EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) - פירוש, דוגמאות

משמעות ה- EBIT

EBIT או הרווח התפעולי הוא מדידת הרווחיות הקובעת את הרווח התפעולי של החברה ומחושבת על ידי ניכוי עלות הסחורה שנמכרה והוצאות התפעול שהוציאה החברה מכלל ההכנסות.

 • זה מראה את כמות הרווח שהחברה מייצרת מפעילותה התפעולית בלבד.
 • כאן ההוצאות הנוגעות לריבית ולמיסים אינן נחשבות לחישוב ה- EBIT מכיוון שהן אינן נוצרות עקב הפעילות התפעולית, ומשמעות הדבר היא רווח תפעולי או רווח תפעולי.

רכיבי הרווח לפני ריבית ומס

מספר 1 - הכנסות

ההכנסות הן מקור ההכנסה העיקרי בעסק, שנוצר ממכירת סחורות ושירותים במהלך עסקו הרגיל.

מס '2 - עלות טובין שנמכרו (COGS)

עלות הסחורה שנמכרה מתייחסת לעלות הישירה שנגרמה בייצור מוצרים מוגמרים ומכירת שירותים. עלות זו כוללת את עלות הרכישה של חומר גלם, עבודה ישירה והוצאות תקורה ישירות אחרות. הנוסחה של COGS לעלות הסחורה שנמכרה היא:

COGS = מלאי פתיחה + רכישת חומר גלם + עבודה ישירה + תקורה - מלאי סגירה

# 3 - הוצאות תפעול

הוצאות תפעול הן ההוצאות שהעסק עובר במהלך פעילותו הרגילה. זה כולל הוצאות מכירה, כלליות וניהוליות כמו הוצאות שכירות, שכר לצוות המינהלי, הוצאות נסיעה וכו '.

נוסחת EBIT

ניתן לחשב אותו בשיטות ישירות ועקיפות.

# 1 - שיטה ישירה

רווח לפני ריבית ומס = הכנסה - עלות סחורה שנמכרה - הוצאות תפעול

נוסחת EBIT זו לשיטה הישירה היא שהיא מנכה את ההוצאות הנלוות ישירות מההכנסות שנוצרו

# 2 - שיטה עקיפה

רווח לפני ריבית ומס = הכנסה נטו + הוצאות ריבית + הוצאות מס

דוגמאות ל- EBIT

דוגמה מס '1

יש לנו חברה בשם ABC Inc., עם הכנסות של 4,000 $, COGS של 1,500 $, והוצאות תפעול של 200 $.

ה- EBIT מנכה ישירות את העלות שנגרמה מהרווחים, ואילו המשוואה השנייה מחזירה את הריבית והמיסים שכן ה- EBIT עצמו אומר כי מדובר ברווח לפני ריבית ומסים. הבחנה זו שונה מכיוון שהיא מאפשרת למשתמשים להבין את מושג ה- EBIT  משתי נקודות מבט שונות.

הראשון הוא לראות את ה- EBIT מנקודת מבט ראשונית של הפעילות ואילו השני הוא לראות זאת כנקודת מבט של רווחיות בסוף השנה. אמנם שני המשוואות יפיקו את אותו המספר, אך לנתח את המספר מנקודת מבט אחרת חשוב מבחינת המשקיעים.

אם ריבית היא מקור ההכנסה העיקרי של העסק כמו במקרה של בנקים ומוסדות פיננסיים, הכנסות ריבית כאלה צריכות להיכלל ברווחים לפני ריבית ומס.

דוגמה מס '2

בואו ניקח דוגמא לתאגיד הארי, שיש לו עסק ייצור של גאדג'טים. בדוח רווח והפסד של תאגיד הארי דווח על הפעילויות הבאות.

