פונקציית PPMT ב- Excel | כיצד להשתמש ב- PPMT ב- Excel? | דוגמאות

פונקציית PPMT Excel

פונקציית PPMT ב- excel היא פונקציה פיננסית המשמשת לחישוב התשלום עבור קרן נתונה והערך המוחזר על ידי פונקציה זו הוא ערך שלם. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפונקציית PPMT כדי לקבל את הסכום העיקרי של תשלום עבור התקופה הראשונה, התקופה האחרונה או כל תקופה שביניהם.

תחביר

הֶסבֵּר

לפונקציית PPMT ב- Excel יש את אותם שדות כמו ה- PPMT ב- Excel למעט שדה נוסף - 'Per'

"פר" היא תקופת השכר הספציפית שבגינה רוצים לחשב את הסכום המשולם לקרן. FV ב- Excel הוא ארגומנט אופציונלי, אם הוא מושמט, ה- fv מקבל את ערך ברירת המחדל 0.

כיצד להשתמש בפונקציית PPMT ב- Excel? (עם דוגמאות)

אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של PPMT כאן - תבנית Excel PPMT

דוגמה מס '1

אם עלינו לחשב את התשלומים על הקרן למשך חודשים 1 ו -2 בהלוואה בסך 10,000 דולר, אשר אמורה להיות משולמת, כעבור 3 שנים בתשלום חודשי של 500 דולר. ריבית גובה בשיעור של 5% לשנה והחזר ההלוואה אמור להתבצע בסוף כל חודש.

כדי לחשב זאת נשתמש ב- ppmt ב- excel.

החלת פונקציית PPMT עם כל ערכי הקלט כפי שמוצג לעיל עבור כל חודש בתשלום סכום הקרן עבור כל חודש

באופן דומה, החלת פונקציית PPMT גם על תקופות אחרות יש לנו את הסכום העיקרי של כל תקופה כמוצג להלן

כפי שניתן לראות לעיל עבור כל תקופה סכום הקרן המסתכם בסכום כסכום ההלוואה שהוא 200,000 $.

דוגמה מס '2

אם סכום ההלוואה הוא $ 10,000 עם ריבית של 10% ותקופת ההלוואה היא שנתיים, סכום הקרן לחודש אחד של ההלוואה יחושב באמצעות ה- ppmt ב- excel כמוצג להלן.

באמצעות פונקציית PPMT אנו מחשבים את סכום הקרן עבור חודש אחד

כאן, fv הוא אופציונלי ומכיוון שאין ערך עתידי לקחנו את זה כ- 0 והסוג הוא 0 כיוון שהתשלום מתבצע בסוף החודש, גם אם נדלג על שני הטיעונים האחרונים עדיין נקבל את התוצאה הרצויה

דברים שיש לזכור

  • קצב הקלט צריך להיות עקבי. אם התשלומים מתבצעים רבעונית, כך שהריבית השנתית תומר לשיעור הרבעוני שהוא (שיעור% / 4) ויש להמיר את מספר התקופה משנה לרבעון (= לכל * 4)
  • לפי האמנה, ערך ההלוואה (pv) מוזן כערך שלילי