הסמכת CIMA | מדריך למתחילים שלם - WallStreetMojo

הכל על הסמכת CIMA

פוסט זה הוא מדריך מקיף שיעזור לך לבחון את בחינות ההסמכה של CIMA בצורה הטובה ביותר. תוכלו ללמוד על התוכנית, קריטריונים לבחינה, פורמט בחינה, אגרות, אסטרטגיות להתמודדות עם הסמכת CIMA. המידע מנוסח במבנה הבא:

  מהי הסמכת CIMA?


  הסמכת CIMA היא תעודה מוכרת עולמית המוענקת על ידי מכון Chartered of Accountants Management, בריטניה למי שמעוניין להמשיך בקריירה בתחום התמחות של הנהלת חשבונות. ל- CIMA למעלה מ- 88,000 סטודנטים ו- 70,000 חברים ב -161 מדינות. מה שמייחד את הסמכת הכספים הזו מרוב האחרים הוא ההתמקדות בחשבונאות הקשורה לניהול עסקי יותר מכל דבר אחר. מלבד הבנה של יסודות פיננסיים וחשבונאיים, הוא מציע מבט מקיף על ניהול אסטרטגי וסיכונים שהוא חלק בלתי נפרד מניהול עסק בהצלחה.

  • תפקידים

  1. רואה חשבון ניהול
  2. מנהל כספים
  3. אנליסט פיננסי
  4. מנהל ביקורת פנים
  • מבחן

  1. ל- CIMA מבנה בחינות בן 4 שכבות המחולק לרמה של תעודות ורמות מקצועיות.
  2. הסמכת CIMA בחשבונאות עסקית הינה רמת היסוד הכוללת 5 מבחנים אובייקטיביים המבוססים על פי דרישה באורך שעתיים כל אחד.
  3. לימודי CIMA ברמה המקצועית מחולקים לשלושה עמודי למידה הכוללים היבטים ארגוניים, ביצועים ופיננסיים. כל אחד מעמודי התווך האלה מחולק משנה נוספת לרמות תפעוליות, ניהוליות ואסטרטגיות. התוצאה היא 3 בחינות בכל אחת מהרמות.
  4. בחינות ברמה המקצועית של CIMA כוללות שלוש מבחנים אובייקטיביים המבוססים על מחשב בני 90 דקות בכל אחת מהרמות התפעוליות, הניהוליות והאסטרטגיות. בכל אחת מהרמות הללו, יש לבצע מחקר מקרה ארוך בן 3 שעות על מנת להעפיל לשלב הבא.
  • תאריכי בחינה

  1. ניתן לבחון את בחינות ההסמכה של CIMA בכל עת של השנה ובכל סדר, אך יש להשלים את כל חמשתן כדי לזכות בהסמכה.
  2. ניתן לבחון בחינות ברמה מקצועית של CIMA בחלון הזמן הבא:
  3. ניתן לבצע מבחנים אובייקטיביים בכל אחת מהרמות התפעוליות, הניהוליות והאסטרטגיות בכל עת של השנה
  4. לבחינות מקרי המחקר בכל אחת מהרמות הללו, ארבעה חלונות סופקו בחודשים פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר. בתוך כל חלון, הבחינות יהיו זמינות למשך 5 ימים מיום שלישי עד שבת.
  • העסקה:

  רמת תעודת CIMA בודקת את הידע של הסטודנטים ביסודות עסקיים וחשבונאיים עם 5 מבחנים אובייקטיביים המיועדים למטרה. אחריה באה הרמה המקצועית של CIMA, שנועדה להכיר את התלמידים להיבטים תפעוליים, ניהוליים ואסטרטגיים. לכל אחת מהרמות שלוש מבחנים אובייקטיביים בני 90 דקות, שכל אחד מהם מוקדש לתחומי התמחות עסקיים מיוחדים. על התלמידים לנקות גם בחינת מקרה של 3 שעות כדי להתקדם לשלב הבא. כדי להשתתף בבחינות ברמה אסטרטגית, על הסטודנטים לסיים את כל הבחינות ברמות התפעול והניהול.

  • זכאות:

  אין קריטריוני זכאות ספציפיים להסמכת CIMA בחשבונאות עסקית. זו הסמכה ברמת הכניסה אליה יכולים אנשים עם מעט ידע בחשבונאות, אך הבנה טובה של מתמטיקה ואנגלית חיונית יחד עם עניין בלימודי הנהלת חשבונות.

