השקעה אתית (הגדרה, דוגמאות) | חמשת סוגי ההשקעות המובילים

הגדרת השקעה אתית

השקעה אתית היא סוג של תהליך השקעה הלוקח בחשבון את הערכים האישיים של המשקיע (בין אם זה ערכים חברתיים, מוסריים, דתיים, פוליטיים או סביבתיים) לפני קבלת החלטות ההשקעה.

ישנן שתי דרכים בהן ניתן לבצע השקעה אתית -

 • השפעה חיובית:  בחירת ענפים / מגזרים / חברות שערכיהם תואמים לערכי המשקיע.

  לדוגמא: אם המשקיע הוא מאזור מסוים, אז הוא / ה נוטה יותר לקנות מוצרים שמתאימים לאזור שלהם ולהשקיע בהם. אנשים ממדינות הדרום נוטים יותר להשקיע בחקלאות ובתעשיות הקשורות לחקלאות.

 • השפעה שלילית: הימנעות מענפים / מגזרים / חברות שערכם שונה ישירות מערכי המשקיע.

  לדוגמא: אם המשקיע מאמין שתהליך ייצור של חברה מסוימת פוגע בחברה ובסביבה, אז המשקיע יימנע מהשקעה במניות של אותה חברה.

סוגי השקעות אתיות עם דוגמאות

סוגי ההשקעה האתיים השונים הם אלה שמבוצעים בערכים שונים כגון ערכים חברתיים, מוסריים, דתיים, סביבתיים. בואו נדון בפירוט בכל אחד מהם -

מספר 1 - השקעות המבוססות על ערכים חברתיים

נורמות חברתיות מכתיבות מה מקובל על חברה מסוימת ומה לא. אלה משובצים בדרך כלל בחברות ובתרבויות שונות ומקובלים באופן נרחב בתוך אותה חברה מסוימת. אם לוקחים בחשבון את הערכים החברתיים ומה יכול להועיל לחברה כולה, לפני ביצוע השקעות היא סוג אחד של השקעה אתית.

לדוגמא - חברה שיתופית היא הדוגמה הטובה ביותר להשקעות המבוססות על ערכים חברתיים. חברי חברה מסוימת מקימים קואופרטיב ומשקיעים בו. כאשר כל חבר בחברה דורש כספים, החברה השיתופית מקדימה כסף לאותו חבר מסוים. במקרה זה, ההשקעה נעשית על ידי חברי החברה תוך התחשבות ברווחת החברה כולה - כולל כל חבריה.

# 2 - השקעות המבוססות על ערכים מוסריים

בדרך כלל, סוג זה של השקעה ייכנס לקטגוריית 'השפעה שלילית'. משקיע לא היה משקיע בשום תעשייה / חברה שאינה מיישרת קו עם ערכיו המוסריים.

לדוגמא - משקיעים לא היו נוטים להשקיע בחברות לייצור טבק / משקאות חריפים אם למשקיע יש תחושות חזקות כי תעשיות כאלה מנוגדות למוסר שלהם.

# 3 - השקעות המבוססות על ערכים דתיים

לכל דת יש פרקטיקות, אמונות ותרבות משלה. מה שמקובל על חברה אחת לא יכול להיות מקובל על חברה אחרת. בני דת / תרבות מסוימת יהיו נוטים יותר להשקיע בתעשיות / חברות המועילות לתרבותם / דתם או לייצר מוצרים המקובלים על תרבותם / דתם.

לדוגמא - משקיעים במזרח התיכון יהיו נוטים יותר להשקיע בחברות ייצור חיג'אב / עבאיה מכיוון שיש ביקוש עצום לכך והוא מקובל על אותה חברה מסוימת. משקיעים השייכים לאמונה ביהדות נוטים יותר להשקיע בחברות העומדות בנורמות שלהם - כמו אוכל כשר.

