קטגוריה «יסודות חשבונאות»

הלבשת חלונות בחשבונאות

מהי הלבשת חלונות בחשבונאות?הלבשת חלונות בחשבונאות מתייחסת למניפולציה שנעשתה על ידי הנהלת החברה בכוונה בדוחות הכספיים על מנת להציג תמונה נוחה יותר של החברה מול משתמשי הדוח הכספי לפני שפורסם הדבר בציבור.פירוש חלונות בחשבונאות הוא מאמץ שעשתה ההנהלה לשפר את מראה הדוחות הכספיים של החברה לפני פרסומו בפומבי. זוהי מניפולציה של דוחות כספיים כדי להראות תוצאות חיוביות יותר של ה

ניהול רווחים

מהו ניהול רווחים?ניהול רווחים מתייחס להתערבות מכוונת של ההנהלה בתהליך הדיווח כדי לרמות את בעלי העניין במצב הכלכלי והפיננסי של החברה, או מתוך כוונה אישית להשיג הכנסות מחוזים עם דוחות כספיים מניפולטיביים אלה.מנהל הכספים או הנהלת החברה בוחרים להציג רק דברים בדוחות הכספיים שלהם שמקרינים את החברה שלהם במצב טוב במטרה להשיג רווח מכך. ניהול רווחים הוא דבר רע שכן רוב חישוב הרווח המוצ

מכתב ערבות

מהו כתב האחריות?מכתב ערבות הוא הסכמה בכתב שמונפקת על ידי הבנק הקובעת כי אם הלקוח הנוגע בדבר לא יבצע את התשלום עבור סחורה שנרכשה מהספק, הבנק ישלם בשם הלקוח. זה עוזר לספק להיות אמון בעסקה ולספק את המוצר. הבנק / הצד שייקח על עצמו את האחריות לתשלום נקרא כערב.דוגמאות למכתב אחריותבואו נדון בדוגמאות של מכתבי ערבות להבנה טובה יותר.דוגמה מס '1 - סחר בחו"לנניח שיש ספק

GAAP (עקרונות חשבונאות מקובלים בדרך כלל)

מהו GAAP בחשבונאות?עקרונות חשבונאיים מקובלים (GAAP) הם הסטנדרטים המינימליים וההנחיות האחידות לחשבונאות ולדיווח, אשר קובעים קריטריונים לסיווג ומדידה נכונים של הדיווח הכספי ומספקים תמונה טובה יותר כאשר משווים את הדוחות הכספיים של חברות שונות על ידי המשקיעים.במילים פשוטות, הוא מוגדר כאוסף של כללי ונהלי חשבונאות נפוצים ועוקבים אחר הדיווח הכספי של החברה. GAAP מתאר אותנו לגבי המושגים החשבונאיים והעקרונות שיש לעקוב אחריהם בעת הכנת דוח כספי של חברה או חברה.תקני GAAP

התאמות לתקופה קודמת

מהן התאמות לתקופה קודמת?התאמות לתקופה קודמת הן התאמות שבוצעו לתקופות שאינן תקופה שוטפת, אך כבר מטופלות מכיוון שיש הרבה מדדים שבהם חשבונאות משתמשת בקירוב וייתכן ולא תמיד קירוב הוא סכום מדויק ולכן יש להתאים אותם לעתים קרובות כדי לוודא שכולם העקרונות האחרים נשארים שלמים.הֶסבֵּרהתאמות לתקופה קודמת נעשות בדוחות הכספיים לתיקון ההכנסות או ההוצאות שנוצרו בשנה הנוכחית כתוצאה ממחדלים או טעויות בהכנת דוחות כספיים של תקופה אחת או יותר בעבר.התאמות אלה משמשות גם במקרה של "מימוש הטבת מס הכנסה" הנובעו

סיכון טבוע

מהו סיכון טבוע?ניתן להגדיר סיכון פנימי כהסתברות של דוח כספי לפגום בגלל שגיאה, מחדל או שגיאה שגויה המתרחשים עקב גורמים שאינם בשליטה או שלא ניתן לשלוט בהם בעזרת בקרות פנימיות. דוגמאות כוללות אי רישום של העסקה על ידי עובד, הפרדת חובות להפחתת סיכון השליטה, אך יחד עם זאת שיתוף פעולה בין עובדים / בעלי עניין בכוונות רע.

