קטגוריה «יסודות בנקאות השקעות»

תהליך תקצוב הון

תהליך של תקצוב הוןתהליך תקצוב הון הוא תהליך התכנון המשמש להערכת ההשקעות או ההוצאות הפוטנציאליות שסכומן משמעותי. זה מסייע בקביעת ההשקעה של החברה בנכסים קבועים לטווח הארוך, כגון השקעה בתוספת או החלפה של מפעל ומכונות, ציוד חדש, מחקר ופיתוח וכו '. תהליך זה מקבל החלטה לגבי מקורות המימון ואז חישוב התשואה. שניתן להרוויח מההשקעה שבוצעה.שישה צעדים לתהליך תקצוב הוןמס '1 - לזיהוי הזדמנויות השקעההצעד הראשון הוא לבחון את אפשרויות ההשקעה הקיימות. ועד

סימון לשוק

משמעות סימון לשוקסימון לשוק (MTM) פירושו הערכת נייר ערך במחיר המסחר הנוכחי ולכן מביא להסדר יומי של רווחים והפסדים על ידי הסוחרים עקב שינויים בשווי השוק שלה.אם ביום מסחר מסוים, ערך הנייר ערך עולה, הסוחר הנוקט עמדה ארוכה (קונה) יאסוף את הכסף השווה לשינוי ערך הנייר ערך מהסוחר המחזיק בתפקיד הקצר (מוכר).מצד שני, אם ערך הנייר ערך יורד, סוחר המכירה יגבה כסף מהקונה. הכסף שווה לשינוי בערך הנייר ערך. יש לציין כי הערך בפדיון אינו משתנה בהרבה. עם זאת, הצדדים המעורבים בחוזה משלמים רווחים והפסדים זה לזה בסוף כל יום מסחר.צעדים לחישוב סימן לשוק ב

שוק מכירות פומביות

מהו שוק מכירות פומביות?שוק המכירות הפומביות הוא שלב עבור קונים ומוכרים בו הם יכולים לסחור במניות על ידי הצעות מחיר והצעות מתחרות, והוא מבוצע במחיר תואם בו ההצעה הגבוהה ביותר מהקונה תואמת למחיר ההצעה הנמוך ביותר מהמוכר.דוגמאנניח שקונה מעוניין לקנות מניה של חברת ABC Ltd. בשוק הנסחר ב -101 דולר למניה. הוא הציב את ההצעות בעקבות 101.05 דולר, 101.10 דולר, 101.15 דולר, 101.20 דולר, 101.25 דולר, 101.30

פונקציות בנקאיות להשקעות

פונקציות בנקאות השקעותבנקים להשקעות מבצעים סוגים שונים של תפקידים במשק על ידי הצעת שירותים פיננסיים שונים ללקוחותיהם, כגון עזרה לתאגידים במציאת המשקיע להשגת מימון חוב, חיתום הנפקות המניות, עבודה כיועץ הפיננסי, טיפול במיזוגים. ורכישות וכו '.בנק השקעות הוא כמו מתווך בין משקיע למנפיק ועוזר ללקוח שלהם לגייס כסף באמצעות הנפקת חוב והון. חלק מבנקי ההשקעות הם JP מורגן צ'ייס, גולדמן זאקס, קרדיט סוויס, מורגן סטנלי וכו '

מצוקה כלכלית

מהי מצוקה כלכלית?מצוקה כלכלית היא מצב שבו ארגון או כל אדם אינו מסוגל מספיק בכדי לקיים את התחייבויותיו הכספיות כתוצאה מהכנסות לא מספקות. זה בדרך כלל בגלל עלויות קבועות גבוהות, טכנולוגיה מיושנת, חוב גבוה, תכנון ותקצוב לא תקין, ניהול לא תקין ועלול בסופו של דבר להוביל לחדלות פירעון או לפשיטת רגל.לאחר שלב זה, החברה הופכת לחדלת פירעון. יש הרבה פחות סיכויים לחברה לשרוד אחרי שהיא מגיעה לשלב זה. לארגון נזילות נמוכה מאוד מכיוון שהוא אינו יכול להחזיר את תשלומי ההלוואה, ריבית, תשלום לספקים, ואפילו שכר לעובדיו. אם הארגון רוצה לשרוד, עלי

