מתג Power BI | דוגמאות לפונקציית SWITCH ב- Power BI

החלף פונקציה ב- Power BI

כולנו יודעים כמה פונקציות לוגיות חשובות בתחום ניתוח הנתונים והפרשנות. כאשר אנו מדברים על פונקציות לוגיות "IF" הוא אבי כל הפונקציות הלוגיות בהן אנו משתמשים, אך לא רבים מאיתנו מודעים לכך שקיימת אלטרנטיבה למצב IF ב- Power BI. כן, יש לנו אלטרנטיבה למצב IF כלומר פונקציית DAX "SWITCH" ב- BI. במאמר זה, אנו נדריך אותך בפונקציית DAX "SWITCH" בפירוט.

מה פונקציית SWITCH עושה ב- Power BI?

SWITCH הוא סוג של פונקציה הגיונית להגיע לתוצאות בהתבסס על מספר תנאים. לכן, פונקציית ה- BI במתג בוחנת את כל התנאים הלוגיים ומגיעה לתוצאה של המצב הלוגי שהוא TRUE. עם זאת, בניגוד לתנאי IF, איננו יכולים להשתמש בחישובים מורכבים עם SWITCH אך פונקציה מספיק טובה מחליפה תנאי IF מקוננים ב- Excel.

להלן התחביר של פונקציית ה- SWITCH ב- Power BI.

התחביר אינו דומה ל- IF אך אנו נסביר זאת בהמשך.

 • ביטוי: זה אינו אלא העמודה שעלינו להעריך.
 • ערך 1: לכן, לשם כך, אנו יכולים ליישם את הבדיקה ההגיונית שעלינו לעשות מול העמודה ביטוי .
 • תוצאה 1: אם הבדיקה ההגיונית "Value1" היא TRUE אז מה צריכה להיות התוצאה.
 • [Value2]: זהו הפרמטר האופציונלי אם המבחנים הלוגיים של Value1 הם FALSE ואז מהו המבחן הלוגי השני שמעריך את הביטוי.
 • [תוצאה 1]: אם הבדיקה הלוגית "Value2" היא אמיתית, מה צריכה להיות התוצאה.
 • [אחרת]: אם כל המבחנים ההגיוניים הם FALSE אז מה התוצאה החלופית הדרושה.

דוגמאות לפונקציית SWITCH ב- Power BI

להלן דוגמאות לפונקציית המתג ב- Power BI. אתה יכול להוריד את חוברת העבודה כדי להשתמש באותו קובץ כמו שהשתמשנו בדוגמה זו.

אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של Power BI SWITCH כאן - תבנית Power BI SWITCH Excel

דוגמה מס '1

להלן טבלת הנתונים בה אנו נשתמש כדי להדגים את פונקציית ה- SWITCH ב- Power BI. אתה יכול להוריד את חוברת העבודה של Excel ולהשתמש בה כדי לתרגל.

עלינו להגיע ל"אחוזי שמאות "על סמך ערך הדירוג הקיים. להלן הקריטריונים להגיע לאחוז השמאות.

 • אם הדירוג הוא = 5 אז אחוז ההערכה יהיה 10%.
 • אם הדירוג הוא = 4 אז אחוז ההערכה יהיה 8%.
 • אם הדירוג הוא = 3 אז אחוז ההערכה יהיה 6%.
 • אם הדירוג הוא = 2 אז אחוז ההערכה יהיה 5%.
 • אם הדירוג הוא = 1 אז אחוז ההערכה יהיה 4%.

בסדר, העלה את טבלת הנתונים ל- Power BI כדי להתחיל בהליכים.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה ובחר "עמודה חדשה" כדי להגיע לשמאות% בעמודה החדשה.

עכשיו שם לעמודה החדשה כ- "שמאות%".

פתח את הפונקציה SWITCH ב- Power BI עכשיו.

הטיעון הראשון הוא ביטוי כלומר איזו עמודה עלינו לבדוק כדי להגיע לשמאות% בעמודה החדשה. אז במקרה זה על ידי בדיקת דירוג עלינו להגיע לתוצאה, אז בחרו בעמודה "דירוג".

ערך 1 אינו אלא המבחן ההגיוני שעלינו להחיל מול העמודה ביטוי , ולכן המבחן ההגיוני הראשון שלנו הוא לבדוק אם הדירוג הוא = 5 או לא.

הטיעון הבא הוא Result1 כלומר מהי התוצאה אם הבדיקה ההגיונית של Value1 נכונה. אז אנחנו צריכים את התוצאה כ- 0.10.

הבא הוא Value2 כלומר אם המבחן הלוגי של Value1 הוא שקר אז מהו המבחן ההגיוני השני שעלינו להחיל, אז עלינו לבדוק דירוג = 4 או לא.

אם מבחן לוגי זה נכון, התוצאה 2 תהיה 0.08.

באופן דומה, הבא חל על המבחן ההגיוני השלישי.

אוקי סגור את התושבת ולחץ על מקש Enter כדי לקבל את התוצאה.

ככה, אנו יכולים להגיע לתוצאות, אך בכל הנוגע לשימוש במפעיל לוגי עלינו לכלול אסטרטגיות שונות.

דוגמה מס '2

עיין כעת בנתונים הבאים

מטבלה זו עלינו להגיע לעמודה חדשה כ"רבע ". כדי להגיע לטור זה עלינו לבדוק את מספרי החודש ולהלן הקריטריונים.

 • אם מספר החודש הוא> 9, הרבעון הוא "Q4".
 • אם מספר החודש הוא> 6, הרבעון הוא "Q3".
 • אם מספר החודש הוא> 3, הרבעון הוא "Q2".
 • אם מספר חודשים אחר הוא הרבעון הראשון.

לכן, עלינו לבדוק שלושה תנאים ואם כל השלושה הם FALSE אז הרבעון יהיה "Q1". בסדר, העלה את טבלת הנתונים ל- Power BI כדי להתחיל בהליכים.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה ובחר "עמודה חדשה" כדי להגיע לרבעים לעמודה החדשה.

כעת תן לעמודה החדשה את השם "רבעון מספר".

בחר בפונקציה SWITCH.

הטיעון הראשון הוא ביטוי כלומר עלינו לספק את הערך הלוגי התוצאה TRUE תחילה.

ואז על ידי בחירת העמודה, אנו יכולים להשתמש במבחנים לוגיים כמו להלן.

על ידי שימוש בטכניקה לעיל אנו יכולים להשתמש בסמלי אופרטור לוגיים.

הערה:  ניתן להוריד את קובץ לוח המחוונים של Power BI גם מהקישור למטה ולראות את הפלט הסופי.

תוכל להוריד תבנית Power BI SWITCH זו - תבנית Power BI SWITCH

דברים שיש לזכור

 • פרמטר ELSE משמש רק כדי להשיג את התוצאה החלופית.
 • איננו יכולים להשתמש בסמלי אופרטור לוגיים כמו התנאי IF, אלא עלינו להשתמש בפונקציה לוגית TRUE או FALSE כדי להשתמש באופרטורים לוגיים.