קונספט למדידת כסף

מהו מושג מדידת כסף בחשבונאות?תפיסת מדידת הכסף היא אחד המושגים של חשבונאות לפיה על החברה לרשום רק את האירועים או העסקה בדוח הכספי שלה שניתן למדוד בתנאי הכסף ושלא ניתן לייחס את הערך הכספי לעסקאות. לא יירשם בדוח הכספי.במילים פשוטות, המשמעות היא שרק אותן עסקאות ואירועים נרשמים בספרים, אותם ניתן למדוד במונחים כספיים. במילים אחרות, כל אותם אירועים ועסקאות

מחזור תפעולי

מהו מחזור ההפעלה?מחזור הפעילות, המכונה גם מחזור מזומנים של חברה, הוא יחס פעילות המודד את פרק הזמן הממוצע הנדרש להפיכת מלאי החברה למזומן. תהליך זה של ייצור או רכישה של מלאים, מכירת מוצרים מוגמרים, קבלת מזומנים מלקוחות ושימוש במזומן זה לרכישה / הפקה של מלאים שוב הוא מחזור בלתי נגמר, כל עוד החברה נותרת בתפעול.כפי שאנו רואים מלמטה, מחזור המזומנים של טויוטה מוטורס הוא 96 יום, ואילו עבור אמזון הוא -18 יום. איזו חברה מבין השתיים מצליחה יותר?כיצד לפרש את מחזור ההפעלה?אנא עיין בתרשים מחזור ההפעלה. מחזור זה מספק תובנה לגבי יעילות התפעול של החברה. זה שי

בקרות חשבונאות

בקרות חשבונאיות הן הנהלים והשיטות המיושמות על ידי ישות לצורך הבטחתם, תקפותם ודיוקם של הדוחות הכספיים, אך בקרות חשבונאיות אלה מוחלות לצורך התאמה וכאמצעי הגנה עבור החברה ולא לצורך קיום החוקים, הכללים התקנות.מהי בקרות חשבונאיות?בקרות חשבונאיות הן האמצעים והבקרות שאומץ על ידי ארגון המביאים ליעילות ותאימות מוגברת ברחבי הארגון ומבטיחים כי הדוחות הכספיים יהיו מדויקים בעת הצגתם ל

חשיבות הדוחות הכספיים

חשיבות הדוחות הכספייםדוחות כספיים חשובים מאוד מכיוון שהם משקפים במדויק את הביצועים העסקיים ואת מצבה הכספי של החברה. בנוסף, הוא מסייע לכל בעלי העניין, כולל ההנהלה, המשקיעים, האנליסטים הפיננסיים וכו 'להעריך ולקבל החלטות כלכליות מתאימות על ידי השוואת ביצועי העבר וההווה, ולכן לחזות את ביצועי החברה וצמיחתה בעתיד.במאמר זה אנו מספקים את רשימת 10 החשיבות המובילה של דוחות כספיים - # 1 חשיבות המאזןהמאזן מציג את מצבה הכספי של החברה ומספק השקעות מפורטות של השקעות הנכסים של החברות. המאזן מכיל גם את רמות החוב וההון של החברות. תמהיל הון זה מסייע למשקיעים ונושים להבין את ה

יש לשלם ריבית

מה יש לשלם ריבית?ריבית לשלם היא סכום ההוצאה שהתהווה אך לא שולמה עד כה (התאריך בו היא נרשמת במאזן החברה).אם ייווצר ריבית כלשהי לאחר תאריך הריבית המשתלמת במאזן, הריבית לא תיחשב.דוגמאות לריביתבואו נראה את הדוגמאות הבאות.דוגמה 1נניח כי לחברה Tilted Inc. יש ריבית של 10,000 דולר למשך עשרה חודשים, והחברה צריכה לשלם 1000

