מקדם בטא (פירוש, נוסחה) | חשב מקדם בטא

מהו מקדם בטא?

נוסחת מקדם הבטא היא מדד פיננסי המודד את הסבירות שהמחיר של מניה / נייר ערך ישתנה ביחס לתנועה במחיר השוק. בטא המניה / נייר הערך משמשת גם למדידת הסיכונים השיטתיים הקשורים להשקעה הספציפית.

בטא היא מידת השינוי במשתנה התוצאה עבור כל שינוי של יחידה אחת במשתנה החיזוי. בטא סטנדרטית משווה את עוצמת ההשפעה של כל משתנה בלתי תלוי למשתנה התלוי. ככל שהערך המוחלט של מקדם הבטא גדול יותר, כך ההשפעה תהיה חזקה יותר.

נוסחת הבטא משמשת במודל CAPM לחישוב עלות ההון כפי שמוצג להלן -

עלות הון = שיעור ללא סיכון + בטא x פרמיית סיכון

משמעות מקדם בטא

בטא מחושבת במודל CAPM (מודל תמחור נכסי הון) לחישוב שיעור התשואה של מניה או תיק.

חישוב בטא ב- Excel הוא ניתוח צורה שכן הוא מייצג את שיפוע הקו האופייני של נייר הערך, כלומר קו ישר המציין את הקשר בין שיעור התשואה למניה לבין התשואה מהשוק. עוד ניתן לברר זאת בעזרת נוסחת הבטא הבאה:

המשמעויות של מקדם בטא -

  • אם המקדם הוא 1 זה מציין את מחיר המניה / נייר הערך נע בקו אחד עם השוק.
  • אם מקדם <1; סביר להניח שהחזרת הנייר הערך תגיב לתנועות השוק
  • אם המקדם> 1, התשואות מהנייר הערך נוטות יותר להגיב לתנועות השוק ובכך גם להפוך אותו לתנודתי;

דוגמא למקדם בטא

אם בטא של Apple Inc (AAPL) היא 1.46, זה מצביע על כך שהמניה היא מאוד תנודתית וסבירות גבוהה יותר של 46% תגיב לתנועה בשווקים. מאידך, נניח שלקוקה קולה יש מקדם β של 0.77, דבר המצביע על כך שהמניות פחות תנודתיות ופחות 23% יגיבו לתנועה בשוק.

כמגמה, נצפה כי למניות השירות יש CAPM בטא של פחות מ -1. מצד שני, למניות הטכנולוגיה יש מקדם בטא העולה על 1, מה שמעיד על סבירות לתשואה גבוהה יותר עם סיכונים נלווים יותר.

חישוב מקדם בטא

כאן ניקח דוגמה לחישוב הבטא של MakeMyTrip (MMTY) ומדד השוק כנאסד"ק.

תוכל להוריד מכאן את גליון העבודה של Excel לחישוב בטא שנפתר במלואו.

ישנן שלוש נוסחאות בטא - שיטת שונות / משתנות, תפקוד שיפוע באקסל ונוסחת רגרסיה. נראה כל אחת מנוסחאות מקדם הבטא להלן -

שלב 1 - הורד מחירים היסטוריים ונתוני מדד NASDAQ משלוש השנים האחרונות

הורדתי את הנתונים מ- yahoo finance.

  1. עבור מערך הנתונים של NASDAQ, אנא בקר בקישור זה Yahoo Finance.
  2. למחירי Makemytrip אנא בקרו בכתובת אתר זו כאן.

שלב 2 - מיין את המחירים כמפורט להלן

מיין את התאריכים ומחירי הסגירה המותאמים לפי סדר התאריכים העולה. אתה יכול למחוק את העמודות שנותרו מכיוון שאיננו זקוקים להן לצורך חישובי בטא ב- Excel.

שלב 3 - הכן את גיליון האקסל של מקדם בטא לפי להלן.

