שיעור ההחזר על ההשקעה (הגדרה, נוסחה) דוגמאות לחישוב

מהו שיעור ההחזר על ההשקעה?

שיעור ההחזר על ההשקעה מתייחס לשיעור בו החברה מייצרת תשואה מההשקעה במהלך תקופה בהשוואה לעלות ההשקעה שהחברה ביצעה והיא מחושבת על ידי חלוקת התשואה על ההשקעה בתקופה בעלות את ההשקעה.

במילים פשוטות, מדובר בהכנסה שמרוויחים מהשקעה בנכסים, והיא נמדדת בעיקר באחוזים. זה יכול להיות שלילי (הפסד נקי) או חיובי (רווח נקי) ונמדד מעת לעת, כמו רבעוני, חודשי או שנתי.

  • שיעור ההחזר על ההשקעה הוא הקריטריון הראשון שמעריכים לפני החלטות השקעה. זה רק הרווח הנוסף מעבר להשקעה שבוצעה או לירידה בעלות ההשקעה לאורך תקופה מסוימת.
  • עבור גופים שמניות החוב או המניות שלהם רשומות בבורסות מוכרות, ההחזר על ההשקעה מועיל מאוד מבחינת המשקיע.

נוסחת שיעור ההחזר על ההשקעה

ניתן למדוד אותם במונחים שונים כמו תשואה על הון מועסק, תשואה להון וכו '.

עם זאת, ניתן לפרק אותו לשני המרכיבים העיקריים הבאים:

מספר 1 - שיעור ההחזר על ההשקעה = (ערך נוכחי / שוק או מכירה - עלות ראשונית / עלות ראשונית) * 100

(לפי נוסחה זו ניתן לגזור את התשואה במונחים של אחוז מעלות ההשקעה)

  • ערך שוטף (ערך ביום מכירת ההשקעה) - המכונה גם מחיר השוק, סך ההכנסות עד היום, ערך מימוש נטו וכו '.
  • עלות רכישה ראשונית - הסכום ששולם בגין רכישת השקעה).

אוֹ

מס '2 - החזר השקעה = סך ההשקעה / עלות כוללת (לפי נוסחה זו, כמה פעמים הערך הנוכחי של ההשקעה לעומת עלות ההשקעה)

דוגמאות

בואו נסתכל על כמה מהדוגמאות הפשוטות והמתקדמות כדי להבין את המושג הזה בפירוט -

תוכלו להוריד תבנית Excel זו בשיעור ההחזר על ההשקעה כאן - תבנית שיעור ההחזר על ההשקעה ב- Excel

דוגמה מס '1

נניח שמר X רכש מניות של חברת אפל בעמ '170 דולר בתאריך 01/01/2019. לאחר מספר חודשים, מר X רוצה למכור את המניות במחיר השוק של Rs. 180 דולר.

שיעור ההחזר על ההשקעה = $ (180-170) X100 / 170 שמגיע לרווח נקי של 5.88% .

אם מחיר המכירה הוא Rs. 160 אז התשואה תהיה = 160-170 X 100/170 = -5.88% הפסד נקי.

דוגמה מס '2

עכשיו נניח שמר Y קנה 100 מניות של Apple Inc. בתאריך 01/01/2019 תמורת 170 דולר. אז העלות הראשונית הכוללת = 17,000 דולר. לאחר 3 דמעות, נניח ביום 01/01/2021, מר Y מוכר את המניות הללו ב 182 $.

שיעור התשואה לחישוב ההשקעה עבור מר Y = 182 - 170/170 * 100 = 7.06%

ברור מהדוגמה שלעיל שמר Y מרוויח יותר באחוזים. עם זאת, מר Y יקבל סכום זה לאחר שלוש שנים לערך, ואילו מר X יכול להגיע תוך שנה, שזה יותר יקר מאשר לקבל לאחר 3 שנים. אם לוקחים בחשבון את ערך הזמן של כסף, ההחזר של מר Y יקבל הנחה על ידי גורם מסוים, והתשובה הסופית תהיה נמוכה מ- 7.06%.

