צורה מלאה של CRR (יחס רזרבה מזומן) | מטרות

צורה מלאה של CRR - יחס רזרבה במזומן

הצורה המלאה של CRR היא יחס רזרב המזומנים. CRR מתייחס לחלק מההפקדה הכוללת של הבנקים המסחריים שעליהם להחזיק בבנק המרכזי בצורה של מזומנים נזילים והוא משמש ככלי המשמש את הבנק המרכזי במטרה לשלוט על הנזילות במערכת הבנקאית. .

מטרות

להלן יעדים חשובים של CRR:

 • זה לווסת את תזרים הכסף במשק. מדיניות ה- CRR של הבנק המרכזי קובעת כמה הכסף יזרום בכל המשק.
 • המדיניות שלהם עוזרת לשמור על הנזילות במשק. בכל פעם שכלכלת מדינה עומדת בפני מצוקת נזילות, יחס רזרבות המזומנים מצטמצם על ידי הבנק המרכזי במדינה. מסיבה זו, הבנקים ברחבי הארץ יוכלו להלוות יותר כסף ללקוחות. לכן, יותר כסף יהיה זמין לציבור הרחב להוצאה ומכאן, סוגיות הנזילות יתאזןו במשק.
 • הם דואגים שהבנקים ישמרו על מצב הפירעון. במקום להשאיל את כל המזומנים שזמינים בבנקים חלק כלשהו או היחס בין סך כל המזומנים הזמינים שמור או מופרש כך.

נוסחת CRR

להלן הנוסחה לחישוב יחס הרזרבה במזומן:

יחס רזרבות מזומנים = (דרישת רזרבה / פיקדונות בנק) * 100% דרישת רזרבה = יחס רזרבה מזומן * פיקדונות בנק

איפה,

 • דרישת מילואים = דרישת מילואים מתייחסת למילואים במזומן שהבנק נדרש לקיים מול הבנק המרכזי.
 • פיקדונות בנקים = ​​פיקדונות בנקאיים מתייחסים לפיקדונות הכוללים של הבנק.

דוגמה ל- CRR

בואו ניקח דוגמה לבנק שיש לו סך הפיקדונות בסך 1,500 מיליארד דולר בדוח שנתי ביום 31 בדצמבר 2019. כעת, דרישת הרזרב של הפדרל ריזרב כלומר יחס רזרבה במזומן הוא 9%. חישוב דרישת עתודת המזומנים של הבנק לשנת 2019.

פִּתָרוֹן:

במקרה דנן, ניתן כי נכון ליום 31 בדצמבר 2019,

 • סך הפיקדונות של הבנקים = ​​1,500 מיליארד דולר
 • יחס עתודה מזומנים = 9%

כעת על פי הנוסחה דרישת המילואים תחושב כ:

 • דרישת מילואים = 1,500 * 9%
 • דרישת מילואים = 135 מיליארד דולר

לפיכך דרישת עתודת המזומנים של הבנק לשנת 2019 היא 135 מיליארד דולר.

השפעת CRR

ליחס רזרבה במזומן יש השפעה ישירה על הריבית במשק. אם הבנק המרכזי יגדיל את דרישות ה- CRR של הבנק, אז הוא יוריד את דרישת ההלוואות של הבנק, ולכן הוא לא יוכל להלוות יותר ומכאן שכלל הביקוש וההיצע יחול כאן. עם יכולת ההלוואות נמוכה יותר, שיעור ההלוואות יעלה והוצאות ההלוואות יגדלו. מצד שני, בנקים יעודדו אנשים לספק יותר ויותר פיקדונות ולמשוך אותם, שיעור הפיקדון יקטן. לכן, הריבית במשק תשתנה.

החשיבות של CRR

יחס עתודת המזומנים מניח בסיס לתפקוד טוב יותר של ענף הבנקאות. להלן החשיבות העיקרית של יחס הרזרבה המזומנים:

 • יחס ה- CRR הוא השיעור המינימלי של עתודת המזומנים שהבנק יצטרך להפריש בכדי לשמור על כמות הפירעון הנדרשת.
 • זהו חלק קטן מאוד מהכספים הנזילים כנגד כל הפיקדונות בבנק.
 • זה עוזר לבנק המרכזי לנהל את השיעור ואת כמות הנזילות הכוללת הממוצעת במדינה כולה.
 • זה החלק הנכון של הכסף שהבנק נדרש להפריש. בהתבסס על קצב האינפלציה וזרימת הכסף במשק, הוא נחוש ומשתנה מעת לעת לפי הצורך במשק.

ההבדל בין CRR ו- SLR

 • יחס עתודות מזומנים ויחס נזילות סטטוטורי הם 2 פוליסות שונות של הבנק המרכזי, אולם שתיהן הן דרישות חובה של כל בנק.
 • CRR הוא אחוז מסוים מסך ההפקדות הבנקאיות הנדרש בחשבון השוטף של הבנק המרכזי. לבנק אין גישה לסכום זה בגין כל פעילות כלכלית או מסחרית ובנק אינו יכול להלוות כסף זה למלווים כלשהם; הם גם לא יכולים להשתמש בו למטרות השקעה.
 • מצד שני, SLR הוא הכסף המושקע בניירות ערך שונים של הממשלה המרכזית. זהו אחוז מסוים מההפקדה הבנקאית הכוללת. בנקים יכולים להרוויח ריבית על השקעות SLR לעומת CRR.

יתרונות

להלן היתרונות של יחס הרזרבה במזומן:

 • זוהי דרך ראשונית לשלוט באספקת הכסף במשק. היצע הכסף החזק והתחרותי של המשק יסייע בשמירה על מערכת אשראי חזקה.
 • בנקים מסחריים יכולים לשמור על יחס כושר פירעון טוב לבנקים מסחריים כמו גם אחרים.
 • בכל פעם שיש מצב כספי עודף במשק, ניתן להעביר כספים בקלות באמצעות CRR.

חסרונות

להלן החסרונות ביחס רזרב המזומנים:

 • שינוי תכוף ב- CRR עשוי להשפיע לרעה על סביבה כלכלית בריאה.
 • זהו הסכום המופרש בחשבון השוטף של הבנק המרכזי. מכאן שבנקים לא מרוויחים ריבית על אותו דבר, ואפילו לא מרוויחים את אותו חלק האינפלציה.
 • זה מצמצם את יכולת ההלוואות של הבנק ולכן הוא עוצר אותם להרוויח את סכום הרווח המרבי.

סיכום

CRR הוא הקיצור המשמש ליחס Cash Reserve. זהו החלק מסך ההפקדות של הבנק המסחרי שחובה עליו לקיים את הבנק המרכזי במדינה בצורה של עתודת מזומנים. מתוך דרישת מילואים זו, לא ניתן להשתמש בכסף לצורך הלוואות מסחריות כלשהן. זוהי דרך ראשונית לשלוט באספקת הכסף במשק.