קטגוריה «מדריכי נגזרים»

שגיאה אקראית לעומת שיטתית

ההבדל בין שגיאה אקראית לשגיאהכאשר לשגיאה אין דפוס התרחשות ספציפי, היא מכונה שגיאה אקראית המכונה גם שגיאה לא שיטתית ולכן לא ניתן לחזות מראש שגיאות כאלה כמו שגיאה בלתי נמנעת, ואילו שגיאה שיטתית היא שגיאה שעלולה להתרחש עקב כל טעות במכשיר שמודדת את השגיאה או טעות בשימוש במכשיר על ידי הנסיין ומכאן שזו טעות שניתן למנוע.ההבדל העיקרי הוא שהטעויות האקראיות מובילות בעיקר לתנודות המקיפות את הערך האמיתי בגלל תוצאה של קושי בזמן ביצוע המדידות, ואילו שגיאות שיטתיות יובילו לעזיבה הצפויה והעקבית גם מהערך האמיתי בגלל הבעיות עם כיול הציוד.לא משנה, איך נזהרים כאשר מבצעים ניסויים, ככל ה

כתיבת אפשרויות Put

הגדרת אפשרויות שיווק בכתיבהכתיבת אופציות למכר היא הפיכת היכולת למכור מניה, וניסיון לתת זכות זו, למישהו אחר במחיר ספציפי; זוהי זכות למכור את הבסיס אך ​​לא חובה לעשות זאת. הֶסבֵּר מעצם הגדרתם, אופציות פוט הן מכשיר פיננסי הנותן למחזיק (קונה) את הזכות אך לא את החובה למכור את נכס הבסיס במחיר מסוים בתקופת ההתקשרו

נגזרות ריבית

הגדרת נגזרות ריביתנגזרות ריבית הן הנגזרות שהבסיס שלהן מבוסס על ריבית יחידה או קבוצת ריביות; לדוגמא: החלפת ריבית, החלפת ריבית וניל, החלפת ריבית משתנה, החלפת אשראי ברירת מחדל.אתה צריך לדעת מה זה אבטחה נגזרת אם אתה קורא חומר זה. מדובר בנייר ערך שמפיק את ערכו מנכס בסיס. נכס הבסיס יכול להיות כל דבר שנע בין מניות של ח

נוסחת שיעור קדימה

נוסחה לחישוב שער קדימהנוסחת הריבית הקדמית מסייעת בפענוח עקומת התשואה המהווה ייצוג גרפי של התשואות על אגרות חוב שונות בעלות תקופות בגרות שונות. ניתן לחשב אותו על בסיס שער נקודה בתאריך העתידי הנוסף ותאריך עתידי קרוב יותר ומספר השנים עד לתאריך העתידי הנוסף ותאריך עתידי קרוב יותר.קצב קדימה = [(1 + S 1 ) n 1 / (1 + S 2 ) n 2 ] 1 / (n 1 -n 2 ) - 1כאשר S 1 = קצב נקודה עד לתאריך עתידי נוסף,S 2 = קצב נקודה עד לתאריך עתידי קרוב יותר, n 1 = מספר שנים עד לתאריך עתידי נוסף,n 2 = מספר שנים עד לתאריך עתידי קרוב יותר

נגזרים משובצים

מהן נגזרים משובצים?כאשר חוזה נגזר מוסתר בחוזה מארח לא רלוונטי (רכיב חוב או הון) שאינו עובר בחשבון רווח והפסד המכונה נגזרים משובצים ומכאן בחוזה נגזר משובץ, חלק מתזרים המזומנים תלוי נכס הבסיס שחלק אחר של תזרים המזומנים קבוע. דוגמא הבה נלמד נגזרים משובצים עם דוגמה:נניח שיש ישות, XYZ בע"מ, שמנפיקה אג"ח בשוק. עם זאת, תשלום הקופון והמרכיב העיקרי באג"ח צמוד למחיר הזהב. בתרחיש כזה תשלום הקופון יגדל או יקטן

נוסחת דלתא

מהי נוסחת דלתא?נוסחת דלתא היא סוג של יחס המשווה את השינויים במחיר הנכס לשינויי המחיר המקבילים בבסיסו. המונה הוא השינוי במחיר הנכס המשקף את שינוי הנכס מאז מחירו האחרון. הנכס יכול להיות כל נגזרת כמו אופציית התקשרות או אופציית מכר. לאופציות אלה יש מניות בבסיסן וזהו ההיבט המרכזי המשפיע על מחירי הנכסים הללו

מהן אפשרויות במימון?

