השקעות מגוונות (הגדרה, דוגמאות) | 4 הסוגים וההסברים המובילים

הגדרת השקעות מגוונות

תיק השקעות מגוון מתייחס לתוכנית השקעות בסיכון נמוך הפועלת כמנגנון הגנה מיטבי מפני משבר פיננסי, שכן היא מאפשרת למשקיע להרוויח תשואות גבוהות ככל האפשר על ידי ביצוע השקעות בשילוב של שילוב של נכסים כמו מניות, סחורות, הכנסה קבועה. , וכו.

סוגי השקעות מגוונות

ישנן דרכים שונות באמצעותן ניתן לגוון את ההשקעות, חלקן הן כדלקמן:

מספר 1 - שיעורי נכסים שונים

סוגים שונים של סוגי נכסים הם בעלי ביצועים שונים במהלך אותו אירוע כלכלי. לפיכך, ניתן לכלול בתיק השקעות מגוונות של נכסים שונים, השקעות בעלות הכנסה קבועה, סחורות, נדל"ן, מזומנים וכו ', ולהביא להפחתת הסיכון הכולל.

מספר 2 - חברות בודדות שונות

חברות בודדות שונות מתפקדות באופן שונה בשוק על פי הגורמים השונים. אז צריך להיות שילוב של חברות כאלה כדי להפחית את הסיכון הכולל בתיק.

# 3 - תעשייה אחרת

לתיק צריך להיות איזון בין ענפים מרובים במשק מכיוון שיש אירועים ספציפיים לתעשייה, ואם אירוע זה מתרחש, הערך היחיד של השקעות במכשירים אלה בתעשייה רק ​​יקטן. לכן, יש להשקיע בענפים שונים כך שהסיכון הכללי יהיה נמוך בתיק.

# 4 - ממדים גיאוגרפיים שונים

לרוב המשקיעים יש הטיה כלפי מכשירים שהונפקו בארצם. אך תמיד יש תועלת לגוון את התיק הבינלאומי מכיוון שאירוע שלילי עבור מדינה אחת לא יכול להשפיע על מדינות אחרות או להשפיע לטובה על המדינות האחרות. כך שאם ההשקעה מגוונת מבחינה גיאוגרפית אז ניתן לקזז הפסד בהשקעה במדינה אחת על ידי השקעות בינלאומיות.

דוגמה להשקעות המגוונות

פתאום התנודתיות בשוק המניות גוברת ואז, במקרה כזה, יש סיכוי שהאנשים שהשקיעו במניות ייגרמו להפסד עצום. במקרים כאלה, אם אדם מחזיק השקעות בסוג אחר של נכסים, כמו גם השקעות בריבית קבועה או רכוש ישיר שאין להם השפעה על אותו אירוע באותה תקופה, אז תשואה שנוצרה מהשקעות אלה תסייע בהפחתה. הסיכון הכולל בתיק והחלקת התשואות הכוללות.

יתרונות ההשקעות המגוונות

להלן כמה יתרונות של השקעות מגוונות.

  1. ההשקעות המגוונות עוזרות למזער את הסיכון להפסד מכיוון שאם השקעה אחת לא מתפקדת היטב בתקופה מסוימת, השקעות אחרות בתיק עשויות להניב ביצועים טובים באותה תקופה ותסייע בהפחתת הפסדים פוטנציאליים הקשורים לתיק ההשקעות אם כל ההון מושקע תחת סוג השקעה דומה.
  2. לפעמים ההשקעות לא יכולות לייצר את התשואות כצפוי ולכן במקרה ההשקעה המגוונת עוזרת מכיוון שבאמצעות פיזור לא מסתמכים רק על מקור אחד להפקת ההכנסות והוא משקיע בהשקעות מגוונות.
  3. כאשר ההשקעות מגוונות היטב תידרש תחזוקה נמוכה יותר מכיוון שנדרשת טיפול ותשומת לב בכדי שההשקעות יתפקדו היטב ואם יש מיזם מסוכן, יידרש זמן עצום לצפייה בשווקים. תיק מגוונים היטב הוא בדרך כלל יציב יותר ופחות מרגש ולכן ברגע שהם מסודרים במגוון סוגים אז הם יכולים להיות שם לתקופות ממושכות ואינם דורשים הרבה תחזוקה.

