קטגוריה «מדריכי Excel»

השווה תאריכים ב- Excel

השוואת שני תאריכים באקסלהשוואה בין שני תאריכים ב- Excel יכולה להיות שונה מתרחיש אחד לתאריך אחר, לפעמים נצטרך להשוות האם תאריך אחד שווה לתאריך או לא, לפעמים נצטרך לבדוק תאריך אחד מעל תאריך מסוים או מתחת לתאריך מסוים, ו לעיתים קרובות ייתכן שיהיה עלינו להגיע על סמך בדיקת כל הקריטריונים שהוזכרו, כך זה משתנה מתרחיש לתרחישים. נראה כל אחד מהם עם דוגמאות מעשיות.כיצד להשוות בין שני תאריכים ב- Excel?להלן כמה דוגמאות להשוואה בין שני תאריכים ב- Excel. אתה יכול להוריד תבנית Excel זו להשוות תאריכים כאן - השווה תבנית Excel לתאריכים מס '1 - השווה אם שני תאריכים שווים או לאדוגמה מס '1הש

פונקציית LN Excel

בחשבון יש לנו פונקציית לוגריתם או פונקציית LOG שהיא בדיוק הפוכה מהמערך, ב- Excel יש לנו פונקציה דומה לחישוב הלוגריתם של מספר נתון ופונקציה זו היא פונקציית LN ב- excel שלוקחת מספר יחיד כארגומנט ו נותן את התוצאה כ לוגריתם.פונקציית LN ב- Excelזוהי פונקציה מובנית ב- MS Excel. LN excel מסווג תחת פונקציות מתמטיקה ב- MS Excel. Excel LN משמש לחישוב הלוגריתם הטבעי של מספר.מהי פונקציית הלו

כלי ביקורת באקסל

כלי ביקורת פורמולה באקסלכפי שכולנו יודעים ש- MS Excel משמש ומשמש פופולרי בעיקר לתפקודו, נוסחאותיו ומאקרו. אבל מה אם נקבל בעיה כלשהי בזמן כתיבת הנוסחה או שלא נצליח להשיג את התוצאה הרצויה בתא מכיוון שלא ניסחנו את הפונקציה כהלכה. לכן MS Excel מספק הרבה כלים מובנים לניסוח נוסחאות ופתרון בעיות.הכלים בהם אנו יכולים להשתמש לביקורת ולפתרון בעיות בנוסחאות ב- Excel הם:תקדימי עקבותתלויי עקבותהסר חציםהצג נוסחאות

AND פונקציה ב- Excel

AND פונקציה ב- Excelפונקציית AND ב- Excel מסווגת כפונקציה לוגית; הוא מחזיר שני ערכים בלבד שהם TRUE ו- FALSE. זה וב- excel בודק את התנאי שצוין ומחזיר TRUE, אם התנאים מתקיימים כ TRUE, אחרת הוא מחזיר FALSE. פונקציה זו משמשת לעיתים קרובות עם פונקציות אחרות של Excel, וב- Excel יכול להרחיב משמעותית את היכולות של גליון העבו

תרשים עמודות מוערמות ב- Excel

תרשים עמודות מוערם ב- Excelתרשים עמודות מוערם ב- Excel הוא תרשים עמודות שבו סדרות מרובות של ייצוג הנתונים של קטגוריות שונות נערמות זו על גבי זו, הסדרות אשר נערמות הן אנכיות וההשוואה לסדרות נתונים מרובות היא קלה אך ככל שמספר סדרות הנתונים גדל מורכבות הייצוג גוברת גם היא.5 חלקים עיקריים בתרשים עמודות מוערמותהכותרת מתארת ​​את המידע על העמודה הנערמת(אופקי) ציר ה- x מייצג ערך בודד שעבורו יש להציג את הערכים.סורגים גובה הסרגל מייצג את הערך הכולל כסכום הערכים של כל האגדה.ציר Y (אנכי

הצג פורמולה ב- Excel

כיצד להציג פורמולה ב- Excel?באקסל יש לנו אפשרות להציג את הנוסחאות האלה כדי ללמוד את הקשר של הנוסחה. יש גם קיצור מקשים להצגת נוסחאות ב- Excel שאותן נחקור עוד .. בצע את השלבים כדי למצוא אפשרות זו ב- Excel. אתה יכול להוריד תבנית Excel זו הצג נוסחאות כאן - הצג תבניות Excel נוסחאות לחץ על פורמולה Tab אז ביקורת פורמולה ואת נוסחאות הצגברגע שנלחץ על א

תבנית מסד נתונים של Excel

תבנית מסד נתונים עבור Excelבעולם המודרני יש לנו הרבה תוכנות לעבוד עם מסד הנתונים. אחרי כל הניתוח הסופי של התוכנה המתוחכמת ייעשה באמצעות גיליונות אלקטרוניים בלבד. אם אתה מפעל קטן ואינך יכול להרשות לעצמו תוכנות מודרניות אז אין מה לדאוג מכיוון שבגיליון האלקטרוני Excel אנו יכולים לבנות מסד נתונים של הנתונים העסקיים שלך. אחרי הכל, השאלה היא איך נוכל לבנות את מסד הנתונים בגיליון אלקטרוני של Excel? במאמר של היום נראה לכם את הדרך לבניית תבנית מסד נתונים של Excel.כיצד ליצור תבנית מסד נתונים עבור Excel?להלן מספר דוגמאות ליצירת תבנית מסד נתונים ב- Excel. תוכל להוריד תבנית מ

אפס ב- Excel

Null הוא סוג של שגיאה המתרחשת ב- excel כאשר שתי הפניות או יותר לתאים המסופקות בנוסחאות אינן נכונות או שהמיקום שהוצב אינו נכון, אם נשתמש ברווח בנוסחאות בין שתי הפניות לתאים ניתקל בשגיאת null, שם הן שתי סיבות להיתקל בשגיאה אחת היא אם השתמשנו בהתייחסות שגויה לטווח ואחרת כאשר אנו משתמשים באופרטור החיתוך שהוא אופי הרווח.אפס ב- ExcelNULL אינו אלא דבר או ריק מצטיין. בדרך כלל, כאשר אנו עובדים ב- Excel אנו נתקלים בתאי NULL רבים או ריקים. אנו יכולים להשתמש בנוסחה ולגלות האם התא המסוים ריק (NULL) או לא.יש לנו מספר דרכים למצוא את תאי ה- NULL להצטיין. במאמר של היום נער

פונקציית SIN Excel

פונקציית SIN Excel היא פונקציה טריגונומטרית מובנית ב- excel המשמשת לחישוב ערך הסינוס של המספר הנתון או במונחים של טריגונומטריה את ערך הסינוס של זווית נתונה, כאן הזווית היא מספר ב- excel ופונקציה זו לוקחת רק טיעון יחיד שהוא מספר הקלט שסופק.פונקציית SIN ב- Excelפונקציית SIN ב- Excel מחשבת את Sine של זווית שאנו מציינים. SIN בפונקציית Excel מסווג כפונקציה מתמטיקה / טריגונומטריה ב- Excel. SIN ב- excel מחזיר תמיד ערך

שרשור תאריך ב- Excel

כדי לשרשר תאריך ב- Excel עם ערכים אחרים אנו יכולים להשתמש ב- & operator או המכונה גם אופרטור שרשור או פונקציית השרשור המובנית ב- Excel, למשל, אם נשתמש = "ABC" & NOW () זה ייתן לנו את הפלט כ- ABC14 / 09 / 2019 כתוצאה ובאופן דומה נוכל להשתמש בפונקציית השרשור.כיצד לשרשר תאריך ב- Excel?במאמר זה אעביר אתכם דרך הרעיון של מיזוג תאריכים עם פונקציית שרשור. אתה בטח חושב מה הדבר הגדול עם מיזוג תאריכים כשאתה כבר יודע למזג

כיצד לסכם מספר שורות ב- Excel?

כיצד לסכם מספר שורות Excel?בתחילת יסודות האקסל, כולנו למדנו דרך מחשבון להוספת מספרים. לדוגמה, עיין בנתונים הבאים.בהתחלה, יישמנו את נוסחאות Excel הבסיסיות כמו להלן.זוהי דרך המחשבון לצרף מספרים יחד. עם זאת, ראינו כיצד להתגבר על ידי פונקציית SUM ב- Excel.זה מונה מספר שורות אקסל ומעניק את הפלט כמוצג להלן:במאמר זה נראה כיצד לסכם מספר שורות יחד כדי ל

פונקציית TREND ב- Excel

פונקציית מגמה ב- Excelפונקציית מגמה ב- Excel היא פונקציה סטטיסטית המחשבת את קו המגמה הליניארי על סמך סט הנתונים הליניארי הנתון. הוא מחשב את ערכי הניבוי של Y לערכי מערך נתונים של X ומשתמש בשיטה הכי פחות מרובעת המבוססת על שתי סדרות הנתונים הנתונות. פונקציית המגמה ב- Excel מחזירה מספרים במגמה לינארית התואמת לנקודות נתונים ידועות שהם הנתונים הקיימים שעליהם המגמה ב- excel מנבאת את הערכים של Y התלויים בערכים של X צריכים להיות נתונים לי

הכנס תאריך ל- Excel

כיצד להכניס תאריך ל- Excel?ב- Excel, כל תאריך תקף יאוחסן כטופס המספר. דבר חשוב שיש לשים לב באקסל הוא שקיבלנו תאריך ניתוק שהוא "31-Dec-1899". כל תאריך שאנו מכניסים ב- Excel ייספר מ- "01-Jan-1900 (כולל תאריך זה)" ויישמר כמספר.דוגמאותכאן נלמד כיצד להוסיף תאריך ב- excel בעזרת הדוגמאות להלן.דוגמה מס '1 - תאריך שנשמר כמספרקח מספר של 50, 100 & התאריך של היום כ

פונקציית INT Excel (שלם)

פונקציית INT או Integer ב- Excel משמשת להחזרת המספר השלם הקרוב ביותר של מספר נתון, פונקציה זו משמשת כאשר יש לנו מספר גדול של ערכות נתונים וכל נתונים בפורמט אחר נניח לצוף ואז פונקציה זו מחזירה את החלק השלם של מספר, למשל עבור INT (5.4) ייתן תוצאה כ- 5.פונקציית INT ב- Excelפונקציית Microsoft Excel INT היא פונקציה האחראית להחזרת החלק המספר השלם של המספר. זה עובד בתהליך של עיגול מספר עשרוני למספר