שוק ספוט

מה זה ספוט מרקט?שוק ספוט, המכונה גם "שוק פיזי" או "שוק מזומנים" הוא שוק פיננסי שבו ניירות ערך פיננסיים כמו מניות, מטבעות, סחורות נקנים ונמכרים למסירה מיידית. מרבית העסקאות בשוק הספוט מסולקות או נמסרות בשני ימי עסקים לאחר מועד הסחר (T + 2), אך רבים מהצדדים האחרים בוחרים בהסדר 'ברגע זה'. מחיר הפשרה או התעריף נקרא מחיר הספוט. משקיע שמעוניין להחזיק מניות של חברה באופן מיידי, יקנה את המניה שתאפשר לו להחזיק במניות בתוקף מיידי.דוגמאWTI או נפט גולמי ברנט נסחרים במחיר נקודתי, אך המסירה נעשית רק לאחר חודש בער

רווח ממומש

מהו רווח ממומש?רווח ממומש הוא רווח שנצבר על ידי מכירת נכס במחיר הגבוה ממחיר הרכישה המקורי. כאשר נכס נמכר במחיר גבוה ממחיר הרכישה המקורי שלו, מושגת רווח ממומש, המגדיל את הנכסים השוטפים. רווח זה חייב במס מכיוון שהמוכר מרוויח מהעסקה, ואילו רווח שלא מומש אינו חייב במס שכן הוא מוערך לפי שווי השוק ההוגן. רק כאשר הנכס נמכר, הרווח מתממש ע

מדד משוקלל מחירים

מהו מדד משוקלל מחירים?מדד משוקלל מחיר מתייחס למדד המניות בו מוקצות החברות החברות על בסיס או בשיעור המחיר למניה של החברה החברתית בהתאמה השוררת בנקודת הזמן המסוימת ומסייע במעקב אחר הבריאות הכללית. הכלכלה יחד עם מצבה הנוכחי.זהו מדד שוק המניות בו משוקללות מניות החברות לפי מחיר המניה שלהן. מדד זה מושפע בעיקר ממניות, שמחירן גבוה יותר, ומניה כזו זוכה למשקל גדו

ישות ריבית משתנה

מהי ישות ריבית משתנה?ישות בריבית משתנה (VIE) מתייחסת בדרך כלל לישות בה לחברה ציבורית יש גרעין שליטה למרות שהיא אינה מחזיקה במניות רוב ולכן, לחברה הציבורית יש את היכולת לכוון את הפעילות המשמעותית של ה- VIE ולשלוט בזרימת הרווחים. /אֲבֵדוֹת. פעילויות נפוצות של VIE הן בדרך כלל העברת נכסים, חכירות, גידור מכשירים פיננסיים, מו"פ וכו '.דוגמה לישות ריבית משתנה'A', חברת חשמל, יוצרת את 'B', שיתוף במימון כוח. B מ

בנק סוחרים

מהו בנק סוחר?בנק הסוחרים היא חברה המספקת שירותים כמו פעילויות גיוס כספים כמו הנפקות, FPO, הלוואות, חיתום, ייעוץ פיננסי או עשיית שוק לחברות גדולות ולאנשים בעלי שווי נקי עצום, אך הם אינם מספקים שירותי בנקאות בסיסיים כגון בדיקת חשבונות וכו '. .הֶסבֵּרהיא מספקת שירותים פיננסיים, כולל חיתום, שירותי הלוואות, שירותי גיוס תרומות וייעוץ פיננסי לאנשים בעלי שווי נקי גבוה ולתאגידים קטנים / בינוניים.זה לא הבנק לציבור הרחב. זה דומה לבנק

