שליטה בעניין (הגדרה, דוגמה) | יתרונות חסרונות

מהי אינטרס שליטה?

העניין השולט בחברה הוא כאשר בעל מניות יחיד או קבוצת בעלי המניות הפועלים באופן קולקטיבי מחזיקים ברוב המניות המצביעות (יותר מ- 50%) של חברה.

נניח שאדם או איש הקבוצה שיש להם פחות מ- 50% מהבעלות בחברה עדיין יכולים להיות בעלי שליטה אם חלק ניכר ממניות המצביעים נמצא אצל אותו אדם או קבוצת האנשים. הסיבה לכך היא שבמקרים רבים המניה אינה נושאת את זכויות ההצבעה בישיבות של בעל המניות.

דוגמא

מר X מחזיק ב -5,100 המניות בחברה XYZ בע"מ. סך המניות המצטיינות של חברת XYZ בע"מ בשוק הוא 10,000 דולר. האם למר X יש שליטה בחברה XYZ או לא? לכל המניות יש קולות שווים.

פִּתָרוֹן:

במקרה הנוכחי אחוז ההחזקה של מר X בחברה XYZ מחושב להלן:

אחוז אחזקה = מניות מר X / סך המניות המצטיינות של חברת XYZ בע"מ;

 • אחוז אחזקה = 5,100 / 10,000 * 100
 • אחוז אחזקה = 51%

מכיוון שמר X מחזיק לפחות 50% ממניות המצביעים בחברה הנתונה XYZ בע"מ ועוד אחת, כך שמר X הוא בעל שליטה בחברה;

דוגמה של עולם אמיתי

מייקל דל נאלץ לעזוב את תפקיד המנכ"ל בחברת Dell טכנולוגיות. עם זאת, מאוחר יותר הצליח מייקל דל לרכוש את רוב הרוב בטכנולוגיות dell של החברה בעזרת קבוצת המשקיעים. לאחר השגת השליטה בחברה בחזרה, דל קיבל החלטות לביסוס מעמדו בחברה. זוהי דוגמה קלאסית לגורמי השליטה של ​​מייקל דל בחברת Dell technology.

יתרונות

 • לבעל מניות או לקבוצות בעלי המניות שיש להם שליטה ברוב בחברה הכוח הגורף להטיל וטו או לבטל את ההחלטות שקיבלו חברי הדירקטוריון הקיימים כשהם מצווים על רוב קולות החברה. זה גם נותן בעלות על תהליכי קבלת החלטות תפעוליים ואסטרטגיים.
 • כאשר החברה מייצרת את הרווחים אז בעלי השליטה נהנים מחלק התגמולים הגדול ביותר. תגמולים כאלה כוללים דיבידנדים, רווחים שמורים, פיצולי מניות, או כל התמורה שמתקבלת ממכירת החברה לגוף האחר.
 • כאשר ישנם בעלי השליטה בחברה, הנהלת החברה עובדת ביעילות וביעילות רבה יותר שכן בעלי השליטה תמיד שומרים על ההנהלה וחוסמים כל ניהול כושל, מה שעלול להשפיע על השקעותיהם בחברה.
 • כאשר יש אינטרס ברוב חברה כלשהי, אז זה נותן חברות מובטחת בדירקטוריון החברה. זה די שכיח שהאדם בעל אינטרס השליטה יהפוך ליו"ר דירקטוריון החברה.

חסרונות

 • במקרה שהחברה מתמודדת עם תקופה לא טובה, בעל המניות או קבוצת בעלי המניות השולטים ברובם מושפעים ביותר מכיוון שגודל ההשקעה שלהם בחברה הוא עצום בהשוואה לאחרים.
 • לפעמים זה הופך להיות מסוכן לבעלי מניות המיעוט שכן בעל המניות או קבוצת בעלי המניות שיש להם שליטה ברוב משתמשים לעתים בעמדתם בכדי לאלץ את בעלי מניות המיעוט לצאת מהחברה.
 • בעלי מניות שיש להם שליטה בחברה חוששים מדירקטורים בעלי דעת עצמאי לאבד את שליטתם בארגון, ולכן הם משאירים להם מקום קטן.
 • חסרון משמעותי מתרחש במקרה בו נוצר ניגוד עניינים בין קבוצת שליטה לבין בעלי מניות אחרים.

נקודות התעניינות חשובות

 • לבעל מניות או לקבוצות בעלי המניות שיש להם שליטה ברוב או בעל שליטה בחברה הכוח להטיל וטו או לבטל את ההחלטות שקיבלו חברי הדירקטוריון הקיימים. זה גם נותן בעלות על תהליכי קבלת החלטות תפעוליים ואסטרטגיים.
 • בעלי השליטה הם נאמני החברה ובעלי מניות המיעוט בחברה. לכן, עליהם לפעול להגנה על זכויות בעלי המניות.
 • זה ניכר יותר עבור החברות הנסחרות בבורסה. כאן מספר רב של או קבוצות של אנשים במקרה של חברות בבעלות ציבורית מחזיקים מספיק מניות לתרומות משמעותיות בקבלת ההחלטות של החברה. הם אפילו יכולים לובי על המושבים בדירקטוריון.

סיכום

כאשר אדם או קבוצת אנשים מחזיקים לפחות 50% ממניות החברה בהצבעה בתוספת אחת, הרי שיש להם גרעין שליטה בחברה. לפעמים הם הופכים מסוכנים לבעלי מניות המיעוט מכיוון שבעלי השליטה שבשליטת הרוב משתמשים בעמדתם כדי לאלץ את בעלי המיעוט לצאת מהחברה.