WEEKDAY פונקציית Excel

יום חול הוא פונקציית excel המשמשת ב- excel לחישוב יום השבוע הנתון לתאריך שצוין, פונקציה זו לוקחת תאריך כארגומנט וסוג החזרה ואז מחזיר תוצאה שלמה הנעה בין 1-7 שכן ישנם שבעה ימים בשבוע , סוג החזרה הוא ארגומנט אופציונלי שכאשר אינו מסופק אז 1 מתייחס לברירת מחדל המייצג את יום ראשון ו 7 מיוצג על ידי יום שבת, השיטה להשתמש בפונקציה זו היא = WEEKDAY (מספר סידורי, ערך החזרה).פונקצית WEEKDAY ב- Excelפונקציית השבוע של Excel מסווגת כפונקציה תאריך / שעה . ה- WEEKDAY ב- Excel מקבל ארגומנט תאריך ומחזיר מספר שלם בין 1 ל -7 שמתאים ליום השבוע. הנוסחה הבאה של WEEKDAY ב- Excel, למשל, מחזירה 7 לתאריך - 04-אוגוסט -2018

השווה בין שתי רשימות ב- Excel

כיצד להשוות שתי רשימות ב- Excel? (6 השיטות המובילות)להלן 6 השיטות השונות המשמשות להשוואת שתי רשימות של עמוד ב- Excel עבור התאמות והבדלים.שיטה 1: השווה שתי רשימות באמצעות מפעיל סימן שווהשיטה 2: התאמת נתונים באמצעות טכניקת הבדל שורהשיטה 3: התאמת ההבדל בשורה באמצעות תנאי IFשיטה 4: התאמת נתונים גם אם יש הבדל בשורהשיטה 5: הדגש את כל הנתונים התואמים באמצעות עיצוב מותנהשיטה 6: טכניקת התאמה חלקיתכעת נדון בפירוט בכל אחת מהשיטות עם דוגמה - תוכל להוריד תבנית Excel זו השווה שתי רשימות כאן - השווה בין שתי רשימות תבנית Excel מס '1 השווה שתי רשימות באמצעות מפעיל סימנים שוויםשלב 1: בעמודה הבאה מיד לאחר שתי העמו

הסתר את הנוסחה ב- Excel

כיצד להסתיר נוסחאות ב- Excel?הסתרת נוסחאות ב- Excel היא שיטה כאשר איננו רוצים שהנוסחה תוצג בשורת הנוסחאות כאשר אנו לוחצים על תא שיש בו נוסחאות, לשם כך אנו יכולים פשוט לעצב את התאים ולסמן את תיבת הסימון הנסתרת ואז להגן בגליון העבודה, זה ימנע מהנוסחה להופיע בכרטיסיית הנוסחה רק התוצאה של הנוסחה תהיה גלויה.13 שלבים קלים להסתרת הנוסחה ב- Excel (עם דוגמה)בואו נבין את השלבים להסתרת נוסחאות ב- Excel עם דוגמאות. תוכלו להוריד תבנית Excel זו של הסתר פורמולה כאן - הסתר תבנית Excel של פורמולה שלב 1: בחר את גליון העבודה כולו על ידי לחיצה על מקש הק

סרגלי נתונים באקסל

סרגלי נתונים ב- Excel הם סוג של אפשרויות עיצוב מותנות הזמינות ב- Excel המשמשות להדגשת התאים או טווח הנתונים בגליון עבודה בהתבסס על כמה תנאים, כדי להראות את זה בצורה ברורה יותר מומלץ להרחיב את הסורגים בעמודה, פסי נתונים זמינים בכרטיסיית העיצוב המותנה ב- excel בכרטיסיית הבית.מהם פסי נתונים ב- Excel?פסי נתונים ב- excel שייכים לפונקציות העיצוב המותנה המאפשרות לנו להכניס תרשים עמודות, אך הדבר העיקרי שהופך את פסי הנתונים לשונה מתרשים עמודות הוא זה, שפסי הנתונים מוכנסים בתוך התאים במ

פונקציית עריכת Excel

EDATE הוא פונקציית תאריך ושעה ב- Excel שמוסיפה מספר נתון של חודשים לתאריך ונותנת לנו תאריך בתבנית מספרית של תאריך, הארגומנטים שהפונקציה הזו לוקחת היא תאריך ומספרים שלמים, תאריך כתאריך ההתחלה מלכתחילה ו מספר החודשים הם מספרים שלמים כדי להוסיף אותו לתאריך ההתחלה הנתון, הפלט שהוחזר על ידי פונקציה זו הוא גם ערך תאריך, השיטה להשתמש בפונקציה זו היא = Edate (תאריך התחלה, חודשים).פונקציית EDATE ב- Excelפונקציית EDATE היא פונקציה מובנית ב- MS Excel. פונקציית EDATE נכנסת לקטגוריה של פונקציות DATE ו- TIME ב- Excel. EDATE ב- excel משמש לקבלת תאריך באותו יום בחודש, x חודשים בעבר או בעתיד. פונקציית EDATE מחזי

פונקציית TIME Excel

נוסחת TIME ב- Excelזמן הוא פונקציית גליון זמן ב- Excel המשמשת להפקת זמן מהטיעונים שמספק המשתמש, הארגומנטים הם בפורמט הבא בהתאמה לשעות, דקות ושניות, טווח הקלט לשעות יכול להיות בין 0-23 ו במשך דקות הוא 0-59 ודומה לשניות והשיטה להשתמש בפונקציה זו היא כדלקמן = זמן (שעות, דקות, שניות).הֶסבֵּרהנוסחה של TIME מקבלת את הפרמטרים והארגומנטים הבאים:שעה - זה יכול להיות כל מספר שבין 0 ל -32767, המייצג את השעה. הנקודה שיש לציין בטיעון זה היא שאם ערך השעה גדול מ- 23, הוא יחולק ב- 24. יתרת החל

טבלת נתונים משתנה אחת ב- Excel

מהי טבלת נתונים אחת משתנה ב- Excel?טבלת נתונים משתנה אחת ב- Excel פירושה על ידי שינוי המשתנה האחד יחד עם מספר אפשרויות וקבלת התוצאות עבור תרחישים מרובים.כיצד ליצור טבלת נתונים אחת משתנה ב- Excel? (עם דוגמאות) ניתן להוריד תבנית Excel זו עם טבלת נתונים אחת משתנה כאן - תבנית Excel של טבלת נתונים אחת משתנה דוגמה מס '1אתה לוקח הלוואה בסך R

חתוך באקסל

פונקציית חיתוך ב- Excelפונקצית חיתוך ב- Excel כפי שהשם מרמז לעצמה היא חותכת חלק כלשהו של כל מחרוזת, מדוע מחרוזת מכיוון שהיא פונקציית טקסט, הפונקציה של נוסחה זו היא שהיא מסירה כל רווח במחרוזת נתונה אך היא לא מסירה אם יש רווח יחיד קיים בין שתי מילים אך כל רווחים לא רצויים אחרים מוסרים.נוסחת TRIM באקסללנוסחת החיתוך ב- Excel יש רק פרמטר חובה אחד, כלומר טקסט .טקסט: זהו טקסט שממנו ברצונך להסיר רווחים נוספים.כיצד להשתמש בפונקציית TRIM ב- Excel?פונקציית TRIM ב- Excel מאוד פשוטה וקלה לשימוש. בואו להבין א

פונקציית PV באקסל

PV מכונה גם הערך הנוכחי ופונקציה זו משמשת לחישוב הערך הנוכחי הנוכחי עבור כל השקעה שנעשתה והערך הנוכחי הזה תלוי בשיעור ההשקעה ובמספר התקופות לתשלום עם הערך העתידי כקלט , פונקציה זו זמינה בקטגוריה הפיננסית של כרטיסיית הנוסחאות ב- Excel.פונקציית PV באקסלפונקציית PV באקסל (או ערך נוכחי) היא פונקציה פיננסית המחשבת את פונקציית PV של סכום כסף עתידי או תזרים מזומנים קבוע בשיעור ריבית קבוע. PV ב- Excel מבוסס על התפיסה של ערך

מקסימום IF ב- Excel

מקס היא פונקציה שונה המשמשת כדי לברר את הערך המרבי בטווח נתון ואילו אם הפונקציה היא פונקציה מותנית, בפונקציה המקסימלית אם לטווח יש תאים ריקים או ערכים לוגיים, הפונקציה מדלגת על ערכים אלה אך אנו יכולים להשתמש אם הצהרה להצגת תוצאה על בסיס הקריטריונים, השיטה להשתמש בפונקציה MAX IF יחד היא כדלקמן = MAX (אם (קריטריונים, ערך)).נוסחת מקס IF אם באקסלMax If היא נוסחת מערך ב- Excel, המשמשת לזיהוי הערך המרבי מחוץ לטווח הערכים (או מערך הנתונים הגדול) עם תנאי ספציפי (מבחן לוגי). הנוסחה של פונקציית Excel MAX IF שיש להזין ב- excel לשימוש בה היא להלן: = MAX (IF (מבחן לוגי, value_ i

תרשים פארטו באקסל

כיצד ליצור תרשים פארטו ב- Excel? (צעד אחר צעד) אתה יכול להוריד תרשים פארטו זה בתבנית Excel כאן - תרשים פארטו בתבנית Excel שלב 1 - איסוף הנתונים הגולמיים כולל הקטגוריה (סיבה לבעיה) וספירתםשלב 2 - חשב את האחוז מכל קטגוריה וחשב עוד יותר את האחוז המצטברהאחוז יחושב לפי הנוסחה = (C3 / $ C $ 13) * 100, ויחול בכל התאים האחרים.אחוז מצטברזוהי שיטת חישוב התפלגות התדרים והיא תחושב ברצף על ידי הוספת האחוזים עם תדרים אחרים. אז הנוסחה תהיה = D6 + C7. לאחר מיון הערכים מהגדול לקטן ביותר אנו מחשבים את האחוז המצטבר לכל אחת מהקטגוריות.שלב 3 - בחר קט