  קריטריוני הזכאות לרמות מקצועיות של CIMA הם לפי:

  1. דרושה מיומנות בסיסית בלימודי הנהלת חשבונות או עסקים כדי להמשיך בלימודי CIMA ברמה תפעולית. על המועמד להחזיק בכל אחת מהכישורים הללו בכדי למלא דרישה זו:
  2. הסמכת CIMA בחשבונאות עסקית
  3. תואר שני בחשבונאות או MBA
  4. חברות ב- ICWAI, ICMAP או ICMAB
  5. חברות בגוף IFAC
  6. כל הסמכה רלוונטית לקבלת פטור מתעודת CIMA בחשבונאות עסקית
  7. כדי להמשיך בלימודי רמה ניהולית, צריך היה להשלים בהצלחה את לימודי CIMA ברמה התפעולית וכן את לימוד המקרה התפעולי.
  8. כדי להמשיך בלימודים ברמה אסטרטגית, היה צריך לסיים לימודים ברמה התפעולית וניהולית בהצלחה יחד עם מחקרי המקרה שלהם.

  קריטריונים להשלמת הסמכת CIMA


  • רמת תעודה:

  מועמדים אינם צריכים להחזיק בכישורים ספציפיים כדי להירשם לתעודה בחשבונאות עסקית. מספיק עניין בחשבונאות ובקיאות במתמטיקה ובאנגלית. ישנן 5 בחינות ברמה זו שיעזרו לסטודנטים להכיר את יסודות החשבונאות ותחומים נלווים. ניתן לבחון בחינות אלו בכל סדר ובכל עת בשנה וזמן ההשלמה הממוצע לרמת התעודה הוא שנה. ציון המעבר המינימלי לכל אחת מהבחינות הוא 50% ועם סיום כל 5 הבחינות התלמידים מקבלים את ההסמכה ומתקדמים לרמה מקצועית.

  • רמה מקצועית:

  הרמה המקצועית מחולקת לשלושה עמודים, כלומר ארגונים, ניהול ופיננסים. כל אחד מעמודי התווך הללו מחולק בנוסף לשלושה תחומים בכל אחת מהרמות המתקדמות, כולל תפעול, ניהול ואסטרטגיה. כתוצאה מכך מכוסה מבנה של שלושה תחומי ידע בכל אחת משלושת הרמות הללו, מה שמחייב את התלמידים להופיע בסך הכל 9 בחינות אובייקטיביות (OT) של 90 דקות כל אחת. בנוסף, לאחר שסיימו את כל 3 הבחינות בכל אחת מהרמות, עליהם לפנות בחינת מקרה ארוך של 3 שעות אשר בודקת את יכולתם ליישם את המושגים המכוסים ברמה זו כדי לפתור מצבים בעולם האמיתי. רק לאחר סיום בחינת המקרה לכל רמה כלשהי, התלמידים יכולים להתקדם לשלב הבא. ציון העמידה הוא 50% לכל אחת מהבחינות בכל אחת מהרמות הללו.

  סטודנטים יכולים להופיע לבחינות OT בודדות בכל סדר לרמת תפעול וניהול אך יכולים להופיע רק לבחינות ברמה אסטרטגית המסיימות את שתי הרמות הללו. בממוצע, הסטודנטים מסיימים את כל 12 בחינות ההסמכה המקצועיות (כולל בחינות מקרה) תוך 4 שנים.

  • ניסיון מעשי:

  בסיום שלושת הרמות, על הסטודנטים לספק ניסיון מקצועי מקצועי רלוונטי למשך 3 שנים כדי לזכות בחברות ב- CIMA.

  מה אתה מרוויח?


  • בסיום תעודת CIMA בחשבונאות עסקית, סטודנטים יכולים להשתמש בכינוי CIMA Cert BA על שם שמם כדי לציין את ההסמכה.
  • השלמת הרמה התפעולית של CIMA זוכה בתעודת CIMA בחשבונאות ניהול
  • השלמת רמת ניהול CIMA מקנה דיפלומה מתקדמת בחשבונאות ניהול של CIMA
  • לאחר סיום הרמה האסטרטגית CIMA, המועמדים זקוקים לניסיון עבודה מעשי רלוונטי למשך 3 שנים כדי לאמת על ידי המכון. זה יעזור להם להיות חבר ב- CIMA וגם להרוויח את הכינוי היוקרתי של רואה חשבון ניהול גלובלי (CGMA).

  מדוע להמשיך בהסמכת CIMA?


