נוסחת קצב צמיחה פנימי

מהי נוסחת שיעור הצמיחה הפנימית?קצב הצמיחה הפנימי הוא קצב הצמיחה שהחברה יכולה להשיג רק בעזרת הפעילות הפנימית שלה. זהו קצב הצמיחה אליו השיגה החברה מבלי להכניס לתוקף את ההשפעה של מנוף פיננסי כלשהו בצורה של מימון חוב. הנוסחה לחישוב קצב הצמיחה הפנימי היא ROA של החברה מוכפל ביחס ההחזקה של החברה. התשואה על הנכסים לחברה מחושבת על פי הרווח הנקי של החברה חלקי סך הנכסים של החברה.סך הנכסים כולל א

הוצאות משולמות מראש

מהן הוצאות ששולמו מראש?הוצאות ששולמו מראש הן ההוצאות שלגביהן התשלום בוצע מראש על ידי החברה בתקופת חשבונאות, אך לא נעשה בהן שימוש באותה תקופה חשבונאית וטרם נרשמה על ידי החברה בספרי החשבונות שלה.במילים פשוטות, מדובר באותן הוצאות שאמורות להיגרם בעתיד, אך הסכום בגין זה כבר שולם מראש. חשוב על זה כעל הוצאות ששולמו בתקופת חשבונאות אחת, אך עבורן הנכס הקשור

שאלות ותשובות מראיין אנליסט אשראי

שאלות ותשובות על ראיונות אנליסט אשראי מוביליםאנליסטים של אשראי מקלים על ניהול סיכוני אשראי על ידי מדידת כשירות האשראי של האדם או המשרד. מנתחי אשראי מועסקים בדרך כלל על ידי בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות דירוג וחברות השקעות.להלן השאלות המובילות שלנו בראיונות אנליסטי אשראי.מס '1 - מהי ניתוח אשראי?ניתוח אשראי הוא ניתוח וזיהוי סיכונים שבהם נצפה פוטנציאל להלוואות על ידי הבנקים. הבנקים מבצעים הערכה כמותית וגם

שיעור הנחה לעומת ריבית

שיעור הנחה לעומת הפרשי ריביתשיעור היוון לעומת ריבית עשוי לנוע לעיתים במסלולים שונים ולעתים באותם מסלולים. חשוב יותר לדעת מה ההבדל בין שיעור ההיוון לשיעור הריבית אם אתה מתחום הפיננסים.ההבדל בין שיעור היוון לעומת ריבית נדון להלן.מה זה שיעור הנחה?השיעור שגבה בנק הפדרל ריזרב מהבנקים המסחריים וממוסדות הפיקדון בגין הלוואות הלילה שניתנו להם

שטר חיוב לעומת שטר אשראי

ההבדל בין שטר חיוב לתעודת אשראיהן שטרות החיוב והן שטרות האשראי מונפקים במצב של החזרת או ביטול סחורות ושירותים על ידי צד אחד למשנהו, כאשר שטר החיוב מונפק על ידי רוכש הסחורות והשירותים אם הוא מוחזר חזרה לספק ואילו שטר אשראי מונפק על ידי מוכר הסחורות והשירותים אם הוא מוחזר אליו על ידי הרוכש.בתרבות העסקית של ימינו, ערך החיוב ושטר האשראי הוא שאין שני לו. מכיוון שכל עסק קטן הופך להיות גדול כמעט תוך זמן קצר, זה נבון להבין את ההערות האלה בצורה ברורה.שטר חיוב הוא צורה רשמית ומנוסחת של החזרת רכישה. באמצעותו, הקונה משמיע את המוכ

הסתר את הנוסחה ב- Excel

כיצד להסתיר נוסחאות ב- Excel?הסתרת נוסחאות ב- Excel היא שיטה כאשר איננו רוצים שהנוסחה תוצג בשורת הנוסחאות כאשר אנו לוחצים על תא שיש בו נוסחאות, לשם כך אנו יכולים פשוט לעצב את התאים ולסמן את תיבת הסימון הנסתרת ואז להגן בגליון העבודה, זה ימנע מהנוסחה להופיע בכרטיסיית הנוסחה רק התוצאה של הנוסחה תהיה גלויה.13 שלבים קלים להסתרת הנוסחה ב- Excel (עם דוגמה)בואו נבין את השלבים להסתרת נוסחאות ב- Excel עם דוגמאות. תוכלו להוריד תבנית Excel זו של הסתר פורמולה כאן - הסתר תבנית Excel של פורמולה שלב 1: בחר את גליון העבודה כולו על ידי לחיצה על מקש הק