קיצור דרך לגיליונות חדשים של Excel

מקשי קיצור גיליונות חדשים ב- Excelכשאתה עובד, ייתכן שנצטרך להוסיף במהירות גליון עבודה חדש כדי להזין משהו חשוב מאוד ולכן במקרים אלה מקש הקיצור שלנו חשוב שיהיה במהירות גליון עבודה חדש. האם נוכל לכלול את כל המידע או הנתונים בגליון עבודה אחד עצמו? התשובות הן כמעט 99.99% מהמקרים "לא" בלבד, מכיוון שנתונים עשויים להכיל מידע מרובה ש

תרשים עמודות מקובץ ב- Excel

תרשים עמודות מקובץ ב- Excel הוא תרשים עמודות המייצג נתונים כמעט בעמודות אנכיות בסדרות, אם כי תרשימים אלה הם פשוטים מאוד להכנה, אך תרשימים אלה מורכבים גם לראות חזותית, אם יש קטגוריה אחת עם מספר רב של סדרות להשוואה, קל לצפות בתרשים זה, אך ככל שהקטגוריות גדלות, זה מאוד מורכב לנתח נתונים בעזרת תרשים זה.מהי תרשים העמודות המקובץ ב- Excel?לפני שנכנס ישר ל"תרשים העמודות המקובץ ב- Excel ", נצטרך רק להסתכל בתרשים העמודות הפשוט. תרשים העמודות מייצג את הנתונים בסורגים אנכיים המתבוננים על פני התרשים בצורה אופקית. כמו תרשימים אחרים, לתרשים ע

פונקציית FREQUENCY Excel

פונקציית FREQUENCY ב- Excelהפונקציה FREQUENCY ב- Excel מחשבת את מספר הפעמים שערכי נתונים מתרחשים בטווח ערכים נתון. הוא מחזיר מערך אנכי של מספרים המתאים לתדירות של כל ערך בטווח. זוהי פונקציה מובנית ב- Excel ומסווגת כפונקציה סטטיסטית.נוסחת FREQUENCY ב- Excelלהלן נוסחת FREQUENCY ב- Excel.ארגומנטים המשמשים לנוסחת FREQUENCY ב- Excel.    נדרש מערך נתונים . מערך של או התייח

חפש טקסט

VLOOKUP עם טקסטאחד הקריטריונים הבסיסיים לעבודה עם VLOOKUP הוא שערך "בדיקת החיפוש" צריך להיות זהה בתא התוצאה וגם בטבלת הנתונים הראשית, אך לפעמים למרות שערך החיפוש נראה זהה בכל אחד מהתאים עדיין בסופו של דבר נקבל ערך שגיאה. כ- # N / A !. הסיבה לכך היא שהתבנית של ערך vlookup חייבת להיות שונה בכל אחד מהתאים. אז במאמר זה נראה לכם כיצד לעבוד עם פורמט הטקסט של ערך Vlookup.דוגמה ל- VLOOKUP ל

נוסחת היסטוגרמה

היסטוגרמה היא סוג של ייצוג גרפי ב- Excel וישנן שיטות שונות להכנת אחת, אך במקום להשתמש בכלי ניתוח הניתוח או מטבלת הציר נוכל גם ליצור היסטוגרמה מנוסחאות והנוסחאות המשמשות ליצירת היסטוגרמה הן FREQUENCY ו- Countifs נוסחאות יחד.מהי נוסחת היסטוגרמה?הנוסחה להיסטוגרמה בעצם סובבת סביב שטח הסורגים והיא פשוטה מאוד והיא מחושבת על ידי סיכום התוצר של צפיפות התדרים של כל מרווח כיתות ורוחב מרווח ה

חלק בפורמולה של אקסל

כיצד לחלק באמצעות נוסחאות אקסל?להלן כמה מהדוגמאות דרכן תלמד כיצד להשתמש בנוסחאות כדי לחלק את המספרים ב- Excel ולחשב אחוזים. אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של חטיבת Excel - תבנית Excel של חטיבת הנוסחה דוגמה מס '1יש לי נתונים על תלמידי הכיתה שהופיעו לאחרונה בבחינה השנתית. יש לי את השם ואת סך הציונים שהם כתבו את הבחינה ואת סך הציונים שהם השיגו בבחינה.אני צריך לברר את אחוז התלמידים האלה.כאן עלי לחלק את הסימנים שהושגו לפי סך הכל. הנוסחה היא ציון מושג / סה"כ סימנים * 1

חישוב IRR ב- Excel

חישוב IRR באקסלIRR או שיעור תשואה פנימי משמש לחישוב הרווח הפנימי עבור השקעה כלשהי בפיננסים, IRR הוא פונקציה מובנית ב- Excel המשמשת לחישוב אותו וזה גם נוסחה פיננסית, פונקציה זו לוקחת טווח ערכים כ- קלט שעליו עלינו לחשב את שיעור ההחזר הפנימי ואת ערך הניחוש כקלט השני.IRR באקסל מייצג I Nternal R ate of R eturn. IRR ב- Excel היא אחת הפונקציות המובנות הזמינות ב- Microsoft Excel. IRR על Excel נכלל בקטגוריה של פונקציות פיננסיות ב.שיעור התשואה הפנימי הוא שיעור הריבית ש

קיצור דרך ב- Excel לעריכת תא

עריכת קיצור דרך לתא Excelעריכה נפוצה כשאנחנו צריכים לשנות דברים בכל אחד מהתאים, לכן חשוב לתרגל את מקש הקיצור למשימה מסוימת זו. לעיתים קרובות ייתכן שנצטרך לערוך את תוכן התא, ולעיתים קרובות נצטרך לערוך את הנוסחה או לפתור באגים בנוסחה, ולכן קיצור הדרך חשוב מאוד. כלומד חדש, חשוב לתרגל מקשי קיצור כדי לקצר את הזמן הקצר שנדרש למשימות ספציפיות, אז בואו נתחיל באחד ממקשי קיצור המקשים כדי לערוך תא ב- Excel. במאמר זה נראה דרכים יעילות לעריכת התאים באמצעות מקשי קיצור.עריכת

פונקציית Excel מוצר

מוצר באקסלפונקציית Excel excel היא פונקציה מתמטית מובנית המשמשת לחישוב המוצר או הכפל של המספר הנתון המסופק לפונקציה זו כארגומנטים, כך למשל, אם אנו מספקים ארגומנטים של נוסחה זו כ- 2 ו- 3 כ- = PRODUCT (2,3) ואז התוצאה המוצגת היא 6, פונקציה זו מכפילה את כל הארגומנטים.פונקציית המוצר ב- excel לוקחת את הארגומנטים (קלט כמספרים) ונותנת את המוצר (כפל) כפלט. אם התא A2 ו- A3 מכילים מספרים, נוכל להכפיל את המספרים הללו באמצעות PRODUCT ב- Excel.נוסחת PRODUCT ב

סמל דלתא באקסל

6 שיטות להכנסת סמל דלתא ב- Excelב- Excel יש לנו מספר דרכים להכניס סמל דלתא. כעת נראה לכם את כל הדרכים להכנסת סמל דלתא ב- Excel.הכנס את דלתא מהאפשרות הוספההכנס את דלתא באמצעות מקש קיצורהכנס את דלתא על ידי שינוי שם הגופןהכנס את דלתא לפי פורמולת CHARהכנס את Delta באמצעות תכונת תיקון אוטומטי של Excelעיצוב מספר מותאם אישית עם סמל דלתאכעת נדון בפירוט בכל אחת מהשיטות עם דוגמה. ניתן להוריד תבנית Excel זו של דלתא סמל כאן - תבנית Excel של דלתא סמל שיטה מס '1 - הוסף דלתא מאפשרות הוספהל- Excel סמלים רבים בארסנל שלה. באמצעות אפשרות הוספה נוכל להוסיף סמל דלתא במהירות רבה. בצע את השלבים הבאים כדי להכניס את סמל

פונקציה RIGHT ב- Excel

פונקציה RIGHT ב- Excelבדומה לפונקציה שמאל ב- Excel, פונקציה ימנית היא גם פונקציית טקסט המשמשת לתת את מספר התווים מהסוף מהמחרוזת שנמצאת מימין לשמאל, למשל אם אנו משתמשים בפונקציה זו כ- RIGHT ("ANAND" , 2) זה ייתן לנו ND כתוצאה, מהדוגמה נוכל לראות שהפונקציה הזו לוקחת שני ארגומנטים. הנוסחה RIGHT ב- Excel משמשת להחזרת התו או התווים האחרונים במחרוזת טקסט שסופקה, בהתבסס על מספר התווים שצוינו.נוסחה נכונה באקסלהֶסבֵּרנכון ב- Arguments Excel:text:  מחרוזת הטקסט המכילה את

פונקציית Excel MONTH

פונקציית חודש ב- excel היא פונקציית תאריך המשמשת כדי לברר את החודש לתאריך נתון בפורמט תאריך, פונקציה זו לוקחת ויכוח בתבנית תאריך והתוצאה המוצגת לנו היא בפורמט שלם, הערך שהפונקציה הזו נותנת us נמצא בטווח של 1-12 מכיוון שיש רק שתים עשרה חודשים בשנה והשיטה להשתמש בפונקציה זו היא כדלקמן = חודש (מספר סידורי), הטיעון המסופק לפונקציה זו צריך להיות בתבנית תאריך מוכרת של Excel .פונקציית MONTH ב- Excelפונקציית MONTH ב- Excel נותנת את החודש מתאריך התאריך. הוא מחזיר את מספר החודש שנע בין 1 ל -12.נוסחת MONTH ב- Excelלהלן נוסחת MONTH ב- Excel.אוֹMONTH (תאריך)MONTH באקסל - איורנניח ותאריך (10 באוגוסט, 18) ניתן

לשבור קישורים ב- Excel

כיצד לשבור קישורים חיצוניים ב- Excel?בגליון העבודה של Excel ישנן שתי שיטות שונות לשבירת קישורים חיצוניים. השיטה הראשונה היא העתקה והדבקה כשיטת ערך, שהיא מאוד פשוטה, והשיטה השנייה היא קצת שונה, צריך לעבור ללשונית DATA וללחוץ על עריכת קישורים ותמצא את האפשרות לשבור את הקישור.2 שיטות שונות לשבירת קישורים חיצוניים ב- Excelשיטה מס '1 - העתק והדבק כערכיםכעת הדבק כערכים.אתה יכול לראות כאן שערך זה אינו מכיל קישורים כלשהם. זה מראה רק ערך.שיטה מס '2 - כרטיסיית אפשרויות עריכההשיטה השנייה ה