רלוונטיות בחשבונאות

מה הרלוונטיות בחשבונאות?רלוונטיות בחשבונאות פירושה שהמידע שאנו מקבלים ממערכת הנהלת החשבונות יעזור למשתמשי הקצה לקבל החלטות חשובות. משתמשי קצה יכולים להיות בעלי עניין פנימיים או חיצוניים. בעלי אינטרסים פנימיים כוללים מנהלים, עובדים ובעלי עסקים. על ידי בעלי אינטרסים חיצוניים, אנו מתכוונים למשקיעים, מלווים וכו '. לכן הרלוונטיות בחשבונאות מצביעה

עסקה

מהי עסקאות עסקיות?עסקה עסקית היא מונח חשבונאי המתייחס לאירועים המתרחשים עם צדדים שלישיים (כלומר, לקוחות, ספקים וכו '), בעלי ערך כספי ויש להם ערך כלכלי מוחשי לכלכלת החברה וכן להשפיע על מצבה הכספי של החברה.הֶסבֵּרבמילים פשוטות יותר, עסקאות עסקיות מוגדרות כאירוע המתרחש עם כל צד ג 'כלשהו, ​​הניתן למדידה בשיקולים כספיים ובעל השפעה כספית על החברה. לדוגמא, במקרה של חברת

חשבונאות אינפלציה

משמעות חשבונאות אינפלציהחשבונאות אינפלציה מתייחסת לשיטה המשמשת לדיווח על דוחות כספיים על ידי התחשבות בהשפעת העלייה הגואה או הצניחה של סחורות שונות, אשר מותאמות על פי מדדי מחירים כדי להציג תמונה ברורה של מצבה הכספי של המשרד בדרך כלל בתקופות של אינפלציה.בדרך כלל, כאשר חברה פועלת בסביבה אינפלציונית או אפילו דפלציונית, במקרים כאלה, מידע היסטורי כבר לא יכול להיות רלוונטי. לפיכך, הערכים המותאמים לאינפלציה ימשיכו לשקף במדויק את הערכים הנוכחיים.שיטות חשבונאות אינפל

אמנת חשבונאות

מהי אמנת חשבונאות?מוסכמות חשבונאיות הן הנחיות מסוימות לעסקאות עסקיות מסובכות ולא ברורות, אם כי אינן חובה או מחייבת מבחינה משפטית, אולם עקרונות מקובלים אלה שומרים על עקביות בדוחות הכספיים. במהלך סטנדרטיזציה של תהליך הדיווח הכספי, מוסכמות אלה שוקלות השוואה, רלוונטיות, גילוי מלא של עסקאות ויישום בדוחות הכספיים.קיימות בעיות ספציפיות העומדות בפנ

אמבטיה גדולה

מהי אמבט גדול?המרחץ הגדול הוא מעין חשבונאות מניפולטיבית בספרי החשבונות שבהם החברה מתפעלת את ההכנסות בשנה גרועה על ידי השפלה נוספת בהכנסות ובכך מדווחת על הפסד גדול עוד יותר ממה שהוא בפועל כך שהתקופה או השנה הקרובים ייראו טובים יותר ויהפכו לעתיד. התוצאות נראות אטרקטיביות.הֶסבֵּרזהו תרחיש טיפוסי של מניפולציה בספרי חשבונות שבהם רואי החשבון ממעיטים בהכנסה או בהפסד של השנה הנוכחית בכדי לגרום לשנה להיראות גרועה עוד יותר, כך שהם יכולים לשפר את הרווח

עקרון עלות

מהו עקרון העלות ההיסטורי?עקרון העלות קובע כי נכס צריך להירשם תמיד במחיר הקנייה המקורי או בעלות ולא בערך הנתפס ולכן, כל שינוי בערך השוק של הנכס לא אמור להשפיע על אופן ייצוגם במאזן.הסבר קצרזה מכונה גם "עקרון העלות ההיסטורי". עקרון העלות ההיסטורי מתאים יותר לנכסים לטווח קצר, מכיוון שערכיהם לא משתנים הרבה בזמן קצר. עבור נכס ק

