נכסים לטווח קצר (הגדרה, דוגמאות) | רשימת 4 המובילים

מהם נכסים לטווח קצר?

נכסים לטווח קצר (המכונים גם נכסים שוטפים) הם אותם נכסים הנזילים ביותר וניתן למכור אותם בקלות למימוש כסף מהשוק, בדרך כלל תוך שנה. לנכסים קצרי טווח כאלה יש תקופה של פחות מ -12 חודשים והם סחירים מאוד וסחירים באופיים.

רשימת דוגמאות של נכסים לטווח קצר

להלן המרכיבים השונים של נכסים לטווח קצר:

# 1- מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ושווי מזומנים הם המזומנים הנזילים הקיימים במאזן הנוכחי של החברה. זה מורכב גם מתעודת פיקדונות ומזומנים ביד ומזומן בבנק.

# 2 חייבים או חייבים

חייבים או חייבי חשבונות הם הכסף שלא שולם של החברה, שנגדו גויסה חשבונית, אך הכסף טרם הועבר לחברה. זו הסיבה שהיא נכס עבור החברה ובעלת מחזור ההסמכה והתשלום שלה.

# 3- הוצאות ששולמו מראש

הוצאות ששולמו מראש הן הוצאות החברה המשולמות מראש ומשולמות לתקופה עתידית. זו הסיבה שהוא מראה כנכס לחברה. דוגמאות להוצאות ששולמו מראש הן שכר דירה למשרד, המשולם בדרך כלל במלואו לרבעון או לשנה בהתאם להסכם השכירות.

# 4 - השקעות לטווח קצר

כאשר לחברה יש מזומנים סרק במאזן שלה, החברה מוותרת על עלות ההזדמנות של ההשקעה עבור אותו מזומן סרק. לכן החברה בוחרת להשקיע את הכסף שלא נוצל במיזמים קצרי טווח שונים כמו קרנות נאמנות או לדרוש פיקדונות על מנת להשקיע את הכסף ולנצל אותו.

יתרונות הנכסים לטווח קצר

  • הם נזילים מאוד ומשמשים לניהול הון חוזר של החברה.
  • הם משמשים לניתוח יחס וניתוח קבוצות עמיתים. זה גם מספר על מצב הנזילות של החברה ואיך הנוזל של החברה לצורך פירעון ההתחייבויות לטווח הקצר.
  • כמות נכסים שוטפת נכונה במאזן של החברה הופכת את החברה לנזילה באופיה. כמו כן, הוא מספר לנו על התוכניות של החברה כיותר מזומנים, ויותר רווחים שמורים משמשים לעתיד ולהשקעה נוספת ביעדים העתידיים של החברה.
  • נכסים לטווח הנוכחי או לטווח הקצר ניתנים להמרה ושימושים ביותר. הם בעלי קיום פיזי והם מוחשיים.

חסרונות של נכסים לטווח קצר

  • חלק גדול מדי מהמאזן קשור בנכסים השוטפים; זה יכול להיות סימן לבריאות כלכלית לקויה של החברה.
  • יותר מדי הון שנתקע בנכסים השוטפים של החברה מסמל את ההון החוזר היעיל של החברה, והחברה לא עושה שימוש נכון בנכסים השוטפים שלה. זה יכול לגרום לאובדן נתח שוק ועסקים.
  • נכסים לטווח קצר הם נזילים מאוד, מה שהופך אותם לחלק טוב לניתוח מכיוון שכל חברה אינה יכולה להרשות לעצמה להחזיק יותר מדי נכסים שוטפים במאזן, במיוחד מזומנים בידיים ומזומנים בבנק.

סיכום

לפיכך, ניתוח מדוקדק של נכסים לטווח קצר הוא הכרחי ביותר בכדי לשמור על פעילות חברתית ביעילות. כמו כן, נכסים שוטפים משמשים מאוד לניתוח יחס של החברה, המספר למשתמש היכן החברה עומדת בהשוואה לעמיתיה העולמיים.