תקציב ראשי

מהו תקציב ראשי?ניתן להגדיר תקציב ראשי כצבירה של כל התקציבים ברמה הנמוכה יותר המחושבים על ידי אזורים פונקציונליים שונים של העסק והוא אסטרטגיה המתעדת את הדוחות הכספיים, תחזית תזרים המזומנים, תוכניות פיננסיות וגם השקעות הוניות.הסבירמכיוון שבחברה קיימות מחלקות שונות לביצוע פונקציות שונות, וכל אחת מהן מכינה תקציב, תוך חיזוי ההוצאות וההכנסות המשוערות. זה כולל דוחות כספיים מתוקצבים, תזרימי מזומנים חזויים והערכות ת

אפס קופון בונד

מהו אפס קופון בונד?אגרות חוב אפס קופון (הידוע גם בשם אג"ח דיסקונט דיסקונט או אג"ח צבירה) מתייחס לאג"ח המונפקות בהנחה לערכו הנקוב ולא מבצעת תשלום ריבית תקופתי, בניגוד לאג"ח נושאות קופון רגילות. במילים אחרות, תשלום הריבית המרומז השנתי שלה נכלל בערכו הנקוב שמשולם בפדיון אג"ח כאמור. לכן איגרת חוב זו היא התשואה היחידה היא תשלום הערך הנקוב לפדיון.ה

פונקציית RANK ב- Excel

פונקציית RANK של Excelנוסחת דירוג Excel משמשת לתת לנו את הדירוג של קבוצת נתונים נתונה של מספרים בהתבסס על מערך הנתונים או שאנו יכולים לומר על ידי השוואת המספרים האחרים בערכת הנתונים, פונקציית הדירוג הייתה פונקציה מובנית עבור Excel 2007 וגירסאות קודמות, לגרסאות חדשות יותר מעל 2007 יש לנו פונקציה מובנית כפונקציות Rank.Avg ו- Rank.Eq.פונקציית דירוג היא פונקציה מובנית ב- MS Excel. זה נכנס לקטגוריה של פונקציות סטטיסטיות ב- Excel. הפונקציה משמשת להשגת דירוג של מספר נתון מרשימת המספרים.תחבירבנוסחת הדירוג ב- Excel יש שלושה טיעונים שמתוכם נדרשים השניים

מס הכנסה נדחה

הגדרת מס הכנסה נדחיתמס הכנסה נדחה הוא סעיף מאזני שיכול להיות התחייבות או נכס שכן הוא הפרש הנובע מהכרה בהכנסה בין רישומי החשבונאות של החברה לחוק המס שבגללו מס הכנסה שמשלמת החברה אינו שווה להוצאה הכוללת של המס המדווח.זה פשוט מתייחס למס שמשולם יתר על המידה או חייב על ידי החברה לרשויות המס. מס הכנסה נדחה משפיע על הוצאות המס לרשויות לשנת הכספים. אם יש נכס מס נדחה, החברה תצטרך לשלם פחות מס בשנה

בחינת Claritas לעומת CFA

ההבדל בין Claritas ל- CFAקורס Claritas מוצע על ידי מכון CFA ומועמד יכול לבחור לתת בחינה זו בפרק זמן של 6 חודשים מיום רישומו ואילו לבחינת CFA ניתן להופיע בחודש יוני או בדצמבר ברמה הראשונה ובשני ורמה 3 הוא או היא יכולים להופיע פעם בשנה וגם זה רק בחודש יוני.תחום השירותים הפיננסיים צמח בצעדי ענק בשנים האחרונות וגבר גם במורכבותו. כיום ישנם אלפי תפקידי תפקיד בענף הפיננסים וההשקעות הדורשים רמות שונות של מומחיות בתחומי מימון מיוחדים. על

מיטב ספרי מימון הפרויקטים

רשימת עשרת הספרים הטובים ביותר למימון פרויקטיםביסודו, מימון הפרויקט עוסק בזיהוי הדרישות הכספיות הספציפיות של פרויקט, מקור הכספים, מבנה פיננסי שלם, הערכת סוגים שונים של סיכונים וטיפול בכל נושאים משפטיים, תעשייתיים ופיננסיים המתעוררים בו מתוך כוונה יחידה להבטיח תפקוד חלק של פרויקט. להלן רשימת 10 ספרי המימון הטובים ביותר בפרויקטים -עקרונות מימון פרויקטים  (קבל ספר זה)מבוא למימון פרויקטים (שוקי הון חיוניים)  (קבל ספר זה)פרויקט מימון בתאוריה ובעשייה, מהדורה שנייה  (קבל ספר זה)פרויקט מודרני למימון:

VBA UCase

פונקציית UCBA של Excel VBAUcase ב- VBA היא פונקציה מובנית המשמשת להמרת מחרוזת קלט המסופקת לה באותיות רישיות, נדרש טיעון יחיד שהוא המחרוזת כקלט והפלט שנוצר על ידי פונקציה זו הוא מחרוזת, הדבר היחיד שיש לשמור יש לזכור כי פונקציה זו ממירה את כל הפונקציות באותיות רישיות, ולא רק בתו הראשון.ישנם מצבים בהם עלינו להמיר חלק מערכי הטקסט ל- UPPERCASE ב- Excel. ניתן לעשות זאת באמצעות פונקציית UPPER בפונקציה רגילה של גליון עבודה ופונקציה UCase בקוד VBA.אם אתה כבר מחפש את הפונקציה UPPER ב- VBA אז לא תמצא

חלון צפייה באקסל

מהו חלון השעון ב- Excel?חלון צפייה ב- Excel משמש לצפייה בשינויים בנוסחאות שאנו משתמשים בהם תוך כדי עבודה עם כמות גדולה של נתונים ונוסחאות, הם זמינים מכרטיסיית הנוסחאות בסעיף ביקורת הנוסחאות, כאשר אנו לוחצים על חלון השעון מופיעה תיבת אשף וזה נותן לנו את האפשרות לבחור את התא שעבורו ערכים שאנו צריכים להיות מנוטרים או נצפים.בדרך כלל, כאשר אנו עובדים עם כמות קטנה של נתונים, קל למצוא את הטעויות ולתקן אותן. עם זאת, כאשר אתה צריך להתמודד עם קבוצות נתונים גדולות איננו יכולים לעשות זאת באופן קבוע.יש לנו כלי שנקרא Watch Window כדי לבדוק כמה תאים שימושיים וחשובים בכל עת מבלי לגל

מניות שהונפקו

מניות שהונפקו הן המניות שהוקצתה על ידי החברה לבעלי המניות לרבות ציבור, מקורבים או משקיעים מוסדיים המוחזקים על ידם ומוצגים תחת ההון העצמי של הבעלים בצד ההתחייבות במאזן החברה.הגדרת מניותמניות שהונפקו הינן החלק מכלל המניות המורשות של החברה המוחזקות על ידי כל סוג של בעלי מניות, כולל הנהלה, ציבור או כל סוג אחר של משקיע.

תעריף שכירות

מהו שיעור השכירות?שיעור החכירה מוגדר כשיעור הריבית המשויך לחכירת הנכס במהלך תקופת החכירה ויכול להיחשב גם כסכום הפיצוי שאם לא כן היה המלווה היה מרוויח אם אותו נכס / ציוד / רכב היה מונח בחלק אחר. להשתמש. למשל, נניח שאדם שוכר רכב. חברת הליסינג, בדרך כלל בנק, תקנה את הרכב מהסוחר ותשכיר אותו למשתמש ברכב לתקופה מסוימת עד שהמשתמש ישלם את מחיר הרכישה בת

תשואת רווחים

הגדרת תשואה רווחיתתשואת הרווח מסייעת למשקיע להבין כמה הוא ישתכר עבור כל דולר המושקע בחברה ולכן מחושב כ רווח למניה מחולק לפי מחיר המניה למניה. יחס זה מסייע למשקיע לבצע את ההשוואה בין שתי חברות או יותר או בין השקעה במניות לעומת השקעה באבטחה ללא סיכון, כלומר החברה שיש לה תשואה גבוהה יותר תהיה ביצועים טובים יותר מכיוון שהיא מספקת רווח גבוה יותר עבור כל דולר שהושקע.נוסחאות תשואה רווחיותלהלן שתי הנוסחאות -נוסחת תשואת רווח = רווח למניה / מחיר מניה למניה * 100כאן אנו לוקחים את הרווח של 12 חודשים למניה של החברה מחולק לפי מחיר השוק למניה של המניה ומייצג באופן אחוז כדי לבצע את ההשוואה.פורמולת תשואת רווחים

מפעילי VBA

מפעילי VBA של Excelב- VBA משתמשים במפעילים כדי לבדוק אם מספר אחד גדול יותר מאחר או פחות מאחר או שווה למספר אחר ולא שווה גם כן. השיטה דומה לשימוש במפעילים כפי שאנו משתמשים ב- Excel כגון A> B היא שימוש במפעיל השוואה.לא משנה כמה אנחנו טובים או כמה מיומנים בעבודה שלנו, אם לא נעשה את היסודות נכון, אז הכל יהיה בלאגן. ראשית, אם לא נלמד את היסודות נכון איננו יכולים להתק