מהן אפשרויות במימון?אופציות הן חוזים פיננסיים המאפשרים לקונה זכות, אך לא חובה - כמו במקרה של חוזים עתידיים או מניות, לקנות או למכור נכס בתאריך מסוים במחיר ספציפי הנקרא מחיר סטייה שנקבע מראש במועד בו אפשרות נקנית או נמכרת.הפופולריות של אופציות גברה בשנים האחרונות.אתה מסכים עם הצהרה זו לאחר שתקרא את הנתונים הסטטיסטיים שמועברת על ידי מועצת תעשיית האופציות.שנת 1973: היקף האופציות הנסחרות = מיליוןשנת

קדימה מול עתיד

ההבדלים בין קדימה לעתידחוזים עתידיים דומים מאוד לפורוורדים בהגדרתם אלא שהם חוזים סטנדרטיים הנסחרים בבורסה מבוססת, בניגוד לפורוורדים שהם חוזי OTC. חוזים קדימה / קדימה מדובר בחוזים ללא מרשם (OTC) לרכישה / מכירה של הבסיס במועד עתידי במחיר קבוע , אשר שניהם נקבעים במועד התחלת החוזה. חוזי OTC במילים פשוטות לא נסחרים בבורסה מבוססת. הם הסכמים ישירים בין הצדדים לחוזה. חוזה קלישאתי אך קדימה הולך כך:חקלאי מייצר חיטה עבורו הצרכן הוא האופה. החקלאי ירצה למכור את תוצרתו (חיטה) במחיר הגבוה ביותר שאפשר כדי לה

נוסחת תנודתיות מרומזת

נוסחה לחישוב נוסחת התנודתיות המשתמעת?תנודתיות מרומזת היא אחד הפרמטרים החשובים ורכיב חיוני במודל Black-Scholes המהווה מודל לתמחור אופציות שייתן את מחיר השוק או שווי השוק של האופציה. נוסחת התנודתיות המרומזת תתאר היכן התנודתיות של הבסיס הנדון אמורה להיות בעתיד ואיך השוק רואה אותם.כאשר מבצעים הנדסה לאחור בנוסחה שחורה ושול

ניהול סיכוני סחורות

הגדרת ניהול סיכוני סחורותסיכון סחורות הוא הסיכון העומד בפני עסק עקב שינוי במחיר ותנאים אחרים של סחורה עם שינוי זמן וניהול של סיכון כזה מכונה ניהול סיכוני סחורות הכוללים אסטרטגיות שונות כמו גידור על הסחורה באמצעות חוזה שילוח, חוזים עתידיים. חוזה, חוזה אופציות. אילו מגזרים חשופים לסיכון סחורות? בדרך כלל, יצרני המגזרים הבאים חשופים ביותר לירידות מחירים, מה שאומר שהם מקבלים פחות הכנסות עבור סחורות שהם מייצרים.תחום הכרייה והמינרלים כמו זה

ארביטראז 'להמרה

הגדרת ארביטראז 'להמרהארביטראז 'להמרה מתייחס לאסטרטגיית המסחר בה נעשה שימוש על מנת לנצל את חוסר היעילות בתמחור הקיימת בין המניה להמרה, כאשר המשתמש המשתמש באסטרטגיה ייקח את המיקום הארוך בנייר הערך והמרה ואת המיקום הקצר במניה הרגילה הבסיסית.זוהי אסטרטגיית מסחר קצרה וארוכה המועדפת על קרנות גידור וסוחרים גדולים. אסטרטגיה כזו כוללת נקיטת אסטרטגיה ארוכה בתחום ניירות ערך להמרה עם מיקום קצר בו זמנית במניה הרגילה הבסיסית, לצורך מיוון הפרשי ת

מרווחים מותאמים לאופציה

מהו מרווח מותאם לאופציות?מרווח מותאם לאופציות (OAS) הוא מרווח תשואה המתווסף לעקומת התשואות התשואתיות לצורך אבטחת מחירים עם אפשרות משובצת. התפשטות זו מודדת את סטיית ביצועי נייר הערך מהמדד על גב אופציה משובצת. זה מועיל בקביעת מחיר ניירות ערך מסובכים כמו ניירות ערך מגובי משכנתא (MBS), התחייבויות חוב בטחונות (CDO), אגרות חוב להמרה ואג"ח משובצות.הנוסחה של מרווח מותאם לאופציותה

אסטרטגיות מסחר באופציות

רשימת 6 אסטרטגיות המסחר המובילותאסטרטגיית מסחר של אפשרויות שיחה ארוכותאסטרטגיית סחר באופציות קצרותאסטרטגיית סחר באופציות לונג ארוכותאסטרטגיית מסחר באופציות קצרותאסטרטגיית מסחר של Long Straddle Optionsאסטרטגיית מסחר קצרה של אפשרויות סטרדהבואו נדון בפירוט בכל אחד מהם - אסטרטגיית מסחר מס '1 של אפשרויות שיחה ארוכותזוהי אחת מאסטרטגיות המסחר באופציות עבור משקיעים אגרסיביים ששורטים מאוד לגבי מניה או מדד.קניית שיחות יכולה להיות דרך מצוינת לתפוס את הפוטנציאל הפוך עם סיכון שלילי.זוהי האסטרטגיה הבסיסית ביותר מכל אסטרטגיות המסחר באופציות. זוהי יחסית אסטרטגיה קלה להבנה.כשאתה קונה זה אומר שאתה שורי במניה או ב