מנוי ב- Excel

כיצד לבצע מנויים ב- Excel?מנוי ב- Excel הוא אפשרות עיצוב בנתונים שלנו שבה נוכל לגרום לטקסט ולמספרים להיראות קטנים יותר וכדי לעשות זאת עלינו ללחוץ לחיצה ימנית על התא ומלשונית התאים לעצב בגופן לבדוק את אפשרות המנוי, מנויים מופיעים למטה את שאר הטקסט. אין קיצור דרך להכנסת כתב משנה באקסל במובן הטכני שלו, ניתן להשיג זאת בכמה צירופי מקשים.קיצור דרך למנוי ב- Excelקיצור הדרך של Excel, Ctrl + 1, Alt + B ו- Enter, משמש לעיצוב ביטויים כגון "CH4"

פונקציית Excel מצב

פונקציית MODE ב- Excelפונקציית MODE מסווגת כפונקציות סטטיסטיות ב- Excel. במונח מתמטי, ה- MODE מחזיר את ה- MODE עבור ערכות נתונים נתונות. המצב ב- Excel מחזיר את הערך המופיע לרוב, או חוזר על עצמו, במערך או בטווח נתונים.נוסחת MODE ב- Excelפרמטריםלנוסחת MODE יש את הפרמטרים הבאים. כלומר מספר 1 ו [מספר 2] .מספר 1: זהו מערך של פרמטרי המספר או קבוצה של אחד או י

עיצוב מספרי טלפון ב- Excel

כיצד לעצב מספרי טלפון ב- Excel?פירוש של מספר הטלפון ב- Excel הוא שינוי מראה מספר טלפון מבלי לשנות את המספר עצמו. זה עוזר לנו לשנות את מספר הטלפון, שקל יותר לקרוא ולהבין אותו.ישנן שתי דרכים לעצב את מספר הטלפון ב- Excel:באמצעות לחיצה ימנית על התא.מתוך כרטיסיית הכלים ב- Excel.בואו ללמוד את העיצוב של מספר הטלפון ב- Excel בעזרת כמה דוגמאות. אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של תבנית מספרי טלפון כאן - עיצוב תבנית מספרי טלפון של

WORKDAY פונקציית Excel

פונקציית WORKDAY ב- excel היא פונקציית תאריך המשמשת לחישוב תאריך העבודה שמגיע לאחר מספר ימים נתון מתאריך התחלה, לפונקציה זו יש טיעון אופציונלי לחגים שאם לא מסופק, הם מחשיבים את סופי השבוע שהם שבת וראשון באופן אוטומטי כ חגים ומחשב את תאריך העבודה הקרוב לאחר מספר ימים נתון, השיטה להשתמש בפונקציה זו ב- Excel היא כדלקמן = WORKDAY (תאריך התחלה, ימים, חגים) שני הטיעונים הראשונים הם חובה אולם הארגומנט לחגים הוא אופציונלי.WORKDAY פונקציה ב- Excelפונקציית יום עבודה מסווגת כפונקציה תאריך / שעה ב- Excel המחזירה את התאריך אחרי או לפני מספר מוגדר של ימי עבודה למעט סופי שבוע וחגים.יום עבודה ב- Excel הוא פונקצ

מיזוג טבלאות ב- Excel

כשאנחנו עובדים ב- excel לא ברור שהנתונים יהיו בגליון עבודה יחיד, הם יכולים להיות בגליונות עבודה מרובים במספר טבלאות, אם אנחנו רוצים למזג טבלאות ישנן שיטות שונות לעשות זאת כדי שנוכל לקבל נתונים ביחיד טבלה וזה מכונה מיזוג טבלאות ב- Excel, ניתן לעשות זאת באמצעות פונקציות VLOOKUP או INDEX ו- MATCH.מיזוג טבלאות ב- Excelלפעמים בזמן ניתוח הנתונים אנו עשויים לאסוף את כל המידע הדרוש בגליון עבודה יחיד. זו בעיה או מצב נפוץ מאוד כאשר הנתונים מחולקים על פני דפי עבודה רבים או חוברות עבודה. ישנן דרכים רבות למזג את ה

פונקציית ROUNDUP ב- Excel

מה פונקציית ROUNDUP עושה ב- Excel?פונקציית ROUNDUP ב- excel היא פונקציה מובנית ב- excel המשמשת לחישוב הערך המעוגל של המספר בדרגה הגבוהה ביותר, או במילים אחרות היא מעגלת את המספר מאפס כך שאם הקלט המסופק לפונקציה זו הוא = ROUNDUP (0.40 , 1) נקבל 0.4 כתוצאה מכך, פונקציה זו לוקחת שני ארגומנטים האחד הוא המספר והשני הוא מספר הספרות.תחבירפרמטריםכפי שעולה מהתחביר המוצג לעיל, לנוסחת

שונות לעומת סטיית תקן

ההבדל בין שונות לסטיית תקןשונות היא שיטה למצוא או להשיג את המדד בין המשתנים, במה הם שונים זה מזה, ואילו סטיית התקן מראה לנו כיצד מערך הנתונים או המשתנים נבדלים מהממוצע או מהערך הממוצע מערך הנתונים.שונות עוזרת למצוא את התפלגות הנתונים באוכלוסיה מממוצע וסטיית תקן מסייעת לדעת גם את התפלגות הנתונים באוכלוסייה אך סטיית התקן נותנת בהירות רבה יותר לגבי סטיית הנ

גלול סורגים ב- Excel

ישנם שני פסי גלילה ב- Excel, האחד הוא סרגל גלילה אנכי המשמש לצפייה בנתונים ב- Excel מלמעלה ומטה ושורת גלילה אחרת היא סרגל גלילה אופקי המשמש לצפייה בנתונים משמאל לימין, אנו יכולים להסתיר או בטל את הסתרת סרגל הגלילה מקטגוריית האפשרויות בלשונית הקבצים בה נמצא את הכרטיסייה המתקדמת ואפשרות להסתיר פסי גלילה.גלול סורגים ב- Excelאם יש לך מערכת עצומה של נתונים שהוזנה בגיליון האלקטרוני של Microsoft Excel, בוודאי תצטרך להשתמש בפונקציה של סרגל הגלילה ב- Excel. סרגל הגלילה האינטראקטיבי ב- Microsoft Excel מועיל מאוד למשתמשים להשתמש ב- Excel כאשר הו

פונקציית COMBIN ב- Excel

COMBIN ב- Excelפונקציית COMBIN ב- Excel מכונה גם פונקציית שילוב המשמשת לחישוב מספר הצירופים האפשריים עבור שני מספרים נתונים, פונקציה זו לוקחת שני ארגומנטים אחד הוא המספר והמספר שנבחרו, למשל, אם המספר הוא 5 והמספר שנבחר 1 אז יש בסך הכל 5 שילובים אז זה נותן 5 כתוצאה מכך.תחבירהֶעָרָהזה עוזר להפיק שילובים כאלה כפי שמוצג לעיל. מספר הצירופים הוא כדלקמן, כאשר מספר = n ומספר_נבחר = k:פרמטריםיש לו שני פרמטרים חובה כלומר מספר ומספר_נבחר.פרמטר חובה:מספר: המספר צריך

לחצן רדיו ב- Excel (לחצן אפשרויות)

לחצני רדיו או לחצני אפשרויות ידועים גם ב- Excel משמשים להקלטת קלט של משתמש ב- excel, הם זמינים בחלק ההוספה בכרטיסיית המפתח, לכל קריטריון יכולים להיות לחצני רדיו מרובים אך ניתן לבדוק רק כפתור יחיד ולא אפשרויות מרובות, כדי להכניס לחצן בחירה עלינו ללחוץ על פקודת ההוספה ואז נוכל לצייר אותו בכל תא שנרצה.לחצן רדיו באקסללחצן רדיו ב- Excel הנקרא גם כפתור אפשרויות משמש לבחירת אחת מהאפשרויות השונות. ראינו את זה במאות דפי אינטרנט שבהם אנו מתבקשים לבחור באפשרות על ידי לחיצה על צורה עגולה קטנה לצד הטקסט. ברגע שאנחנו בוחרים אותו, הוא מקבל

פונקציה CLEAN Excel

פונקציה נקייה ב- excel היא פונקציית טקסט ב- excel המשמשת לניקוי הטקסט עם התווים שאינם מודפסים כאשר אנו משתמשים באפשרות ההדפסה, זו גם פונקציה מובנית ב- excel ולהשתמש בסוג פונקציה זה = CLEAN (ב- תא וספק טקסט כוויכוח, זכור שהוא מסיר את התו שאינו ניתן להדפסה.פונקציה CLEAN ב- Excelהפונקציה CLEAN ב- Excel משמשת לפסי תווים שאינם ניתנים להדפסה ממחרוזת קלט. זה מסווג כפונקציה מחרוזת / טקסט.לכל תו, בין אם ניתן להדפיס ובין אם לא להדפסה, יש מספר

ההבדל באחוזים באקסל

כיצד לחשב את ההבדל באקסל?חישוב השינוי בין האחוזים השונים ב- Excel הוא קל. להלן דוגמאות להפרש האחוזי. אתה יכול להוריד תבנית Excel זו ההבדל באחוזים כאן - תבנית ההבדל באחוזים ב- Excel דוגמא מס '1 - אחוז עלייה / ירידה ב- Excel בין העמודות.להלן הנתונים לאיתור העלייה / ירידה באחוזים בין העמודות.ניתן לחשב את השינוי באחוזים של עמודה 1 ב- Excel באמצעות פונקציית ההפרש.גרור כעת את סימן הפלוס כדי לקבל את

MIN באקסל

MIN באקסלפונקציית MIN מסווגת תחת פונקציות סטטיסטיות ב- Excel. הפונקציה MIN Excel משמשת כדי לברר את הערך המינימלי מערך נתונים / מערך נתון. הוא מחזיר את הערך המינימלי מתוך קבוצה נתונה של ערכים מספריים.זה יספור מספרים אך יתעלם מתאים ריקים, טקסטים, הערכים הלוגיים TRUE ו- FALSE וערכי טקסט.בעזרתו ניתן לחשב את משכורת המינימום של העובד, זמן / ציון

