אגרות חוב מובטחות (פירוש, דוגמא) | חסרון יתרון

משמעות אג"ח מובטחת

אג"ח מובטחת היא אג"ח המובטחת על ידי גורם אחר (בדרך כלל בנק, חברת בת או חברת ביטוח) במקרה שמנפיק האג"ח מחדל לבצע את ההחזרים כתוצאה מסגירת עסק או חדלות פירעון. הישות המבטיחה את האג"ח מכונה הערב. הפרמיה ששולמה תלויה בכדאי האשראי של הנפקות האג"ח ואם כספי העסק במצב טוב, הפרמיה שנגבית תהיה נמוכה בהרבה בין 1% ל -5%.

דוגמה לאג"ח מובטחת

מדינת מיסיסיפי דורשת כספים ליצירת מסלול רכיבה ופארק רצים יחד עם אולם קהילתי. הפרויקט אושר על ידי הפקידים וזכה לשם 'ירוק מיסיסיפי'. מכיוון שמדובר בפרויקט לרווחת האנשים, החליטו הפקידים לרכוש כספים בדרך של הנפקת איגרות חוב בשוק.

אגרות החוב יונפקו בסדרת אגרות חוב עם תקופת תקופת בין 5 ל -15 שנים. הם החליטו להנפיק איגרות חוב בריבית קבועה, אג"ח בריבית קבועה, אגרות חוב בריבית משתנה ואגרות חוב בריבית משתנה. מכיוון שהפקידים רוצים ללוות בשיעור הנמוך ביותר האפשרי הם מחפשים להנפיק מגוון אגרות חוב עם תכונות שונות.

 • במנה אחת יש רק אג"ח בריבית קבועה עם ריבית של 6%. תקופת הפדיון לאגרות חוב אלה נעה בין 10 - 15 שנים.
 • במנה אחת יש רק אגרות חוב בריבית משתנה עם ריביות צמודות לשיעור ליבור. תקופת הפדיון של איגרות חוב אלה נעה זהה לעיל כלומר 10 - 15 שנים.
 • במניה הסופית יש רק אגרות חוב בריבית קבועה עם ערבות ממשלתית, אגרות חוב אלה נושאות ריבית של 3.5% - 4%, והפוגיות שלהן נע בין 5 - 15 שנים.

בדרך כלל, איגרות חוב עירוניות אינן נושאות ריבית העולה על 4% מכיוון שלאלה יש את המוניטין של העירייה או של המדינה המנפיקה איגרות חוב אלה. אם לאג"ח אלו יש ערבות המגבה את התשלומים, הרי שהסיכון כמעט ונשלל מכיוון שהוא מגובה על ידי הממשלה.

משקיעים המחפשים השקעה בסיכון נמוך יכולים להשקיע במנה הסופית עם ערבות שכן היא כמו פיקדון קבוע שייתן תשואות במרווחי זמן קבועים.

יתרונות

 • המשקיע יכול להיות סמוך ובטוח כי השקעתו בידיים בטוחות ואף בתרחיש הגרוע ביותר, הקרן ותשלומי הריבית ישולמו על ידי צד שלישי שהבטיח את התשלומים.
 • הסיכון יורד מכיוון שבעל האג"ח לא רק שיש את הביטחון של המנפיק המבצע את התשלומים אלא גם את הערב.
 • איגרות חוב מובטחות מאפשרות למשקיעים בעלי כושר אשראי ירוד להנפיק איגרת חוב עם ערבות ובכך למשוך משקיעים להשקיע באגרות החוב המשלמות ריבית נמוכה יותר, שאם לא כן יישאו יותר ריבית ללא הערבות.

חסרונות

 • מכיוון שהסיכון נמוך, ההחזר על ההשקעה נמוך, כלומר תשלומי הריבית נמוכים יחסית בהשוואה לאג"ח שאינן מובטחות.
 • מנקודת מבטו של מנפיק האג"ח, בעל ערב מעלה את עלות רכישת ההון שבמקרים אחרים ניתן להנפיק ללא ערבות. בשני המקרים העלות מתקזזת מאחר ואג"ח ללא ערבות נושאת ריבית גבוהה יותר ואילו אג"ח מובטחת נושאת ריבית נמוכה יותר, אך בעלות הפרמיה המשולמת לערב.
 • זה כרוך בהרבה נהלים לקבלת ערבות מכיוון שהערב יערוך בדיקה יסודית של כושר האשראי של המנפיק ויציבותו הפיננסית. עבור איגרת חוב רגילה, המנפיק יכול לברוח עם הטרחה הזו של תיעוד נוסף.
 • על מנפיק האג"ח למסור מידע בנוגע לכספיו לא רק למשקיעים אלא גם לערבים אשר יכולים להשפיע על תדמית המנפיק במקרה והכספים אינם במצב טוב.

נקודות חשובות של איגרות חוב מובטחות

 • לאגרות חוב מובטחות יש ביטחון נוסף לכספו המושקע של המשקיע שכן הוא לא מובטח רק על ידי מנפיק האג"ח אלא גם מובטח על ידי הערב.
 • זה לא רק מועיל למנפיק האג"ח אלא גם לערב האג"ח שכן המנפיק זוכה ללוות בריבית נמוכה יותר והערב מקבל את העמלה או הפרמיה בגין הטמנת הסיכון להבטחת חוב של גוף אחר.
 • אגרות חוב בערבות מבוקשות ביותר על ידי משקיעים המעוניינים להשקיע בניירות ערך עם סיכון נמוך לטווח הארוך. ההשקעה משתלמת במרווחי זמן קבועים והסיכון למחדל הוא מינימלי ביותר.
 • בבריטניה, אגרת חוב מובטחת מתייחסת לאג"ח בריבית קבועה שמשמעותה הריבית הקבועה על האג"ח מובטחת ואילו בארצות הברית, אגרות חוב מובטחת מתייחסת לערבות מצד שלישי על תשלומי הריבית והקרן. כמות עצמה.
 • גם האג"ח הבטוחות ביותר שהונפקו על ידי חברה עם עבר פיננסי חלש יכולות להתקשות למכור את האג"ח ללא ערבות צד ג '.

סיכום

אגרות חוב מובטחות הן אגרות חוב שיש להן אבטחה כפולה של מנפיק האג"ח והערב בתשלומי הריבית ותשלומי הקרן לבעל האג"ח במקרה שמנפיק האג"ח לא מצליח לבצע את התשלומים בגלל חדלות פירעון או פשיטת רגל. אגרות חוב מסוג זה מאפשרות לרוב למחזיקי האג"ח מותרות בהשקעה בסיכון נמוך המשלמת תשואה נמוכה לתקופות ארוכות.

משקיעים המחפשים השקעות בסיכון מופחת לטווח הארוך יכולים לבחור להשקיע באגרות חוב מובטחות מכיוון שהיא נושאת בסיכון מינימלי בהשוואה לאג"ח אחרות שאינן מובטחות או מובטחות. בהתאם לסטנדרטים בשוק כאשר הסיכון נמוך, כך גם התשואה. עבור מנפיק האג"ח, הריבית המופחתת עולה בעלות שהיא הפרמיה שיש לשלם לערב. למונח אגרות חוב מובטח משמעויות שונות בארצות הברית ובבריטניה, עבור האחרון פירושו אג"ח נושאות ריבית קבועה.