עלות מעורבת (הגדרה, דוגמה) | כיצד לחשב עלות מעורבת?

הגדרת עלות מעורבת

עלות מעורבת היא העלות הכוללת המשלבת בין שני סוגי עלויות כלומר עלויות קבועות והעלויות המשתנות ולכן משתמע שחלק מעלות זו אינו משתנה (עלות קבועה) עם שינויים בהיקף הייצור, אולם החלק השני (עלות משתנה) משתנה עם נפח הכמות המיוצרת. עלויות אלה מכונות גם העלויות המשתנות למחצה.

חיוני לכל חברה שתבין נכון את תמהיל האלמנטים השונים הללו של העלות, שכן בעזרת זאת ניתן לחזות כיצד העלויות ישתנו ברמות הפעילות השונות.

כמו, יכול להיות מצב שאין פעילות של ייצור בחברה. ובכל זאת, יכול להיות שיש חלק מהעלות המעורבת. הסיבה לכך היא שהחברה צריכה לשאת בעלות הקבועה למרות שאין פעילות. בנוסף לעלות הקבועה, העלות המשתנה תהיה שם במקרה שלחברה יש פעילות כלשהי ותגדל עם העלייה ברמת הפעילות.

רכיבים בעלות מעורבת

הוא מורכב משני רכיבים הכוללים את הדברים הבאים:

 • רכיב קבוע - הרכיב הקבוע כולל את כל העלויות הללו, סך כל זה אינו משתנה כאשר נפח הפעילות משתנה.
 • רכיב משתנה - הרכיב המשתנה כולל את כל העלויות הללו, סך כל אותו שינוי כאשר נפח הפעילות משתנה. ההפרש בעלות יהיה ביחס לשינוי בכמות הפעילות.

נוסחת עלות מעורבת

y  = a + bx

איפה

 • y היא נוסחת העלות המעורבת הכוללת
 • עלות קבועה במהלך התקופה
 • b הוא שיעור משתנה המחושב ליחידת הפעילות
 • x הוא מספר היחידות של הפעילות

דוגמה לעלות מעורבת

יש חברת XYZ בע"מ שמייצרת את הבגדים. לצורך ייצור הבגדים, החברה צריכה לשאת בעלות הקבועה שתישאר זהה ללא כל השפעה של מספר היחידות המיוצרות והעלות המשתנה, שתגדל עם העלייה ברמת הייצור של החברה. העלות הכוללת של ייצור הבגדים היא העלות המעורבת לחברה שכן יש לה עלויות קבועות ורכיבי עלות משתנים.

במהלך חודש יוני -2019 העלות הקבועה הכוללת של החברה, הכוללת שכר דירה, פחת, משכורות והוצאות שירות, מגיעה ל 100,000 דולר. העלות המשתנה ליחידה באותה תקופה מסתכמת ב -10 דולר ליחידה, ומספר היחידות המיוצרות הוא 50,000. חשב את העלות המשולבת של החברה במהלך התקופה.

פִּתָרוֹן

עלות מעורבת ניתן לבטא באמצעות הנוסחה האלגברית שלהלן

y  = a + bx, כאשר:

 • עלות קבועה היא בתקופה = 100,000 דולר
 • b הוא שיעור משתנה המחושב ליחידת הפעילות = 10 $ ליחידה
 • x הוא מספר יחידות הפעילות = 50,000 יחידות

עַכשָׁיו,

 • נוסחת עלות מעורבת 100,000 $  +  10 $ * 50,000
 • y = 100,000 $ + 500,000 $
 • y = 600,000 $

יתרונות

 • חיוני והכרחי לכל מפעל עסקי יהיה חלוקה נכונה של העלות הכוללת בין העלויות הקבועות לבין העלויות המשתנות בכל תקופה בהתאם לרמת התפוקה שלה. מדידה נכונה כזו של העלות הקבועה והעלויות המשתנות מסייעת לחברה במערכת תמחיר מתאימה ובתקצוב נכון. אם זה לא שם, אז גם הנהלת החברה לא תוכל לקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד.
 • אם יש הבנה נכונה של תמהיל האלמנטים השונים של העלות המעורבת, בעזרת זה אפשר לחזות כיצד העלויות ישתנו ברמות הפעילות השונות, וניתן לקבל את ההחלטות בהתאם.

חסרונות

 • חלק מהעלויות קיימות, אשר קבועות ברמות תפוקה מסוימות אך נוטות להיות שונות באשר לשינויי התפוקה.
 • בעיה נוספת שהחברה עשויה להתמודד איתה פעמים רבות מגיעה כאשר עלות מסוימת משולמת לאותו ספק שיש בו ביסוס אלמנטים קבוע ומשתנה אשר לא ניתן יהיה להבחין בהם בקלות מחשבונית הספק. הפרדת העלויות בין הקבוע למשתנה הופכת לחברה לקשה ולכן נדרשת שיטה מתאימה על ידי החברה לצורך הפרדתה.

נקודות חשובות

 • במקרה של עלויות מעורבות, חלק מהרכיבים מתנהגים כמו עלויות קבועות, בעוד שאחרים מתנהגים כמו העלות המשתנה. המרכיב הקבוע הוא העלויות שאינן משתנות כאשר נפח הפעילות משתנה, ואילו המשתנה הוא כל אותם עלויות המשתנות ביחס לשינוי בגודל הפעילות.
 • יש צורך בכל מפעל עסקי לביצוע נכון של העלות הכוללת בין העלויות הקבועות לבין העלויות המשתנות מכיוון שזה עוזר לקיים מערכת עלות מתאימה והתקצוב המתאים בחברה.

סיכום

עלות מעורבת היא העלות שמשתנה עם שינוי בהיקף הייצור של החברה כמו העלות המשתנה, ולא ניתן לבטל את אותה מהעלות הכוללת של החברה כמו העלות הקבועה. לעתים קרובות הם קשורים לייצור או לייצור. כאשר השימוש בפריטים שיש להם עלויות מעורבות עולה, הרכיב הקבוע יישאר זהה ואילו העלות המשתנה תגדל עם עליית עלות כזו. פילוח נכון של העלות הכוללת בין העלויות הקבועות לבין העלויות המשתנות מסייע להנהלת החברה לקבל החלטות טובות יותר לעתיד החברה.