סיים פתוח לעומת קרנות נאמנות סגורות | 14 ההבדלים המובילים

הבדלי קרנות נאמנות פתוחים וסגורים

קרן נאמנות פתוח נותנת חירות וגמישות מירבית למשקיעים להיכנס ולצאת כפי ובכל פעם שהם מרגישים כמו הווריאציה שלה היא לגמרי תלוי אמון המשקיעים בעוד קרנות נאמנות-נסתיים קרובה מציעה קבוע ציר זמן למשקיעים להשתתפות ומחוץ לקרן.

קרן נאמנות היא תוכנית השקעות מנוהלת באופן מקצועי, בה המשקיעים יכולים לגשת לתיקים מגוונים עם שילוב של מניות, אג"ח וניירות ערך אחרים עם הון מוגבל. קרנות כאלה עוזרות מאוד למשקיעים קמעונאיים והן נתפסות גם כהזדמנות השקעה לאורך תקופה מסוימת. כל קרנות הנאמנות רשומות אצל הרגולטורים שלהן לשוק ניירות הערך, למשל SEBI בהודו אשר יציעו רמת נוחות למשקיעים ולקוחות פוטנציאליים. עליהם לפעול במסגרת הוראות הרגולציה המחמירה שנוצרו כדי להגן על האינטרסים של המשקיעים.

ניתן להשקיע בקרנות אלה על ידי רכישת היחידות / מניות שלה ב- NAV הקיים (ערך נכס נקי) של הקרן, שהוא תנודתי בהתאם לביצועי המניות בחלק מהתיק. הכספים מנוהלים על ידי מנהלי כספים מקצועיים האחראיים להשקיע את סכום ההון של המשקיעים במטרה לייצר רווחי הון והכנסות עבור המשקיעים. ההשקעה נעשית בשם כל המשקיעים ולכן נדרשים הרבה מיומנויות. יעדי ההשקעה ומבנהם נקבעים בבירור בתשקיף שהוא מסמך משפטי ויש לעמוד בו.

ישנם סוגים שונים של קרנות נאמנות שניתנות לפירוק על בסיס טווח הזמן לפדיון וגם לפי מטרת ההשקעה.

התרשים שלהלן יכול לתת תמונת מצב ברורה של קרנות נאמנות.

סיים פתוח לעומת סגור סגור קרנות נאמנות אינפוגרפיות

בואו נראה את ההבדלים העיקריים בין קרנות נאמנות פתוחות לעומת סגורות.

קווי דמיון

 • לקרנות אלה יש קווי דמיון בסיסיים ביניהן אשר שומרים על הבסיס ומסווגים אותם בקרנות נאמנות.
 • שתי הקרנות מנוהלות באופן מקצועי במטרה לחרוג מההשקעות שבוצעו על ידי מאגר גדול של משקיעים.
 • מטרתה להשיג את אותו הדבר באמצעות פיזור בנכסי השקעה מרובים ולא במניה אחת.
 • העמלה או העמלות של מנהלי ההשקעות יכולים להיות תלויים בתשואות שהם מסוגלים להשיג מהשוק.
 • נקודת דמיון נוספת מתייחסת לכלכלות המידה לפיה איסוף מאגר כספים גדול ממשקיעים מרובים מאפשר להוריד את עלויות ההשקעה והתפעול.