# 4 - השקעות המבוססות על ערכים פוליטיים

האקלים הפוליטי משפיע על האופן בו המשקיעים תופסים את מצב הכלכלה ומשפיע באופן טבעי על דפוסי ההשקעה שלהם. משקיעים נוטים להשקיע יותר ומאמינים שהסיכון יהיה נמוך יותר כאשר המפלגה הפוליטית שלהם נמצאת בשלטון. משקיעים נוטים יותר להחזיק במניות ולהשקיע בניירות ערך לטווח ארוך בתקופה כזו. לחלופין, פחות סביר שישקיעו משקיעים כאשר מפלגה פוליטית אחרת נמצאת בשלטון. הם נוטים יותר להשקיע במניות לטווח הקצר ולסחור בתדירות גבוהה יותר.

לדוגמא - דמוקרט עשוי להשקיע יותר בשוק המניות כאשר המפלגה הדמוקרטית תהיה בשלטון וישקיע בענפים שמעדיפים את מערכות הערך של המפלגה המסוימת.

# 5 - השקעות על בסיס ערכים סביבתיים / השקעה ירוקה

בהתחשב במצב הנוכחי של כדור הארץ, השקעות ירוקות צוברות במהירות חשיבות בתקופה האחרונה. במסגרת השקעה מסוג זה, ההשקעות נעשות בחברות המייצרות מוצרים ידידותיים לסביבה או שתהליכי הייצור שלהן ידידותיים לכלכלה. היו מקרים רבים בעשורים האחרונים בהם תעשיות בקנה מידה גדול גרמו לזיהום אוויר / מים גדול. אלה משפיעים בעיקר על מצב הסביבה.

השקעה ירוקה מתמקדת בהשקעה בחברות שאינן פוגעות בסביבה באמצעות תהליכי הייצור שלהן, כמו כן התוצר הסופי הוא ידידותי לסביבה. לא מספיק שהתהליכים יהיו ידידותיים לסביבה אם התוצר הסופי יתגלה כמשהו מזיק - כמו פלסטיק חד פעמי.

השקעה ירוקה מתמקדת גם בחברות אחרות שמטרתן ידידותית לסביבה כמו -

 • שימור משאבי הטבע הקיימים;
 • גילוי והפקת מקורות אנרגיה חלופיים;
 • מִחזוּר;
 • ניקוי גופי מים;
 • תחבורה ירוקה;
 • הפחתת בזבוז.

יתרונות ההשקעה האתית

להלן מספר יתרונות של השקעה אתית -

 • השקעה אתית מבטיחה כי ההשקעות נעשות בהתאם לערכי המשקיע.
 • כאשר יותר אנשים בוחרים להשקיע באופן אתי, זה משפיע באופן חיובי על החברה ועל הסביבה באופן שמרתיע תעשיות אחרות.
 • התשואות על השקעות אלה אינן רק כספיות אלא משפיעות באופן כללי על המשקיע כמו גם על כדור הארץ.

חסרונות השקעה אתית

למרות שהשקעה אתית טובה מבחינה תיאורטית, היא עומדת בפני החסרונות הבאים:

 • השקעה אתית עשויה שלא להשיג תשואות כמו ענפים אחרים. התשואות על חברות / תעשיות אתיות נוטות להיות נמוכות יותר מעמיתיהן והזמן שנדרש להפיק תשואה כלשהי יהיה ארוך יותר.
 • יתכנו מקרים בהם חברות טוענות כי הן ידידותיות לסביבה, אך במציאות זה לא יכול להיות המקרה.
 • השקעה אתית מבוססת על כל משקיע מסוים. מה שמקובל על חלקם לא יכול להיות מקובל על אחרים. התחום סובייקטיבי ביותר.

סיכום

השקעה אתית היא פרקטיקה מבורכת בתקופה האחרונה כדי להבטיח שחברות מקפידות על נורמות חברתיות, מוסריות, סביבתיות ותרבותיות. תהליכי ייצור ירודים או מזיקים הפריעו לקהילה וגם לכדור הארץ זמן כה רב שהגיע הזמן להתייצב. למרות שזה מגיע עם מכלול החסרונות שלו, כשמתרגלים היטב ומקובלים על כולם, השקעה אתית תהיה מנגנון השקעה מושלם.