  CIMA מיועד לסטודנטים ואנשי מקצוע שמוכנים לחקור תחומי למידה רחבים בהרבה הקשורים לחשבונאות. במקום להתמקד רק במימון ובחשבונאות, תעודות ורמות מקצועיות של CIMA מסייעות בפיתוח הבנה מעמיקה יותר של ניהול העסקים ובהרחבת התחום הפונקציונלי שלהם כדי לעזור לעסקים לקבל החלטות אסטרטגיות טובות יותר ולשפר ביצועים. חלק מהיתרונות של המשך הסמכת CIMA הם:

  1. תוכנית הסמכה זו עשויה שלא להבטיח צמיחה מיידית בעבודה או הטבות גבוהות יותר, אך בהחלט תעזור לאנשי מקצוע להיכנס לתפקידים הדורשים כישורי ניהול וכן יכולות חשבונאיות טובות. זה מרחיב את היקף הקריירה של אנשי מקצוע וצמיחה פוטנציאלית בקריירה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה בטווח הארוך.
  2. מבנה הלמידה הייחודי של התוכנית מסייע לשבור את תבנית החשבונאות המסורתית ומכין את התלמידים להתמודד עם סוגיות אסטרטגיות ומתקדמות הקשורות לניהול סיכונים מנקודת מבט של חשבונאות.
  3. סטודנטים מקבלים הזדמנות ללמוד חשבונאות ניהול כתחום מיוחד המעניק להם יתרון בהשוואה לרוב אישורי המימון האחרים ומוסיף אמינות רבה יותר בעיני מעסיקים פוטנציאליים.

  פורמט בחינה של CIMA


  תעודת CIMA בחשבונאות עסקית היא בחינה אובייקטיבית (OT) ובה יש 50 שאלות שעליך לענות עליהן במשך שעתיים. להלן העיתונים ואזורי המיקוד שלהם.

  הרמה התפעולית של CIMA היא בחינה אובייקטיבית (OT) עליה עליכם לענות למשך 90 דקות. משך בחינת המקרה הוא 3 שעות. להלן העיתונים ואזורי המיקוד שלהם.

  רמת ניהול CIMA היא המבחן אובייקטיבי בחינה (OT) שבו אתה צריך לענות בפרק זמן של 90 דקות. משך בחינת המקרה הוא 3 שעות. להלן העיתונים ואזורי המיקוד שלהם.

  ברמה האסטרטגית CIMA הוא מבחן אובייקטיבי הבחינה (OT) שבו אתה צריך לענות בפרק זמן של 90 דקות. משך בחינת המקרה הוא 3 שעות. להלן העיתונים ואזורי המיקוד שלהם.

  משקולות בחינה / פירוט של CIMA


  התלמידים צריכים לקבל מושג נכון לגבי משקל בחינות נושא, כך שיוכלו להתכונן היטב לתחומי ידע בעלי משקל גבוה. ידע על חלוקת משקל יכול להיות בעל ערך רב בפיתוח ויישום תוכנית לימוד יעילה לבחינות CIMA בכל אחת מהרמות.

  המדריך המלא על תוכנית הלימודים הוסבר על ידי המכון במדריך PDF זה של CIMA.

  הסמכת CIMA: מבנה שכר טרחה


  להלן מבנה האגרות כדי להירשם לבחינת CIMA.

  במחירי הקורס הנוכחיים זה יעלה בסביבות 1800 ליש"ט אם סטודנט ישלים את CIMA למשך זמן כולל של 3 שנים ויפנה כל בחינה בניסיון הראשון. עם זאת, העלות של כל חומרי לימוד שנרכשו וכל אימון יהיה חייב להתחשב בנפרד.

  על התלמידים לשלם דמי רישום חד פעמיים ודמי מנוי שנתיים לכל משך הקורס. מלבד זאת, עבור כל בחינה, הם יושבים ופטורים מחויבים (אם בכלל), התלמידים יחויבו בנפרד.

  תוצאות בחינת CIMA ושיעורי מעבר


  להלן הייצוג הגרפי של אחוזי המעבר.

  • שיעור עמידה במבחנים הכוללים: אחוז הסטודנטים שעברו את הבחינה לאחר ניסיון אחד או יותר.
  • שיעור מעבר ראשון: אחוז הסטודנטים שעברו את הבחינה בניסיון הראשון.
  • שיעור עמידה בבחינות : סה"כ בחינות שעברו / סה"כ בחינות שנבחנו.

  שיעורי המעבר מיועדים לתעודות, לרמה המקצועית ולבחינות המקרה שנערכו בין התאריכים 2 בינואר ל- 31 בדצמבר 2015.

