רכישת נכס לעומת רכישת מניות | 7 ההבדלים הטובים ביותר

ההבדל בין רכישת נכס לרכישת מניות

במקרה של רכישת נכס, הרוכש רוכש את הנכסים הספציפיים ואת ההתחייבויות הספציפיות של החברה שהוא רוצה ואין העברת הבעלות על העסק, ואילו במקרה של רכישת מניות, חובה על הקונה לקחת את כל הנכסים וההתחייבויות של החברה המוכרת ויש העברה מלאה של הבעלות העסקית.

מיזוגים ורכישה המתייחסים גם לצמיחה אורגנית הם קנייה ומכירה של חברות בעלות יתרונות משלה. בכל עסקת מיזוג ורכישה, לבעלים ולמשקיעים יש אפשרות לבחור לבצע את העסקה ברכישת נכס או לרכוש את המניות המשותפות של החברה. לרוכש הנכס שהוא הרוכש ולמוכר הנכס שהוא היעד יכול להיות הסיבות וההסברים שלהם לבחירת סוג עסקה כזה או אחר.

 • עסקת רכישת נכס כאשר הקונה רוכש נכסים בודדים של החברה כמו מוניטין, מלאי ציוד וכו 'הנכסים מוערכים על ידי מומחי הערכת השווי שמונו על ידי החברה. עם זאת, בשיטה זו, הצדדים יכולים לדון באילו נכסים לרכוש ובאילו התחייבויות להניח שהופכים את השיטה למובנית יותר ומורכבת יותר ככל שמתקיים יותר משא ומתן מעבר לדלפק ולפעמים העסקה לא נגרסת לחלוטין משום שהצדדים אל תגיע להסכמה הדדית.
 • רכישת המניות קשורה בעיקר לרכישת מניות של החברה בה הקונה הופך לבעלים של החברה. בשיטת רכישה זו, החברה רוכשת את המניות המשותפות של חברת היעד ומכאן נהנית מזכויות הצבעה ובעלות על העסק.

רכישת נכסים לעומת אינפוגרפיות של רכישת מניות

הבדלים עיקריים

 • במסגרת עסקת רכישת הנכס, אין העברת בעלות על העסק לרוכש והמוכר נותר בבעלות מלאה על העסק ואילו בשיטת רכישת מניות הבעלות על העסק מועברת לקונה במקרה.
 • עסקת רכישת נכס היא בדרך כלל די פשוטה וקלה במהותה בהשוואה לעסקת רכישת מניות
 • בעסקת רכישת נכס יש לרוכש אפשרות לבחור את ההתחייבויות שהוא מוכן לשאת במאזן שלה. אך במקרה של עסקת רכישת מניות, הקונה או הרוכש צריכים לעמוד בכל התחייבות של העסק במאזן שלו.
 • במסגרת עסקת רכישת המניות, הקונה עשוי להימנע מתשלום מס העברה אך בעסקת רכישת נכס הקונה מחויב בתשלום מיסים
 • לפי רכישת נכס, מוניטין שנרכש על ידי העסק יכול להיות מופחת על פני תקופה של חמש שנים ולכן עסק יכול לקצור ממנו הטבות מס, אך לא ניתן לעשות זאת בשיטת רכישת המניות.
 • הקונה יכול לבחור בשיטת הנכס איזה עובד עליו לשמור ללא השפעה על שיעורי האבטלה שלהם
 • היתרון העיקרי ברכישת נכס על רכישת מניות הוא בכך שהקונה יכול לקבל ניכוי מס בגין פחת והפחתות על הנכסים שרכש.

טבלה השוואתית

שיטת רכישת נכסיםשיטת רכישת מניות
אין העברת בעלות על העסקהעברת בעלות מלאה על העסק
עסקים יכולים לתבוע הטבות מס בשיטה זועסק אינו יכול לתבוע הטבות מס יכול בשיטה זו
פחות מורכבות בשיטה יכולות חברות שלא להיענות לעסקי דיני ניירות ערךשיטה מורכבת יותר שכן ציות לרגולציה היא חובה בעת רכישת חברה
יתכן שיהיה צורך לנהל משא ומתן מחדש על הסכמי עובדים עם עובדי מפתחאין צורך לנהל משא ומתן מחדש על הסכם עובדים
לקונה הזכות לבחור את הסיכונים ואת ההתחייבויות שהוא מוכן לשאתבמסגרת זו, הקונה צריך לספוג את כל הסיכון וההתחייבויות של העסק איתו
הבעלות בשיטה זו אינה אבודה ואינה מחליפה ידייםלפי שיטה זו, הבעלות הולכת לאיבוד ומחליפה ידיים
פחות נפוץ בשוקנפוץ יותר בשוק

יתרונות רכישת מניות

 • קנייה בשיטת רכישת מניות חוסכת בעלות שערוך יקר של נכסים ודברים אחרים מול העסק
 • הקונה יכול גם להימנע מכל אחריות בגין מיסי העברה
 • משמש לעתים קרובות יותר מאשר רכישת נכסים והוא פחות מורכב באופיו בהשוואה לרכישת נכס

יתרונות רכישת נכס

 • הקונה יכול לקבל הטבת מס מכיוון שהוא יכול להפחית את המוניטין לאורך השנים
 • מלבד המניות בעת רכישת נכס, הקונה נוטה להבהיר מהבעיות שמציעים בעלי מניות המיעוט לסרב למכור את מניותיהם.
 • ברכישת נכס, הקונה מסוגל לציין את ההתחייבויות שהוא מוכן ליטול על עצמו תוך השארת ההתחייבויות האחרות. מצד שני, ברכישת מניות הרוכש רוכש מניות בחברה שעלולה להיות בהתחייבויות לא מוכרות או לא ודאיות.

סיכום

ברכישת נכס לעומת רכישת מניות, האם ללכת על עסקת רכישת נכס או שיטת רכישת מניות תלויה ביעדי החברה ובמטרתה וזה תלוי גם בחברת היעד אותה רוכשים. אם לחברה יש יותר התחייבויות מכל נכסים יקרי ערך טובים, עדיף ללכת על רכישת מניות במקום ללכת על רכישת נכס. אך אם לחברה יש יותר התחייבויות אך הנכסים שיש לחברה במאזן שלה הם בעלי ערך עבור הקונה, אז מומלץ יותר לרכוש רכישת נכס שתפיק יתרון בטווח הארוך של החברה.

עסקים יכולים גם לחפש יועצים מקצועיים כמו בנקאי השקעות או מומחי הערכות שווי שיש להם אפשרויות רבות עבור חברות שמחפשות צמיחה אורגנית בענף שלהן או גם מבקשות להיכנס לענף חדש לגמרי. צמיחה אורגנית בימינו היא זו שחברות מחפשות להרחיב את פעילותן ולקצור יתרונות.