נוסחת הפחתת סיכונים יחסית | חישוב RRR (עם דוגמאות)

נוסחה לחישוב הפחתת סיכונים יחסית

הפחתת סיכונים יחסית היא הפחתה יחסית בסיכונים העסקיים הכוללים עקב נסיבות שליליות של ישות שניתן לחשב על ידי הפחתת שיעור האירועים הניסויים (EER) משיעור אירועי השליטה (CER) וחלוקת התוצאה עם שיעור אירוע הבקרה ( ER).

הפחתת סיכון יחסית מדד להפחתת סיכון בקבוצת הניסוי מול קבוצת הביקורת בה לא נעשה שימוש באמצעי הפחתת סיכון. אחרת הוא מוגדר כהפחתה בסבירות לאירוע תוצאה גרוע לאחר התנסות בפתרון בהשוואה לקבוצת הביקורת בה לא ניתן טיפול ניסיוני. המושג סיכון יחסי מדויק יותר בהשוואה לסיכון מוחלט.

בנוסחת הסיכון המוחלט, ההבדל בין תוצאה גרועה בין קבוצת ניסויים לקבוצת ביקורת נלקח, אך נוסחת הסיכון המוחלט אינה מודדת את הבסיס בו התרחשה ההפחתה המשמשת בנוסחה זו. משתמשים בו בעיקר בתעשייה הקלינית, שבהם אחוז התוצאות הרעות בהתחלה נמדד בקבוצת ביקורת. ואז בקבוצה אחרת הנקראת קבוצת הניסוי, ניתנת תרופה או טיפול חדש ומגלים את אחוז התוצאה הגרועה. ההבדל בין התוצאה הרעה בקבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת מכונה הפחתת סיכון יחסית.

הפחתת סיכונים יחסית = (CER-EER) / CER

  • CER = שיעור האירועים בקבוצת הבקרה
  • EER = שיעור האירועים בקבוצת הניסויים

בנוסחה זו, אם ה- RRR יהיה שלילי פירוש הדבר שהסיכון לתוצאה הועלה על ידי הטיפול בגלל EER עם יותר מ- CER. בצד השני אם RRR הוא חיובי פירוש הדבר שהסיכון לתוצאה הופחת על ידי הטיפול וניתן לבדוק את הטיפול הזה ולהחיל אותו לאישור.

דוגמאות

אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של הפחתת סיכונים יחסית - תבנית Excel להפחתת סיכונים יחסית

דוגמה מס '1

נניח ששיעור האירועים בקבוצת הבקרה הוא 50% ושיעור האירועים בקבוצת הניסויים הוא 40%.

להלן נתונים לחישוב הפחתת הסיכון היחסי.

RRR = (50-40) / 50

RRR = 20%

דוגמה מס '2

נניח שמדענים מצאו תרופה חדשה לסרטן. הם רוצים להתנסות עם קבוצה מסוימת של חולים ורוצים לברר את תוצאת הניתוחים. לצורך הניסוי הם לקחו 2 דגימות של 100 חולים כל אחת. בקבוצת חולים אחת המכונה קבוצת הביקורת הטיפול ניתן כרגיל. עם קבוצות אחרות של חולים המכונות קבוצת הניסוי, נעשה שימוש בטיפול חדש זה. כעת נצפו חולים וחיפשו תוצאה גרועה. נניח כי בקבוצת הביקורת בה לא ניתן טיפול חדש, שיעור התמותה של החולים הוא 70%. אך עם טיפול חדש, שיעור התמותה הצטמצם ל -40%. עם מידע זה נגלה RRR.

להלן נתונים לחישוב הפחתת הסיכון היחסי.

חישוב RRR = (70-40) / 70

RRR = 30/70

מחיר RRR יהיה - 

RRR = 42.86%

דוגמה מס '3

נניח שפייזר חברת פארמה מובילה בארה"ב מצאה טיפול לפיו הסיכויים להעביר נגיף HIV מאם לילד יפחתו עבור תינוק שזה עתה נולד. הם רוצים להתנסות עם קבוצה מסוימת של חולים ורוצים לגלות את תוצאת הניתוחים. לצורך הניסוי הם לקחו 2 דגימות של 100 חולים כל אחת. בקבוצת חולים אחת המכונה קבוצת הביקורת הטיפול ניתן כרגיל. עם קבוצות אחרות של חולים המכונות קבוצת הניסוי, נעשה שימוש בטיפול חדש זה. כעת נצפו חולים וחיפשו תוצאה גרועה. נניח שעם קבוצת הביקורת בה לא ניתן טיפול חדש, שיעור ההעברה של נגיף ה- HIV הוא 90%. אך עם סיכויי הטיפול בהעברה מופחתים ל 50%. עם מידע זה נגלה RRR.

להלן נתונים לחישוב הפחתת הסיכון היחסי של חברת הפארמה

חישוב הפחתת סיכונים יחסית = (90-50) / 90

RRR = 40/90

מחיר RRR יהיה - 

RRR = 44.44%

מחשבון הפחתת סיכונים יחסית

אתה יכול להשתמש במחשבון הפחתת הסיכון היחסי הבא.

CER
EER
נוסחת הפחתת סיכונים יחסית =
 

נוסחת הפחתת סיכונים יחסית =
CER - EER
=
CER
0 - 0
=0
0

רלוונטיות ושימושים

הנוסחה להפחתת הסיכון היחסי נמצאת בשימוש נרחב בתעשייה הרפואית לבדיקת המשמעות של תרופות חדשות על קבוצת החולים. הוא משמש כדי לבדוק האם התרופה אכן יעילה ובכמה אחוזים היא יכולה להפחית את הסיכון לתוצאות רעות? מצד שני, הפחתת סיכון מוחלטת מספקת רק את ההבדל בין התוצאה הרעה של קבוצת הביקורת לבין קבוצת הניסוי. אז הפחתת סיכונים מוחלטת אינה מספקת את המידע שבאיזה בסיס אירעה הפחתת הסיכון. אך הנוסחה להפחתת הסיכון היחסי מספקת גם את המידע הזה. כי זה מספק את השינוי באחוזים.

לכן ניתן להשתמש בנוסחה להפחתת סיכונים יחסית להשוואה מול אוכלוסיות שונות עם סיכונים בסיסיים שונים.