מפעילי VBA | רשימת מפעילי VBA של Excel (דוגמאות)

מפעילי VBA של Excel

ב- VBA משתמשים במפעילים כדי לבדוק אם מספר אחד גדול יותר מאחר או פחות מאחר או שווה למספר אחר ולא שווה גם כן. השיטה דומה לשימוש במפעילים כפי שאנו משתמשים ב- Excel כגון A> B היא שימוש במפעיל השוואה.

לא משנה כמה אנחנו טובים או כמה מיומנים בעבודה שלנו, אם לא נעשה את היסודות נכון, אז הכל יהיה בלאגן. ראשית, אם לא נלמד את היסודות נכון איננו יכולים להתקדם לשלב הבא, בין אם מדובר במקצוע כלשהו. הסיבה שבגללה אני דוחק כל כך הרבה ביסודות מכיוון שבמאמר של היום נראה לכם את אחד המושגים הבסיסיים "מפעילי VBA".

מפעילים הם לב כל חישוב. הם הסימנים שבהם אנו משתמשים כדי להשוות דבר אחד למשנהו. אני בטוח שבטח השתמשת בהיגיון הזה במקום העבודה היומיומי שלך.

רשימת מפעילים מתמטיים

להלן רשימת המפעיל המתמטי שאנו משתמשים בו באופן קבוע.

למעלה מופיעים המפעילים המתמטיים ואלה משותפים לכולם. יש לנו גם אופרטורים להשוואה, להלן הרשימה של אלה.

רשימת מפעילי השוואה עבור VBA

  • סימן שווה (=)
  • יותר משלט (>)
  • גדול יותר או שווה לחתימה (> =)
  • פחות מסימן (<)
  • לא שווה לחתימה ()

בואו נדון בפירוט במפעילים אלה.

ניתן להוריד תבנית Excel זו של מפעילי VBA כאן - תבנית Excel של מפעילי VBA

סימן שווה (=)

סימן זה משמש להשוואה האם דבר אחד שווה לדבר אחר. התוצאה של סימן מפעיל זה היא TRUE או FALSE. אם הדבר האחד שווה לאחר מכן נקבל TRUE או אחרת FALSE.

להלן קוד ה- VBA להבנת השימוש  במפעיל שווה (=) .

קוד:

 תת שווה_אופרטור () עמום Val1 כמחרוזת Dim Val2 כמחרוזת Val1 = 25 Val2 = 25 אם Val1 = Val2 אז MsgBox "שניהם זהים והתוצאה היא TRUE" Else MsgBox "שניהם אינם זהים והתוצאה היא FALSE" סיום אם סיום משנה 

זה יחזיר את התוצאה כ- TRUE כי ערכי המשתנים "Val1" ו- "Val2" זהים.

יותר משלט (>)

סימן זה בודק אם מספר אחד גדול מהמספר השני. זהו גם מפעיל VBA הגיוני כאשר התוצאה היא TRUE או FALSE.

להלן קוד ה- VBA להבנת השימוש  במפעיל גדול יותר (>) .

קוד:

 תת Greater_Operator () Dim Val1 כמו מחרוזת Dim Val2 כמו מחרוזת Val1 = 25 Val2 = 20 אם Val1> Val2 אז MsgBox "Val1 גדול מ- val2 והתוצאה היא TRUE" Else MsgBox "Val1 אינו גדול מ- val2 והתוצאה היא FALSE "סיים אם סוף משנה 

והתוצאה תהיה -

גדול יותר או שווה לחתימה (> =)

סימן זה פועל בדיוק כמו האופרטור הנ"ל Greater Than אבל בודק אם המספר שווה או לא.

להלן קוד ה- VBA להבנת השימוש  במפעיל גדול יותר או שווה (> =) .

קוד:

 תת גדול_ת'אן-אקווה_אופרטור () Dim Val1 כ- String Dim Val2 כ- String Val1 = 25 Val2 = 20 If Val1> = Val2 אז MsgBox "Val1 גדול מ- val2 והתוצאה היא TRUE" Else MsgBox "Val1 אינו גדול מ- val2 FALSE "סוף אם סוף משנה 

עכשיו פשוט נשנה את סכום ה- val2 ל- 25 ואז נפעיל את הקוד.

שתי התוצאות מחזירות TRUE מכיוון שהחלנו את הסימן> =.

פחות מסימן (<)

סימן זה בודק אם מספר אחד קטן מהמספר השני. זהו גם מפעיל לוגי ב- VBA כאשר התוצאה היא TRUE או FALSE.

להלן קוד VBA להבנת השימוש  במפעיל פחות מ (<) .

קוד:

 Sub Less_Operator () Dim Val1 As String Dim Val2 As String Val1 = 25 Val2 = 20 If Val1 <Val2 אז MsgBox "Val1 הוא פחות מ- val2 והתוצאה היא TRUE" Else MsgBox "Val1 אינה פחותה מ- val2 והתוצאה היא FALSE "סיים אם סוף משנה 

זה מחזיר FALSE מכיוון ש- 25 הוא לא פחות מ -20.

לא שווה לחתימה ()

זה לא שווה סימן הוא שהמפעיל ההפוך מחזיר תוצאות הפוכות. אם דבר אחד שווה לאחר מכן הוא מחזיר FALSE או אחרת TRUE.

להלן הקוד להבנת השימוש במפעיל VBA לא שווה ().

קוד:

 משנה NotEqual_Operator () Dim Val1 כמו מחרוזת Dim Val2 כמו מחרוזת Val1 = 25 Val2 = 20 אם Val1 Val2 אז MsgBox "Val1 אינו שווה ל- val2 והתוצאה היא TRUE" Else MsgBox "Val1 שווה ל- val2 והתוצאה היא FALSE" סיום אם סיום משנה 

תקבל את הפלט הבא.