נוסחת אקסל לא עובדת

6 סיבות עיקריות לפורמולה של Excel לא עובדת (עם פתרון)סיבה מס '1 - תאים מעוצבים כטקסטסיבה מס '2 - הקלידו בטעות את המקשים CTRL + `סיבה מס '3 - הערכים שונים והתוצאה שונהסיבה מס '4 - אל תצרף מספרים בציטוטים כפוליםסיבה מס '5 - בדוק אם הנוסחאות כלולות במרכאות כפולותסיבה מס '6 - רווח לפני נוסחת האקסל תאים מס '1 מעוצבים כטקסטעכשיו בואו נסתכל על הפתרונות מהסיבות שהובאו לעיל לנוסחת האקסל לא עובדת.כעת בדוק את האפשרות הראשונה של נוסחה המציגה את הנוסחה עצמה ולא את תוצאת הנוסחה. עיין בתמונה למטה שבה פונקציית SUM ב- Excel מציגה את הנוסחה שאינה תוצאה.הדבר הראשון שעלינו לבדוק הוא פורמט התאים, בתאים אלה נמצאים D1

פונקציה NOW ב- Excel

כעת זו פונקציית תאריכי Excel המשמשת להצגת תאריך ושעת המערכת הנוכחיים בגליון עבודה של Excel, פונקציה זו אינה לוקחת כל טיעון והיא נותנת רק את זמן תאריך המערכת במערכת בו משתמשים בפונקציה, השיטה השתמש בפונקציה זו היא די קלה, היא כדלקמן = NOW ().פונקציה NOW ב- Excelהפונקציה NOW ב- Excel מסווגת כפונקציית תאריך / שעה המחזירה את תאריך ושעת המערכת הנוכחיים. הפונקציה NOW Excel בקטגוריית תאריך / שעה מאפשרת לנו לנתח ולעבוד עם ע

תרגום אקסל

פונקציית תרגום של ExcelExcel Translate הוא פונקציה המסייעת להמיר כל משפט או מילה בשפה אחת לשפה אחרת. זה זמין בכרטיסיית הביקורות בקטע השפות, אך ישנו חלק חשוב שעלינו לזכור הוא של- Excel יש זוגות משלו או שפה לתרגום, כגון אנגלית לספרדית או לאנגלית לצרפתית, ישנן שלוש אפשרויות תרגום זמין, אחד הוא המילון המקוון השני המילון זמין בהורדה והשלישי הוא התרגום המכונה.היכן למצוא פונקציית תרגום ב- Excel?פונקציית התרגום נמצאת בכרטיסיית הסקירה של ms excel .אתה בטח תוהה מה השימוש בו! הבה נבין בדוגמה הבאה.דוגמאיש לנו טקסט - " מה זה" בהצטיינות שלנו. להבנת פונקציה זו, אנו לוחצים על תרגום בכרטיסיה סקירה ואז לוחצים על

סימון מדעי באקסל

הודעה מדעית של Excelסימון מדעי ב- Excel הוא דרך מיוחדת לכתוב מספרים קטנים וגדולים המסייעת לנו להשוות ולהשתמש בו בחישובים.כיצד לעצב סימון מדעי ב- Excel? (עם דוגמאות) אתה יכול להוריד תבנית Excel מדעית זו - תבנית Excel מדעית דוגמה מס '1 - למעריך חיוביכעת נראה כיצד לעבוד על אקסל עם עיצוב הסימון המדעי. להלן הנתונים עבור דוגמה זו בה אני משתמש. העתק את רשימת המספרים שלעיל והדבק אותה באזור גליון העבודה שלך.העתק והדבק את מספרי העמודות הראשונות לעמודה הבאה.כעת על ידי בחירת הטווח, לחץ על הרשימה הנפתחת בהגדרת "פורמ

פונקציית TAN Excel (משיק)

פונקציית TAN Excel היא פונקציה טריגונומטרית מובנית ב- excel המשמשת לחישוב הערך הקוסינוס של המספר הנתון או במונחים של טריגונומטריה את הערך הקוסינוס של זווית נתונה, כאן הזווית היא מספר ב- excel ופונקציה זו לוקחת רק טיעון יחיד שהוא מספר הקלט שסופק.פונקציית TAN Excelפונקציית TAN Excel היא פונקציה מובנית המסווגת כפונקציה מתמטיקה / טריג המחזירה את משיק הזווית. נוסחה עבור TAN מחזירה תמיד ערך מספרי.בטריגונומטריה, משיק של זווית שווה

פונקציית חיפוש ב- Excel

פונקציית חיפוש ב- Excelפונקציית חיפוש ב- Excel מסווגת תחת פונקציות טקסט או מחרוזת אך הפלט המוחזר על ידי פונקציה זו הוא מספר שלם, פונקציית החיפוש נותנת לנו את המיקום של המזרק במחרוזת נתונה כאשר אנו נותנים פרמטר של המיקום לחיפוש ממנו, ולכן הנוסחה הזו לוקחת שלושה טיעונים אחד הוא המזרק, אחד הוא המחרוזת עצמה ואחד הוא המיקום להתחיל את החיפוש.הפונקציה SEARCH היא פונקציית טקסט המשמשת לאיתור מיקום המצע במחרוזת / טקסט.הפונקציה SEARCH יכולה לשמש כפונקציה של גליון עבודה והיא אינה פונקציה רגישה לאותיות רישיות.נוסחת חיפוש ב- Excelלהלן נוסחת ה- SEARCH ב- Excelהֶסבֵּרלפונקציית SEARCH של Excel שני פרמטרים שניים

פונקציה קטנה ב- Excel

פונקציה קטנה ב- Excelפונקציית Microsoft Excel SMALL היא הפונקציה האחראית להחזרת הערך ה- n הקטן ביותר מערך הערכים המסופק. במילים אחרות, אנו יכולים לומר כי פונקציה SMALL ב- Excel מאחזרת את הערכים "הקטן ביותר" - כמו הערך הקטן ביותר, הערך השני הקטן ביותר, הערך השלישי הקטן ביותר וכו '. הפונקציה SMALL ב- Excel היא פונקציה מובנית של Excel ומסווגת. כפונקציה סטטיסטית באקסל. כחלק מפונקציה של גליון עבודה ב- Excel, ניתן להזין פונקציה קטנה גם כחלק מנוסחה אחרת בתא של גליון עבו

עטוף טקסט ב- Excel

מהו גלישת טקסט ב- Excel?גלישת טקסט ב- Excel שייכת למחלקה "עיצוב" של פונקציית Excel שאינה מבצעת שינויים בערך התא אלא רק משנה את אופן הצגת המשפט בתא. משמעות הדבר היא שמשפט שמעוצב כטקסט עיוות הוא תמיד אותו משפט שאינו מעוצב כטקסט עטיפה.כיצד עוטפים טקסט ב- Excel באופן אוטומטי וידני?זוהי השיטה הפשוטה והמהירה ביותר לשימוש בפונקציה של גלישת טקסט. אתה יכול להוריד תבנית גלישת טקסט זו כאן - גלישת טקסט Excel ט

פונקציית תאריך Excel

פונקציית DATEVALUE ב- Excelפונקציית DATEVALUE ב- Excel משמשת להצגת תאריך נתון בפורמט מוחלט של Excel, פונקציה זו לוקחת טיעון שהוא בצורה של טקסט תאריך שבדרך כלל אינו מיוצג על ידי Excel כתאריך וממיר אותו לפורמט שה- Excel יכול לזהות כ- תאריך, פונקציה זו מסייעת בקבלת התאריכים הנתונים בתבנית תאריך דומה לחישובים והשיטה לשימוש בפונקציה זו היא = DATEVALUE (טקסט תאריך).תחבירויכוחיםdate_text: תאריך תקף בפורמט טקסט. ניתן להזין את הטיעון date_text ישירות או לתת אותו כהפניה לתא. אם תאריך_טקסט הוא הפניה לתא, יש לעצב את ערך התא כטקסט . אם תאריך_טקסט מוזן ישירות, הוא צריך להיות כלול במרכאות. על הטיעון date_text

פונקציית ROUNDDOWN Excel

פונקציה ROUNDDOWN ב- Excelפונקציית ROUNDDOWN היא פונקציה מובנית ב- Microsoft Excel. הוא משמש לסיום המספר הנתון. פונקציה זו מסכמת את המספר הנתון למספר הנמוך הקרוב ביותר למספר הנתון. ניתן לגשת לפונקציה זו על ידי הקלדת מילת המפתח = ROUNDDOWN (בכל תא.תחבירלפונקציה ROUNDDOWN יש שני ארגומנטים שמתוכם נדרשים. איפה,text = זהו פרמטר חובה. הוא מייצג כל מספר אמיתי שיש לעגל כלפי מטה.number_of_times = זהו גם פר

CSV לעומת Excel

ההבדל בין CSV ל- ExcelCSV ו- Excel או xls הם שני סוגים שונים של סיומות קבצים אשר שניהם מכילים נתונים בתוכם, ההבדל בין שניהם הוא שבערכים המופרדים באמצעות CSV או באמצעות פסיקים הנתונים הם בפורמט טקסט מופרדים בפסיקים ואילו בנתוני Excel או Xls בפורמט טבלאי או שאנחנו אומרים בשורות ועמודות ובתוסף קובץ CSV אין עיצוב בנתונים ואילו ב- Excel אנו יכולים לעצב את הנתונים לפי הדרישה שלנו.CSV ו- Excel הם שני פורמטים שפותחו לאחסון הנתונים בבסיס הנתונים ואשר יסייעו לארגון העסקי לבצע את עסקיהם.מהו CSV (ערך מופרד באמצעות פסיקים)?CSV הוא פורמט של קובץ טקסט בו משתמשים בפסיקים להפרדת ערכים ובהתאם יישמרו נתונים שלמים.