הבדלים עיקריים

 1. קרנות פתוחות פופולריות בקרב משקיעים טיפוסיים מכיוון שהיא מאפשרת להם להיכנס ולצאת בכל עת ובכך להציע להם גמישות רבה. בקרנות סגורות יש מספר קבוע של מניות שנרכשות ממשקיעים אחרים ויש להן ציר זמן קבוע להיכנס ולצאת מהקרן. ההצעה של הקרן החדשה עשויה להישאר פתוחה למשל 30 יום שלא יחליפו בה יחידות.
 2. העסקאות של קרנות פתוחות מבוצעות ישירות דרך הקרן ואילו עסקאות סגורות מושקות בתחילה באמצעות הנפקה ראשונה (הנפקה ראשונית) שבעקבותיה הן רשומות בבורסה, בשוק ה- OTC או בקרנות הנסחרות בבורסה.
 3. הקורפוס של קרן פתוחה ימשיך להשתנות מכיוון שהוא יהיה כרוך בקנייה דינמית ופדיונות, ואילו מצד שני, הקורפוס נשאר קבוע מכיוון שיחידות חדשות אינן מוצעות למכירה מעבר למגבלה שנקבעה.
 4. המחירים עבור קרנות פתוחות נקבעים פעם ביום ב- NAV (ערך נכס נקי) רצוי בסופו של יום והם המחיר בו ניתן לרכוש מניות קרן לאותו יום. קרנות סגורות נסחרות לאורך כל היום כמו מניות רגילות ונסחרות במחיר השורר בכל שעות היממה שכן היא עובדת על בסיס אמת בזמן אמת.
 5. מבנה הקרנות הפתוחות נקבע מאז הקמתו ויכלול במידה רבה השקעות בניירות ערך, אג"ח וניירות ערך בשולי זהב, ואילו קרנות סגורות יכללו השקעות חלופיות בתיק שלה כמו חוזים עתידיים, נגזרים ו- FOREX.
 6. מחיר המכירה של קרן פתוחה כולל את ה- NAV וכל עומס כניסה / יציאה כפי שנקבע בתשקיף. עומסים אלה הם חיובים המיושמים בגין כניסה או יציאה לקרן או שניהם בעיקר לניהול הכספים. קרנות סגורות נסחרות בפרמיה או דיסקונט לנאווה.
 7. קרנות נאמנות של קרנות שונות מצוטטות בעיתונים היומיים או באתר הקרן עבור קרנות פתוחות. קרנות סגורות יכולות להשיג את ה- NAV שלהם מעיתונים פיננסיים או דרך האתר על בסיס שבועי.
 8. מספר המניות הכולל עבור כל אחת מהמניות והאיגרות החוב בקרנות פתוחות מוכפל במחיר הסגירה והתוצאה עבור כל השקעה מתווספת יחד. כל ההתחייבויות הקשורות לקרן אינן נכללות (כגון הוצאות נצברות). אל ה- NAV למניה מגיעים על ידי חלוקת סך הנכסים נטו במספר המניות המצטיינות. מחירי המניות עבור קרנות סגורות נקבעים לפי הביקוש וההיצע הקיימים בשוק והמחירים ייקבעו בהתאם בשוק המניות.
 9. קרנות פתוחות מאפשרות רכישות שיטתיות ללא קשר לתנאי השוק ומאפשרות גם השקעות בכמויות קטנות יותר, בניגוד לקרנות סגורות המאפשרות השקעה חד-פעמית בלבד, מה שהופך את זה למסוכן יותר עבור המשקיעים לשקול במיוחד בתנאי שוק שוקלים. מגמות הציעו גם כי קרנות סגורות יעלו כאשר השווקים מבצעים משקיעים פוטנציאליים במיוחד.
 10. הקצאת נכסים או איזון מחדש אפשרי במקרים של קרנות פתוחות אשר שוקלות תכנון מבוסס יעד ובין כך מבינות את חשיבות הקצאת הנכסים בתיק השקעות. ניתן להתאים את מבנה הקרנות במקרה של תפנית בתרחיש השוק הכללי. אם שוק המניות עולה ועומד ברוויה, ייתכן שתרצה לפדות חלק מאותו דבר ולהפנות אותו לכיוון קרנות חוב. גמישות כזו אינה אפשרית במבנה סגור. שינויים מבניים אינם מותרים והמשקיעים לא היו מודעים לפרטים הפנימיים או גם לתשואות האג"ח במקרה של השקעה לטווח ארוך.

