קיצור דרך של הסתר Excel קיצורי מקשים להסתרת שורות / עמודות

הסתר קיצור דרך ב- Excel

כאשר הנתונים גדולים או טבלת הסיכום כוללת סיכום למטה, אנו בוחרים באפשרות לקבץ את העמודות והשורות, כך שאם נדרש נוכל להרחיב או לכווץ דברים כדי לחפור עמוק. עם זאת, במקרים מסוימים איננו יכולים לקבץ שורות או עמודות, אלא עלינו להסתיר את השורות והעמודות הללו, לכן משימה זו לרוב רגילה עבור משתמשי Excel רגילים ולכן שמירה על הדרך היעילה לעשות זאת חשובה מאוד. במאמר זה נראה לך כיצד להסתיר שורות ועמודות ב- Excel באמצעות מקשי הקיצור כדי לעבוד ביעילות.

הסתרת שורות ועמודות ב- Excel

ל- Excel יש שורות ועמודות, כך שנוכל להסתיר את שני הדברים הללו רק מלבד הסתרת דפי עבודה, בסוף נראה גם כיצד להסתיר גם גליונות עבודה.

בגליון עבודה המכיל נתונים, עלינו להחליט תחילה מהי השורה ועמודה שעלינו להסתיר בהתאם אנו יכולים להסתיר את השורות והעמודות הללו. כדי להסתיר שורות ועמודות יש לנו מספר שיטות, ראשית, תן לי להראות לך דרך ידנית להסתיר שורות ועמודות ב- Excel.

לדוגמה, עיין בטבלת הנתונים שלמטה.

נניח שאנחנו צריכים להסתיר עמודה ב- Excel "E" ואז ראשית עלינו לבחור את העמודה כדי להסתיר את העמודה.

עכשיו עבור לכרטיסייה בית ולחץ על האפשרות "עיצוב".

כעת אנו יכולים לראות אפשרויות שונות של "פורמט" , תחת "נראות", בחר "הסתר והסתיר" ואז בחר "הסתר עמודות"

כעת העמודה שנבחרה תוסתר.

באופן דומה גם עבור שורות עלינו לבחור את השורה שברצוננו להסתיר ואז לבצע את אותם השלבים ולבחור "הסתר שורות" במקום "הסתר עמודות".

אפשרות זו נראית ארוכה, לא? לעבור את כל השלבים שלעיל זה מתסכל אבל יש לנו גם אפשרויות ברמה הבאה. לאחר בחירת העמודה שעלינו להסתיר לחץ לחיצה ימנית על כותרת העמודה ובחר באפשרות "הסתר".

פעולה זו תסתיר את עמודת ה- Excel שנבחרה.

כעת נניח שעלינו להסתיר את שורה מספר 5, ואז בחר תחילה את השורה ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני.

כעת השורה שנבחרה תוסתר.

אפשרות זו נראית הרבה יותר טובה לא?

כעת נראה לכם אפשרות excel מהירה עוד יותר כלומר באמצעות מקשי קיצור.

הסתר שורות ועמודות באמצעות מקשי קיצור ב- Excel

קיצור דרך חשוב מאוד כדי לחסוך זמן רב וגם הסתרת שורות ועמודות אינן שונות. במקרים מוקדמים יותר, עלינו לבחור את השורה או העמודה לפני שנבחר באפשרות הסתר, אך באמצעות קיצורי דרך ב- Excel איננו צריכים לעשות את כל אלה.

מקשי הקיצור להסתרת שורות ועמודות ב- Excel הם כמפורט להלן.

להסתרת עמודת Excel: "Ctrl + 0"

כדי להסתיר את שורת Excel: "Ctrl + 9"

דבר אחד שעלינו לזכור כאן הוא שיש ללחוץ על 0 & 9 ממספרי המקלדת, ולא מלוח המספרים של המקלדת.

אוקי, עכשיו אנחנו יודעים על מקשי קיצור דרך של Excel.

נניח שעלינו להסתיר את העמודה "D", לכן בחר תחילה כל אחד מהתאים בעמודה זו.

בחרתי בתא D3, כעת החזק את מקש Ctrl והקש על 0. ברגע שתלחץ על עמודת מקש הקיצור "D" מוסתר.

עכשיו נניח שעלינו להסתיר שורה מספר 5, אז בחר כל אחד מהתאים בשורה זו.

בחרתי תא C5, כך ששורה מספר 5 פעילה כעת. על ידי החזקת מקש Ctrl לחץ על מספר 9 ממספרי המקלדת.

כאן תוכלו לראות את סקירת השורות והעמודות.

אוקי, ראינו כיצד להשתמש במקשי קיצור דרך ביעילות נניח שעלינו להסתיר מספר שורות ועמודות שאינן בשורות או עמודות רצופות.

הסתר מספר שורות ועמודות ב- Excel

לדוגמא אם עלינו להסתיר את העמודות "E" ו- "F" נוכל לבחור בשתי העמודות הרצופות הללו ופשוט להסתיר אותן, באופן דומה אם ברצוננו להסתיר את שורה 5 & 6 אנו יכולים לבחור את השורות הרצופות הללו ולהסתיר אותן אם אנו רוצים כדי להסתיר עמודה "E", עמודה "B", עמודה "G" ושורות כמו שורה מספר "4", שורה מספר "6", שורה מספר 2 עלינו להשתמש באסטרטגיה שונה.

עכשיו בואו נבחר תא אחד בכל עמודה שעלינו להסתיר.

הערה: החזק את מקש הבקרה ובחר כל תא בעמודות בהתאמה כדי לבחור מספר תאים.

בתמונה לעיל בחרתי בתאי B3, E3 ו- G3, לאחר בחירת התאים פשוט לחץ על מקש הקיצור Ctrl + 0.

כפי שניתן לראות לעיל אנו כל עמודות התאים שנבחרו מוסתרות.

באופן דומה, בחר מספרי שורה.

בחרתי בתאי A2, A4 ו- A6, כעת לחץ על Ctrl + 9 כדי להסתיר את שורות התאים שנבחרו.

הנה לך מקש הקיצור מכיל שורות נסתרות של תאי Excel נבחרים.

דברים שיש לזכור

  • יש ללחוץ על ערכים מספריים 0 ו- 9 ממספרי המקלדת, ולא מלוח המספרים הנפרד של המקלדת.
  • במקרה של מספר שורות ועמודות המסתתרות, עלינו לבחור שורות ותאים של עמודות בהתאמה ואז להשתמש במקש הקיצור כדי להסתיר.