מעל הקו לעומת מתחת לקו | 5 ההבדלים הטובים ביותר (אינפוגרפיקה)

ההבדל העיקרי בין מעל ומתחת לקו הוא שמעל הקו מייצג פריטים המוצגים מעל ערך הרווח הגולמי של החברה בדוח רווח והפסד בתקופה הנדונה, ואילו מתחת לקו מייצגים פריטים המוצגים. מתחת לערך הרווח הגולמי של החברה בדוח רווח והפסד בתקופה הנדונה.

מעל הקו לעומת מתחת לקו ההבדלים

מעל הקו לעומת מתחת לקו - "מעל הקו" מתייחס להכנסות ולהוצאות שהחברה נושאת עקב פעילות רגילה. זהו גם המרווח הגולמי שמרוויח עסק. ואילו מתחת לקו הוצאות תפעול, ריביות ומיסים.

במאמר זה, אנו מסתכלים על ההבדלים העיקריים בין מעל לקו לעומת מתחת לקו.

מה זה מעל הקו?

  • הכוונה היא לעלויות מעל הקו המפריד בין הרווח התפעולי להוצאות אחרות. הכוונה היא גם לעלויות מעל הקו המפריד בין הרווח הגולמי להוצאות התפעול האחרות.
  • ההוצאות שנגרמו ל- COGS הן שכר עבודה, עלות ייצור, עלות חומר גלם וכל ההוצאות פרט לריבית, מס והוצאות תפעול.
  • חברות העוסקות בענף השירותים וחברות השירות רואות את ההוצאות מעל קו הרווח התפעולי כעל עלות הקו. אנו יכולים לקרוא לזה עלות לפני הוצאות תפעול שנוצרו במהלך הייצור.
  • כל מה שמעל קו הרווח התפעולי הוא עלות ATL. זהו COGS או חשבונות מקבילים שאנו מפחיתים מהמכירות שבוצעו על ידי החברה לצורך חישוב הרווח.

מה מתחת לקו?

  • מתחת לקו אינו משפיע על חשבון הרווח וההפסד של החברה; מכאן שהוא מספר על הבריאות הפיננסית האמיתית של החברה ללא ניפוח מלאכותי.
  • מתחת לקו במונחים חשבונאיים מתוארים פריטים שאינם הדיבידנד ששילמה או קיבלה החברה והרווח שנשמר של החברה. הוא מתאר פריטים כמו הוצאות תפעול, ריבית ומס.

מעל לקו לעומת מתחת לקו אינפוגרפיקה

כאן אנו מספקים לך את ההפרש העליון 5 בין מעל לקו לעומת מתחת לקו.

מעל הקו לעומת מתחת לקו - הבדלים מרכזיים

ההבדלים הקריטיים בין מעל לקו לעומת מתחת לקו הם כדלקמן -

  • מעל לקו (ATL) בדוח רווח והפסד רווח או הכנסה מופרדים מהוצאות אחרות. מדובר בעלות מכירת COGS ועלות שירותים (COS). ואילו מתחת לקו בחשבונאות ישנה הכנסה או הוצאות יוצאות דופן שהחברה נושאת. עם זאת, הכנסות או הוצאות אלה אינן חוזרות, ואינן משפיעות על הכנסות החברה או רווחיה.
  • הוצאות ATL שהוצאו על ידי COGS הן שכר עבודה, עלות ייצור ועלות חומרי גלם, ואילו BTL היא הוצאות תפעול, ריביות ומיסים.
  • הכוונה היא להכנסות ולהוצאות הקשורות לפעילות הרגילה של החברה. ואילו מתחת לקו בחשבונאות ישנה הכנסה או הוצאות יוצאות דופן שהחברה נושאת. ובכל זאת, הכנסות או הוצאות אלה אינן חוזרות, והן אינן משפיעות על הכנסות החברה או רווחיה.
  • הכוונה היא למרווח הגולמי שהרווח העסק. לעומת זאת, הפריט מתחת לרווח הגולמי הוא מתחת לפריטים הכוללים הוצאות תפעול אחרות כמו מס, ריבית, הוצאות תפעוליות והוצאות חריגות אחרות.

מעל הקו לעומת מתחת לקו ההבדל בין ראש לראש

בואו נסתכל עכשיו על ההבדל בין ראש לראש בין מעל לקו לעומת מתחת לקו.

בָּסִיס מעל הקומתחת לקו
הַגדָרָהATL בדוח רווח והפסד הוא המקום בו הרווח או ההכנסה נפרדים מהוצאות אחרות. הם עלות המכירה של מוצרים שנמכרו (COGS), עלות המכירה ועלות השירותים (COS).BTL בחשבונאות היא הכנסה או הוצאה יוצאת דופן שהחברה נושאת בה. הכנסה או הוצאה זו אינם חוזרים על עצמם, ואינם משפיעים על הכנסות החברה או רווחיה.
סוגי ההוצאות ההוצאות שנגרמו ל- COGS הן שכר עבודה, עלות ייצור ועלות חומר גלם.BTL היא הוצאות תפעול, ריביות ומיסים.
הכנסה והוצאההכוונה היא להכנסות ולהוצאות הקשורות לפעילות הרגילה של החברה. BTL בחשבונאות היא הכנסה או הוצאה יוצאת דופן שהחברה נושאת בה, אך הכנסות או הוצאות אלה אינן חוזרות על עצמן, ואין זה משפיע על הכנסותיה או רווחיה של חברה.
תדירות ATL היא הוצאה שחוזרת על עצמה.BTL היא הוצאה שאינה חוזרת על עצמה.
כמו כן, עיין ב הכוונה היא למרווח שהרוויח העסק.פריטי BTL הכוללים הוצאות תפעול אחרות כמו מס, ריבית, הוצאות תפעול והוצאות חריגות אחרות.

מחשבה אחרונה

מעל הקו ומתחת לקו נמצא ז'רגון בו אנו משתמשים כדי לנהל את המשאבים הזמינים בחברה כדי לספק תוצאה עודפת. ATL בדוח רווח והפסד הוא רווח או הכנסה המופרדים מהוצאות אחרות. הם עלות המכירה של מוצרים שנמכרו (COGS), עלות המכירה ועלות השירותים (COS). בעוד שמתחת לקו בחשבונאות ישנה הכנסה או הוצאות יוצאות דופן שהוציאה לחברה. עם זאת, הכנסות או הוצאות אלה אינן חוזרות על עצמן, ואינן משפיעות על הכנסות החברה או רווחיה. מעל הקו מספר על הכנסות והוצאות שקשורות לפעילות הרגילה של חברה. כאן אנו מחשבים את הרווח על ידי הפחתת הוצאות מההכנסות. אם ההכנסות עולות על העלות, פירוש הדבר שהחברה הזמינה רווח.ואילו אם העלות עולה על ההכנסות פירושה שהחברה רשמה הפסד במהלך תקופת חשבונאות.