עיצוב באקסל

עיצוב ב- Excel (2016, 2013 ו- 2010 ואחרים)עיצוב ב- Excel הוא טריק מסודר ב- Excel המשמש לשינוי מראה הנתונים המיוצגים בגליון העבודה, ניתן לבצע עיצוב בכמה דרכים כמו שנוכל לעצב את גופן התאים או שנוכל לעצב את הטבלה באמצעות כרטיסיית סגנונות ופורמט זמינה בכרטיסיית הבית.כיצד לעצב נתונים ב- Excel? (צעד אחר צעד)בואו להבין את העבודה על עיצוב נתונים ב- Excel על ידי דוגמאות פשוטות. נניח שיש לנו דוח פשוט על מכירות בארגון כמפורט להלן: אתה יכול להוריד תבנית

התאמה אוטומטית באקסל

התאמה אוטומטית ב- Excel נועדה לשנות את גודל התאים בגליון עבודה באופן אוטומטי כדי להתאים נתונים בגדלים שונים מבלי לשנות ידנית את רוחב העמודה וגובה השורה. פונקציית התאמה אוטומטית עוזרת לנו לסדר את הנתונים / הערך בסדר מסוים, פעולה אוטומטית ביישור, לתקן את המחרוזת / הערכים האלפאנומריים הארוכים ביותר בעמודה / שורת גודל באופן אוטומטי.חמש השיטות המובילות להתאמה אוטומטית ב- Excelהתאמה אוטומטית באמצעות לחיצה כפולה על העכברהתאמה אוטומטית באמצעות אפשרות בחירה ושחרורהתאמה אוטומטית באמצעות תפריט עם מעט כרטיסיותהתאמה אוטומטית באמצעות כפתור גובה שורה אוטומטיהתאמה אוטומטית באמצעות לחצן WRAP TEXTהבה נדו

הפניות מעורבות ב- Excel

הפניות מעורבות של Excelהתייחסות מעורבת ב- Excel היא סוג של התייחסות לתא ששונה משני המוחלטים והיחסיים האחרים, בהתייחסות לתאים מעורבים אנו מתייחסים רק לעמודה של התא או לשורת התא, למשל בתא A1 אם אנו רוצים עיין רק בעמודה ההתייחסות המעורבת תהיה $ A1, לשם כך עלינו ללחוץ על F4 על התא פעמיים.הֶסבֵּרהפניות מעורבות הן התייחסות מסובכת. סימן דולר משמש לפני השורה או העמודה להתייחסות מעורבת. הפניה מעורבת של Excel נועלת את העמודה או את השורה שמאחוריה מוחל סימן הדולר. הפניה מעורבת נועלת רק אחד מהתאים אך לא א

כיצד להתאים נתונים ב- Excel?

שיטות שונות להתאמת נתונים ב- Excelישנן שיטות שונות להתאמת נתונים ב- Excel, אם ברצוננו להתאים את הנתונים באותה עמודה נניח שאנחנו רוצים לבדוק כפילויות נוכל להשתמש בעיצוב מותנה מכרטיסיית הבית או אחרת אם אנו רוצים להתאים את הנתונים בשניים או בעמודות שונות יותר נוכל להשתמש בפונקציות מותנות כמו פונקציה.שיטה מס '1 - שימוש בפונקציית Vlookupשיטה מס '2 - שימוש באינדקס + פונקציית התאמהשיטה מס '3 - צור ערך בדיקה משלךכעת נדון בפירוט בכל אחת מהשיטות אתה יכול להוריד תבנית Excel זו של נתוני התאמה כאן - תבנית Excel של נתוני התאמה מספר 1 - נתוני

מודל נתונים באקסל

מהו מודל הנתונים ב- Excel?מודל הנתונים ב- Excel הוא סוג של טבלת נתונים שבה אנו שניים או יותר משתי טבלאות נמצאים ביחס זה לזה באמצעות סדרת נתונים משותפת או יותר, בטבלאות מודל נתונים ונתונים מגיליונות או מקורות שונים אחרים מגיעים יחד ויוצרים ייחודי טבלה אשר יכולה לקבל גישה לנתונים מכל הטבלאות.הֶסבֵּרזה מאפשר שילוב נתונים ממספר טבלאות על ידי יצירת קשרים המבוססים על עמודה משותפת.נעשה שימוש שקוף במודלים של נתונים, ומספקים נתונים טבלאיים שניתן להשתמש בהם בטבלת צירים ב- Excel ותרשימי ציר באקסל. הוא משלב את הטבלאות, ומאפ

פונקציית Excel נכונה

פונקציה נכונה ב- Excelפונקציית אקסל נכונה משמשת להכנת הקלט הנתון במקרה תקין, אותיות רישיות פירושן במילה שהתו הראשון הוא באותיות רישיות ואילו שאר הדמויות באותיות קטנות למשל על שם אדם אנו משתמשים בנוסחה זו כדי ליצור במקרה הנכון, להשתמש בסוג פונקציה זה = PROPER (ולספק מחרוזת כקלט.הפונקציה PROPER מסווגת כפונקציה מחרוזת או טקסט ב- Excel. הפונקציה PROPER ממירה את התו הראשון לאותיות קטנות ונחה לאותיות קטנות.בעיקרון, פונקציית PROPER ב- Excel משמשת להמרת טקסט הקלט למקרה תקין. ניתן להשתמש בה כדי לע

טקסט חוצה ב- Excel

טקסט חוצה Excelטקסט חוצה ב- excel פירושו קו העובר בין הטקסטים בתא excel. לשם כך אנו יכולים להשתמש באפשרות הפורמט של כל תא על ידי לחיצה ימנית עליו ולאפשר את האפשרות או תיבת הסימון עבור חיתוך שיצייר קו לטקסט יש גם קיצור מקשים לעשות זאת שהוא CTRL + 5.6 שיטות שונות להבנת טקסט ב- Excelטקסט חוצה באמצעות מקש הקיצורטקסט חוצה באמצעות אפשרויות הפורמטהוספת לחצן חוצה לסרגל הכלים לגישה מהירההוספת כפתור המעבר לסרטטקסט חוצה באמצעות עיצ

אשף תרשימי Excel

אשף תרשימים ב- Excelאשף תרשימים ב- Excel הוא סוג של אשף שלוקח כל משתמש או מנחה אותו לתהליך שלב אחר שלב להכנסת תרשים בגליון אלקטרוני של Excel, הוא היה זמין בגירסאות Excel הישנות יותר כשם אשף התרשים ולגרסאות החדשות יותר אנו המליצו על אפשרות תרשימים שבהם excel עצמה ממליצה לנו לבחור סוגים שונים של תרשימים.כיצד לבנות תרשים באמצעות אשף התרשים של Excel? אתה יכול להוריד תבנית Excel זה של אשף תרשימים כאן - תבנית Excel של אשף תרשימים בואו נתייחס לנתונים שלהלן כנתוני התרשים שלנו. בהתבסס על נתונים אלה אנו הולכים לבנות תרשים.שלב 1

פונקציית מחיר באקסל

פונקציית מחיר באקסלפונקציית מחיר ב- excel היא פונקציה פיננסית ב- excel המשמשת לחישוב הערך המקורי או הערך הנקוב של מניה לכל 100 דולר בהתחשב בריבית ששולמה מעת לעת, זו פונקציה מובנית ב- excel ולוקחת שישה טיעונים שהם הסדר שיעור הפדיון הערכי, שיעור הנייר ערך ותשואת הנייר ערך עם ערך הפדיון.המחיר ב- Excel מסווג תחת פונקציות פיננסיות. פונקציית המחיר מצטיין משמשת לחישוב מחיר נייר ערך / אג"ח, לכל ערך של 100 דולר נייר ערך של נייר ערך שמשלם ריבית תקופתית.נוסחת מחירבנוסחת המחיר יש 7 טיעונים:הסבר מחיר באקס

כפל מטריקס באקסל

מהו כפל מטריקס ב- Excel?ב- Excel יש לנו פונקציה מובנית להכפלת מטריצה ​​והיא פונקציית MMULT, זה לוקח שני מערכים כארגומנט ומחזיר את התוצר של שני מערכים, בהתחשב בכך ששני המערכים צריכים להיות בעלי אותו מספר שורות ומספר זהה של עמודות.הֶסבֵּרכפל מטריקס הוא אחד המאפיינים השימושיים של Excel המוצג לביצוע פעולות מתמטיות. זה עוזר להשיג תוצר של שתי מטריצות. למטריצות שרוצות להכפיל יש מספר מסוים של שורות ועמודו

פונקציית CODE Excel

פונקציית CODE ב- Excelפונקציית קוד ב- excel משמשת לברר את קוד התו במחרוזת, הוא מגלה את הקוד עבור התו הראשון רק כך שאנו משתמשים בנוסחה זו כ- = קוד ("Anand") ו- = Code ("An") נקבל את אותה התוצאה כמו 65 כאשר הקוד לתו A הוא 65.תחבירפרמטריםטקסט: טקסט הפרמטר הוא רק פרמטר חובה של תכונת הקוד. פרמטר זה יכול להיות תו אחד, מחרוזת או כל פונקציה שמחזירה טקסט כתוצאה

SUMPRODUCT עם קריטריונים מרובים

SUMPRODUCT עם קריטריונים מרובים ב- ExcelSUMPRODUCT עם קריטריונים מרובים ב- Excel מסייע בהשוואת המערכים השונים עם קריטריונים מרובים.הפורמט של SUMPRODUCT עם קריטריונים מרובים ב- Excel יישאר זהה לנוסחת המוצר של Sum, ההבדל היחיד הוא שיהיו לו קריטריונים מרובים למספר שניים או יותר של טווחים ואז להוסיף מוצרים אלה.בנוסף, בעת חישוב ה- SUMPRODUCT עם מספר קריטריונים ב- Excel, עלינו להשתמש בסימן השלילי הכפול (-) או להכפיל את ערך הנוסחה במספר אחד (1). הסימן השלילי הכפול נקרא טכנית המפעיל האונירי הכפול.מפעיל כפול של Unary מ

מילוי אוטומטי ב- Excel

מהי מילוי אוטומטי ב- Excel?מילוי אוטומטי הוא פונקציה ב- excel כאשר excel מזהה את הסדרה וממלא את הנתונים באופן אוטומטי עבורנו כאשר אנו גוררים את הנתונים, למשל אם ערך תא 1 ותא אחר למטה יש ערך 2 כאשר אנו בוחרים את שני התאים וגוררים את התאים למטה הייצוג הוויזואלי הוא כמו צלב מוצק והסדרה מתמלאת אוטומטית שהיא תכונת המילוי האוטומטי של Excel.חמש הדרכים המובילות למילוי אוטומטי ב- Excelאפשרות מילוי אוטומטי פשוט של Excelמילוי אוטומטי תוך שימוש ביותר מערך התחלתי אחדמילוי אוטומטי של תאריכים ושעות ב- Excelמילוי אוטומטי של ערכי טקסט ב- Excelרשימה מותאמת אישית ב- Excel אתה יכול להוריד תבנית מי

