ביקוש אלסטי לעומת אלסטי | 9 ההבדלים הטובים ביותר (עם אינפוגרפיקה)

ההבדלים בין דרישה אלסטית לביקורת לא אלסטית

הביקוש האלסטי מתייחס לשינוי השלילי בכמות המוצר בגלל השינויים הזעירים במחיר של אותו מוצר מסוים והוא מציין כיצד הביקוש וההיצע מגיבים זה לזה עקב מחיר, רמות הכנסה וכו 'ואילו ביקוש לא אלסטי מסמל ביקוש למוצר או שירות מסוים שנשאר קבוע ונשאר ללא השפעה על שינויים במחיר.

בכלכלה שניים מהמונחים הבסיסיים ביותר הם היצע וביקוש והנושא כולו סובב סביבם. במאמר זה נדון בסוג אחד של סיווג ביקוש, כלומר ביקוש אלסטי וביקוש לא אלסטי. סיווג מסוג זה מבוסס על גמישות הביקוש המתייחסת לאופן בו הביקוש מגיב לשינוי בגורם אחר שיכול להיות מחיר, רמת הכנסה או כל תחליף אחר הקיים. עם זאת, המחיר הוא הגורם הנפוץ ביותר המשמש להמחשת האלסטיות וככזה נשתמש בו גם למאמר זה. מדד האלסטיות של הביקוש בהתבסס על מחיר נקרא אלסטיות מחיר הנקבעת על ידי חלוקת אחוז השינוי בכמות (∆Q / Q) באחוז השינוי במחיר (∆P / P) המיוצג כ

ביקוש אלסטי למוצר הוא מצב בו שינוי קל במחיר המוצר יוביל לשינוי ניכר בביקוש למוצר ותרחיש כזה נצפה כשיש תחליף. הבה ניקח את הדוגמה של תה וקפה כאשר שניהם הם התחליף זה לזה. נגיד, אנשים מעדיפים קפה על תה כאשר מחיר הקפה נמוך מזה של התה. עם זאת, ככל שמחיר הקפה עולה יותר ויותר אנשים מתחילים לעבור לתה ולהפך. מצב זה הוא דוגמה מושלמת לדרישה אלסטית למוצר. גמישות המחירים של הביקוש למוצר האלסטי שווה יותר לאחת שכן אחוז השינוי בביקוש גדול מאחוז השינוי במחיר.

ביקוש לא אלסטי למוצר הוא מצב בו כל שינוי משמעותי במחיר המוצר אינו מביא לשינוי ניכר בביקוש למוצר ותרחיש כזה נצפה כשאין או מעט מאוד תחליפים טובים ל מוצר. הבה ניקח את הדוגמה של בנזין / בנזין שהוא אחד הדוגמאות הטובות ביותר לביקוש לא אלסטי.

כעת כאשר מחיר הבנזין עולה, ההשפעה על הביקוש לבנזין היא לא משמעותית מכיוון שהוא אינו יורד הרבה. זאת בשל העובדה שיש מעט מאוד תחליפים טובים לבנזין וככאלה הצרכנים צריכים לקנות את הבנזין גם במחירים גבוהים יחסית. מצב זה הוא דוגמא לביקוש לא אלסטי למוצר. גמישות המחירים של הביקוש למוצר הלא-אלסטי קטנה מאחת שכן אחוז השינוי בביקוש נמוך מאחוז השינוי במחיר.

אינפוגרפיקה של ביקוש אלסטי לעומת אלסטי

בואו נראה את ההבדלים העיקריים בין ביקוש אלסטי לעומת אלסטי.

הבדלים עיקריים

  • במקרה של ביקוש אלסטי, הביקוש נותר מאוד תנודתי ומשתנה באופן משמעותי עם השינוי במחיר, בעוד שבמקרה של אלסטיות, הביקוש דביק מאוד ואינו מציג את השינוי הניכר בתגובה לשינוי המחירים.
  • במקרה של ביקוש אלסטי, קיים תחליף זמין בקלות ואילו זה לא המקרה כשמדובר בביקוש לא אלסטי. תחליף מספק אפשרות לעבור בכל פעם שהמחיר משתנה.
  • כמו כן, נחיצותו של אדם מגדירה מהו סוג הדרישה. פריט יוקרתי הוא חלק מהביקוש האלסטי, ואילו פריט הכרחי מהווה חלק מהביקוש הלא אלסטי. אנשים מוכנים לשלם מחירים גבוהים יותר עבור הפריט הדרוש.
  • במקרה של ביקוש אלסטי, המחיר וההכנסה הכוללת נעים בכיוון ההפוך כלומר מכיוון שהירידה בביקוש גדולה מעליית המחיר שתביא להורדת הכנסות (= מחיר * ביקוש) ולהיפך. בעוד שבמקרה של ביקוש לא אלסטי, שניהם נעים באותו כיוון, כיוון שהירידה בביקוש נמוכה מעליית המחיר שתביא להגדלת ההכנסות ולהיפך.

טבלה השוואתית בין דרישה לאלסטית

בסיס להשוואה דרישה אלסטיתביקוש לא אלסטי
מַשְׁמָעוּתזהו סוג הביקוש למוצר שחווה שינוי משמעותי כאשר חל שינוי קל במחיר המוצרזהו סוג הביקוש למוצר שהוא די איטי / דביק לשינוי במחיר המוצר
גמישותיותר משווה לאחד מכיוון ששינוי הכמות המבוקש גדול משינוי המחירפחות מאחד שכן השינוי בכמות הנדרשת הוא פחות מהשינוי במחיר
עֲקוּמָהצורת העקומה מעט שטוחה יותרצורת העקומה תלולה יחסית
זמינות תחליףזמין מאוד בקלותמעטים עד אין תחליף זמין
העלאה במחירהירידה בסך ההכנסותגידול בסך ההכנסות
ירידת מחירגידול בסך ההכנסותירידה בסך ההכנסות
אופי המוצריםזה חל על מוצרים בגזרת היוקרה והנוחותזה חל על מוצרים נחוצים
התנהגות צרכניתרגיש יותר לשינוי מחירים במוצריםפחות רגיש לשינוי מחירים של מוצרים
פרופיל לקוחלקוח מקבוצת הכנסה נמוכה יותרלקוח מקבוצת הכנסה גבוהה יותר.

סיכום

האלסטיות של הביקוש היא מדד למדידת ההשפעה של שונות המוצר במחיר על הכמות הנדרשת על ידי הצרכנים. מוצרים ללא תחליפים או מעטים מציגים ביקוש לא אלסטי ואילו המוצרים עם מספר גדול של תחליפים שזמינים בקלות מציגים ביקוש אלסטי שכן לצרכנים האפשרות לעבור לתחליפים אחרים כאשר חל שינוי כלשהו במחיר המוצר. כמו כן, פלח המוצרים הדרוש יציג ביקוש לא אלסטי ואילו למוצרי יוקרה ונוחות יהיה ביקוש בעל אופי אלסטי. מכאן, ניתן לומר כי המניע העיקרי לגמישות הביקוש הוא זמינות התחליפים והכרח של המוצר להישרדות האוכלוסייה.