לפעמים ההחלטה המתקבלת על בסיס שיעור החזר השקעה צודק יכולה להיות חסרת תועלת. יש לנתח כל פרמטר ופרמטר לפני שמקפצים למסקנה.

דוגמה מס '3

מר א 'רכש נכס בשנת 2011 תמורת 100,000 דולר, ובשנת 2019 הנכס האמור נמכר תמורת 200,000 דולר.

שיעור ההחזר על ההשקעה בחישוב נכס כ- 200,000 - 100,000 / 100,000 * 100 = 100%

במקרה של עסק ייצור, החזר השקעה = הכנסה - עלות טובין שנמכרו חלקי עלות טובין שנמכרו.

דוגמה מס '4

מר ב 'מחזיק בחברה העוסקת בייצור פלדה בה התקבולים ברוטו הם 100,000 דולר, והכנסות אחרות הן 5,000 דולר. כך שההכנסות הכוללות שוות ל -105,000 דולר. עלות הסחורה שנמכרה היא 55,000 $. כעת ניתן לבצע את חישוב שיעור ההחזר על ההשקעה באופן הבא:

= $ 105,000 - $ 55,000 / 55,000 * 100 = 90.91%.

דוגמה 5

ההשקעה יכולה להיות בניירות ערך (הון עצמי, מועדף, אג"ח, אגרות חוב וכו '), לדוגמא:

מר ד 'רכש איגרות חוב של 5% שאינן ניתנות להמרה של התאגדות XYZ תמורת 100 דולר. לאחר שהחזיק באג"ח לתקופה של שנתיים, החליט מר ד למכור אותן ב -150 דולר.

= ($ 150 - $ 100/100) * 100 = 50%.

יתרונות

  • חישוב שיעור ההחזר על ההשקעה קל מאוד וניתן לחישוב תוך זמן קצר.
  • בהיותו מודל פשוט, לא נדרשים נתונים רבים בכדי להגיע לקצב.
  • ניתן למדוד אותו לכל סוג של השקעה כמו נדל"ן, מלאי מניות, מניות מועדפות וכו '.
  • אין צורך בידע מומחה; אפילו כל הדיוט יכול לחשב מה יש בו / לה.
  • זה עוזר בחישוב ההחזר במעט מאוד זמן ועלות.
  • מסייע בקבלת החלטות השקעה כמו רכישת נכס חדש לעומת החלפת נכס, הרחבת רכוש קבוע, החלטת פיזור, החלטה בלעדית.

חסרונות

יש חסרון או מגבלה עיקריים אחד הוא שהנוסחה, כאמור לעיל, אינה מביאה את ערך הזמן של הכסף. התשואה בדוגמה שלעיל עשויה להיווצר לאחר שנתיים או שלוש. כך שאם רווח נקי של 5.88% נצבר בתוך שנה יש ערך רב יותר מאשר אם הושג לאחר 2-3 שנים. לכן, מתעלמים לחלוטין מגורם ערך הזמן בנוסחה.

סיכום

זהו כלי טוב לחישוב התועלת הכוללת או ההחזר על ההשקעה; עם זאת, היא אינה מהימנה אם תקופת אופק ההשקעה היא מעבר לשנה אחת מכיוון שהיא אינה מתחשבת בערך הזמן של הכסף. אפילו הדיוט יכול להפיק את שיעור ההחזר על ההשקעה ויכול לקבל החלטה מושכלת; עם זאת, יש לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף בזמן ההגעה להחלטה הסופית. ישנם מדדים אחרים שמהם יכולה להגיע תשואה נכונה להשקעה, למשל תשואה להון (המודדת הכנסות שנוצרו בהשקעות במניות), תשואה להשקעה, תשואה על הון מועסק (לוקח בחשבון הון עצמי וכן חוב להפיק ב החזרה) וכו '.