מטריקס הפוך באקסל

מטריקס הפוך באקסלמטריצה ​​הפוכה מוגדרת כהדדיות של מטריצה ​​מרובעת שהיא מטריצה ​​שאינה יחיד או מטריצה ​​בלתי הפיכה (הקובע אינו שווה לאפס). קשה לקבוע את ההפך למטריצה ​​יחידה. המטריצה ​​ההפוכה ב- Excel כוללת מספר שווה של שורות ועמודות למטריצה ​​המקורית.דבר מעניין אחד במטריצה ​​ההפוכה הוא כי הכפלתה עם המטריצה ​​המקורית, נקבל א

תרשים פני השטח באקסל

תרשים משטח Excel (מגרש)תרשים פני השטח הוא תרשים אקסל תלת מימדי המתווה את נקודות הנתונים בתלת מימד. אתה יכול לראות את סוג השטח של הרשת המסייע לנו למצוא את השילוב האופטימלי בין שני סוגים של נקודות נתונים. תרשים משטח טיפוסי מורכב משלוש נקודות נתונים משתנות, נקרא להן "X, Y ו- Z". משלושת המשתנים הזמינים הללו אנו יכולים לסווג אותם לשתי קבוצות כלומר משתנים עצמאיים

פונקצית Excel ברבעון

פונקציית QUARTILE ב- Excelזהו אחד הפונקציות הסטטיסטיות של Excel. הפונקציות משמשות למציאת הרביעיות השונות של מערך הנתונים. רבע הוא רק כמות. ישנם 3 רביעיות, הרבעון הראשון (Q1) הוא המספר האמצעי בין הערך הקטן ביותר לערך החציוני של מערך נתונים. הרבעון השני (Q2) הוא חציון הנתונים. הרבעון השלישי (Q3) הוא הערך האמצעי בין חציון מערך הנתונים לערך הגבוה ביותר. יחד עם רביעיות, זה יכול גם להחזיר את המינימום ואת הערך המרב

קווי רשת ב- Excel

מהם קווי הרשת ב- Excel?קווי רשת הם קווים קטנים אשר עשויים נקודות כדי לחלק תאים זה מזה בגליון עבודה, קווי הרשת הם מעט בלתי נראים קלושים, הם זמינים בכרטיסיית פריסת הדף ויש תיבת סימון שצריך לסמן כדי להפעיל קווי רשת ולבטל את הסימון כדי להשבית אותה. קווי רשת.הסבירזה עוזר לך להגדיר את הגבול בכל תא שעוזר להפריד את הנתונים בהתאם. Gridline עוזר לך לסווג את הנתונים ולארגן אותם באופן שתוכל לראות בבירור ולהפריד את הנתונים בהתאם.קווי רשת הם ה

צמצם את גודל הקובץ של Excel

כיצד להקטין את גודל הקובץ של Excel?להלן 4 השיטות להפחתת גודל הקובץ של חוברת העבודה של Excel.שמור קובץ בפורמט בינאריהמרת נוסחאות מיותרות לערכיםדחיסת תמונהמוחק מטמון צירבואו נדון בפירוט בכל אחת מהשיטות -מס '1 - שמור קובץ בפורמט בינאריניתן להקטין את גודל קובץ ה- Excel על ידי המרת הפורמט הרגיל .xlsx ל- .xlsb שהוא הפורמט הבינארי. בכך להקטין את גודל הקובץ לגודל הפחות אפשרי.שלב 1 - פתח קובץ Excel .xlsx.שלב 2 - ואז לחץ על הכרטיסייה קובץ. ברשימה הנפתחת של כרטיסיית הקובץ ב- Excel בחר שמור בשם ב- Excel.שלב 3 - בחר כע

Excel הסתר קיצור דרך

הסתר קיצור דרך ב- Excelכאשר הנתונים גדולים או טבלת הסיכום כוללת סיכום למטה, אנו בוחרים באפשרות לקבץ את העמודות והשורות, כך שאם נדרש נוכל להרחיב או לכווץ דברים כדי לחפור עמוק. עם זאת, במקרים מסוימים איננו יכולים לקבץ שורות או עמודות, אלא עלינו להסתיר את השורות והעמודות הללו, לכן משימה זו לרוב רגילה עבור משתמש

הפניות מובנות ב- Excel

כיצד ליצור הפניות מובנות ב- Excel?הפניות מובנות מתחילות בטבלאות אקסל. ברגע שהטבלאות שנוצרו ב- excel זה יוצר עבורך אוטומטית הפניות מובנות.עכשיו הסתכל בתמונה למטה.שלב 1: נתתי קישור לתא B3, במקום להציג את הקישור כ- B2 הוא מוצג כטבלה 1 [@ מכירות]. כאן טבלה 1 היא שם הטבלה ו- @ מכירות היא העמודה אליה אנו מתייחסים. כל התאים בעמודה זו מופנים בשם טבלה ואחריהם שם כותרת העמודה.שלב 2: כעת אשנה את שם הטבלה ל- Data_Table ואשנה

פונקציה מתמטית ב- Excel

7 פונקציות מתמטיות המשמשות ב- MS Excel עם דוגמאותסְכוּםמְמוּצָעממוצע אםקונטהCOUNTIFMODעָגוֹלבואו נדון בפירוט בכל אחד מהם - אתה יכול להוריד תבנית Excel זו לפונקציה מתמטית כאן - תבנית Excel לפונקציה מתמטית מס '1אם ברצונך לערוך SUM ערכים של מספר תאים במהירות, אנו יכולים להשתמש ב- SUM בהשוואה לקטגוריית המתמטיקה.לדוגמה, עיין בנתונים הבאים ב- Excel.מכאן, עלינו למצוא מהו כמות הייצור הכוללת והשכר הכולל.פתח את פונקציית SUM בתא G2 .בחר את טווח התאים מ- C2 ל- C11 .סגור את התושבת ולחץ על מקש Enter כדי לקבל את כמות הייצור הכוללת.אז כמות

מערכי VBA

מערכי VBA של Excelבאופן כללי משתנה אחד אמור להחזיק ערך בודד בכל פעם, אך כאשר אנו רוצים לאחסן מספר ערכים במשתנה יחיד אז סוג כזה של משתנה מכונה משתנה מערך, כדי להשתמש במשתנה מערך ב- VBA עלינו להכריז או להגדיר אותו תחילה, אנו יכולים להגדיר את משתנה המערך באורכו או ללא אורכו.נניח שאם יש לנו נתונים המכילים מאות שורות ומספר עמודות ואנחנו צריכים ליצור קוד שישתמש בנתונים. כעת, במקרה זה, עלינו ליצור מכפילים של המשתנה שיביא את הערך מהתאים וייתן לתוכנית. זה יהיה מאוד מעייף ליצור הרבה

סדר הפוך באקסל

סדר הפוך של נתוני Excelהסדר ההפוך ב- Excel אינו אלא הפיכת הנתונים שבהם הערך התחתון מגיע למעלה והערך העליון הולך לתחתית.לדוגמא התבונן בתמונה למטה.כפי שאנו רואים הערך התחתון נמצא בחלקו העליון בסדר ההפוך, וכך גם לערך העליון. אז איך נשנה את סדר הנתונים ב- Excel היא השאלה כעת.כיצד להפוך את סדר שורות הנתונים ב- Excel?ב- Excel אנו יכולים למיין לפי מספר שיטות, כאן אנו נראה לכם את כל הדרכים האפשרי

VLOOKUP עם Match

נוסחת Vlookup פועלת רק כאשר מערך הטבלה בנוסחה אינו משתנה, אך אם יש עמודה חדשה שהוכנסה לטבלה או שנמחקה עמודה הנוסחה נותנת תוצאה שגויה או משקפת שגיאה, כדי להפוך את הנוסחה ללא שגיאות ב במצבים דינמיים כאלה אנו משתמשים בפונקציית ההתאמה כדי להתאים למעשה את אינדקס הנתונים ולהחזיר את התוצאה בפועל.שלב VLOOKUP עם Matchהנוסחה vlookup היא הפונקציה הנפוצה ביותר המשמשת לחיפוש ולהחזרת אותו ערך באינדקס העמודה שצוין או הערך ממדד עמודות אחר בהתייחס לערך המותאם מהעמודה הראשונה. האתגר העיקרי העומד בפני השימוש ב- vlookup הוא כי אינדקס

תיקון שגיאות VLOOKUP

4 השגיאות המובילות ב- VLOOKUP וכיצד לתקן אותן?VLOOKUP פשוט לא יכול לתת לך שגיאות בגלל אי ​​התאמה בנתונים הוא יחזיר את השגיאות.# N / A שגיאה#שֵׁם? שְׁגִיאָה# REF! שְׁגִיאָה#ערך! שְׁגִיאָה בואו נדון בפירוט בכל אחת מהשגיאות עם דוגמה - תוכל להוריד שגיאות תיקון זה בתבנית VLOOKUP Excel כאן - תיקון שגיאות בתבנית VLOOKUP Excel מס '1 תיקון שגיאה לא רלוונטית ב- VLOOKUPשגיאה זו נובעת בדרך כלל מכל אחת מהסיבות הרבות. # N / A פירושו פשוט לא זמין היא תוצאה של הנוסחה VLOOKUP אם הנוסחה אינה מסוגלת למצוא את הערך הנדרש.לפני שנמשיך לתקן בעיה זו, עלינו לדעת מדוע היא נותנת שגיאה כ- # N / A. שגיאה זו נובעת מטעות

הדפס כותרות באקסל

כיצד להדפיס כותרות ב- Excel? (צעד אחר צעד)כאשר אנו מדפיסים את גליון העבודה של Excel הכותרת קיימת בדף גליון העבודה הראשון אך לא באחרים, כך שכדי להדפיס כותרות בכל דף ודף מודפס נוכל לבחור באפשרויות ההדפסה מתוך הכותרות בלשונית פריסת העמודים אשר תדפיס כותרות עבורנו.עכשיו יש לי גיליון ענק ואני צריך להדפיס את זה עם הכותרות כדי להגיע לכל הגיליונות המודפסים.שלב 1: בהתחלה בלי לעשות שום דבר לחץ על ctrl + p, מקש הקיצור כדי להדפיס ב- Excel.שלב 2: בשנת הגדרות ההדפסה לבחור