יחס זכייה / הפסד

מהו יחס Win / Loss?יחס זכייה / הפסד הוא יחס הזדמנויות שזכו לאבד הזדמנויות בעסקאות ולכן הוא מתמקד רק במציאת מספר הזוכים והמפסידים במקום לקחת בחשבון את הסכום שזכה או הפסד.הֶסבֵּריחס הזכייה / הפסד מעורב יותר בכדי לקבוע את ספירת הזוכים או המפסידים מאשר גודל סכום הסכום שזכה או הפסד. בעסקים, בעיקר משתמשים בו כדי למצוא את העסקאות שהושגו ואת העסקאות שאבדו, אך אינן לוקחות בחשבון את העסקאות שעדיין מתבצעות או מתכוונות.נוסחת יחס זכייה / הפסדניתן להסביר את מנת ה Win / Loss באמצעות הנוסחה המוזכרת להלן:י

מקור עסקה (סורסינג)

מקור עסקה ידוע גם בשם המקור לעסקה מתייחס לתהליך המשמש את החברות במטרה למצוא את סיכויי ההשקעה באמצעות השגת הידע הקיים בשוק או באמצעות יצירת העסקה עבור עצמם באמצעות קשר עם הצדדים המעורבים.מהי מקור עסקה?במילים פשוטות, מקורות העסקה הם המקור של הזדמנויות השקעה על ידי בנקים להשקעה, הון פרטי וחברות הון סיכון.מקור עסקה הוא תהליך בו חברות ממקורות

מימון LBO

פירושו של LBO מימון חיוני הוא כי בעסקה של רכישה ממונפת, חברת השקעות פרטית רוכשת חברה אחרת או חלק ממנה על ידי השקעת הון מועט שלה ותמורה היתרה שהיא החלק העיקרי באמצעות החוב או המינוף.מהו מימון LBO?בעסקת LBO, חברת השקעות פרטיות רוכשת חברה או חלק מחברה על ידי השקעה של כמות קטנה של הון עצמי ובעיקר באמצעות מינוף או חוב למימון י

מהו בנקאות השקעות?

מהו בנקאות השקעות?בנקאות השקעות הינה חטיבה של תאגידים פיננסיים העוסקים ביצירת מכשירי חוב ואבטחה חדשים, חיתום תהליכי הנפקה, מיזוג או רכישת חברות ועוזרים ליחידים ולבנקים בשווי נקי להקל על השקעות בעלות ערך גבוה.ברגע שאתה שומע מונח זה, שאלות רבות עשויות לעלות במוחך -מה זה בדיוק?שמעתי על בנקים מסחריים. האם הם שונים מבנקי ההשקעות?מה זה צד למכור ולקנות צד בבנק השקעות?לכמה שכר אפשר לצפ

הולדו

מה זה הולדו?הולדקו, הידועה גם כחברת אחזקות, הינה ישות המחזיקה ברוב המניות בחברות בת ולכן היא יכולה להשפיע ולזכות לשלוט בפעילותה העסקית. Holdco עשוי להתקיים אך ורק כדי להשיג שליטה וניהול של חברות בנות או על ניהול פעילויות עסקיות יחד עם חברות בת שליטה.סוגי הולדקוסוגי חברות האחזקה רשומים להלן:# 1 - טהורהולדקו שנוצר אך ורק לצורך רכישת מניות בגופים אחרים נקרא כטהור. סוג כזה של חברת אחזקות עוסק רק ברכישת מניות בחברות אחרות ואינו מעוניין להשתתף בשום

רכב למטרות מיוחדות (SPV)