הצהרת סט VBA

הצהרת סט VBA של Excelערכת VBA היא משפט שמשמש להקצאת כל מפתח ערך שאומר אובייקט או הפניה למשתנה, אנו משתמשים בפונקציה זו כדי להגדיר את הפרמטר עבור משתנה מסוים, למשל, אם אנו כותבים Set M = A שמשמעותו עכשיו M להפניה יש אותם ערכים ותכונות הדומים למה שיש ל- A.ב- VBA, אובייקט הוא ליבה של האקסל מכיוון שללא אובייקטים אנחנו לא יכולים לעשות כלום. האובייקטים הם חוברת עבודה, גליון עבודה וטווח. כאשר אנו מכריזים על משתנה עלינו להקצות לו סוג נתוני

גורמים איכותיים בהערכה

מה הם גורמים איכותיים?גורמים איכותיים בשווי הם הגורמים השונים בהערכת העסק או ההשקעה שלא ניתן לכמת ישירות, אך הם חשובים לא פחות מהגורמים הכמותיים וכוללים גורמים כמו איכות הניהול, יתרון תחרותי, ממשל תאגידי וכו '.הערכות השווי נעשות באמצעות נתונים כמותיים (כמו דוח רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים וכו ') מהדוחות השנתיים. שקול להכין מודל פיננסי של חברה ולהשתמש בכלי הערכת שווי כמו DCF,

מבחן Z ב- Excel

פונקציית בדיקת Excel ZExcel Z TEST הוא סוג של מבחן השערה המשמש לבדיקת ההשערה האלטרנטיבית מול השערת האפס. השערת האפס היא השערה המתייחסת לאמירה נפוצה באופן כללי. על ידי עריכת מבחן השערה אנו מנסים להוכיח כי השערת האפס שקרית כנגד ההשערה החלופית.Z-TEST הוא פונקציית בדיקת השערה כזו. זה בודק את הממוצע של שתי ערכות נתוני המדגם כאשר השונות ידועה וגודל המדגם גדול. גודל המדגם צריך להיות> = 30 אחרת עלינו להשתמש ב- T-TEST. כדי Z

NETWORKDAYS פונקציית Excel

NETWORKDAYS ב- ExcelNETWORKDAYS ב- Excel היא פונקציה המשמשת לחישוב מספר ימי העבודה הזמינים בין שני תאריכים נתונים כארגומנטים, שני ארגומנטים אלה הם חובה אולם יש טיעון אופציונלי לספק תאריכים שהם חגים שלא יוחרגו מימי הרשת, פונקציה זו מסיר באופן אוטומטי סופי שבוע שהם שבת וראשון מימי העבודה ובכך מחשב את ימי הרשת והשיטה להשתמש בפונקציה זו היא = NETWORKDAYS (תאריך התחלה, תאריך סיום, חגים).תחבירפרמטריםלהלן הנוסחה של NETWORKDAYS ב- Excel.הפונקציה NETWORKDAYS ב- Excel מקבלת את הפרמטרים והוויכוחים הבאים -start_date - זהו תאריך ההתחלה שבו ברצונך להשתמש בחישוב. יש להזין ערך זה כתאריך סדרתי תמיד, ולא כתאריך ט

שתף החלפה

שתף משמעות החלפההחלפת מניות היא שמדובר במנגנון שבאמצעותו נכס אחד מבוסס מניות מוחלף עם נכס מבוסס מניות אחר על בסיס יחס חליפין בנסיבות מיזוגים, רכישות או השתלטות.כיצד עובד החלפת Share?במהלך מיזוגים ורכישות, משלם משרד עבור רכישת חברת היעד בשוק הפתוח באמצעות הנפקת מניות משלה לבעלי המניות של חברת היעד.המניות החדשות מונפקות על בסיס

אסטרטגיות מסחר באופציות

רשימת 6 אסטרטגיות המסחר המובילותאסטרטגיית מסחר של אפשרויות שיחה ארוכותאסטרטגיית סחר באופציות קצרותאסטרטגיית סחר באופציות לונג ארוכותאסטרטגיית מסחר באופציות קצרותאסטרטגיית מסחר של Long Straddle Optionsאסטרטגיית מסחר קצרה של אפשרויות סטרדהבואו נדון בפירוט בכל אחד מהם - אסטרטגיית מסחר מס '1 של אפשרויות שיחה ארוכותזוהי אחת מאסטרטגיות המסחר באופציות עבור משקיעים אגרסיביים ששורטים מאוד לגבי מניה או מדד.קניית שיחות יכולה להיות דרך מצוינת לתפוס את הפוטנציאל הפוך עם סיכון שלילי.זוהי האסטרטגיה הבסיסית ביותר מכל אסטרטגיות המסחר באופציות. זוהי יחסית אסטרטגיה קלה להבנה.כשאתה קונה זה אומר שאתה שורי במניה או ב