תקציב גמיש

הגדרת תקציב גמישתקציב גמיש הוא תקציב המשמש בעיקר כתקציב סטטי ובעצם משתנה עם השינויים המתרחשים בהיקף או בפעילות המתקיימת בייצור, ומועיל גם להגברת היעילות והאפקטיביות של המנהל מכיוון שהוא מוגדר כמדד ביצועים בפועל של חֶברָה.זה שימושי הן למטרות תכנון והן למטרות בקרה ומשמש בדרך כלל להערכת עלויות המפעל ועלויות התפעול. תקציב גמיש הוא הרבה יותר מציאותי מתקציבים קבועים שכן הוא נותן דגש על התנהגות עלויות ברמות פע

שיעור תשואה אמיתי

מהו שיעור ההחזר האמיתי?שיעור התשואה הריאלי הוא שיעור התשואה השנתי בפועל לאחר התחשבות בגורמים המשפיעים על השיעור כמו האינפלציה והוא מחושב לפי שיעור נומינלי אחד בתוספת שיעור אינפלציה אחד בתוספת מינוס אחד ושיעור האינפלציה ניתן לקחת ממחיר הצרכן. מדד או מדלף תוצר.זה עוזר למשקיע לברר מה בעצם הוא מקבל בתמורה להשקעת סכום כסף ספציפי בהשקעה. לדוגמא, אם מר טימותי משקיע 1000 דולר בבנק והבנק מבטיח להציע שיעור תשואה של 5%, מר טימותי עשוי לחשוב שהוא מקבל

מניות שמורות

השגת מניות מתייחסת להענקת מניות במהלך כהונה קבועה מראש כחבילת הפיצוי או ההפרשה לתוכנית הפנסיה לעובדים או למייסדי החברה כדי לתגמל אותם על ביצוע עבודתם ולשמור עליהם במשך שנים ארוכות יותר חֶברָה.משמעות המניות המניותהמשמעות היא מניה המוענקת לעובדים או מייסדים כחלק מחבילת הפיצויים. זו יכולה להיות תרומה לתוכנית הפנסיה וגם כדרך לתגמל ולשמר אותם. שיתוף זה על

חשבונות חייבים

משמעות חשבונות חייביםחשבונות חייבים הם הסכום הכספי המגיע ללקוחות העסקיים להם הסחורה והשירותים מסופקים / ניתנים על ידי הגורם העסקי במהלך פעילותה השוטפת והוא כולל חייבים שוטפים עסקיים, שטרות שטבעות במקרים בהם בדרך כלל התשלום מתבצע על ידי הלקוח. תוך שנה.במילים פשוטות מדובר בכסף שחייבים הלקוחות לחברה (אשראי ללקוחות). החברה סיפקה שירותים / מסרה את המוצר ללקוח, אך עדיין לא אספה את המזומנים (אשר עוברים למזומנים ושווי מזומנים).מה הם חייבים ברוטו ו

חשיבות הדוחות הכספיים

חשיבות הדוחות הכספייםדוחות כספיים חשובים מאוד מכיוון שהם משקפים במדויק את הביצועים העסקיים ואת מצבה הכספי של החברה. בנוסף, הוא מסייע לכל בעלי העניין, כולל ההנהלה, המשקיעים, האנליסטים הפיננסיים וכו 'להעריך ולקבל החלטות כלכליות מתאימות על ידי השוואת ביצועי העבר וההווה, ולכן לחזות את ביצועי החברה וצמיחתה בעתיד.במאמר זה אנו מספקים את רשימת 10 החשיבות המובילה של דוחות כספיים - # 1 חשיבות המאזןהמאזן מציג את מצבה הכספי של החברה ומספק השקעות מפורטות של השקעות הנכסים של החברות. המאזן מכיל גם את רמות החוב וההון של החברות. תמהיל הון זה מסייע למשקיעים ונושים להבין את ה

סרגלי נתונים באקסל

סרגלי נתונים ב- Excel הם סוג של אפשרויות עיצוב מותנות הזמינות ב- Excel המשמשות להדגשת התאים או טווח הנתונים בגליון עבודה בהתבסס על כמה תנאים, כדי להראות את זה בצורה ברורה יותר מומלץ להרחיב את הסורגים בעמודה, פסי נתונים זמינים בכרטיסיית העיצוב המותנה ב- excel בכרטיסיית הבית.מהם פסי נתונים ב- Excel?פסי נתונים ב- excel שייכים לפונקציות העיצוב המותנה המאפשרות לנו להכניס תרשים עמודות, אך הדבר העיקרי שהופך את פסי הנתונים לשונה מתרשים עמודות הוא זה, שפסי הנתונים מוכנסים בתוך התאים במ

נוסחת עניין פשוט

נוסחה לחישוב עניין פשוט (SI)ריבית פשוטה (SI) היא דרך לחשב את סכום הריבית שיש לשלם על הקרן ומחושב על ידי נוסחה קלה, שהיא הכפלת סכום הקרן עם שיעור הריבית ומספר התקופות שעבורן יש לשלם ריבית.כאן, הריבית מחושבת רק על הסכום שהושקע בתחילה ואין ריבית על ריבית כמו במקרה של נוסחת ריבית דריבית. הוא מוצא את השימוש בהלוואות לרכב והלוואות צרכ