חסרונות ההשקעות המגוונות

להלן החסרונות של השקעות מגוונות.

  1. אם ההשקעות מגוונות, הדבר יכול לייצר תשואות ממוצעות בלבד. בעוד שבמקרה שאחד מחזיק בנייר ערך שמתחזק פתאום, הוא יכול להרוויח רווחים רבים שלא יכולים להיות שם במקרה של השקעות מגוונות. זה משקע את הרווחים וגורם לתיק להיראות פחות גדול
  2. עלויות עסקאות נוספות קשורות גם לתיקים מגוונים מכיוון שצריך לשלם יותר על מנת לאזן את התיק לצורך שמירת הפיזור.
  3. כשיש נכסים שונים בתיק, בדרך כלל קשה יותר לאדם לנהל אותו מכיוון שיהיו יותר מדי השקעות בתיק. בעוד שבמקרה שאם יש רק נייר ערך בו מושקעת, יהיה קל יותר לנהל אותו.
  4. לפעמים בגלל הפיזור הסיכון הכללי בתיק עולה משום שגורם לאדם ההשקעה המגוון להשקיע בביטחון שיש לו מעט ידע או שאין לו שום ידע בכלל. צריך תמיד לבצע בדיקת נאותות לפני ההשקעה.

נקודות חשובות של ההשקעות המגוונות

  1. אסטרטגיית הגיוון להשקעה בנכסים מגוונים מערבבת מגוון שונה של השקעות לבניית תיק.
  2. ניתן לגוון אחזקות בתיק בכמה אופנים כמו שניתן לגוון על בסיס סוגי נכסים, מבחינה תעשייתית, מבחינה חברותית וגם גיאוגרפית.
  3. גיוון מגביל את הסיכון הכולל של סיכון התיק אך יחד עם זאת גם מקטין את ביצועי התיק, לפחות אם הוא מושקע בטווח הקצר.

סיכום

השקעה מגוונת היא תערובת של נכסים שונים כמו מניות, ניירות ערך קבועים, סחורות במטרה להשיג את התשואה הגבוהה ביותר עבור רמת הסיכון המינימלית. תפיסת הגיוון עובדת מכיוון שלכל סוגי הנכסים השונים יש תגובה שונה ביחס לאותו אירוע שקורה במשק. לכל הנכסים בהשקעות המגוונות אין קשר זה עם זה ובאופן כללי כאשר שווי השקעה מסוג כלשהו יורד מאשר באותו ערך הערך של סוג אחר של נכסים עשוי לעלות.

בשל כך, הסיכון הכולל לסך ההשקעות הופך נמוך מאחר ובמקרה כלשהו ישנם סוגים מסוימים של נכסים שיעניקו הטבות ומקזזים את ההפסד שנגרם לנכסים אחרים מכיוון שנדיר כי לכל סוגי הנכסים תהיה שלילית. השפעה על ידי כל אירוע אחד.

השקעות מגוונות עוזרות למשקיעים להשיג תשואה חלקה ועקבית יותר על ההשקעות לאורך התקופה הארוכה והבינונית. כאשר אחזקותיו של האדם מגוונות באופן נרחב בסוגים שונים של נכסים כגון מניות, אגרות חוב, סחורות, נדל"ן ומזומן, הדבר מסייע בהפחתת הסיכון הכולל בתיק, שכן כל סוג נכס מציג את החוזקות והחולשות השונות. ביחס לסיכון ורווחיות.

לפיכך, שמירה על אחזקות של אדם ברוב סוג הנכסים הללו מסייעת לו ביצירת תיק יציב אשר מסייע בהעלאת הערך לאורך התקופה.