מהו הרכב המיוחד המיוחד?רכב למטרות מיוחדות (SPV) הוא ישות משפטית נפרדת שנוצרת לרוב על ידי החברה למטרה חוקית אחת, מוגדרת היטב וספציפית, ומשמשת גם כמרחק של פשיטת רגל עבור חברת האם הראשית. במקרה של פשיטת רגל של החברה, SPV יכולה לשאת בהתחייבויותיה מכיוון שהפעילות מוגבלת לקנייה ומימון של נכסים ופרויקטים ספציפיים.המינוח או החשיבות של

הצעה לעומת שאל

ההבדל בין מחיר הצעה למחיר המניהשיעור ההצעה מתייחס לשיעור הגבוה ביותר בו הקונה הפוטנציאלי של המניה מוכן לשלם עבור רכישת הערבות הנדרשת על ידו, ואילו, שיעור הבקשה מתייחס לשיעור הנמוך ביותר של המניה בו נמצא המוכר הפוטנציאלי של המניה. מוכן למכירת האבטחה שהוא מחזיק.מחיר ההצעה הוא סכום הכסף הגבוה ביותר שקונה מוכן לשלם עבור מוצר מסוים, סחורה. זה נקרא בניגוד למחיר המכירה או למחיר השאלה, שהוא הסכום שהמוכר מוכן למכור עבורו נ

השתלטות הפוכה

משמעות ההשתלטות ההפוכההשתלטות הפוכה הנקראת גם הנפקה הפוכה, הינה אסטרטגיה לרישום החברה הפרטית בבורסה על ידי רכישת חברה ציבורית שנרשמה כבר לכן, וכתוצאה מכך, נמנעת מהתהליך היקר והארוך של רישום בבורסה באמצעות הצעה ציבורית ראשונית (הנפקה). עסקאות אלה יכולות להתרחש גם ממניעים אחרים רק מנקודת מבט אסטרטגית על ידי הרוכש להתרחב באופן אורגני או לשפר גם את הפונקציות העסקיות אם הם רואים ערך בחברה ציבורית.צורות שונות של השתלטות הפוכה (RT

דסק מסחר

מהו דלפק מסחר?דסק המסחר הוא מחלקה במוסד בנקאי או חברה שבה נרכשים ונמכרים ניירות ערך, מניות, מטבעות, סחורות וכו 'כדי להקל על המסחר של עצמם או של הלקוח שלהם בשווקים הפיננסיים, ולכן הוא מבטיח נזילות בשוק. שולחנות כאלה בדרך כלל מרוויחים עמלות כתוצאה מפעילות סחר. הוא גם מספק תמיכה ללקוחות ביחס למבנה מוצרים פיננסיים, הזדמנויות והסכמים תומכים המתרחשים בין משקיעים ל

ניתוח מזיקים

מהי ניתוח PEST?ניתוח PEST הוא כלי אסטרטגי המשמש ארגונים לזיהוי היבטים פוליטיים, חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים שישפיעו על עסק. זה עוזר בהבנת ההשפעה של הגורמים החיצוניים על העסק. ניתן להרחיב ניתוח זה כדי לכלול גורמים 'משפטיים' ו'סביבתיים 'המכונים ניתוח PESTLE.הניתוח עוזר לארגון לקבל החלטות טובות יותר על בסיס ניתו

הגבלת צו

הגדרת צו הגבלההזמנת מגבלה מתייחסת לסוג כזה של הזמנה שרוכשת או מוכרת את נייר הערך במחיר שהוזכר או יותר טוב, למשל במקרה של הזמנות מכירה היא תופעל רק כאשר היא במחיר הגבול ומעלה, ואילו עבור הזמנות הקנייה היא להיות מופעלות רק כאשר הוא במחיר הגבול או נמוך יותר.זהו אחד מסוגי ההזמנות בשוק המניות המאפשר לסוחרים לקבוע את המחיר הרצוי בו הם מוכנים לקנות או למכור. זה נותן לסוחר שליטה רבה יותר בביצוע מחיר ניירות הערך מאשר במקרה בו הם מודאגים מסדר השוק במהלך התנודתיות. ס