  חומר לימוד CIMA


  • סטודנטים יכולים להמשיך בתכנית CIMA במשרה מלאה או במשרה חלקית, במצב מקוון או מעורב, בהתאם להתאמתם האישית.
  • סטודנטים שבוחרים בלימוד עצמי יכולים לקנות ספרי לימוד רשמיים של CIMA שניתן לרכוש באתר cimapublishing.com ויכולים להירשם ל- CIMA Aptitude כדי לעבור מבחני תרגול ומבחני דמה מתוזמנים כדי לעזור לך להעריך עד כמה אתה מוכן לבחינה.
  • סטודנטים יכולים גם להירשם לקורסי למידה מקוונים מובנים ב- CIMAstudy.com תמורת עלות.
  • מי שמעדיף למידה במשרה מלאה או מעורבב יכול לחפש ספק לימודים קרוב שנחשב לאחת הדרכים הטובות ביותר להתקיים בבחינות CIMA.

  אסטרטגיות: לפני הבחינה


  • בצע תוכנית לימודים:

  הקדישו פרק זמן מסוים לכיסוי חלקים מסוימים בתכני הקורס והגדרת תוצאת למידה גסה. בסיום אזור למידה מוגדר, עברו מבחן תרגול כדי לראות את מה שלמדתם וזיהו אזורים חלשים הדורשים מאמץ נוסף.

  • בחר מה מתאים לך ביותר:

  לימודים ארוכים וקשים יותר אינם תמיד האסטרטגיה הטובה ביותר, במקום זאת, התמקדו בלימודים חכמים יותר. ישנן מספר אסטרטגיות לימוד מומלצות שם, אך נסה לזהות איזו מהן מתאימה לך ביותר ולהיצמד לכך.

  • תרגול קשה:

  בחר במודול לימוד מקוון ב- CIMAstudy.com המתאים לדרישות הלימוד שלך וקבל גישה לחומר למידה מקוון. זה גם נותן לך גישה ל- CIMA Aptitude, שם תוכל לעבור מבחני דמה כדי להעריך את מוכנות הבחינות שלך.

  • ניהול זמן הוא המפתח:

  גשו לכמה שיותר בחינות תרגול כדי ליהנות מכמות טובה של חשיפה לשאלות בסגנון בחינה ולמדו כיצד להתמודד עם לחץ זמן במהלך הבחינה.

  • עשה מאמץ מתואם לבחינות מקרה:

  בחינות מקרה מבחן את הידע של כל שלושת תחומי הלימוד המכוסים בכל אחת מהרמות המקצועיות. התמקדו בהערכות מבוססות חיים אמיתיות כדי להתכונן היטב. מבחני דמה מקוונים יכולים להיות בחירה טובה עבור אותו דבר.

  אסטרטגיות: במהלך הבחינה


  • השתמש בזמן הקריאה שלך בצורה מושכלת:

  ישנן 20 דקות זמן קריאה לפני תחילת הבחינה. אינך יכול לפתוח את ספר התשובות או לכתוב עליו במהלך תקופה זו, אך תוכל ללמוד את עבודת השאלה ולתכנן תוכנית פעולה כיצד להתמודד עם הבחינה.

  • להבין קודם, לענות אחר כך:

  כעיקרון, קרא תמיד בעיון ונסה להבין מה בדיוק נשאל. זכור, לא תקבל זיכויים בגין הכללת מידע שאינו רלוונטי לשאלה.

  • הצע תגובה מובנית:

  נסה לספק תשובה שיש לה מבנה טוב ותוכן רלוונטי. הקפד לקרוא מחדש שאלות וודא שענית על כל חלקי השאלה.

  • תנהל את זמנך:

  חלק את הזמן הפנוי מראש בצורה כזו שתדע כמה זמן עליך להקדיש לשאלה כלשהי על סמך נקודות הזכות שלה ואל תבזבז יותר מדי זמן על שאלה אחת. במקום זאת, המשך לנסות שאלות אחרות וחזור אליה מאוחר יותר במידת האפשר.

  מדיניות דחייה


  אם אינך מצליח להופיע לבחינה מתוזמנת, תוכל לבחור לתזמן מחדש:

  • עד 48 שעות לפני תעודת בחינת חשבונאות עסקית.
  • עד 48 שעות לפני מבחן אובייקטיבי.
  • תקופת ההרשמה לבחינה אמנם פתוחה למחקרי מקרה.

  אינך יכול לתזמן בחינה מאוחר יותר מהפעמים הללו.

  משאבי הכנה למבחני CIMA שימושיים


  CIMA connect מציע מדריכי לימוד • חומר שנצפה מראש ואחרי הבחינה לבחינות המקרה • שאלות ותשובות בעבר • מאמרים ספציפיים לנושא שנכתבו על ידי מומחים.