שיעור החלפה

הגדרת שיעור החלפהשער החלפה הוא שער, המקבל דורש בתמורה לשיעור LIBOR או MIBOR המשתנה לאחר תקופה מוגדרת ומכאן שהוא הרגל הקבועה של החלפת ריבית ושיעור כזה נותן למקבל בסיס לשקול רווח או הפסד החלפה. .שער ההחלפה בחוזה קדימה הוא הריבית הקבועה (ריבית קבועה או שער חליפין קבוע) שצד אחד מסכים לשלם לצד השני בתמורה לאי ודאות הקשורה לשוק. בהחלפת ריבית

הסדר מזומנים לעומת הסדר פיזי

ההבדלים בין הסדר מזומנים לסילוק פיזיהסדר מזומנים הוא הסדר לפיו המוכר בחוזה בוחר להעביר את עמדת המזומנים נטו במקום למסור את נכסי הבסיס ואילו ניתן להגדיר הסדר פיזי כשיטה, לפיה המוכר בוחר ללכת למסירה בפועל של נכס בסיס וגם זה בתאריך שנקבע מראש ובמקביל דוחה את רעיון הסדר המזומנים לעסקה.בעולם הפיננסים, הסדר ניירות ערך כולל נגזרים הוא תהליך עסקי לפיו החוזה מתבצע במועד הסדר מראש.במקרה של חוזים נגזרים של חוזים עתידיים או אופציות, בתאריך הפשרה, מוכר החוזה ימסור את נכס הבסיס בפועל הנקרא נגזרת פיזית של נכס הבסיס שבגינו

אפשרויות ברמודה

מהן אפשרויות ברמודה?אופציית ברמודה מתייחסת לאופציות שניתן לממש בתאריכים קבועים (אשר נקבעו מראש) לאחר סיום תקופת הנעילה. במילים אחרות, זה מקנה למחזיק באופציה את הזכות לממש במגוון תאריכים ספציפי במהלך חיי האופציה.ברמודה אופציה היא תערובת של שתי האופציות האקזוטיות הפופולריות האחרות, כלומר האופציה האמריקאית והאופציה האירופית והיא קיבלה את שמה מהמקום ברמודה שנמצא בין שני המקומות הללו. זה

הסכם תעריפים קדימה

משמעות הסכם שער קדימההסכם שער קדימה, הידוע בכינויו FRA, מתייחס לחוזים פיננסיים מותאמים אישית הנסחרים ללא מרשם (OTC) ומאפשרים לצדדים הנגדים שהם בעיקר בנקים גדולים, להגדיר ריביות מראש עבור חוזים שהולכים להתחיל במועד עתידי.ישנם שני צדדים המעורבים בהסכם שער קדימה, כלומר הקונה והמוכר. הקונה של חוזה כאמור מתקן את שיעור ההלוואות עם כניסתו של החוזה והמוכר לקבוע את שיעור ההלוואות. עם הקמת FRA, לשני הצ

אסטרטגיות הון

אסטרטגיות הוןאסטרטגיית מניות היא אסטרטגיה ארוכה-קצרה במניות המניות, הכוללת נקיטת עמדה ארוכה על הלם שורי (כלומר, צפוי להעלות את ערכה) ולקחת עמדה קצרה על מניות שוריות (כלומר צפויות לרדת נופל מערכו) ומכאן שמזמין רווח מספיק מההפרש.הֶסבֵּראסטרטגיות מניות הן אסטרטגיות השקעה עבור תיק אישי או רכב של קרנות מאוגדות כגון קרנות נאמנות או קרנות גידור. אסטרטגיה זו מתמקדת אך ורק בניירות ערך למטרת השקעה, בין אם מדובר במניה

נגזרים במימון

מהם נגזרים במימון?נגזרים במימון הם מכשירים פיננסיים שמפיקים את ערכם משווי נכס הבסיס. נכס הבסיס יכול להיות אג"ח, מניות, מטבע, סחורות וכו '.הנגזרים הנפוצים ביותר במימוןלהלן 4 סוגי הנגזרים המובילים בפיננסים.# 1 עתידחוזה נגזר עתידי במימון הוא הסכם בין שני צדדים לרכישה / מכירה של הסחורה או המכשיר הפיננסי במחיר שנקבע מראש במועד מוגדר.# 2 - קדימהחוזה קדימה פועל באופן זהה ל