 • הכנסות מפעילות: 2,500,000 $
 • COGS: 1,400,000 $
 • הוצאות תפעול: 400,000 $
 • הוצאות ריבית: 200,000 $
 • הוצאות מיסים: 30,000 $

כעת, מהנתונים שלהלן, אנו יכולים לחשב רווח גולמי (הכנסה - COGS)

= 2,500,000 $ - 550,000 $

רווח גולמי = 1,100,000 $

ונוסחת הרווח הנקי = רווח גולמי - הוצאה תפעולית - הוצאות ריבית - הוצאות מס

= 1,100,000 $ - 400,000 $ - 200,000 $ - 30,000 $

רווח נקי = 470,000 $

כעת עלינו לחשב רווחים לפני ריבית ומס משתי המשוואות:

בשיטה ישירה

= 2,500,000 $ - 1,400,000 $ - 400,000 $ = 700,000 $

בשיטה עקיפה

= $ 470,000 + $ 200,000 + $ 30,000 = $ 700,000

יתרונות

 • זה יכול לתת רמז לגבי פוטנציאל ההשתכרות של החברה. זהו נתון מכריע המושך קונים ומשקיעים פוטנציאליים. באמצעות נתון ה- EBIT, המשקיעים יכולים לנתח את התשואה שהם יכולים להרוויח מההשקעה בחברה.
 • ה- EBIT משמש את המשקיעים והנושים שכן הוא מסייע להם לדעת על הצלחת פעולות הליבה של העסק מבלי לדאוג להשלכות המס ולעלות החברה על מבנה ההון. יתר על כן, הם יכולים פשוט לבדוק אם פעילויות העסק ורעיונותיו אכן פועלות בעולם האמיתי או לא.
 • בהשוואה ליחסים הכספיים האחרים, קל לחשב את הרווח לפני ריבית ומסים ופשוט להבנה. אז כמשתמש, הנתון הראשון שמספק הבנה בסיסית של החברה הוא EBIT.

הַגבָּלָה

 • פחת נחשב בעת חישוב ה- EBIT. תוך השוואת התוצאות של ענפים שונים, בגלל שינויים בפחת בתוצאה יהיה שם. לדוגמא, אם האדם משווה רווחים לפני ריבית ומסים של חברה שיש בה סכום נכבד מהנכסים הקבועים לבין זו של החברה שיש לה מעט רכוש קבוע, אז לחברה עם הוצאות פחת יש פחות רווחים לפני ריבית ו מיסים שכן ההוצאה מובילה להפחתה ברווח הנקי או ברווח.
 • לחברות שיש להן חלק גדול מהמימון באמצעות חובות בוודאי תהיה הוצאות ריבית עצומות. רווחים לפני ריבית ומסים אינם מתחשבים בהוצאות ריבית כאמור וכתוצאה מכך ניפוח פוטנציאל ההשתכרות של החברה. אי התחשבות בהוצאות הריבית עלולה להטעות את המשקיעים מכיוון שיש אפשרות שעקב ביצועי המכירות הירודים או ירידת תזרים המזומנים, החברה לקחה הלוואות ענק. אך ה- EBIT לא מצליח למשוך את תשומת ליבם של המשקיעים כלפי חובות כה גבוהים.

חֲשִׁיבוּת

 • חשוב לקבוע סטנדרט בתעשייה כמדד בעת ביצוע ההשוואה של כל מדד פיננסי של שתי חברות. פשוט השוואה בין הרווחים התפעוליים של שתי חברות אינה מספיקה מכיוון שהיא אינה מספרת למשקיע על פוטנציאל ההשתכרות של החברה בהשוואה לשאר החברות העובדות באותו ענף.
 • כמו כן, יש צורך ליצור מגמות תוך הערכת חברות ההשתכרות הפוטנציאליות כמו השוואה קודמת לשנים קודמות כדי לבדוק אם קיימת מגמה.

סיכום

הרווח לפני ריבית ומסים מודד את רווח המשרד מפעילותו. השימוש ברווחים לפני ריבית ומסים אינו מוגבל לחישובו, אלא הוא משמש גם כקלט תוך חישוב יחסים פיננסיים כמו יחס מרווח תפעולי, יחס כיסוי ריבית וכו '. וכדי לחשב את דרגות המינופים השונים, אנו זקוקים לחישוב EBIT.