תקצוב מול תחזית | 8 ההבדלים המובילים (עם אינפוגרפיקה)

ההבדל בין תקצוב לחיזוי

תקצוב מתייחס לתהליך של הקרנת ההכנסות והעלויות של החברה לתקופת הזמן הספציפית העתידית שהעסק רוצה להשיג, ואילו חיזוי מתייחס לאומדן מה באמת תשיג החברה.

תקצוב הוא פורמט מובנה של יעדים ויעדים שהחברה רוצה להשיג במסגרת הזמן הנבחרת לרוב בשנה; עם זאת, גם זה יכול להיות שונה. חיזוי הוא תצפית תקופתית על שיעור היעדים המתוקצבים שהושגו וכמה שנותר לפרק הזמן הנותר.

המטרה העיקרית של תהליכים אלה היא לתמוך באסטרטגיה הארגונית באמצעות יוזמות מתוכננות, במידת הקצאת משאבים מתוקצבת, בה שינויים בסביבה משפיעים על יכולת העסק לעמוד ביעדים.

מהו תקצוב?

תקציב הוא הצהרה מפורטת על הפעילות הפיננסית של הארגון, הכוללת הכנסות, הוצאות, השקעה ותזרים מזומנים לתקופה מסוימת (לרוב בשנה).

במהלך עריכת התקציב לחברות גדולות, דוח התקציב עשוי לכלול תשומות ממחלקות פונקציונליות ומרכזי רווח שונים של החברה (יחידות עסקיות). זהו תהליך הגוזל זמן.

ככלל, התקציבים הם סטטיים ומתכוננים לשנת הכספים של החברה. עם זאת, ישנם ארגונים המשתמשים בתקציב מתמשך, המותאם במהלך השנה על פי תנאים עסקיים משתנים. אמנם זה יכול להוסיף דיוק, אבל זה גם דורש התייחסות מקרוב ואולי לא בהכרח יניב תוצאה טובה יותר.

לדוגמא, מיזם מספק 75 מיליון דולר עבור עלות ריבית (@ 10% רו"ח) בתקציבו. אבל במהלך השנה, לפתע, הבנק המרכזי של המדינה מעלה את הריבית ומניע את הבנקים להעלות גם את ריבית ההלוואות. מה שיגרום לעליית ריבית גבוהה יותר לחברה, ולכן החברה צריכה להחזיר את התקציב שלה בהתאם לעלות הריבית החזויה החדשה.

מה זה חיזוי?

תחזית היא הערכה של אירועים עתידיים אפשריים. בשלב התכנון הראשוני, חובה להיערך לחיזוי פעולות אפשריות עבור העסק בעתיד. התחזיות נערכות למכירות, ייצור, עלות, רכישת חומר וצורך פיננסי של העסק. התחזית כוללת גמישות מסוימת, בעוד שהתקציב מכוון ליעד קבוע.

ככלל, תקצוב וחיזוי משמשים להחלפה או מובנים כאותה פעילות (תקצוב כולל חיזוי). עם זאת, יש קו דק בין שניהם. תחזית היא תחזית של מה שיקרה בתקופת התקצוב ברמת הארגון, הכוללת בדרך כלל הכנסות והוצאות משמעותיות. תחזית עשויה להיות לטווח ארוך או לטווח קצר או להשתמש בגישה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה.

תחזית ארוכת טווח תספק תפוקה יקרה להנהלה לצורך התוכנית העסקית האסטרטגית שלהם. לעומת זאת, תחזית לטווח קצר נעשית בדרך כלל לצרכים עסקיים תפעוליים ויומיומיים.

תקצוב מול תחזית אינפוגרפיקה

בואו נראה את ההבדלים העיקריים בין תקצוב לעומת תחזית.

הבדלים עיקריים

  • מטרת שתי הטכניקות מדגישה את ההבדל הקריטי בין שתיהן כתקצוב היא שרטוט מפורט של מטרותיה ויעדיה של החברה בתקופה הקרובה, ואילו התחזית היא ניטור קבוע של אותה כך שהחברה תהיה מודעת אם היא סביר לחשוב שהיעד יושג
  • גם הרלוונטיות של המסקנות שונה; החיזוי משמש לנקיטת אמצעי ביניים בניסיון לעמוד ביעדים שנקבעו בתקציב ואילו ניתוח השונות משמש לקבלת החלטות קריטיות של החברה כגון פעילויות הרחבה נדרשות, מתווה מדיניות תגמול ורכיבים וכן הלאה.
  • תקצוב חיוני גם כדי להבין האם חברה יכולה לשבור שוויון או לא. לכן, בין אם עליה להמשיך בפעילות ובין אם להתחיל בניסיון לנקוט בהדרגה באופן מחמיר של פירוק נכסים או מציאת רוכש מעוניין שעשוי לקנות את החברה באופן חלקי או שלם.
  • תיקונים מתמידים בתקציב הופכים אותו לחסר משמעות מכיוון שהוא יכול להוביל לבלבול רב, אולם סקירה מתמדת של המספרים החזויים היא הכרח להבין אילו שינויים נדרשים בטכניקות הנוכחיות לשילוב שינויים ביניים.
  • התקצוב מתבצע עבור כל הדוחות הכספיים כגון דוח רווח והפסד ודוח תזרימי מזומנים ומאזן. עם זאת, החיזוי נעשה רק עבור הכנסות והוצאות מכיוון שסעיפים אחרים כרוכים באי וודאות משמעותית יותר וחיזוים עשוי להיראות כמו תרגיל חסר תועלת מכיוון שהוא לא יסתכם בכלום.