לוח השוואה של קרנות נאמנות סגורות מול פתוח

בסיס  עבור השוואה

קרנות נאמנות פתוחותקרנות נאמנות סגורות
מַשְׁמָעוּתקנייה ומכירה רציפה של היחידותהון קבוע למכירה של מספר ספציפי של יחידות.
כניסה ויציאהנוחות לפי המשקיעיםההשתתפות רק עד שה- NFO (הצעת הקרן החדשה) פועלת
זמינותקרנות אינן נסחרות בשוק הפתוח ומתמחרות מחדש על פי כמות המניות שנרכשו ונמכרו. העסקאות מתבצעות ישירות דרך הקרן.הם הושקו באמצעות הנפקה לגיוס כסף ובהמשך הם רשומים כמו מניה או תעודת סל.
קביעת מחיריםאל ה- NAV למניה מגיעים על ידי חלוקת סך הנכסים נטו במספר המניות המצטיינות. יש להפחית את כל ההוצאות הנוספות מסך הנכסים.השווי מבוסס על ה- NAV אך המחיר בפועל נקבע על פי הביקוש וההיצע המאפשר לסחור במחירים מעל או מתחת לשווי אחזקותיו.
סגנון ניהולזה יכול להיות פעיל, פסיבי או שילוב בהתאם לנסיבות.זה עוקב אחר סגנון ניהול פעיל.
תקופת בגרותללא בגרות קבועהתקופת בגרות קבועה יכולה לנוע בדרך כלל בין 2-5 שנים.
הוצאת NAVמתפרסם על בסיס יומיפורסם על בסיס שבועי
רווחיםהרווחים תלויים במשקיעים ובמועד יציאתם מהקרן. אם הם חרגו מההשקעה הראשונית שלהם, זה נחשב לרווח.רווחים לבעלי המניות יכולים להיות בצורה של חלוקת הכנסה ורווח הון. זה יכול להיות גם רווחי הון שמתממשים ממכירת מניות עם שווי מניות עולה, אם כי הם חשופים לחבות מס.
קורפוסמשתנה בהתאם לאמון המשקיעים.קורפוס נותר קבוע מכיוון שלא הונפקו יחידות חדשות
מחיר המכירהNAV בתוספת עומס כניסה או יציאה כמפורט בתשקיףנסחרת בפרמיות או הנחות לנאווי שלהן
מִסְחָרנרכש ישירות מחתם הקרןנקנה ונמכר באמצעות מתווכים. חברות תיווך מחייבות ומכירות מניות שהונפקו לאחרונה
מגבלותהגבלות סבירות על השקעה במינוף ונזילות עקב רמות גבוהות של תנודתיות וסיכונים הכרוכים בכך.הגבלות פחותות על מינוף ונזילות, אך יהיו מגבלות רגולטוריות קפדניות.
השקעה מינימליתהשקעה קטנה יותר אשר מושכת למשקיעים קמעונאיים עם כסף חד פעמי מוגבל.מותר להשקיע סכום חד פעמי.
נְזִילוּתהשקעות הניתנות לחיסול בקלותהשקעות מוטות לעבר ניירות ערך לא נזילים שלא יכולים להימכר ב- NAV תוך 7 ימים.

סיכום

למרות שלכל אחת מהקטגוריות היתרונות והחסרונות שלה, ההחלטה לבצע את ההשקעה היא בידי המשקיעים ויעדי ההשקעה שלהם. זה תלוי גם בתיאבון הסיכון של המשקיע. משקיע קמעונאי עם כמות הון מוגבלת יעדיף קרן פתוחה מכיוון שהיא מציעה גמישות רבה עם תשואות יציבות יחסית.

התחשבות בהשקעה בקרנות נאמנות סגורות עשויה להוות דילמה למשקיעים חדשים בשוק. מאחר שהניירות הערך במבנה זה נמכרים בפרמיה או בהנחה ל- NAV, הדבר מחייב קביעת הערך המהותי של נייר הערך הבסיסי כדי להחליט אם ההשקעה פוריה או לא.