יתר על המידה (הגדרה, דוגמאות) | יתרונות חסרונות

מהי יתר על המידה?

מימון יתר מתייחס למצב בו החברה גייסה הון מעבר למגבלה הספציפית, שאינה בריאה מבחינת החברה, ולכן, שווי השוק של החברה הופך להיות פחות משווי החברה המהוון. במקרה זה, בסופו של דבר החברה תשלם יותר תשלומי ריבית ותשלומי דיבידנדים, מה שלא יתכן שהחברה תחזיק מעמד בטווח הארוך של מצבה הכספי של החברה ואינה קיימת. זה פשוט מסמל שהחברה לא עושה שימוש יעיל בקרן העומדת לרשותה והיא דלה בניהול הון.

אנו מציינים מהדוגמא לעיל של בירת בואינג, שבה יחס החוב השנתי להון זינק משמעותית ל -40.39x בשנים 2018-19.

רכיבי התמצאות יתר

 • חוב: החברה מנפיקה הון חוב לצורך גיוס כסף ולמימון הוצאות הון, אך כאשר חברה מגייסת הון חוב מעבר לנדרש במקרה זה, החברה אינה עומדת במבנה ההון היעד שלה ועושה שימוש לא מספק בכספים שגויסו. .
 • ניירות ערך: החברה מגייסת כסף בצורת הון משוקי ההון ממדי ההנפקה או ה- FPO, מה שמביא ליותר מדי הון בידי החברה. לחברה, במקרה זה, יש עודף מזומנים במאזן ועלות ההזדמנות של כספיה גבוהה; במקרה זה, החברה מדווחת על רווחים נמוכים מהצפוי, ובעלי המניות מאבדים אמון בניהול החברה.

דוגמאות להכנת יתר

חברת XUZ עוסקת בעסקי בנייה במזרח התיכון, והיא מרוויחה סכום של 80,000 $ ומרוויחה את שיעור התשואה הנדרש הוא 20%.

זה מרמז שההון המהוון למדי יהיה 80,000 $ / 20% = 400,000 $

כעת אם נניח שבמקום 400,000 $, חברת XYZ משתמשת בהון של 500,000 $, אז שיעור הרווחים שלה יהיה 80,000 $ / 500,000 $ = 16%.

המשמעות היא שעקב תפיסת יתר, שיעור התשואה יורד מ -20% ל -16%.

יתרונות

 • לחברה יש עודף הון או מזומנים במאזן, שיכולים פשוט להכניס את הכספים לבנק ויכולים להרוויח עליו שיעור תשואה נומינלי, מה שמחזק את מצב הנזילות של החברה.
 • התוצאה היא הערכת שווי גבוהה יותר של החברה, מה שאומר שהחברה במקרה של רכישה או מיזוג יכולה לקבל מחיר גבוה יותר עבור עצמה מכיוון שהיא יכולה לקחת עודף הון ומזומנים במאזן שלה.
 • מימון יתר יכול לתדלק ולממן את תוכניות הקייפקס של החברה.

חסרונות

 • קצב תשואת ההון יורד ככל שהחברה מגייסת יותר ויותר הון מהשוק, מה שגורם למבנה ההון של החברה להראות רע ולא מספיק.
 • אמוןו של בעל המניות בחברה הולך לאיבוד בגלל תת ניצול הכספים, מה שמביא לירידת מחיר נתח שוק.
 • זה יוצר בעיות בארגון מחדש.
 • זה מוביל לניצול חסר של המשאבים הזמינים.
 • זה מוביל גם לשיעור מיסוי גבוה יותר בדוח רווח והפסד של החברה.
 • לא ניתן לשווק את מניות החברות בקלות, וגם זה יכול להוביל לרשלנות, שלעתים קרובות קשורות למניפולציה של תקופת ההשתכרות או סכום הרווחים של החברה.
 • זה גם מוביל להערכת שווי נכסים מעולה מאשר מהו הערך האמיתי או הערך הפנימי של הנכס.

סיכום

אומרים שחברה מהוונת יתר כאשר הרווחים שלה אינם מספיקים כדי להצדיק תשואה הוגנת על סכום ההון שגויס באמצעות הון ואגרות חוב. מכאן שגם מימון יתר וגם תת-קפיטליזציה אינם מקובלים באף אחד מהעקרונות הכלכליים או בתפקוד החלקה של החברה מכיוון שהוא משפיע על יציבותה הפיננסית של החברה ודליפת הכנסות. אנליסט טוב צריך לבחון את הכספים וההצהרות של החברה על הכנסות דחיסות אחרות על מנת לקבוע את מבנה ההון של החברה וכדאי לערוך השוואה בין עמיתים למבנה ההון האופטימלי השורר בענף לפני שיחליט לבצע החלטת השקעה.