לוח השוואה בין תקצוב לעומת תחזית

קריטריונים / פריטתִקצוּבחיזוי
מַטָרָהמגובשים תקציבים לקביעת יעד לחודש הקרוב או לרבע או לשנה.זה מבוצע כדי להבין אם היעד המתוקצב יושג בזמן או לא.
תוֹכֶןהוא מכיל ערכים מוחלטים שהחברה שואפת להשיג; לכן הוא עשוי לכלול את מספר היחידות שהוא צריך למכור או את כמות ההכנסות שהיא צריכה לייצר.מכיוון שהתחזית מבטאת ציפיות, היא עושה זאת טוב יותר באמצעות אחוזים, מה שמרמז איזה אחוז מהערכים המתוקצבים הושג וכמה ממנו ניתן להשיג באופן סביר בזמן השיורי.
מֵתוֹדוֹלוֹגִיָההוא מתבונן במגמות העבר ומנסה להגדיר יעד מציאותי על בסיס אלה לאחר החלקה לאירוע חד פעמי או יוצא דופן.הוא מנתח את השינויים בנסיבות הנוכחיות ומנסה להסיק שלאור אירועים כאלה, בין אם התקציב יעמוד ובין אם לאו.
תדירותתקציב מגובש אחת לתקופה; לדוגמא, אם תקיצבנו את ההכנסות וההוצאות לשנה הקרובה, היא תישאר כך עד שהשנה לא תושלם.התחזית נעשית בתדירות גבוהה יותר, ולעתים אף עשויה להיעשות בזמן אמת או באופן קבוע, כך שניתן יהיה לבצע צעדים מתאימים בזמן כדי לעמוד בדרישות התקציב.
ניתוח שונותברגע שמסגרת הזמן המתוקצבת נגמרת, משווים את התוצאות בפועל ליעדים המתוקצבים כדי לראות כיצד הם השתנו והאם התקציב הושג באופן ריאלי או לא כך התקציבים העתידיים מתוקנים בהתאם.לא נערך ניתוח כזה עבור המספרים החזויים שכן הם מספרים ביניים בלבד; למעשה, חיזוי כשלעצמו הוא טכניקת ניתוח שונות.
אזורים מכוסיםתקצוב הוא ניתוח רחב יותר, והוא כולל מספר גדול יותר של פריטים כגון הכנסות, עלויות, תזרימי חבית, רווחים, פריטי מצב פיננסי.החיזוי הוא ניתוח צר יותר מכיוון שהוא עוסק רק בהכנסות והוצאות ולא בתזרימי מזומנים או במצב פיננסי.
שינויים מבנייםמכיוון שתקציב הוא תופעה ארוכת טווח, מסתכלים על שונות באמצעות עדשה מחמירה יותר. זה עלול להוביל לשינויים מבניים כגון שדרוגי מו"פ או שינויים ב- CAPex.חיזוי הוא מדד לטווח קצר ולכן הוא אינו מוביל לשינויים דרסטיים. זה עשוי לאפשר להנהלה לקבל החלטות לגבי הגדלת משמרות העובדים לפי שינוי הביקוש; עם זאת, זה לא יוביל לשינויים כמו הגדלת קיבולת המפעל.
רמת מודעותיעדים ויעדים תקציביים מועברים לכל הרמות, כולל מפלסי רצפת החנויות בחברות יצרניות, כך שהייצור הממוקד יושג.המספרים החזויים מיועדים בעיקר להנהלה ולצוות המפקחים כך שהם מודעים כיצד לנהל את העבודה בכדי לעמוד ביעדים.

בעולם הארגוני, התקציב והתחזית נערכו באותו זמן ועם אותן תשומות שהתקבלו מיחידות עסקיות ועלויות של המפעלים. למרות שהמטרה והגישה זהות בשתי ההצהרות, השימוש עשוי להיות שונה.

סיכום

אנו יכולים לצייר אנלוגיה פשוטה לפיה התקציב הוא כמו עונות השנה, אשר לתקופה מסוימת, שזמן המקסימום שלה יכול להיות מסוג מסוים של מזג אוויר. יחד עם זאת, התחזית היא הודעה זמנית על מספר הגשמים או השמש שניתן לצפות בכל יום נתון. לא ניתן לחזות אותו לתקופה ממושכת יותר מכיוון שהוא יושפע משינויים במזג האוויר היומי ולכן לא יכול להוציא תמונה אמיתית אם הוא נחזה הרבה לפני.

שתי הטכניקות חיוניות ומהוות חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות לטווח הקצר והטווח הארוך. אם לא יגובשו תקציבים, החברה עשויה להיות חסרת כיוון. יחד עם זאת, אם החיזוי לא מתבצע, אז יכול להיות סיכוי לפיקוח ולהערמה של החלטות שגויות וחוסר מעש.