המחאה בנקאית

מהי טיוטת הבנק?טיוטת בנק, המכונה גם צ'ק בנקאי, היא מכשיר פיננסי שנרכש מהבנק ומשמש להעברת אותו בשלב מאוחר יותר על ידי הצד השני. הצד השני, בזמן נתון, יכול להציג טיוטה זו בכל בנק כדי למשוך את סכום הכסף המוזכר בטיוטה. זוהי ערובה העומדת לרשות מחזיק הגיוס כי בהצגת אותו הוא יקבל את הסכום שצוין.טיוטת דרישה יעילה מאוד / פופולרית באסיה ובבריטניה. זה לא יעיל במיוחד בארצות הברית, אך ישנם

סמן לחשבונאות שוק

מהו סימן לחשבונאות שוק?חשבונאות סימן לשוק משמעה רישום שווי נכסי המאזן או ההתחייבויות לפי שווי שוק נוכחי במטרה לספק הערכה הוגנת של כספי החברה. הסיבה לסימון ניירות ערך מסוימים היא לתת תמונה אמיתית והערך רלוונטי יותר בהשוואה לערך ההיסטורי.דוגמאותמספר 1 - דוגמא לניירות ערך למכירהניירות ערך זמינים למכירה היא הדוגמה הנפוצה ביותר לניהול חשבונאות בשוק. נכס זמין למכירה הוא נייר ערך פיננסי שיכול להיות בצורה של חוב או הון שנרכש למכירת ניי

עקרון תועלת בעלות

מהו עקרון העלות-תועלת?עקרון תועלת בעלות הוא מושג חשבונאי הקובע כי היתרונות של מערכת חשבונאית המסייעת בהפקת דוחות כספיים ודוחות תמיד צריכים להכביד על עלויותיה הנלוות.דוגמאותדוגמה 1 - חשבונאות משפטיתהבה נבחן מופע מתחום הנהלת חשבונות פליליים. נגיד שבעל חנות מגלה שרואה החשבון שלהם התחבט בספרי החשבונות שלהם

דוחות כספיים ביניים

מהם הדוחות הכספיים ביניים?דוחות כספיים ביניים הם הדוחות הכספיים המתפרסמים במהלך תקופת השנה שביניהם מפרסמים דוחות שנתיים (באופן כללי, דוחות ביניים מתפרסמים רבעונית, המאוחדים לשנתיים).מוסבר בקיצורדוחות כספיים ביניים הם קבוצה של דוחות כספיים המספקים פרטים למשך פחות משנה ויכולים להשלים או להתמצה בגרסה. חברות בבעלות ציבורית חייבות להוציא

קבלה במזומן

מהי קבלה במזומן?קבלה במזומן היא אישור מודפס על סכום המזומן שהתקבל במהלך עסקה הכרוכה בהעברת מזומן או שווה ערך במזומן. העותק המקורי של קבלה זו ניתן ללקוח, ואילו העותק האחר נשמר על ידי המוכר לצרכי חשבונאות.במילים אחרות, הוא נוצר כאשר ספק מקבל מזומנים או שווה ערך במזומן ממקור חיצוני, כגון לקוח, משקיע או בנק. בדרך כלל, המזומנים מוכרים כאשר לוקחים כסף מלקוח כדי להתאים את

שנה מעוברת

משמעות שנת הכספיםשנת הכספים (FY) מכונה תקופה שנמשכת שנים עשר חודשים ומשמשת לתקצוב, ניהול חשבונות וכל הדיווחים הכספיים האחרים לענפים. חלק משנות הכספים הנפוצות ביותר על ידי עסקים בכל רחבי העולם הן: 1 בינואר עד 31 בדצמבר, 1 באפריל עד 31 במרץ, 1 ביולי עד 30 ביוני ו -1 באוקטובר עד 30 בספטמברזה בדרך כלל מסומן לפי השנה בה הוא מסתיים. כך שאם עסק עוקב אחר המחזור הפיננסי של אפריל עד מרץ, אז ה- FY יהיה 2017 לתקופה שבין 1 באפריל 2016 ל -31 במרץ 2017.לעומת שנת הכספים שנה קלנדריתההבדלים בין שנת הכספים לעומת השנה בלוח השנה הם כדלקמן:לשעבר הוא מונח חשבונאי ספציפי שלא צריך בהכרח להתח