לחיצת יד מוזהבת

פירוש לחיצת יד זהובהלחיצות ידיים זהובות הם סעיפים בחוזי עבודה הקובעים חבילת פיטורים במקרה שעובד יאבד את עבודתו. בדרך כלל זה מוצע רק למנהלים בכירים בחברה העלולים לאבד את עבודתם באמצעות פרישה, פיטורים או אפילו פיטורים. הפיצוי עשוי להיות בצורה של מזומנים או אופציות למניות. בהתחשב בעובדה שזכות זו מוצעת למנהלים בכירים, חבילת הפיטורים היא מהותית ומוערכת מאוד.אלה מוצעים לעובדים בכדי להגן על האינטרס

מסחר קנייני

מהו מסחר קנייני?מסחר קנייני מתייחס למסחר של הבנק והחברות במכשירים הפיננסיים הקיימים בשוק תוך שימוש בכספם הפרטי ובחשבון שלהם מתוך המניע להרוויח את הרווחים בעצמם במקום להשקיע כסף ללקוח עבור ההשקעה והעמלת הרווחה זֶה.זה נקרא גם מסחר נכסים. כאשר בנק סוחר במניות, נגזרים, אגרות חוב, סחורות ומכשירים פיננסיים אחרים ישירות מחשבונו, זה נקרא מסחר קנייני.כאשר הבנק מטפל בחשבון לקוחו ונסחר בשם לקוחותיו,

4 התרופות המובילות לדעת בנקאות השקעות (כלולה תבנית הורדה בחינם)

תרשימים בנקאיים להשקעות מתייחסים לתרשימים, תרשימים, מודלים פיננסיים שונים או מודל הערכת השווי המסייע לחברות בנקאות השקעות לבצע את הניתוח השונה המשמש לתפקודו, וסוגים שונים של תרשימי בנקאות להשקעות כוללים תרשים PE, תרשים להקות PE, מגרש כדורגל גרף, ותרשים תרחיש וכו '.תרשימים בנקאיים להשקעות - טבלאות להקות מגרש כדורגל ו PEאני חושב שהמתנה הגדולה ביותר של דן בריקלין ("אביו של הגיליון האלקטרוני) ושל ביל גייטס לאנושות בנקאות השקעות היא תוכנת הגיליונות האלקטרוניים של אקסל שמאפשרת ל

ברית אסטרטגית

הגדרת הברית האסטרטגיתהברית האסטרטגית מתייחסת להסכם בין שתי חברות או יותר בהן הם מסכימים לעבוד למען פרויקט או יעדים משותפים תוך שמירה על עצמאותם.החברות מתקשרות בברית אסטרטגית לביצוע פרויקטים המועילים לכל החברות המשתתפות. המשתתפים מחזיקים בנכסים עסקיים או שיש להם ניסיון נדרש שצפוי להועיל לשאר המשתתפים. הדבר נכנס כאשר לכל המשתתפים יש יעדים משותפים ורוצים להשיג הטבות לטווח ארוך. הסדר זה שונה לחלוטין משותפ

מחיר מילואים

משמעות מחיר מילואיםמחיר מילואים מתייחס למחיר המינימלי בו מוכר פריט מוכן למכור את פריטו במכירה פומבית, שמתחתיו הוא אינו מחויב לקבל את העסקה, כלומר במקרה של הצעה כזו אם מחיר מילואים אינו עומד ב במכירה הפומבית, המוכר אינו מחויב למכור את הפריט, ומחיר זה אינו נמסר למציע הפוטנציאלי במהלך המכרז.זה הנפוץ ביותר במקרה של מכירה פומבית של פריט על ידי המוכר למציעים הפוטנציאליים. זהו מחיר המינימום בתהליך המכירה הפומבית של פריט למכירה בו מוכר הפריט האמור מוכן למכור אותו. במקרה ואין כל הצעה במחיר השווה למחיר העתודה או גבוה יותר מכפי ש