סטטיסטיקה תיאורית ב- Excel

מהי סטטיסטיקה תיאורית ב- Excel?לסיכום מידע זמין בסטטיסטיקה מכונה סטטיסטיקה תיאורית ובמצטיין גם לנו יש פונקציה לסטטיסטיקה תיאורית, כלי מובנה זה ממוקם בכרטיסיית הנתונים ואז בניתוח הנתונים ונמצא את השיטה לסטטיסטיקה התיאורית, טכניקה זו מספקת לנו גם סוגים שונים של אפשרויות פלט.שלבים להפעלת סטטיסטיקה תיאורית ב- Excelשלב 1: עבור אל קובץ> אפשרויות.שלב 2: עבור אל תוספותשלב 3: תחת תוספות בצד ימין תראה את כל היישומים הלא פעילים. בחר ניתוח כלי ניתוח ולחץ על GO.שלב 4: כעת תוכלו לקבל את כל התוספות עבו

סגנונות וטפסים של Excel

כיצד ליצור ולעצב את סגנונות הטבלה ב- Excel?להלן לקחנו כמה דוגמאות ליצירת טבלת אקסל ולעיצוב סגנונות הטבלה. אתה יכול להוריד תבנית Excel זו בסגנון טבלה - תבנית Excel בסגנון טבלה דוגמה מס '1 - יצירת הטבלהבואו נתחיל בתהליך על ידי יצירת הטבלה. יש לי טבלת מכירות פשוטה במשך עשר שנים.הצב סמן בתוך הנתונים ולחץ על Ctrl + T (מקש הקיצור ליצירת טבלאות). תראה תיבה צור טבלה סמן את התיבה שלנתוני יש כותרות.עכשיו יש לנו את הט

לא פונקציית Excel

NOT פונקציה ב- Excelלא פונקציית Excel היא פונקציה לוגית ב- excel הנקראת גם פונקציית שלילה, היא שוללת את הערך המוחזר באמצעות פונקציה או ערך מפונקציה לוגית אחרת, זו פונקציה מובנית ב- excel שלוקחת ארגומנט יחיד שהוא הלוגיקה שיכולה להיות נוסחה או ערך לוגי.תחבירפרמטר חובה:הגיוני: זהו ערך מספרי 0 נחשב כלא נכון ושאר הערכים נחשבים כנכונים. לוגי הוא ביטוי המחשב את האמיתי או האמיתי. אם יחזיר TRUE אם הביטוי הוא FALSE והחזרת FALSE אם הביטוי

הפניה תלת ממדית באקסל

מהי הפניה לתאי תלת מימד ב- Excel?כפי שהשם מרמז פירוש התייחסות תלת מימדית היא התייחסות תלת מימדית. אמצעים המתייחסים למשהו ספציפי מלבד ההשקפה הרגילה. זו הפניה חזקה שנעשית כשיש לנו נתונים מרובים בגליונות עבודה שונים עם כמה נתונים נפוצים בכל הגיליונות, אם נצטרך לבצע חישובים המבוססים על התייחסות לכל גיליון באופן ידני אז זו תהיה משימה מייגעת במקום אנו יכולים להשתמש בהתייחסות התלת-ממדית אשר יתייחס לכל הגיליונות בבת אחת בחוברת העבודה של Excel.הֶסבֵּרבעולם הדיגיטלי, המשמעות היא התייחסות לנתונים מסוימים לכל כתובת אחרת.ב- Excel התייחסות לתאים תלת ממדיים פירושה הפניית נתונים לגליונות עבודה אחרים ועריכת חישו

IFERROR עם VLOOKUP ב- Excel

IFERROR עם VLOOKUP להיפטר משגיאות #NAכידוע IFERROR היא פונקציית טיפול בשגיאות ו- Vlookup היא פונקציית הפניה, פונקציות אלה משולבות ומשתמשות כך שכאשר Vlookup נתקל בשגיאה בעת מציאת הנתונים או התאמתם על הנוסחה לדעת מה לעשות כאשר היא נתקלה בשגיאה, פונקצית Vlookup מקונן בפונקציה iferror.דוגמאות אתה יכול להוריד את IFERROR זה עם תבנית Excel VLOOKUP כאן - IFERROR עם תבנית Excel VLOOKUP דוגמה מס '1טבלה 1 היא מקור הנתונים העיקרי וטבלה 2 היא טבלת Vlookup. בעמודה F יישמתי נ

טפסים באקסל

מהם טפסים של Excel?טופס ב- Excel הוא תכונה נסתרת ב- Excel והיא אינה זמינה בכלי רצועת הכלים. עלינו להוסיף תכונה זו באמצעות אפשרות סרגל הכלים לגישה מהירה הזמינה בכרטיסייה FILE. הטפסים של Excel מאפשרים לך להציג, להוסיף, לערוך ולמחוק רשומה אחת בכל פעם בכיוון אופקי שמקל על הזנת הנתונים.לפני הוספת מתקן Excel Forms ב- Excel, יש לזכור נקודות מסוימות או לבצע צעדים:אתה זקוק לטבלה כדי להזין נתונים או לפחות כותרות עמודות של הנתונים.שלבים להוספת תכונת הטופס ב- Excelנניח שיש לנו את כותרות העמו

פונקציית PPMT ב- Excel

פונקציית PPMT Excelפונקציית PPMT ב- excel היא פונקציה פיננסית המשמשת לחישוב התשלום עבור קרן נתונה והערך המוחזר על ידי פונקציה זו הוא ערך שלם. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפונקציית PPMT כדי לקבל את הסכום העיקרי של תשלום עבור התקופה הראשונה, התקופה האחרונה או כל תקופה שביניהם.תחבירהֶסבֵּרלפונקציית PPMT ב- Excel יש את אותם שדות כמו ה- PPMT ב- Excel למעט שדה נוסף - 'Per'"פר" היא תקופת השכר הספציפית שבגינה רוצים לחשב את הסכום המשולם לקרן. FV ב- Excel הוא ארגומנט אופציונלי, אם

קישורים חיצוניים ב- Excel

מהם קישורים חיצוניים ב- Excel?קישורים חיצוניים ידועים גם כהפניות חיצוניות ב- Excel, כאשר אנו משתמשים בכל נוסחה ב- Excel ומתייחסים לכל חוברת עבודה אחרת מלבד חוברת העבודה עם הנוסחה אז חוברת העבודה החדשה אליה מתייחסים היא הקישור החיצוני לנוסחה, במילים פשוטות כאשר אנו נותנים קישור או מיישמים נוסחה מחוברת עבודה אחרת ואז היא נקראת קישור חיצוני.אם הנוסחה שלנו קוראת כמו להלן אז זה קישור חיצוני.'C: \ Users \ Admin_2.Dell-PC \ Desktop \: זהו הנתיב לגיליון זה במחשב.[גיליון חיצוני.xlsx]: זהו שם חוברת העבודה בנתיב זה.גיליון Vlookup: זהו שם גליון העבודה בחוברת העבודה ההיא.$ C $ 1: $ D $ 25: זהו הטווח בגיליון

פונקציית היפר קישור

HYPERLINK ב- Excelפונקציית היפר-קישור של אקסל היא פונקציה מובנית ב- Excel המשמשת ליצירת היפר-קישורים לתא מסוים, כאשר נוצר ההיפר-קישור היא מפנה מחדש או מעבירה את המשתמש לדף אינטרנט או למיקום מוגדר, הערך בתא אינו כתובת URL כ לנוסחת ההיפר-קישור שני ארגומנטים האחד הוא כתובת ה- URL ואילו השני הוא השם שאנו מספקים לכתובת האתר או לערך התצוגה.נוסחת HYPERLINK אקסלהסבר על פונקציית ההיפר-קישור ב- Excelקישור הגיליון ב- Excel מקבל את הטיעונים הבאים:קישור_מיקום: חובה. זהו הנתיב ושם המסמך לקובץ שייפתח. קישור_מיקום יכול להתייחס למקום ספציפי בקובץ - כגון תא או טווח בשם בגליון או בחוברת עבודה

תרשים Marimekko ב- Excel (Mekko)

תרשים Marimekko ידוע גם בתור תרשים mekko ב- Excel, תרשים זה הוא שילוב דו-ממדי של שניהם 100% עמודה מוערמים ו- 100% תרשים עמודות מוערמים ב- Excel, היצירתיות של תרשים זה היא שיש לו רוחב וגובה עמודה משתנים, זו אינה תבנית תרשים מובנית באקסל אך עם זאת ישנן דרכים אחרות להפוך את התרשים למצטיין.תרשים Marimekko של Excelלכל אלה שמתלהבים מטבלת מקו עם לצערנו אין תרשים מובנה עם אקסל. אז אם אין תרשים מובנה של מרימקו כיצד נבנה את התרשים הזה?התשובה היא שעלינו לשחזר או לארגן מחדש את הנתונים שלנו

תרשים מוערם ב- Excel

תרשים מוערם ב- Excel (עמודה, סרגל ו 100% מוערמים)תרשים מוערם ב- Excel הם משלושה סוגים, תרשים עמודות מוערם, תרשים עמודות מוערמים ו 100% תרשים עמודות מוערמים ו- 100% תרשים עמודות מוערמים, בתרשימים מוערמים סדרות נתונים נערמות זו על זו לצירים מסוימים, בתרשים עמודות מוערמות הסדרה מוערמים אנכית ואילו בסרגל מוערמים האופקית.בעיקרון ישנן ארבע אפשרויות תרשים מוערמות:בר מוערםעמודה מוערמת100% בר מוערמים100% עמוד.יש אפשרות ל- 2-D ו- 3-D, אשר יש לבחור לפי הצרכים והדרישות של סגנון המצגת.הבה נראה כל אחד מהם בפירוט בדוגמה -כיצד ליצור תרשים ערימה ב- Excel? (עם דוגמ

פונקציית RANK ב- Excel

פונקציית RANK של Excelנוסחת דירוג Excel משמשת לתת לנו את הדירוג של קבוצת נתונים נתונה של מספרים בהתבסס על מערך הנתונים או שאנו יכולים לומר על ידי השוואת המספרים האחרים בערכת הנתונים, פונקציית הדירוג הייתה פונקציה מובנית עבור Excel 2007 וגירסאות קודמות, לגרסאות חדשות יותר מעל 2007 יש לנו פונקציה מובנית כפונקציות Rank.Avg ו- Rank.Eq.פונקציית דירוג היא פונקציה מובנית ב- MS Excel. זה נכנס לקטגוריה של פונקציות סטטיסטיות ב- Excel. הפונקציה משמשת להשגת דירוג של מספר נתון מרשימת המספרים.תחבירבנוסחת הדירוג ב- Excel יש שלושה טיעונים שמתוכם נדרשים השניים