שלב 4 - חישוב החזר יומי

שלב 5 - חישוב נוסחת בטא בשיטת שונות-משתנות

בכך עליך להשתמש בשתי הנוסחאות (שונות ומשונות משתנות ב- Excel), כפי שמוצג להלן.

בשיטת שונות-משתנות אנו מקבלים את  בטא כ- 0.9859 (מקדם בטא)

שלב 6 - חישוב בטא באמצעות פונקציית SLOPE ב- Excel

באמצעות פונקציית SLOPE זו ב- Excel, אנו מקבלים שוב את  בטא כ- 0.9859 (מקדם בטא)

שלב 7 - חישוב רגרסיה של מקדם בטא 

כדי להשתמש בפונקציית רגרסיה זו, בחר ניתוח נתונים מכרטיסיית הנתונים בגליון העבודה של Excel.

אם אינך מצליח לאתר ניתוח נתונים ב- Excel, עליך להתקין את ToolPak ניתוח. תהליך זה קל יחסית:  עבור אל FILE -> אפשרויות -> תוספות -> ניתוח ToolPak -> עבור -> בדוק את כלי ניתוח ניתוח -> אישור

בחר ניתוח נתונים ולחץ על רגרסיה

בחר את טווח הקלט Y ואת טווח הקלט X

לאחר שתלחץ על אישור, תקבל את פלט הסיכום הבא.

תקבל את אותה בטא בכל אחת משלוש השיטות.

יתרונות רגרסיה מקדמת בטא

להלן כמה מהיתרונות של רגרסיה ביתא:

  1. הוא משמש לצורך רגרסיה של בטא כדי לאמוד את עלות ההון במודלי הערכת שווי. CAPM מעריכה את בטא של נכס בהתבסס על הסיכון השיטתי בשוק. עלות ההון המופק על ידי ה- CAPM משקפת מציאות שבאמצעותה פיזרו המשקיעים את התיקים שלהם להפחתת ההשפעה של הסיכונים הלא שיטתיים.
  2. הוא מציע חישוב בטא קל לשימוש ב- Excel, שמקבע סטנדרט מדד סיכון בין חברות מרובות עם מבני הון בסיסיים ומגוונים.

חסרונות של רגרסיה מקדמת בטא

להלן כמה חסרונות של רגרסיה ביתא:

  1. יש תלות כבדה בתשואות העבר ואינה מתחשבת במידע מעודכן / בגורמים אחרים שיכולים להשפיע על התשואות בעתיד.
  2. רגרסיה של בטא ככל שמקבלים יותר תשואה, מדד הביתא משתנה וכך גם עלות ההון.
  3. למרות שהסיכונים השיטתיים טבועים בשוק בהסבר על תשואות הנכסים, מתעלמים מחלק הסיכונים הלא שיטתיים.

בטא שלילי

נוסחת בטא שלילית פירושה השקעה שנעה בכיוון ההפוך מול שוק המניות. כאשר השוק עולה, בטא השלילית נוטה ליפול, וכאשר השוק נופל, בטא השלילית נוטה לעלות. זה נכון בדרך כלל לגבי מניות זהב ומטילי זהב. מאחר וזהב הוא מאגר ערך בטוח יותר מאשר מטבע, קריסה בשוק גורמת למשקיעים לחסל את מניותיהם ולהמיר למטבע (תמורת אפס בטא) או לרכוש זהב במקרה של מקדם בטא שלילי.

בטא שלילית אינה מדגישה את העובדה כי קיים סיכון, אך משמעות הדבר היא כי ההשקעה מציעה גידור מפני נפילת שוק בלתי צפויה. עם זאת, אם השוק ממשיך לעלות, אסטרטגיית מקדם שלילית בטא מאבדת כסף באמצעות סיכון הזדמנויות (אובדן סיכוי ספציפי להרוויח תשואות גבוהות יותר) וגם סיכון לאינפלציה (שיעור התשואה אינו עומד בקצב האינפלציה הרווחת במדינה ).

וידאו מקדם בטא