הנפקה נכונה לעומת הנפקת בונוס 6 ההבדלים המובילים שאתה חייב לדעת!

ההבדלים בין הנפקה נכונה לעומת הנפקת בונוס

 • הנפקת הזכויות הינה הנפקה נוספת של מניות על ידי חברה עבור בעלי המניות הקיימים בה. לבעלי המניות הקיימים זכותם להירשם למניות אלה אלא אם כן זכויות מיוחדות כלשהן שומרות עליהן לכל אדם אחר.
 • מצד שני, כאשר חברה מרוויחה את כמות הרווחים העל טבעית, הם מומרים להון ומחולקים בין בעלי המניות ללא עלות בשיעור האחזקות שלהם.

הנפקה נכונה לעומת אינפוגרפיקה של נושא בונוס

מה הנושא הנכון?

מדובר במניות שהנפיקה החברה במטרה להגדיל את הון המניות המנוי של החברה באמצעות הנפקה נוספת.

 • מניות אלה מונפקות לבעלי המניות הקיימים באמצעות הודעות לכל בעל מניות.
 • זה נותן את הבחירה לרכוש את המניות במחירים המוזלים על ידי החברה במסגרת זמן קבועה.
 • בעלי המניות נדרשים לאשר את מספר המניות שבחרו בתקופה הנתונה.
 • זכויות אלה ניתנות לניצול באופן מלא או חלקי המאפשר לחברה להנפיק מניות נוספות אלה למשקיעים נבחרים או לקהל הרחב באופן מועדף באמצעות החלטה מיוחדת של בעלי המניות.

היתרונות של הנפקת הזכויות הם:

 • שליטה מוגברת בבעלי המניות הקיימים
 • שיפור בערך המניות וכך אין הפסד על בעלי המניות הקיימים
 • זה מגביר את הרצון הטוב של המשרד ואת תפיסת המותג
 • אין עלות הכרוכה בהנפקת מניות

יש כמה חסרונות לאותו הדבר:

 • נוטה להיות דילול בערך המניות עקב עלייה במספרן
 • הוא אמנם מציע פיתרון זמני לבעיות הניהול אך לא בהכרח ינחה בטווח הארוך.

מהי הנפקת בונוס?

מדובר במניות שהונפקו במתנה לבעלי המניות הקיימים בהתאם למספר המניות המוחזקות על ידם.

 • הם מונפקים ללא עלות בשיעור ספציפי שקבעה החברה. לדוגמא, הנפקת בונוס של 3: 1 פירושה שעל כל 3 מניות המוחזקות על ידי בעל מניות, מוקצית מניה אחת לבעל המניות.
 • מניות בונוס אינן מזריקות הון חדש לחברה מאחר והן מונפקות ללא תמורה כלשהי. הוא גם לא מבצע שינויים בשווי הנקי של הישות.
 • ניתן להנפיק מניות כאלה מכל אחד מהחשבונות הבאים:
  • הזמנות חינם
  • חשבון עתודה לפדיון הון
  • חשבון פרמיום ניירות ערך

לפיכך, המספר הכולל של המניות שהונפקו בהנפקת בונוס גדל אך יחס המניות בבעלות בעל המניות נותר זהה.

הצעת הנפקות הבונוס יכולה להיות חיובית עבור בעלי המניות ובכך להשפיע לטובה על מחיר המניה של החברה המציעה את המניות.

ההבדלים העיקריים בין הנפקה נכונה לעומת הנפקת בונוס

 1. מניות זכויות מוצעות לבעלי המניות הקיימים על ידי החברה לצורך גיוס הון נוסף מהשוק. זה צריך להיעשות בתוך פרק זמן שנקבע. מנגד, מניות הבונוס ניתנות לבעלי המניות מתוך העתודות החופשיות שנוצרו מרווחים נוספים שהשיגה החברה במהלך השנה.
 2. מטרת הנפקת הזכויות היא להזרים הון נוסף בחברה בהשוואה למניות בונוס שמטרתן להגדיל את המסחר הפעיל באמצעות גידול במספר מניות מצטיינות.
 3. מניות זכויות מוצעות במחיר מוזל בהשוואה למחיר השוק. מניות בונוס מונפקות לבעלי המניות ללא עלות.
 4. מניות זכויות הן בתשלום חלקי או בתשלום מלא תלוי בשיעור הערך המשולם של מניות ההון בעת ​​ההנפקה הנוספת. מצד שני, מניות הבונוס תמיד משולמות במלואן.
 5. הנפקת זכויות מאפשרת לוותר על זכויות שהונפקו באופן חלקי או מלא, אם כי אין אפשרות כזו עבור מניות בונוס.
 6. בסיס בעלי המניות יכול לגדול בהנפקת זכויות אם הם לא מתקבלים על ידי בעלי המניות הקיימים ומישהו אחר יקבל זאת. עם זאת, מניות הבונוס ניתנות רק לרשימת בעלי המניות הקיימת.

הנפקה נכונה לעומת הנפקת בונוס (השוואה)

בואו נבין את ההבדלים בין מניות ימניות למניות בונוס:

הבסיס להשוואה בין הנפקת זכויות והנפקת בונוסמניות זכויותמניות בונוס
מַשְׁמָעוּתמניות העומדות לרשות בעלי המניות הקיימים שווים לאחזקותיהם אשר ניתן לקנות במחיר מוזל לפרק זמן מוגדר.מדובר במניות שהנפיקה החברה לבעלי המניות הקיימים בחלק ספציפי מהאחזקותיהם, ללא עלות.
יצירהמדובר במניות נוספות שנוצרונוצר מתוך רווחים ועתודות שנצברו.
מַטָרָהלגיוס הון חדש / חדש לחברה.להביא את מחיר השוק של המניות לטווחים אטרקטיביים.
מינוי מינימליזה חובהזה לא נחוץ.
לְהִתְכַּחֵשׁניתן לוותר על זכויות באופן מלא או חלקיאין אפשרות כזו
ערך בתשלוםאו בתשלום מלא או בתשלום חלקיתמיד בתשלום מלא.

נושא נכון מול נושא בונוס - סיכום

הן מניות ימניות והן מניות בונוס הן טקטיקות להגדלת מספר המניות בשוק ובכך לשפר את ערך בעלי המניות. למרות שהנפקות זכויות כרוכות בעלות נמוכה יותר, מניות הבונוס ניתנות ללא עלות. לפיכך, בהתאם להחלטות ההנהלה הבכירה ומעמדה של החברה בענף, ניתן לממש את האסטרטגיה בהתאמה.