חכירה לעומת נכס חופשי | 7 ההבדלים המובילים (עם אינפוגרפיקה)

ההבדל בין חוזה שכירות לבעלות חופשית

ההבדל העיקרי בין החכירה לחזקה הוא שבמקרה של החכירה, הנכס ניתן בחכירה לשוכר על ידי בעל הנכס, כאשר קיימות מגבלות שונות לשימוש בו, ואילו במקרה של בעל החזקה יש את הבעלות המלאה. של הנכס ללא מגבלות על העברתו, שינויו או בנייתו.

לבעל נכס חופשי יש זכות בלתי מוגבלת, ללא עוררין ומוחלטת על רכושו ללא קשר לזמן. הבעלים רשאי לתת, למכור או להעביר את הבעלות או האחריות על הקרקעות למי שהוא רוצה. הבעלים יכול לבנות כל מבנה בנכס החופשי. באופן קניית נכס בבעלות נכונה לגבי רכישת נכס מקרקעין כלשהו. כאשר מישהו הוא הבעלים של נכס חופשי, הוא רשאי לשנות או לשפץ את הנכס מבלי לקחת רשות מאיש. זו הסיבה שרכישת נכס חופשי דורשת יותר הון מאשר בעלות על נכס חכירה.

נכס חכירה שונה מנכס החזקה. במקרה של נכס חכירה מעורבים שני צדדים, אחד מהם הוא הבעלים או המשכיר שמוכר את הנכס והצד השני הוא השוכר שקונה את הנכס. בנכס חכירה, הבעלים (המשכיר) מאפשר לחוכר להחזיק את הנכס לתקופה מוגבלת. כך השוכר מחזיק בנכס החכירה. ניתן להשכיר נכס חכירה לכל משך זמן. השוכר עשוי לדרוש לשלם את התחזוקה, ההשבחה והתכנון של הנכס בהתאם לסעיפים החלים.

תקופת השכירות יכולה להשתנות בין 30 שנים לגובה של 999 שנים. כל חכירה שאורכה פחות מ -90 שנה עלולה לגרום לבעיה מכיוון שהיא משפיעה על הערכת השווי של הנכס לרעה. יתר על כן, חוזה שכירות שאורכו נותר פחות מ -30 שנה יעמוד בפני אתגר להצדיק מימון בנקאי כלשהו. לכן על השוכר לדאוג להגדלת הקדנציה.

חכירה לעומת אינפוגרפיקה חופשית

הבדלים עיקריים

  • במקרה של נכס חופשי, לבעלים יש זכות מלאה ללא עוררין וללא הגבלה על הנכס, ואילו בנכס חכירה אין לשוכר זכות בלתי מוגבלת ומוחלטת על הנכס.
  • בגין נכס חופשי, הבעלים אינו זקוק לאישור או לאישור של איש לערוך שינויים כלשהם, ואילו בנכס חכירה, השוכר צריך לקחת אישור ולהתייחס לזכויות בהסכם לבצע שינויים כלשהם.
  • נכס חופשי אינו קשור לתקופה או למסגרת זמן, אך נכס חכירה מושכר לתקופה מסוימת.

טבלה השוואתית בין חוזה שכירות

טֶבַע חכירהזְכוּת חֲכִּירָה
זכויות בעלותהבעלים מאפשר לחוכר להחזיק את הנכס לתקופה מוגבלת.הבעלים הוא הבעלים של הנכס על הסף.
קְבִיעוּתככלל, חוזה השכירות הוא לתקופה של 30,60,99 או 999 שנים.לאחר הבעלות, לבעלים יש את הזכות לנכס באופן תמידי.
אישוריםהשוכר צריך לעמוד בתנאים שקבע המשכיר לשנות או לבנות בנכס החכירה.בעל סמכות מלאה לשנות או לבנות ללא כל אישור
העברת זכויותדורש אישור מהמדינה או מכל רשויות רלוונטיות אחרות להעביר את הנכסאינו זקוק לאישור כלשהו מהמדינה או מכל סמכות להעברת הנכס
מטרת ההשקעהקיים סיכון לרכישת נכסי חכירה מכיוון שהחכירה לא תוארך, וגם לשוכר אין חופש לשנות את הנכס כך שיתאים לצרכיו.כמטרת השקעה מומלץ להשקיע בנכסים חופשיים
עלויות הכרוכות בכךהעלות בדרך כלל נמוכה יותר בהתחשב בתנאים ובכהונה החלים על החזקת הנכס.בדרך כלל יקר לקנות בהשוואה לנכס חכירה.
מימון בנקיםמרבית הבנקים אינם מממנים פרויקטים בנכס חכירה אשר תקופת החכירה שלו נמוכה מ- 30 שנה.קל יותר להשיג מימון מהבנקים עבור נכסים חופשיים.

סיכום

ההבדל העיקרי הוא החופש שיש לשוכר והמגבלות שמציב המשכיר וההרשאה הדרושים, בכל פעם שהשוכר רוצה לשנות או לבנות משהו בנכס. בנכס חופשי אין מגבלות על מי להעביר מה לשנות ולבנות בנכס. יתר על כן, ברגע שנקנה, זכות הנכס היא עם הבעלים לנצח.

מצד שני, החכירה כוללת כמה מגבלות, סעיפי המשכיר. השוכר קיבל זכות בנכס רק לתקופת החכירה, הכפופה להארכה. המשקיע בנכס חכירה צריך לדאוג להרבה חלקים נעים, הכוללים גורמים כמו תקופת החכירה, הערכת שווי הנכס, סעיף העברה, זמינות מימון הבנקים, אישורים מרשויות המדינה וסוכנויות רלוונטיות אחרות בכל מקום. יָשִׂים.

בשל כל הגורמים הללו במידת האפשר עדיף לרכוש נכס מוחלט מאשר לקנות נכס חכירה. עם זאת, לרוב לבעל אין ברירה אם הוא רוצה לקנות נכס במיקום מועדף שכן ניתן לקנות את הנכסים של אותו מיקום כולו רק כנכס מושכר.