מנקה חשבון

מהו חשבון סליקה?סליקת חשבון, המכונה גם חשבון wash, הוא מעין חשבון זמני בו הכספים נשמרים כדי להעביר אותו בצורה חלקה לחשבון הנדרש כאשר לא ניתן לבצע את ההעברה ישירות מחשבון אחד למשנהו. זה עוזר ללקוחות להפריש סכום כסף כאשר העסקאות בתהליך. זה עשוי לעזור להפריד את סכום הכסף מהחשבון עבור העסק המסוים.הֶסבֵּרזהו חשבון היתרה האפס ב

חשבונאות צבירה

מהו בסיס החשבונאות הצבירה?חשבונאות צבירה היא העיקרון החשבונאי המקובל ביותר הקובע כי הכנסות מוכרות בעת ביצוע המכירה (ללא קשר למזומן או מכירת אשראי) וההוצאה מותאמת ומוכרת יחד עם ההכנסות המקבילות (ללא קשר למועד בו היא משולמת).צבירות בחשבונאות הן ההוצאות או ההכנסות שנרשמו על ידי המשרד אך טרם מומשו. במילים פשוטות, הן העסקאות הפיננסיות שכבר נאמדו במחזור החשבונאות הנוכחי והתשלום בגינן יבוצע בעתיד.הסיבה העיקרי

עקרון גילוי מלא

מהו עקרון גילוי מלא?עקרון גילוי מלא הוא מדיניות חשבונאית המגובה על ידי GAAP (עקרונות חשבונאות מקובלים באופן כללי) ו- IFRS7 (תקני דיווח פיננסי בינלאומיים), המחייבת את הנהלת הארגון לחשוף כל מידע פיננסי רלוונטי וחשוב, בין אם כספי ובין אם לא כספי לנושים. , משקיעים וכל בעל עניין אחר אשר תלוי בדוחות הכספיים שפרסם הארגון בתהליך קבלת ההחלטות שלהם הקשורים לארגון.רכיביםלהלן רשימת הרכיבים כדלקמן:# 1 - מהותיותפריט מהותי הוא דבר שהוא משמעותי ומשפיע ע

חשבונאות בסיס מזומנים

מהו חשבונאות בסיס מזומנים?חשבונאות בסיס מזומנים הינה שיטה חשבונאית בה מוכרות כל הכנסות החברה כאשר קיימת קבלת מזומנים בפועל וכל ההוצאות מוכרות כאשר הן משולמות בפועל ובדרך כלל מתבצעת על ידי הפרטים והחברות הקטנות.בדרך כלל מלווים שיטה זו אנשים פרטיים ועסקים קטנים שאין להם מלאי. זו שיטה פשוטה וניתן לעקוב אחריה בקלות. היא שוקלת רק שני סוגים של עסקאות, כלומר תזרים מזומנים ותזרים מזומנים. ב

הנחות חשבונאיות

מהן הנחות חשבונאיות?ניתן להגדיר הנחות חשבונאיות כמערכת כללים המבטיחה את הפעילות העסקית של הארגון ומתנהלות ביעילות ולפי הסטנדרטים שהוגדרו על ידי ה- FASB (מועצת התקנים לחשבונאות פיננסית) המסייעת בסופו של דבר בהנחת היסודות לעקביות, אמינה ובעלת ערך מידע והוא מבוסס כולו על היסודות כמו צבירה, עקביות, אמינות ואובייקטיביות, הנחת יחידה כספית, הנחת ישות עסקית, פרק זמן, דאגה מתמשכת, עלויות היסטוריות, גילוי מלא ושמרנות.הוא מגדיר את מנגנון הדיווח על עסקאות פיננסיות בדוחות הכספיים. מדובר במערך כללים המחייב את החברות לנהל את פעולותיהן ואת מנגנון הדיווח שלהן בהתאם לתקנים שנקבעו על ידי ה- FASB. מטרת ההנחות החשבו

