פיחות מטבע (הגדרה) | 3 הסיבות העיקריות לפיחות מטבע

הגדרת פיחות מטבע

פיחות מטבע נעשה בכוונה על מנת להתאים את שערי החליפין שנקבעו על ידי הממשלה וזה נעשה בעיקר במקרים של מטבעות קבועים ומנגנון כזה משמש את הכלכלות שיש להן שער חליפין קבוע או שער קבוע והוא חייב לא להתבלבל עם פחת.

3 הסיבות / הסיבות העיקריות לפיחות מטבע

מספר 1 - להגברת היצוא ולהרתיע את היבוא

מלחמת הסחר היא התרחשות נפוצה בשוק העולמי בימינו. בשוק העולמי, כל מדינה רוצה שמוצריה יהיו מבוקשים וייסחרו בין מדינות. כל מדינה רוצה שמוצריה יוכלו להתחרות במוצרים של מדינות אחרות. לדוגמה, יצרני מחשבים ניידים באירופה עשויים להתחרות ביצרני מחשבים ניידים באמריקה. אם היורו יפחת לעומת הדולר, המכונית האירופית באמריקה שהייתה זמינה מוקדם יותר ב- $ x תהיה זמינה כעת ב- $ xy. מכאן שמחירו יירד והוזיל את היבוא לאמריקה מאירופה. נהפוך הוא, אם מטבע עולה ערך, זה מייקר את הייצוא ובכך משפיע לרעה על הביקוש לסחורות. במילים אחרות, פיחות המטבע הופך את היצוא לרווחי יותר ומרתיע את היבוא.

להמשך הדוגמה לעיל: אמור מכונית אירופית כמו ב -20 באפריל 2018, נמכרה באמריקה ב 12000 אירו. החל מ -20 באפריל 2018, שער החליפין של אירו לדולר היה:

אירו 1 = 1.2 דולר אמריקאי

ב -25 באפריל 2018, כחלק מהמדיניות המוניטרית, יורו יורד בהשוואה לדולר. לפיכך השפעת הפיחות על מכונית אירופית תהיה:

כך המכונית האירופית באמריקה תהיה זולה יותר ב -1,800 דולר ובכך תהפוך אותה למשתלמת יותר לקונים מה שיוביל לגידול בביקוש ובכך יניע את הייצוא למדינה האירופית.

מס '2 - לצמצום הגירעון המסחרי

הגירעון המסחרי הוא ההבדל בין היצוא והיבוא של החברה.

גירעון סחר = יבוא - יצוא

גירעון מסחרי שלילי עשוי להשפיע לרעה על כלכלת המדינה ועלול להוביל לרמות חוב עצומות ובכך משתק את הכלכלה. לפיכך פיחות במטבע יכול לסייע בהגברת היצוא על ידי הזלת היצוא והפחתת היבוא בכך שהוא יקר יותר עבור תושבי המדינה. כך ניתן להשיג איזון סחר באמצעות פיחות מטבע.

# 3 - צמצם את נטל החוב הריבוני

אם מדינה הנפיקה מספר איגרות חוב ריבוניות כדי לגייס כסף, הם עשויים להתמרץ על ידי פיחות במטבע. במילים אחרות, מטבע מופחת מסייע בהפחתת נטל השירות הרגיל לחובות ריבוניים המונפקים על ידי מדינה אם ההשקעות גבוהות מ- FII והריבית שיש לשלם הינה סכומים קבועים.

לדוגמא: אם ממשלת ארה"ב הנפיקה חוב ריבוני שרובו נרכש על ידי משקיעים אירופאים. נניח שממשלת ארה"ב צריכה לשלם 500 דולר לחודש למשקיעים אלה על בסיס חודשי ועמלות הריבית נקבעות על 500 דולר לחודש.

כך אומרים שדולר פיחות בהשוואה ליורו, נטל השירות החודשי יפחת כאמור להלן:

מגבלות / חסרונות של פיחות מטבע

יש ירידות רבות בפיחות המטבע כמו עלייה באינפלציה, שירות חובות זרים יקרים יותר. זה מקטין עוד יותר את האמון של משקיעים זרים גם במטבע במדינה.

יתר על כן, פיחות מטבע מכוון עלול להשתבש במספר נקודות:

  1. אף על פי שפיחות מטבע עוזר להגביר את היצוא, יש לנקוט בזהירות מסוימת בעת פיחות מטבע מדינה. אף שהביקוש למוצרים מיוצאים גדל כאשר פיחות במטבע, ביקוש מוגבר עשוי להוביל לעליית מחירים ובכך לנרמל את אפקט פיחות המטבע. עוד מדינות אחרות עשויות להבחין בהשפעות פיחות ובביקוש המצטמצם למוצריהן, הן עשויות להתפתות גם להפחית את המטבע. לפיכך, הדבר עלול להוביל למלחמות מטבע בין מדינות.
  2. אף על פי שפיחות מטבע מסייע בהפחתת הגירעון המסחרי, יש בכך חסרון פוטנציאלי. לרוב המדינות המתפתחות יש הלוואות במטבע חוץ. לפיכך, פיחות מטבע עשוי להוביל לעלייה בנטל החוב כאשר ההלוואות מתומחרות במטבע הבית. אי שירות חובות מסוג זה עשוי להטיל תדמית שלילית של המדינה בקרב המשקיעים.

נקודות חשובות שיש לציין

  • פיחות מטבע הוא תנועה מטה מכוונת או מאולצת של ערך מטבע מול מטבע אחר (של כל מדינה אחרת) או תקן מטבע. פיחות במטבע מכונה בדרך כלל טקטיקות פיחות מכוונות. טקטיקות כאלה מכונות מדיניות מוניטרית ומשמשות את המדינות שיש להן שער חליפין קבוע או שער קבוע למחצה.
  • פיחות מטבע קובע שער חליפין חדש למטבע. בדרך כלל מייצב את שער החליפין על ידי בנק מרכזי שאחראי לקנות או למכור מטבע כדי לשמור על שער החליפין שלו מול מטבע אחר.
  • לרוב פיחות מטבעות משמש ככלי מדיניות מוניטרית להגברת הסחר במדינה. עם זאת, ישנן מגבלות מרובות למדיניות זו ומדינה צריכה לקבל החלטה מנותחת כראוי אם תחליט לפרוס מדיניות כזו.
  • יתר על כן, פיחות עשוי להיגרם על מדינה כאשר היא אינה מסוגלת להגן על חולדת החליפין שלה יותר. לדוגמא פיחות מטבע, רוסיה ניסתה קודם לכן לשמור על שער החליפין של רובל בהשוואה לדולר ובחתירה אחר אותה רכישה של רובל ומכירת הדולר. עם זאת, השוק הבחין באותה מידה והחל למכור רובל, ובכך היווה איום על הממשלה על הפסד רזרבות הדולר שלהם. לפיכך לא נותרה לממשלה ברירה אלא לתת למכירת הרובל להמשיך ולשבת ולראות את שער החליפין של הרובל מול נפילת הדולר.