תחרות מונופול לעומת אוליגופול | 7 ההבדלים המובילים (עם אינפוגרפיקה)

שווקי מונופול נשלטים על ידי מוכר יחיד ויש לו את הכוח האולטימטיבי לשלוט במחירי השוק ובהחלטות ובסוג זה של שוק, גם ללקוחות יש אפשרויות מוגבלות ואילו בשווקי האוליגופול ישנם מוכרים רבים ויש ענק ואף פעם. תחרות מתמשכת ביניהם על התבלטות בקרב האחרים באותה.

ההבדלים בין מונופול לאוליגופול

  • מונופול הוא שוק שבו יש מוכר יחיד של סחורות או שירותים והוא הקובע היחיד בשוק. המוכר הוא הספק היחיד של סחורות או שירותים בשוק זה. למוכר יש את הכוח להשפיע על מחיר הסחורה ויש בשוק הרבה קונים של הטוב הזה.
  • לעומת זאת, ניתן להגדיר את האוליגופול כמבנה השוק בו ישנם מעט מוכרים בשוק יותר ממוצר אחד ואולי פחות מעשרה מאותה קטגוריה, ללא הבדל גדול. ההבחנה נוגעת רק לייצור המוצר או לאריזה של המוצר. בשוק מסוג זה קיימת תחרות עזה בין השחקנים והקונים יכולים לבחור בחלופה זהה של המוצר בין הזמינים בשוק.

מונופול לעומת אוליגופול אינפוגרפיקה

ההבדלים העיקריים בין מונופול לאוליגופול

  • במונופול יש מוכר יחיד של טוב בשוק ובאוליגופול יש מעט מוכרים בשוק
  • במונופול אין תחרות בין המוכרים מכיוון שהם רק אחד בשוק ואילו באוליגופול יש מעט מוכרים בשוק וזה אינטנסיבי או חושש מתחרות בין המוכרים.
  • באוליגופול יש ללקוח אפשרויות שונות בין המוצרים והוא מונע בעיקר על ידי מחיר, טעם הלקוח והעדפותו ונאמנותו של המותג ואילו במונופול אין ללקוח ברירה או אלטרנטיבה לבחור בין הסחורה.
  • באוליגופול, עקומת הביקוש בשוק כינה עקומת ביקוש מקורבת ואילו במונופול עקומת הביקוש משופעת כלפי מטה.

  • בטווח הארוך במבנה שוק אוליגופול המוכר בסופו של דבר מרוויח את התעשייה כרגיל, שכן כל שינוי במחיר יוגדר על ידי הירידה שלאחר מכן במחיר החברה המתחרה. ואילו במקרה של מונופול בטווח הארוך קיימת אפשרות שהמוכר יכול להרוויח רווחים חריגים
  • המחיר שנקבע על ידי המונופול נשלט בדרך כלל על ידי הממשלה או מפקח עליו כדי להגן על האינטרס של הלקוחות, למשל, חשמל הוא דוגמה לשוק מונופול שבו הוא רק יצרן אחד של הסחורה. מצד שני, האוליגופול מונע על ידי שחקנים פרטיים בשוק. לדוגמא, למותג של משחת שיניים יש תחליפים רבים הקשורים זה לזה, דוגמה לשוק אוליגופול.

טבלה השוואתית

מוֹנוֹפּוֹלאוליגופול
מבנה שוק בו השוק נשלט על ידי מוכר יחיד של הטובין והשירותיםמבנה שוק בו ישנם מוכרים רבים בשוק שמוכרים תחליף קרוב של הסחורה. השוק נשלט בדרך כלל על ידי התעשייה הגדולה
המחיר נשלט על ידי המוכר מכיוון שאין תחרות בשוקהמחיר נקבע על ידי התחרות בשוק ואילו המחיר נקבע על ידי התחשבות בפעולות החברה המתחרה
במבנה שוק זה מהווה חסם גבוה בפני כניסה ויציאה לשוק מכיוון שהתעשייה בדרך כלל עתירת הון וקשה להיכנס אליה. יש גם הגבלה מוסדית או חוקית כלכלית של סוג זה של ענףבמבנה שוק זה, מחסום הכניסה הוא בדרך כלל גבוה בגלל חסכוניות בקנה מידה בענף
משרד הוא יצרן מחיריםמשרד הוא לוקח מחיר
עקומת ביקוש מקורבתעקומת הביקוש המשתפלת כלפי מטה
חשמל, מסילות ברזל, יהלומי מים הם דוגמאות לשוק המונופול.FMCG, רכב הם הדוגמאות לתעשיית האוליגופול
לא קיימת תחרות מכיוון שיש מוכר יחיד של הסחורהתחרות עזה או גבוהה קיימת בקרב המוכרים