אומדני חשבונאות

מהן אומדני חשבונאות?אומדן חשבונאי הוא טכניקה למדידת אותם פריטים בחשבונאות שאין להם דרך מדויקת לכימות ולכן הם נאמדים על בסיס שיקול דעת וידע שמקורם בניסיון העבר.אִיוּרבואו נגיד שחברה תופסת שהיא תגרום לחובות גרועים במהלך תקופה מסוימת. אבל, אין לו מושג כמה חובות גרועים הוא ייגרם במהלך התקופה. השאלה היא כמה הפרשות על החברה ליצור כדי להיות מסוגלת להתמודד עם חובות גרועים? האם החברה יכולה לחשב בכוונה את החובות הרעים בכמות ניתנת

בשל את הספרים

מבשלים את משמעות הספריםCooks הספר משמש לתיאור כי הפעילות המרמה שמבצעים התאגידים לצורך זיוף דוחותיהם הכספיים ולכן, כאמצעי לעיוות חשבונות פיננסיים של המשרד בכוונה להימנע מתשלומי המס או הסתרת העובדות כך שמצב החברה נראית טובה יותר מהמצב בפועל.מניפולציה, במידה מסוימת, נעשית על ידי חברה מאוד כדי לאזן את התקציב ולהבטיח המשך מימון לחברה ממשקיעים. עם זאת, כאשר המניפולציות הללו עולות על רמה מסוימת בה עוברים מנהלי החברה את הקו, אז זה הופך לה

שנת הכספים לעומת השנה הקלנדרית

ההבדלים בין שנת הכספים לשנה הקלנדריתישנם שני סוגים של שנים השוררים בעולם התאגידי. שנתיים אלה הן שנת כספים ושנה קלנדרית . הדמיון בין שנים אלה הוא כי אלה נמשכות תקופה של 365 ימים בסך הכל או 12 חודשים רצופים. השנה הקלנדרית מתחילה בראשון בינואר ומסתיימת ב -31 בדצמבר בכל שנה ואילו שנת הכספים יכולה להתחיל בכל יום בשנה אך תסתיים בדיוק ביום 365 של אותה שנה. לשתי השנים י

חשבונאות משלוחים

מהו חשבונאות משלוחים?חשבונאות משלוחים היא סוג של הסדר עסקי שבו אדם אחד שולח סחורה לאדם אחר למכירה מטעמו והאדם ששולח סחורה נקרא משגר ואדם אחר שמקבל את הסחורה נקרא נמען, שם מקבל הנמען את הסחורה בשם שולח בתמורה לאחוז מסוים במכירה.הֶסבֵּרבמשלוח, הסחורה נותרת בידי צד ג 'מורשה הנקרא למכירה מטעם השולח, הבעלות על הסחורה נותרה בידי השולח. ההסכם שנערך בין השולח למקבל הוא לזרם חלק של עסקאות, עם הבנה ברורה של התנאים והה

יתרונות שוליים

מהן יתרונות שוליים?הטבות שוליות מתייחסות לתמורה הנוספת שנותנת החברות לעובדיהן בין אם בגין פיצוי על העלויות בקשר לעבודה ובין אם על שביעות הרצון בעבודה והדוגמאות לכך כוללות ביטוח בריאות, סיוע בשכר הלימוד של הילד או החזרים אחרים לילדים, רכב חברה וכו '.במילים פשוטות, הטבות אלו הן ההטבות הנוספות שמציע המעסיק בנוסף למשכורות והן נחשבות משמעותיות מבחינת שביעות הרצון של העובד, המוטיבציה והרצון הטוב לטווח הארוך של הארגון בשוק. הסוגים הנפוצים ביותר של הטבות ש