גבול יעיל

הגדרת גבול יעילההגבול היעיל, המכונה גם גבול התיקים, הוא מכלול תיקים אידיאליים או אופטימליים אשר צפויים לתת את התשואה הגבוהה ביותר עבור רמת תשואה מינימלית. גבול זה נוצר על ידי התוויית התשואה הצפויה על ציר ה- y וסטיית התקן כמדד לסיכון על ציר ה- X. זה מעיד על פיצוי הסיכון והחזר של תיק. לבניית הגבול ישנם שלושה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון:חזרה צפויה,שונות / סטיית תקן כמדד לשונות התשואות המכונה גם סיכון והשונות המשותפת של חזרתו של נכס אחד

עניין מיעוט

מה זה עניין מיעוט? ריבית מיעוטים היא אחזקת יתרת המשקיעים שהם פחות מ- 50% מהמניות הקיימות או מזכויות ההצבעה בחברה ואין להם שליטה בחברה באמצעות זכויות ההצבעה שלהם ובכך יש להם מעט מאוד תפקיד בקבלת ההחלטות החברה.במילים פשוטות, ריבית מיעוט היא ערך המניה, או הריבית המיוחסת לבעלי המניות המחזיקים בפחות מ- 50% מסך המניות. בעלי מניות המחזיקים פחות מ- 50% מסך כל המניות המצטיינות ידו

VBA ReDim

הצהרת Excel VBA ReDimהצהרת VBA Redim דומה להצהרה העמומה אך ההבדל הוא שהיא משמשת לאחסון או להקצאת שטח אחסון גדול יותר או להפחתת שטח האחסון שיש למשתנה או למערך, כעת ישנם שני היבטים חשובים המשמשים עם הצהרה הוא שמור, אם משתמשים בשימור עם הצהרה זו אז זה יוצר מערך חדש בגודל שונה ואם לא משתמשים בשימור עם הצהרה זו הוא פשוט משנה את גודל המערך של המשתנה הנוכחי.מערכים הם חלק חשוב בקידוד ה- VBA. באמצעות מערכים נוכל לאחסן יותר מערך אחד באותו משתנה שהגדרנו. כמו כיצד אנו מכריזים על המשתנה באמצעות המילה "דים" באופן דומה עלינו להכריז על שם המערך באמצעות "דים" גם כן.על מנת להכריז על שם המערך, עלינו לזהות תחילה את

מהן אפשרויות במימון?

מהן אפשרויות במימון?אופציות הן חוזים פיננסיים המאפשרים לקונה זכות, אך לא חובה - כמו במקרה של חוזים עתידיים או מניות, לקנות או למכור נכס בתאריך מסוים במחיר ספציפי הנקרא מחיר סטייה שנקבע מראש במועד בו אפשרות נקנית או נמכרת.הפופולריות של אופציות גברה בשנים האחרונות.אתה מסכים עם הצהרה זו לאחר שתקרא את הנתונים הסטטיסטיים שמועברת על ידי מועצת תעשיית האופציות.שנת 1973: היקף האופציות הנסחרות = מיליוןשנת

סיכון השקעה

מהו סיכון השקעה?סיכון השקעה מוגדר כסבירות או אי וודאות להפסדים ולא רווח צפוי מהשקעה עקב ירידה במחיר הוגן של ניירות ערך כמו אגרות חוב, מניות, נדל"ן וכו '. כל סוג של השקעה חשוף למידה מסוימת של סיכון השקעה כמו סיכון שוק כלומר הפסד על הסכום המושקע או סיכון ברירת המחדל כלומר הכסף שהושקע לעולם אינו מוחזר למשקיע.סוגי סיכוני השקעההבה נבחן סוגים שונים של סיכוני השקעה:מספר 1 - סיכון שוקסיכון שוק הוא הסיכון שהשקעה תאבד מערכה עקב אירועים כלכליים שונים העלולים להשפיע על השוק כולו. הסוגים העיקריים של סיכון שוק כוללים:סיכון הון: סיכון זה נוגע להשקעה במניות. מח

יעדי ביקורת

מה המטרות של ביקורת?ביקורת היא בחינה שיטתית של פנקסי החשבונות ושל שאר המסמכים של החברה הנערכת במטרה העיקרית לדעת כי האם הדוח הכספי שהוכן והוצג על ידי החברה מראה ראייה אמיתית והוגנת של הארגונים.מטרת הביקורת היא לקבל ביטחון סביר כי הדוחות הכספיים של הישות נקיים מדוחות מהותיים ולספק דוח על הדוחות הכספיים בהתאם לממצאי המבקר. הביקורת היא בחינה עצמאית ושי