מחודשת מכיוון שאין תזרים מזומנים לפני הפירעון שיש להשקיע מחדש.

אגרות חוב כאלה הן בעלות משך הזמן הרב ביותר המקביל לפדיון של אגרות חוב כאלה וככאלה כפופות לרמה הגבוהה ביותר של סיכון הריבית.

מאחר שהריבית שנצברה מנוכרת מהערך הנקוב של אגרות חוב כאלה ברכישה, מה שמאפשר למעשה למשקיעים של אגרות חוב אפסיות, לקנות מספר רב יותר של אגרות חוב כאלה בהשוואה לכל אגרות חוב נושאות אחרות.

נוסחת אג"ח אפס קופון

אנו יכולים לחשב את הערך הנוכחי של שימוש בנוסחה זו המוזכרת להלן:

ערך אגרות חוב אפס קופון = ערך לפדיון / (1 + i) ^ מספר שנים

דוגמא

בואו נבין את הרעיון של בונד זה בעזרת דוגמה:

בנק קוביה מתכוון להירשם לאגרות חוב זה ל -10 שנים בעלות ערך נקוב של 1000 דולר לאג"ח. התשואה לבגרות ניתנת כ- 8%.

בהתאם לכך,

ערך אגרות חוב אפס קופון = [$ 1000 / (1 + 0.08) ^ 10]

= 463.19 דולר

לפיכך הערך הנוכחי של אפס איגרות חוב עם קופון עם תשואה לפדיון של 8% ומבשלת תוך 10 שנים הוא 463.19 דולר.

ההפרש בין המחיר הנוכחי של האג"ח, כלומר 463.19 דולר לערך הנקוב שלו, כלומר 1000 דולר, הוא סכום הריבית המשולבת שתרוויח במהלך 10 שנות האג"ח.

לפיכך בנק קיוב ישלם 463.19 דולר ויקבל 1000 דולר בתום 10 שנים כלומר על תקופת הפירעון של אגרות החוב אפס קופון ובכך ירוויח תשואה אפקטיבית של 8%.

אגרות חוב אפס-קופון לעומת אג"ח נושאות קופון רגיל

להלן ההבדלים העיקריים בין אגרות חוב אפס-קופון לבין איגרות חוב רגילות

בָּסִיס אפס קופון בונד אג"ח נושאת קופון רגילה
מַשְׁמָעוּתהכוונה היא לביטחון הכנסה קבוע שנמכר בהנחה מערך הנקי שלה ואינו כרוך בתזרים מזומנים במהלך חיי האג"ח למעט תקופת הפדיון.הכוונה היא לביטחון הכנסה קבוע הכרוך בתשלום קבוע בצורת קופונים וניתן להנחה בהנחה או בפרמיה בהתאם לדינמיות בשוק.
קופוניםאין קופוני ריבית במהלך החייםקופונים רגילים חצי שנה או שנתית
מֶשֶׁךמשך זמן האג"ח בקופון אפס שווה לפדיון האג"ח.משך זמן האג"ח הרגילה יהיה פחות מפירעון.
סיכון ריביתכולל את הרמה הגדולה ביותר של סיכון ריבית עקב משך האג"ח הגבוה.פחות יחסית מאפס קופון בונד.
סיכון השקעה מחדשאין סיכון להשקעה מחודשת באג"ח קופון אפס מכיוון שאין תזרים מזומנים במהלך חיי האג"ח.סובל מסיכון להשקעה מחודשת כתוצאה מתזרים מזומנים קבוע בצורת תשלומי קופון במהלך חיי האג"ח.

יתרונות

מספר 1  -  חיזוי של החזרות

זה מציע תשואות קבועות מראש אם הן מוחזקות עד לפדיון, מה שהופך אותם לבחירה רצויה בקרב משקיעים עם יעדים ארוכי טווח או למי שמתכוון להחזיר ואינם מתכוונים לטפל בשום סוג של תנודתיות המשויכת בדרך כלל לסוגים אחרים של מכשירים פיננסיים כגון מניות וכו '

 מס '2 - מסיר את הסיכון להשקעה מחודשת

אגרות חוב אלה נמנעות מהסיכון של השקעה מחודשת של אגרות חוב קופון, מכיוון שהריביות משתנות עם חלוף הזמן המשפיע על התשואה לפדיון של אגרות חוב נושאות. מכיוון שאין תזרים מזומנים ביניים, המשקיע מובטח לשיעור תשואה קבוע.

מס '3 - מסגרת זמן ארוכה יותר

בדרך כלל, אגרות חוב אלה מונפקות לטווח זמן ארוך יותר אשר יכול לשמש משקיע פוטנציאלי להתאמה ליעדי חייהן כגון נישואין, חינוך ילדים ופרישה וכן הלאה. כך שמשקיע חכם המבוסס על אופק הזמן שלהם יכול להשקיע בבגרות שונה אגרות חוב קופון על ידי תשלום סכום קטן יותר בהתחלה (מכיוון שאג"ח אפס קופון מונפקות בהנחות עמוקות ניתן לקנות יותר בסכום נמוך יותר) ולדרדר אותן בהתאם לקריירה שלהן. ומטרות חיים מבלי להיות מושפעים מהתנודתיות.

חסרונות

 # 1 - שווקים משניים לא נזילים

לא לכל איגרות החוב אפס-קופונים יש שוק משני מוכן שמביא לאי נזילות. יתר על כן, במקרה של כספים דחופים כלשהם, קשה לחסל אותם מבלי להסתפר בערך.

# 2 - משך גבוה וסיכון ריבית

יש להם תזרים מזומנים יחיד למשקיע שקורה בפדיון, וככזה יש לאגרות החוב הללו משך הזמן הגדול ביותר, מה שמביא לסיכון ריבית. יתר על כן, אלה מונפקים עם הוראות התקשרות המאפשרות למנפיק אג"ח כאמור לפדות את האג"ח לפני הפירעון במועדים ובמחירים שנקבעו מראש בעת הנפקת איגרות החוב כאמור. במקרים כאלה, המשקיע נותר עם הסיכון להשקיע מחדש את התמורה בשיעורים הקיימים במועד הפדיון, אשר מן הסתם יהיו נמוכים מהתשואה המיוחלת הקודמת על איגרות החוב המומדות.

# 3 - אין הכנסה רגילה

הוא אינו מציע שום מקור הכנסה קבוע והוא מהווה פספוס מוחלט לאלה המחפשים מקור הכנסה קבוע ויציב. יתר על כן יש לשלם מס על הריבית שנצברה על איגרות חוב כאלה מדי שנה. עם זאת, ראוי לציין כאן כי ישנן קטגוריות מסוימות של אגרות חוב אפסיות שיכולות להתגבר על בעיית המיסוי.