דיווח כספי

מהו דיווח פיננסי?דיווח כספי הוא גילוי מידע פיננסי חשוב ופעילויות אחרות של הארגון בפני בעלי עניין שונים (משקיעים, נושים / בנקאים, ציבור, סוכנויות רגולטוריות וממשלה) על מנת לעזור להם לקבל את הרעיון לגבי המצב הכלכלי בפועל של הארגון בכל נקודה בזמן.בכלכלת העולם של ימינו, יש לנו מערכת אקולוגית בנקאית מפותחת ושוקי הון; יש מערכת אקולוגית נפרדת של משקיעים, קרנות הון סיכון וכו '. בואו נקרא להם ישויות עם משאבים פיננסיים.מצד שני, יש דיווחים פיננסיי

החכירה לעומת החזקה

ההבדל בין חוזה שכירות לבעלות חופשיתההבדל העיקרי בין החכירה לחזקה הוא שבמקרה של החכירה, הנכס ניתן בחכירה לשוכר על ידי בעל הנכס, כאשר קיימות מגבלות שונות לשימוש בו, ואילו במקרה של בעל החזקה יש את הבעלות המלאה. של הנכס ללא מגבלות על העברתו, שינויו או בנייתו.לבעל נכס חופשי יש זכות בלתי מוגבלת, ללא עוררין ומוחלטת על רכושו ללא קשר לזמן. הבעלים רשאי לתת, למכור או להעביר את הבעלו

שינוי באומדן חשבונאות

מהו שינוי באומדן חשבונאי?שינוי באומדן החשבונאי מתרחש כאשר מופיע מידע חדש, המחליף את הנתונים הנוכחיים שעל פיהם קיבלה החברה החלטה קודמת, וכתוצאה מכך שני דברים - שינוי הערך בספרים של נכס או התחייבות קיימים ושינוי ההמשך חשבונאות על הכרה בנכסים והתחייבויות עתידיים.דוגמאות לשינוי אומדן חשבונאותבעת חשבונאות על העסקאות, עלינו לקחת בחשבון את מספר האומדנים או להשתמש בזהירות או בשיקול הדעת שלנו. במקרים מסוימים, אומדנים אלה יכולים להתגלות כבלתי הולמים, מכיוון שהבסיס לפיו לקחנו הנחת

MM (מיליון)

הגדרת MM (מיליון)MM הוא הסמל המשמש לייצוג המספרים במיליונים כאשר הסמל m משמש כאלף במספרים רומיים ולכן מ"מ הוא אלף מוכפל באלף ששווה מיליון. ארגונים גדולים לעיתים קרובות מציגים את הדוחות הכספיים שלהם ואת הדוחות האחרים עם הנתונים במיליונים, כלומר הם משתמשים ($ MM).הֶסבֵּרMM הוא הקיצור המשמש לייצוג הנתונים במיליונים. מוסדות פיננסיים רבים, בנקים וחברות גדולות משתמשים בקיצור MM כדי לייצג את הנתונים במיליונים, והם מצאו את זה די קל מכיוון שהוא מפחית את מורכבות ייצוג המ

חשבונאות קרנות

מהי חשבונאות קרנות?חשבונאות קרנות הינה שיטה בה משתמשים ארגונים וממשלות ללא כוונת רווח לאחריות הכספים או המענקים המתקבלים מאנשים פרטיים, רשויות מענקים, ממשלות או ארגונים אחרים וכו 'אשר הטילו הגבלה או תנאים על ניצול הכספים מהמענקים ( התנאי יכול להיות מיושם על כספים מלאים או על חלק מהכספים לפי התורם).הֶסבֵּרבמקרה של ארגון ללא מטרות רווח (NPO) וממשלות, כללי הדרישות והדרישות הכספיות שונים מאותם ארגונים אחרים שכן גורמים אלה אינם מכוונים לרווח. מכאן שההתמקדות העיקרית היא מעקב ותיקוף השימושים השונים בכספים העומדים לרשות הישות. ה- NPO מקבלים שני