גירעון פיסקאלי (משמעות, נוסחה) | שלב אחר שלב דוגמאות וחישוב

משמעות הגירעון הפיסקאלי

גירעון פיסקאלי מתייחס למצב בו הוצאות הממשלה עולות על הכנסותיה שתפיק. במילים פשוטות, הגירעון הפיסקאלי אינו אלא ההבדל בין סך ההכנסות לבין סך ההוצאות של הממשלה. זה משמש אינדיקציה לסך ההלוואות שהממשלה עשויה לדרוש.

נציין מהגרף שלעיל כי הגירעון הפיסקאלי של ארה"ב לשנת 2019 עשוי לעלות על טריליון דולר.

נוסחת הגירעון הפיסקלי

נוסחת הגירעון הפיסקאלי = סך כל ההוצאות - סך כל התקבולים

(לא כולל הלוואות)

נניח שאם היה מוציא סכום שלילי מהמשוואה, היינו רואים שזה עודף תקציבי, שבו הכנסות הממשלה יעלו על הוצאותיה

דוגמה לגירעון פיסקאלי

להלן רשימת ההוצאות והתקבולים הממשלתיים בבריטניה לשנת 2010-11. 

חשב את ההכנסה הכוללת.

גירעון פיסקאלי = (סך כל ההוצאות - סך כל התקבולים)

(697-548 מיליארד פאונד) = 149

מכאן שהגירעון הפיסקאלי עומד על 149 מיליארד פאונד. 

כאן נוכל להבחין כיצד הוצאות הממשלה חרגו מהתקבולים שלה והובילו בכך את המשק לגירעון פיסקאלי.

יתרונות

  • צמיחה כלכלית מוגברת: כאשר ממשלה נוקטת בהלוואות בכדי להתמודד עם הגירעון הפיסקלי, מאמינים שהיא תנותב למטרות יצרניות כמו של פרויקטים תשתיתיים. זה, בתורו, יוביל להעסקת כוח אדם רב יותר מכיוון שכעת יותר כסף זורם למשק, תואץ הצמיחה הכלכלית.
  • גירוי המגזר הפרטי: גירעון גבוה יותר עשוי להוביל למכפיל פיסקאלי חיובי שיכול להמריץ השקעות במגזר הפרטי. הוצאות מסוימות של הממשלה יביאו להגדלת מכפיל פיסקלי, שאינו אלא היחס בין הכנסה נוספת של מדינה לבין העלייה הראשונית בהוצאות שהובילו בתחילה להכנסה נוספת
  • שליטה נבונה: בכל פעם שיש גירעון, הממשלה עשויה לחשוב פעמיים לפני שהיא מתחייבת או עושה השקעות מיותרות כלשהן. שיעורי ריבית גבוהים יותר עשויים להכריח אותם לחשוב על תוכניות שונות להחזר החוב בהקדם האפשרי. לפיכך ממשלה תפעיל שליטה יעילה ונבונה בהוצאותיה כאשר היא בנטל החוב
  • תומך בהשקפה קיינסיאנית ועוזר במהלך המיתון: הכלכלה הקיינסיאנית רואה בגירעון הפיסקלי השפעה חיובית שכן הגירעון הפיסקלי שמוטל על ידי הממשלה על ידי שימוש בהלוואות משמש לתעל אותו למטרות יצרניות שעשויות לייצר משרות נוספות ובכך לסייע הכלכלה יוצאת ממיתון

חסרונות

  • אינפלציה: הממשלה עשויה לפעמים להמשיך ולהדפיס מטבע כדי להתמודד עם בעיית הגירעון הפיסקלי. אספקה ​​זו של מטבע נוסף במשק עשויה להוביל לאינפלציה ועלולה גם לפחות את המטבע
  • מלכודת חוב: הממשלה תמשיך להתמודד עם הגירעון הפיסקלי על ידי שימוש בהלוואות, הן ממשאבים פנימיים והן מחיצוניים. הממשלות יצטרכו להחזיר את ההלוואות יחד עם ריבית. זה עשוי ללכת לאכול על הכנסותיה ואז להוביל לגירעון בהכנסות. על ידי הלוואה רציפה, הממשלה עשויה להמשיך ולהגדיל את גירעון ההכנסות, אשר בתורו יוביל לגירעון פיסקאלי, ויוביל למלכודת חוב אכזרית לממשלת המדינה.
  • עלויות עלייה: דרך אפשרית להתמודד עם הגירעון היא הגדלת המסים. המחירים ימשיכו לעלות ברמה משמעותית ובכך יובילו לאינפלציה. רמת החיים עשויה בקרוב להמשיך לרדת בגלל עלויות גדלות
  • צפיפות השקעות במגזר הפרטי: הממשלה כאשר היא נוקטת בהלוואות באמצעות הנפקת אגרות חוב בריבית גבוהה עשויה להפנות כספים מהציבור המשקיע שיוזרם כעת למגזר הממשלתי ובכך לצמצם את ההשקעות במגזר הפרטי. כך שההשקעות במגזר הפרטי עשויות להיות צפופות
  • סיכון לברירת מחדל: הכלכלה מחוממת יתר המתרחשת עקב הלוואה מוגזמת עלולה לגרום לסיכון של כישלון מצד הממשלה עקב הלוואה מוגזמת.

מגבלות

  • בשל הלוואות נוספות לכיסוי החוב הקיים, היא עשויה להוביל את המשק למלכודת חוב נוספת וזה הופך לאחת המגבלות הגדולות ביותר של הגירעון הפיסקלי.

סיכום

אף על פי שהגירעון הפיסקלי, כפי שהוא נתמך על ידי התיאוריה הקיינסיאנית, מסייע בהוצאת המשק מהמיתון על ידי שימוש וניתוב הכספים שהושאלו, עבור פרויקטים תשתיתיים יצרניים יכולים לסייע לכלכלה להחליק מהמיתון על ידי יצירת מקומות עבודה לאנשי המשק. פיגור בהיבטים מסוימים. ההלוואות הנוספות שהממשלות נוהגות לנקוט בהן כאמצעי לקחת על עצמם גירעון פיסקלי, עשויות להיערם כהר חובות ענקי שעשוי להיות קשה לשלם בסופו של דבר. הממשלה עשויה להיות בסף ברירת מחדל. עלויות עולות אלה עשויות לפזר עוד יותר את האינפלציה ועלויות אחרות במשק ולהמשיך ולהוריד את רמת החיים של אזרחיה.

בדיוק כמו איך סכין בשימוש נכון בידי מנתח עשויה להמשיך ולהעניק חיים; או קח אחד, כאשר בידיו של גנב, גם גירעון פיסקלי יהווה ברכה להסווה אם הממשלה תנהג בזהירות בשימוש בהלוואות בצורה יעילה, כך שתעודד את הכלכלה ותבטיח שהיא לא תיפול ספירלת חובות.